Drept Civil

Curs
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 43314
Mărime: 144.14KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Tudorache
facultatea de drept,universitatea ioan cuza,iasi

Extras din document

PARTEA I - DREPTURILE REALE

Tema I  Patrimoniul

1. Notiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului. 3. Functiile patrimoniului. 4.Teorii cu privire la patrimoniu.

1. Notiunea de patrimoniu.

Termenul de patrimoniu poate fi întâlnit în diferite acte normative; de exemplu, textele Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si juridice si ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Astfel, printre conditiile de fond sau elementele constitutive ale oricarei persoane juridice, dispozitiile art. 26 lit. e) din Decretul nr. 31/1954 prevad constituirea sau existenta unui patrimoniu propriu si autonom, iar prevederile art. 6 alin. (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2000 prevad necesitatea existentei unui patrimoniu initial al asociatiei. De asemenea, termenul mai este folosit de legiuitorul român în aceleasi acte normative, în textele referitoare la reorganizarea, dizolvarea si lichidarea persoanelor juridice.

Termenul de patrimoniu este utilizat expres si în unele dispozitii ale Codului civil român referitoare la separatia de patrimonii pe care o pot solicita creditorii unei succesiuni si legatarii cu titlu particular, daca legatul are ca obiect o suma de bani, pentru a opri confuziunea sau unirea patrimoniului succesoral cu patrimoniul propriu al mostenitorului cu vocatie universala. Procedând astfel, ei vor avea dreptul de a fi platiti din valoarea activului succesoral, fara a fi obligati sa suporte concursul creditorilor proprii ai mostenitorului, ceea ce ar avea loc daca s-ar realiza confunziunea celor doua patrimonii.

Drepturile si obligatiile subiectelor de drept civil sunt susceptibile de diverse clasificari în functie de anumite criterii. Una din cele mai importante clasificari este în drepturi si obligatii patrimoniale si drepturi si obligatii nepatrimoniale. Drepturile si obligatiile patrimoniale sunt acelea care au un continut economic, adica pot fi evaluate în bani. Dimpotriva, drepturile si obligatiile nepatrimoniale sunt lipsite de valoare economica si, deci, nu pot fi evaluate în bani.

Termenul de patrimoniu se circumscrie exclusiv sferei drepturilor si obligatiilor patrimoniale. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale unei persoane pot fi abordate în doua moduri. În primul rând, fiecare drept si fiecare obligatie apartinând unui subiect de drept civil poate fi analizat sau analizata de sine statator, separat, în propria sa individualitate, facând abstractie de orice legatura cu celelalte drepturi si obligatii ale aceleiasi persoane, adica ut singuli.

Pentru întelegerea si definirea notiunii de patrimoniu ne intereseaza însa cel de-al doilea mod de abordare. Astfel, drepturile si obligatiile patrimoniale pot fi privite globalist, ca o totalitate sau universalitate juridica apartinând unei persoane, facând abstractie de individualitatea unui drept si fiecarei obligatii în parte. Acest mod de abordare a drepturilor si obligatiilor ne conduce la notiunea de patrimoniu.

Notiunea de patrimoniu nu are o definitie legala clara, precisa si completa. Un rudiment de definitie, totusi, poate fi sesizat în art. 1718 Cod civil în care, fara a fi utilizat termenul de patrimoniu, se prevede: Oricine este obligat personal este tinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale mobile si imobile, prezente si viitoare. Expresiile îndatoririle sale si cu toate bunurile sale mobile si imobile, prezente si viitoare evoca ideea de universalitate sau totalitate, care exista si mentine indiferent de modificarile ce intervin în continutul sau.

Sarcina elaborarii unei definitii stiintifice a notiunii de patrimoniu a constituit un obiectiv important al doctrinei juridice. Patrimoniul ca entitate juridica distincta, reprezinta totalitatea sau universalitatea drepturilor patrimoniale si obligatiilor patrimoniale care apartin unei persoane.

Patrimoniul ca suma de valori patrimoniale este alcatuit dintr-o latura activa si alta pasiva. Activul patrimonial este format din valoarea tuturor drepturilor patrimoniale, iar pasivul patrimonial consta în valoarea tuturor obligatiilor patrimoniale ale unei persoane. Activul si pasivul se gasesc într-o strânsa legatura, pentru motivul ca apartin uneia si aceleiasi persoane. Este motivul pentru care s-a afirmat ca patrimoniul poate fi considerat ca fiind un adevarat cont curent al unei persoane în care sunt evidentiate, pe de o parte, toate drepturile si, pe de alta parte, toate obligatiile apartinând unei persoane, a carui valoare este supusa unor fluctuatii succesive, prin nasterea de noi drepturi si obligatii, precum si prin modificarea si stingerea celor existente. Aceste schimbari valorice nu afecteaza existenta si identitatea universalitatii sau patrimoniului.

2. Caracterele patrimoniului.

Patrimoniul prezinta anumite caractere juridice care îl definesc în raport cu alte entitati juridice.

A. Patrimoniul este o universalitate juridica. Patrimoniul este o universalitate juridica sau de drept deoarece este reglementat sau definit ca atare în art. 1718 Cod civil. El exprima valoarea tuturor drepturilor patrimoniale (pasivul patrimoniul), care apartin unei persoane. Asadar, patrimoniul se prezinta ca o entitate juridica independenta si distincta de elementele sale componente. Astfel, drepturile si obligatiile patrimoniale, privite în individualitatea lor, pot suferi modificari (nastere, transformare, transmisiune, crestere, stingere, micsorare). Aceste modificari au ca efect cresterea sau micsorarea activului si pasivului patrimonial, dar nu efecteaza existenta patrimoniului, ca entitate juridica de sine statatoare.

Patrimoniul, înteles ca universalitate juridica sau de drept, nu se confunda cu universaliatea de fapt.

Spre deosebire de universalitatea juridica, o universalitate de fapt este un ansamblu sau o grupare de bunuri a caror unitate se întemeiaza pe o simpla legatura de fapt, neprevazuta de lege, cum ar fi: o turma de animale, cartile dintr-o biblioteca, un buchet de flori, etc. De aceea, o universalitate de fapt, nu are o existenta independenta si nici pasiv propriu. Bunurile care compun universalitatea de fapt, nu sunt distincte de universalitate. Asa se explica faptul ca prin înstrainarea sau pieirea lor, universalitatea de fapt dispare.

B. Numai persoanele pot avea un patrimoniu, deoarece numai ele pot avea drepturi si obligatii.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64
Drept Civil - Pagina 65
Drept Civil - Pagina 66
Drept Civil - Pagina 67
Drept Civil - Pagina 68
Drept Civil - Pagina 69
Drept Civil - Pagina 70
Drept Civil - Pagina 71
Drept Civil - Pagina 72
Drept Civil - Pagina 73
Drept Civil - Pagina 74
Drept Civil - Pagina 75
Drept Civil - Pagina 76
Drept Civil - Pagina 77
Drept Civil - Pagina 78
Drept Civil - Pagina 79
Drept Civil - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.DOC

Alții au mai descărcat și

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Publicitatea Imobiliara

SCURT ISTORIC Publicitatea Imobiliara De-a lungul timpului, in Romania, publicitatea imobiliara s-a realizat prin mai multe modalitati,...

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Executarea Silită Indirectă

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITA 1. Definiţia executarii silite şi caracteristicile constrângerii judiciare...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Limitarile Dreptului de Proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Formele Testamentului și Limitele Impuse de Lege pentru Legalitatea Acestuia

I FORMELE TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Contractul de vânzare-cumpărare

1.1.Notiuni introductive Varietatea actiunilor, pentru care omul are libertatea deplina a le realiza sau a se abtine de la înfaptuirea lor, este...

Ai nevoie de altceva?