Drept Civil

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9784
Mărime: 48.76KB (arhivat)
Publicat de: Dora Petrescu
Cost: Gratis

Extras din curs

I. Persoana fizică

Este unul dintre subiectele raportului juridic civil şi noţiunea de persoană fizică desemnează omul privit în individualitatea să. Sub aspectul dreptului, persoană fizică este privită nu ca o entitate biologică în primul rând ci ca o entitate fizică, adică ca un titular de drepturi şi obligaţii aflat în raporturi cu alte persoane.

În prezent, orice pers fizică de la momentul naşterii, în principiu dobândeşte personalitate juridică adică aptitudinea de a fi subiect al raportului juridic.

Persoana fizică este titulara de dr şi obligaţii dar în acelaşi timp este şi obiectul unei protecţii juridice adecvate.

În dreptul roman spre exemplu, se făcea distincţie între omul liber, care avea calitatea de persoană şi era astfel titular de drepturi şi obligaţii şi sclavul, care, fiind considerat un lucru nu putea avea drepturi subiective. Sclavul era asimilat cu un bun.

Noţiunea de "persoană" provine din latinescul "personam", care desemnează masca.

Sediul materiei

Prin sediul materie se desemnează actele normative care reglementează problemele persoanei fizice.

Izvoarele persoanei fizice

Actele normative de bază care reglementează instituţia juridică a persoanei fizice sunt: Decretul nr. 31/1954 , privitor la persoanele fizice şi juridice din Decretul nr. 32/1954 , pt punerea în aplicare a Codului familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi juridice.

Reglementări privind persoană fizică mai sunt cuprinse în următoarele acte normative:

- Codul Civil ;

- Codul Familiei, privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ;

- legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice ;

- legea privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani ;

- legea cuprivire la actele de stare civilă;

- legea privind regimul juridic al adopţiei.

Şi Constituţia conţine o serie de prevederi consacrate persoanei fizice:

- Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului;

- Convenţia europeană a drepturilor omului, etc.

Studiul persoanei fizice impune analiza următoarelor probleme esenţiale:

- personalitatea juridică a omului, care este legată de existenţa sa;

- capacitatea persoanei fizice şi drepturile care-i sunt ataşate;

- identificarea persoanei fizice şi ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil.

Personalitatea juridică a omului

Este aptitudinea generală şi abstractă de a fi titular de drepturi şi obligaţii, acesteia îi sunt ataşate o serie de drepturi inerente (care aparţin în mod firesc) vieţii umane care poartă denumirea de drepturi ale personalităţii.

O persoană fizică poate avea calitatea de subiect de drept chiar dacă nu are discernământ, orice pers care este vie are personalitate juridică.

Corporalitatea persoanei fizice

Existenţa persoanei fizice este condiţionată de existenţa sa biologică, personalitatea juridică a pers fizice are ca support corpul uman viu. Într-o concepţie modernă, persoană fizică este concepută că uniunea dintre un corp şi suflet, uniune din care rezultă viaţa.

În ultima perioadă se înregistrează o tendinţă pt recunoaşterea unor drepturi asupra corpului uman şi asupra unor anumite dintre atributele strict legate de persoana umană.

Această tendinţă este periculoasă, pt că vrea să fundamenteze ideea că trupul uman ar putea face obiect al comerţului şi chiar unele atribute strict personale cum ar fi dr la propria imagine, voce, etc.

Există sisteme de drept care recunosc un drept de proprietate a peroanei asupra propriului corp cu menţiunea că deşi este un dr real nu este disponibil şi nici transmisibil pt cauza de moarte.

Majoritatea autorilor considera că fiinţă umană în integritatea să respectiv părţi din corpul uman nu pot să facă obectul comerţului, adică nu poate fi o marfă, chiar şi una cu caracter special.

Situaţia juridică a embrionului uman

Embrionul uman este un corp în devenire şi nu este pers fizică decât după naştere, cât durează gestaţia (care durează până la naşterea fătului de la fecundarea ovulului) el este considerat parte a altui corp, de aceea lui nu i se recunoaşte personaliatea juridică, chiar dacă în anumite condiţii legea îi recunoaşte anumite drepturi, astfel potrivit unui principiu străvechi copilul conceput şi născut viu chira dacă nu supravieţuieşte poate să dobândească anumite drepturi chiar şi înainte de naştere, adică de la momentul conceperii.

Într-o anumită concepţie, embrionul uman purtat de mama este considerat "o persoană fizică în curs de constitutire", motiv pt care viaţa sa este protejată prin interzicerea avortului după un anumit număr de luni de sarcină.

S-a spus în ultima vreme ca un copil care este conceput şi nenăscut ar avea dreptul la o protecţie a existenţei sale fizice, protecţie care poate da naştere în anumite situaţii la dreptul de despăgubire.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Procesual Civil

Justitie = sentimentul de dreptate Sens tehnic – se refera la functia de a judeca, de a solutiona un litigiu Sens restrans – se refera la...

Drept Civil - Cursuri

Notiuni introductive Dreptul civil este o ramura a dreptului privat, avand ca obiect 2 categorii de raporturi juridice: raporturi patrimoniale si...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Procesual civil - acțiunea civilă

Dreptul la actiune reprezinta posibilitatea titularului dreptului , ori a persoanelor carora legea le recunoaste legitimare progesuala activa, de a...

Competența în procesul civil

Jurisdictiile nu sunt apte in mod egal sa solutioneze un litigiu. Atunci cand o persoana doreste sa declanseze un proces tre buie sa determine ,...

Elemente de procedură civilă

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Sancțiunile Procedurale

Noţiuni generale. Consacrarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale ar rămâne doar formală în lipsa unor sancţiuni care să impună o conduită...

Judecata în Fața Primei Instanțe

Procesul civil parcurge, în general 2 faze: 1. Judecata 2. Executarea silită 1. JUDECATA cunoaşte mai multe momente: - judecata în prima...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?