Drept Civil

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 12570
Mărime: 88.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Anul 2

Extras din document

Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut este format din dreptul subiectului activ numit creditor de a cere subiectului pasiv sau debitor sa execute 1 sau mai multe prestaţii de a da , a face sau a nu face ceva sub sancţiunea constrângerii de către stat în caz că debitorul nu execută obligaţia în mod voluntar.

Caractere juridice

- Raportul obligaţional implică o legătură juridică dintre debitori şi creditori în sensul că debitorul este ţinut să-şi execute prestaţia în caz de neexecutare poate fi constrâns cu ajutorul statului

- Este un raport patrimonial adică, poate fi evaluat în bani , adică dreptul de creanţă ce se naşte dintr-un raport obligaţional face parte din activul patrimonial al creditorului iar datoria corelativă este un element pasiv din pasivul patrimonial al debitorului

- Din punct de vedere al creditorului raportul obligaţional apare ca un drept de creanţă pentru creditor şi ca datorie pentru debitor , acesta fiind ţinut să dea , să facă sau să nu facă ceva în favoarea creditorului

Termenul de obligaţie mai este utilizat pentru a desemna :

- Un anumit raport dintre creditor şi debitor cu conduita acestora

- Îndatorirea sau prestaţia debitorului formată dintr-o prestaţie pozitivă a da sau a face sau abţinere sau abstenţiune sau prestaţie negativă a nu face ceva c ear fi putut face dacă debitorul nu-şi asuma această obligaţie

- Înscrisul ce constată un drept patrimonial al creditorului şi obligaţia sau îndatorirea debitorului

Ca orice raport juridic raportul obligaţional are 3 elemente :

1. Subiectele

2. conţinutul

3. obiectul

4. sancţiunea

1. SUBIECTELE – acestea sunt formate din personae fizice şi juridice În mod excepţional în aceste raporturi poate apărea ca subiect şi Statul care este persoană juridică conform decretului 31/1954 şi el apare ca debitor şi răspunde patrimonial pentru erorile judiciare constând în condamnarea şi luarea unor măsuri preventive pe nedrept

Raportul obligaţional presupune 2 subiecte : primul subiectul activ sau creditor adică, persoana care are încredere în cel care se obligă şi al doilea subiect, subiectul pasiv sau debitor adică persoana care datorează creditorului o prestaţie terminată.

2. CONŢINUTUL raportului obligaţional este alcătuit din dreptul creditorului de a pretinde şi datoria debitorului de a executa prestaţia

3. OBIECTUL constă în conduita concretă adică, acţiunea sau obţinerea de la o acţiune la care este ţinut subiectul pasiv, adică , prestaţia pozitivă formată din două – a da şi a face

A DA înseamnă a constitui sau a transmite un drept de proprietate sau orice alt drept real Dreptul de proprietate se transmite ca efect al consimţământului parţilor adică, aceste contracte sunt consensuale

Transferul proprietăţii (la obligaţia de a da ) are loc în funcţie de natura bunului

EX:

- În cazul contractului de vânzare-cumpărare , în cazul bunurilor certe adică determinate individual mobile transferul are loc la data realizării consensului sau la o altă dată stabilită de parţi

- În cazul bunurilor determinabile , de gen, generice , transferul are loc la data individualizării prin măsurare , cântărire sau numărare

- În cazul bunurilor imobile , transferul are loc la data intabulării în cartea funciară

A FACE înseamnă obligaţia debitorului de a preda un bun, de a remite o sumă de bani , de a presta un serviciu

A preda bunul = tradiţiune

A NU FACE – obligaţia de a nu face este acea obligaţie ce constă într-o prestaţie negativă sau o inacţiune adică a nu face ceva din tot ceea ce debitorul ar fi îndreptăţit să o facă dacă ar lipsi obligaţia pe care şi-a asumat-o

3. SANCŢIUNEA adică în caz de neexecutare a obligaţiei către debitor legea a pus la dispoziţia creditorului o serie de mijloace în vederea realizării dreptului său de creanţă adică, acţiunea în justiţie şi executarea silită a debitorului adică legea permite creditorului să apeleze la forţa de constrângere a statului pentru a asigura dreptul său

Sancţiunea constă în mijloacele ofensive sau directe şi mijloacele defensive sau indirecte

Mijloacele ofensive se exercită prin intermediul forţei de constrângere a statului şi care cuprind :

- Acţiunea în justiţie adică, posibilitatea de a solicita şi obţine o hotărâre judecătorească prin care debitorul să fie obligat la executarea prestaţiei

- Daune interese moratorii adică, despăgubiri băneşti pe care debitorul este obligat să le plătească creditorului pentru a repara prejudiciul cauzat prin întârzierea executării prestaţiei acestuia Aceste daune pot fi stabilite prin acordul părţilor la încheierea contractului fiind incluse în contract sub forma clauzei penale – în acest caz daunele s-au stabilit pe cale convenţională , atunci când părţile nu le stabilesc la încheierea contractului , ele se stabilesc de instanţa de judecată care va evalua prejudiciul stabilit de creditor

- Executarea silită – se declanşează după ce creditorul a obţinut hotărârea judecătorească prin care debitorul a fost obligat să-şi execute obligaţia iar acesta continuă sau refuză să o execute

Executarea silită poate fi :

- Directă – adică în natură – prin predarea bunurilor de la debitor la cumpărător prin intermediul executorului judecătoresc

- Indirectă - adică prin echivalent bănesc recurgându-se la vânzarea bunurilor debitorului şi predarea acestor sume de bani creditorului sau poprirea sumelor de bani pe care debitorul urma să le primească de la terţ.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil
  • Curs nr 1 teoria obligatiilor.doc
  • Curs nr 3.doc
  • Curs Nr 4. Drept Civil.doc
  • curs nr 5 drept civil.doc
  • curs nr 6. Drept civil.doc
  • Curs Nr 7.doc drept civil.doc
  • Curs NR 8.doc
  • Curs nr 9.doc drept civil.doc

Alții au mai descărcat și

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Patrimoniul

1. Definiţie şi caractere Bunurile unei persoane întocmai ca şi drepturile asupra acestora sunt luate în consideraţie, de obicei, în mod separat...

Drept Civil

Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul...

Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Actul Juridic Civil

Actul juridic civil = manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a da naştere, modifica sau stinge un...

Drept Civil Anul 2

1) PRECIZĂRI TERMINOLOGICE LEGALE ŞI DOCTRINALE 2) NOŢIUNEA ŞI CARACTERUL JURIDIC AL PATRIMONIULUI 3) FUNCŢIILE PATRIMONIULUI 4) CONŢINUTUL...

Posesia

POSESIA= Def:este o stare de fapt ce consta in stapanirea materiala asupra unui bun aflat in circuitul civil exercitata de catre o persoana cu...

Ai nevoie de altceva?

''