Drept Civil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

CURS 1

Notiunea de Drept civil

Expresia de crept civil are mai multe întelesuri:

I. Dreptul civil este ramura care cuprinde totalitatea normelor de

drept civil, adicã dreptul obiectiv civil (dreptul pozitiv civil)

II. Dreptul civil este o posibilitate, o facultate recunoscutã de lege,

subiectului activ care este titularul dreptului în virtutea cãreia

acesta poate avea o conduitã si poate cere subiectului pasiv o

conduitã corespunzãtoare dreptului sãu, iar în caz de nevoie

poate apela la forta de constrângere a statului, vorbim aici de

dreptul subiectiv civil: de exemplu dreptul de proprietate, de

uz, dreptul la nume, etc.

III. Dreptul civil mai are si întelesul de ramurã a stiintei dreptului,

care are ca obiect de studiu dreptul civil caramurã de drepturi.

DREPTUL CIVIL – ca ramurã a dreptului cuprinde totalitatea

normelor juridice care reglementeazã raporturile patrimoniale si

nepatrimoniale stabilite între persoane aflate pe poyitii de egalitate

juridicã a acestora.

Dreptul civil este cea mai importantã ramurã a dreptului, lucru ce

rezultã din multitudinea si varietatea raporturilor pe care le

reglementeazã.

Mihai Lucian spunea „Dreptul civil cuprinde în reteaua normelor sale

întreaga viatã a omului, de la nastere, ba chiar de la zãmislire si pânã

la moarte si la urmarea ei patrimonialã, mostenirea.”

Dreptul civil principii:

Prin principii întelegem idei de bazã conducãtoare ale continutului

tuturor normrlor juridice.

a) Principiile fundamentale ale dreptului român:

- Principiul democretiei

- Principiul egalitãtii si ordinii de drept

b) Principiile fundamentale ale dreptului civil român:

- Principiul proprietãtii

- Principiul legalitãti în fata legii civile

- Principiul ocrotiri drepturilor subiective civile si a garãntãrii

lor

c) Principiile ale uneia sau a mai multor institutii de drept civil,

de exemplu:

- Principiul conservatorismului (la forma actului juridic civil)

- Principiul bunei-credinte în materia rãspunderii civile si a

drepturilor reale

Izvoarele dreptului civil

Normele de drept civil sunt regulile generele si abstracte care

reglementeazã conduita subiectelor.

Forma specificã de exprimare anormei de drept civil poartã

denumirea de iyvor de drept civil.

Principalele izvoare de drept civil sunt actele normative.

Categorii de acte normative:

- Constitutia

- Legile

- Ordonantele guvernului

- Hotãrârile de guvern

- Ordinele

- Instructiunile

- Regulamentele conducãtorilor organelor centrale ale

administratiei de stat

- Actele normative emise de autoritãtile Administratiei Publice

Locale

Sunt izvoare de drept civil conventiile, pactele si acordurile la care

România este parte dacã privesc relatii sociale ce intrã în obiectul

dreptului civil

Clasificarea normelor de drept civil:

A.Dupa caracterul conduitei prescrise,dupa cum partile pot sa deroge

de la ele

Normele se clasifica in:-norme imperative-----------onerative

-norme dispozitive -prohibitive

Normele onerative sunt acelea care prevad in mod expes obligatia

pentru subiectele raportului juridic de a avea o anumita

conduita.Exemplu:articolul 998 din codul civil spune ca orice fapta a

omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe acela din a carui

greseala s-a ocazionat sa-l repare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil.pdf