Drept Civil

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 263 de pagini .

Profesor: Alexandrescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
DREPTUL CIVIL, NOTIUNI INTRODUCTIVE
1. NOTIUNEA DE DREPT
2. SISTEMUL DE DREPT. RAMURILE DREPTULUI INTERN
a) drept public
b) drept privat
3. DREPTUL CIVIL, DEFINITIE, CRITERIILE DE INDIVIDUALIZARE A DREPTULUI CIVIL CA RAMURA DISTINCTA DE DREPT
A. Obiectul de reglementare a dreptului civil
a) raporturi juridice patrimoniale
b) raporturi juridice nepatrimoniale (raporturi personale nepatrimoniale)
B. Metoda de reglementare a raporturilor juridice civile
C. Caracterul normelor juridice civile
D. Natura sanctiunilor de drept civil
4. LOCUL SI ROLUL DREPTULUI CIVIL ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂNESC
5. DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL DE ALTE RAMURI DE DREPT
A. Delimitarea dreptului civil de dreptul familiei
B. Delimitarea dreptului civil de dreptul muncii
C. Delimitarea dreptului civil de dreptul international privat
D. Delimitarea dreptului civil de dreptul comercial
CAPITOLUL II
IZVOARELE DREPTULUI CIVIL
1. NOTIUNEA DE IZVOR DE DREPT
2. IZVOARE DIRECTE ALE DREPTULUI CIVIL
A. Legea
a) legi constitutionale
b) legi organice
c) legi ordinare
d) decrete-legi
B. Hotarârea si Ordonanta Guvernului
a) Hotarâri
b) Ordonante
C. Ordinele, instructiunile ministrilor ori ale altor conducatori ai organelor de specialitate si ai administratiei publice centrale
D. Acte normative emise de autoritatile publice locale
E. Acte normative emise pâna la 22 decembrie 1989
F. Contractele-tip, contractele colective de munca, contractele de societate, actul constitutiv
3. IZVOARE INDIRECTE ALE DREPTULUI CIVIL
A. Principiile generale ale politicii economice
B. Cutuma (obiceiul), ca izvor de drept
C. Doctrina
D. Jurisprudenta (practica judiciara)
CAPITOLUL III
APLICAREA LEGII CIVILE
1. NOTIUNI INTRODUCTIVE
2. APLICAREA LEGII CIVILE ÎN TIMP
a) Momentul intrarii în vigoare a legii civile
b) Momentul încetarii aplicarii legii civile
Principiile aplicarii în timp a legii civile
A. Principiul neretroactivitatii legii civile noi

Extras din document

CAPITOLUL I

DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE

1. Notiunea de drept

Notiunea de drept are mai multe sensuri.

Într-un sens, prin drept se întelege totalitatea prevederilor concrete ale reglementarilor diferentiate prin ramuri de drept si pe institutii juridice sau totalitatea normelor de drept dintr-un sistem de drept dat.1

Dreptul, în acest sens, se concretizeaza în ansamblul actelor normative emise de autoritatile statului în limitele competentelor atribuite. Actele normative contin reguli obligatorii de conduita a oamenilor si pot fi impuse, la nevoie, prin forta de constrângere a statului.

Regulile de conduita a oamenilor în societate stabilite de stat si materializate în actele normative se numesc norme juridice.

Normele juridice sunt generale, în sensul ca se aplica repetat în cazuri nelimitate, si impersonale, adica nu se adreseaza anumitor persoane, ci, de regula, tuturor persoanelor. Normele juridice exista obiectiv, indiferent daca oamenii le cunosc sau nu, le aplica sau nu. Se spune ca ele au o existenta obiectiva.

În acest sens, termenul de drept este sinonim cu termenul drept obiectiv, drept pozitiv.2

Într-un alt sens, notiunea de drept se suprapune cu notiunea de drept subiectiv, prin care se întelege posibilitatea, aptitudinea unei persoane (numita creditor) de a se comporta din punct de vedere juridic în conformitate cu prevederile normelor juridice civile si de a cere unei alte persoane (numita debitor) o conduita corespunzatoare, în caz de nevoie apelând la forta de constrângere a statului. De exemplu, locatorul (persoana care printr-un contract închiriaza un bun) are posibilitatea sa se comporte din punct de vedere juridic, daca doreste, asa cum prevede norma juridica  art.1411 Cod civil  si sa asigure celeilalte (n.a.- partii contractante) folosinta unui lucru pentru un timp determinat, drept un pret determinat. Locatorul, daca a dorit si a asigurat folosinta lucrului, are dreptul de a cere celeilalte parti  debitorului - o conduita corespunzatoare, adica sa-i predea un pret determinat.

Conduita persoanei  a creditorului  este prevazuta de dreptul obiectiv si pentru ca vizeaza o persoana se foloseste sintagma drept subiectiv  în sensul ca dreptul apartine unui subiect de drept, persoana fizica sau juridica.

Cel de-al treilea sens este identic cu cel de stiinta dreptului, stiinta sociala care studiaza:

 - legile existentei si dezvoltarii statului si dreptului

- institutiile politico-juridice

- formele concret istorice, corelatiile si influentele reciproce între componentele sistemului social.

Stiinta dreptului formuleaza principiile generale de conducere a societatii, analizeaza participarea oamenilor la circuitul juridic ca purtatori de drepturi si obligatii, disciplinând si coordonând actiunile acestora.3

2. Sistemul de drept. Ramurile dreptului intern

Ansamblul normelor juridice elaborate într-un stat formeaza sistemul de drept, care la rândul sau este format din ramuri de drept.

Dreptul obiectiv cuprinde ramura dreptului public si ramura dreptului privat.

A. Dreptul public reprezinta ansamblul de norme juridice ce reglementeaza organizarea statului si a autoritatilor publice si raporturile încheiate de acestea cu particularii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil.DOC

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR TÂRGU-MURES