Drept Civil

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 26479
Mărime: 512.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dragu Cretu
Curs 1 - Curs 11

Extras din document

I. Condiţii generale ale dreptului de moştenire

1. Noţiuni generale

C. civ. în titlul Despre calităţile cerute pt. a succede (art. 654-658) prevede 2 condiţii:

a) să aibă capacitate succesorală;

b) să nu fie nedemnă de a moşteni;

La aceste 2 condiţii se adaugă o a treia condiţie:

c) vocaţia (chemarea) la moştenire.

Prin urmare pt. ca o persoană să aibă un asemenea drept, ea trebuie să fie chemată la moştenire, adică să aibă vocaţie succesorală legală sau testamentară.

2. Capacitatea succesorală

Conf. Art. 654 C. civ. pt. a putea succede trebuie neaparat ca persoana care succede să existe la momentul deschiderii succesiunii. Deci orice persoană care există în momentul deschiderii moştenirii are capacitate succesorală, adică capacitatea de a moşteni, de a culege o succesiune.

Capacitatea succesorală repr. aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drepturi şi obligaţii pe care le implică calitatea de moştenitor. Capacitatea succesorală nu trebuie confundată cu capacitatea de folosinţă şi nici cu capacitatea de exerciţiu.

Conf. art. 1169 cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, astfel că dovada existenţei în momentul deschiderii succesiunii incumbă aceluia care pretinde drepturi asupra moştenirii şi care poate să fie moştenitorul în cauză sau succesorii săi în drepturi. Moştenitorul poate face dovada în mod direct sau prin succesorii săi în drepturi. În această din urmă ipoteză dobândirea are loc prin prin retransmisie, care nu trebuie să fie confundată cu moştenirea în drepturi sau prin reprezentare.

3. Persoanele care au capacitate succesorală

a) persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiunii au capacitate succesorală fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de origine socială, conf. art 4 din Constituţie.

Dovada se face cu actele de stare civilă, iar în caz de deces al moştenitorului care a fost în viaţă la data deschiderii moştenirii, cu certificatul de deces sau hotărârea judecătorească declarativă de moarte definitivă din care rezultă că moartea moştenitorului a intervenit după deschiderea succesiunii, persoanele interesate putând dovedi contrariul prin orice mijloace de probă admise de lege.

Dacă moştenitorul moare imediat după deschiderea succesiunii, drepturile sale succesorale inclusiv dreptul de opţiune succesorală va trece la proprii săi moştenitori ca parte componentă a patrimoniului succesoral lăsat de el. De precizat că legea nu condiţionează capacitatea succesorală de durata vieţii moştenitorului după data deschiderii moştenirii.

b) persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii au de asemenea capacitate succesorală. Conf. art. 654 C. civ. existenţa persoanei fizice începe în ziua naşterii, iar copilul conceput se consideră că există cu singura condiţie să se nască viu. Este suficient ca copilul să se nască viu şi nu neaparat viabil. Regula consacrată de C. civ în materie de moştenire a fost preluată şi de art. 7, alin. 2 din Decretul 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice, text potrivit căruia drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţiune, însă numai dacă el se naşte viu.

Fiind o chestiune de fapt, cel care pretinde moştenirea în numele copilului trebuie să dovedească cu orice mijloace de probă admise de lege, data concepţiei copilului, situarea acestei date înainte de momentul deschiderii succesiunii şi că el s-a născut viu.

Întrucât stabilirea cu exactitate a momentului concepţiei nu este posibilă, art. 61 C. Fam. prevede o prezumţie legală cu privire la perioada concepţiei copilului, adică timpul cuprins între a 300 – 180-a zi de dinaintea naşterii copilului.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64
Drept Civil - Pagina 65
Drept Civil - Pagina 66
Drept Civil - Pagina 67
Drept Civil - Pagina 68
Drept Civil - Pagina 69
Drept Civil - Pagina 70
Drept Civil - Pagina 71
Drept Civil - Pagina 72
Drept Civil - Pagina 73
Drept Civil - Pagina 74
Drept Civil - Pagina 75
Drept Civil - Pagina 76
Drept Civil - Pagina 77
Drept Civil - Pagina 78
Drept Civil - Pagina 79
Drept Civil - Pagina 80
Drept Civil - Pagina 81
Drept Civil - Pagina 82
Drept Civil - Pagina 83
Drept Civil - Pagina 84
Drept Civil - Pagina 85
Drept Civil - Pagina 86
Drept Civil - Pagina 87
Drept Civil - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Prescriptia Extinctiva

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Conditii Generale ale Dreptului la Mostenire

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „succesiune” isi gaseste originea in latinescul succesio-succesionis, care inseamna „inlocuire”, dar si...

Drept Civil

CURS 1 Drept=ansamblu de reguli de conduita ,obligatorii ce stabilesc anumite drepturi ,libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Norma Juridică

3.1. Definitie si trasaturi specifice Normele juridice sunt celulele din care este alcatuit dreptul obiectiv. Ca si normele morale, religioase,...

Clasificarea Normelor Juridice

CLASIFICAREA NORMELOR JURIDICE Se face dupa : 1) obiectul reglementarii -exista atatea categorii de norme juridice câte ramuri de drept exista...

Ai nevoie de altceva?