Drept civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 41144
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Carmen Tamara Ungureanu
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE DREPT an I sem I

Extras din curs

CAPITOLUL 1. NOtIUNI INTRODUCTIVE I. DefiniTia dreptului civil

Dreptul reprezinta totalitatea normelor care reglementeaza acTiunile omului in societate si a caror respectare este asigurata prin forTa coercitiva a statului (adica, statul prin organele sale competente ii

sancTioneaza pe cei care nu le respecta). Acesta este asa numitul drept pozitiv, adica existent la un moment dat intr-o anumita societate si concretizat in legi scrise sau obiceiuri, care este, in toate cazurile, obligatoriu. El se aplica tuturor si mai poarta denumirea de drept obiectiv.

La baza dreptului pozitiv sta un complex de reguli fundamentale,

noTiuni universale de drept, „produsul experienTei colective a tuturor naTiunilor civilizate”, care se numeste drept natural.

Dreptul pozitiv se imparte in drept naTional si drept internaTional, care la randul lor se impart in public si privat. Obiectul de studiu al dreptului privat il formeaza raporturile dintre oameni in legatura cu interesele lor individuale. Raporturile dintre oameni si societate, si raporturile dintre state sunt reglementate de dreptul public.

O ramura a dreptului privat, si anume baza acestuia, este dreptul civil. Prin ramura de drept se inTelege acel grup de norme juridice care reglementeaza o anumita categorie de relaTii sociale.

Dreptul civil poate fi definit ca fiind acea ramura a dreptului privat, care reglementeaza raporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice si juridice, aflate intr-o poziTie

de egalitate juridica.

Din definiTia dreptului civil rezulta care este obiectul dreptului civil, care sunt subiectele si care este metoda lui de reglementare.

Prin obiect al unei ramuri de drept se inTelege acel complex de raporturi sociale care sunt reglementate de regulile de drept ce aparTin ramurii respective. Obiectul ramurii dreptului civil il constituie acele raporturi sociale de natura patrimoniala si personal nepatrimoniala care

se stabilesc intre persoanele fizice si persoanele juridice.

Raporturile patrimoniale sunt acelea care au un conTinut economic, evaluabil in bani (de exemplu, raporturile care se nasc dintr- un contract de vanzare-cumparare).

Raporturile personale nepatrimonale sunt acelea al caror conTinut nu poate fi evaluat in bani (de exemplu, raporturile care privesc viaTa

privata a unei persoane: dreptul la nume, la domiciliu, la reputaTie).

Persoana fizica reprezinta omul, privit individual, ca titular de drepturi si obligaTii civile.

Persoana juridica reprezinta colectivul de oameni, care odata ce indeplineste condiTiile cerute de lege, este titular de drepturi si obligaTii civile.

Raporturile civile se stabilesc intre subiectele de drept civil, adica

intre persoanele fizice, intre persoanele juridice sau intre persoanele fizice si persoanele juridice.

Prin metoda de reglementare a unei ramuri de drept se inTelege poziTia parTilor participante la raportul juridic, care poate fi de egalitate sau de subordonare.

In dreptul civil, poziTia parTilor este de egalitate juridica, ceea ce

inseamna ca una din parTi nu se subordoneaza celeilalte.

Dreptul civil nu reglementeaza, insa, toate raporturile patrimoniale si personale nepatrimoniale din societate. O parte a acestora este reglementata de alte ramuri de drept, precum: dreptul familiei, dreptul comercial, dreptul internaTional privat, dreptul muncii. Pentru a stabili care anume raporturi formeaza obiectul dreptului civil urmeaza a se face delimitarea dreptului civil de celelalte ramuri, prin

indicarea obiectului lor de reglementare. Astfel, ceea ce intra in sfera acestor ramuri, nu intra in sfera dreptului civil.

Dreptul civil joaca, insa, rolul unui asa numit drept comun, in sensul ca, ori de cate ori un raport juridic ce aparTine unei alte ramuri de drept nu poate fi reglementat, intrucat acea ramura nu conTine prevederi relative (adica reguli de drept aplicabile situaTiei juridice respective) se

aplica regulile dreptului civil. Acest lucru este posibil deoarece, pe de o parte, dreptul civil reprezinta baza dreptului privat, iar, pe de alta parte, o serie de ramuri de drept s-au desprins din dreptul civil (de exemplu, dreptul familiei, dreptul comercial).

II. Delimitarea dreptului civil

Pentru a delimita dreptul civil de alte ramuri de drept, astfel incat sa se poata, cu usurinTa, califica o situaTie juridica, sa se poata stabili care norme ii sunt aplicabile, din care ramura de drept, se utilizeaza mai multe criterii.

1. Criterii de delimitare

a. Obiectul de reglementare

Un prim criteriu de delimitare este, asa cum am aratat, obiectul de reglementare. Obiectul ramurii dreptului civil il constituie acele

raporturi sociale de natura patrimoniala si personal nepatrimoniala care

se stabilesc intre persoanele fizice si persoanele juridice.

b. Metoda de reglementare

Metoda de reglementare consta in poziTia parTilor, care poate fi de egalitate sau de subordonare. In dreptul civil, metoda este de egalitate

juridica a parTilor in raporturile dintre ele.

c. Caracterul normelor juridice (regulilor de drept)

Normele juridice sunt regulile generale si abstracte, instituite sau recunoscute de puterea publica, ce reglementeaza conduita subiectelor de drept si a caror respectare este asigurata, la nevoie, prin forTa

coercitiva a statului. Normele de drept civil reglementeaza conduita subiectelor in raporturile juridice civile.

d. Natura sancTiunilor

Nerespectarea normelor juridice atrage o consecinTa negativa, o sancTiune pentru autorul ei. SancTiunile difera, insa, in ramurile de drept. Specifica dreptului civil este sancTiunea restabilirii dreptului subiectiv

civil incalcat, de regula, prin repararea prejudiciului (pagubei) cauzate prin incalcare.

e. Calitatea subiectelor

In dreptul civil subiectele nu au o calitate speciala; sunt persoane fizice sau persoane juridice. Dar in alte ramuri de drept subiectele au o anumita calitate (de exemplu in dreptul administrativ, cel puTin un subiect este organ administrativ de stat).

Preview document

Drept civil - Pagina 1
Drept civil - Pagina 2
Drept civil - Pagina 3
Drept civil - Pagina 4
Drept civil - Pagina 5
Drept civil - Pagina 6
Drept civil - Pagina 7
Drept civil - Pagina 8
Drept civil - Pagina 9
Drept civil - Pagina 10
Drept civil - Pagina 11
Drept civil - Pagina 12
Drept civil - Pagina 13
Drept civil - Pagina 14
Drept civil - Pagina 15
Drept civil - Pagina 16
Drept civil - Pagina 17
Drept civil - Pagina 18
Drept civil - Pagina 19
Drept civil - Pagina 20
Drept civil - Pagina 21
Drept civil - Pagina 22
Drept civil - Pagina 23
Drept civil - Pagina 24
Drept civil - Pagina 25
Drept civil - Pagina 26
Drept civil - Pagina 27
Drept civil - Pagina 28
Drept civil - Pagina 29
Drept civil - Pagina 30
Drept civil - Pagina 31
Drept civil - Pagina 32
Drept civil - Pagina 33
Drept civil - Pagina 34
Drept civil - Pagina 35
Drept civil - Pagina 36
Drept civil - Pagina 37
Drept civil - Pagina 38
Drept civil - Pagina 39
Drept civil - Pagina 40
Drept civil - Pagina 41
Drept civil - Pagina 42
Drept civil - Pagina 43
Drept civil - Pagina 44
Drept civil - Pagina 45
Drept civil - Pagina 46
Drept civil - Pagina 47
Drept civil - Pagina 48
Drept civil - Pagina 49
Drept civil - Pagina 50
Drept civil - Pagina 51
Drept civil - Pagina 52
Drept civil - Pagina 53
Drept civil - Pagina 54
Drept civil - Pagina 55
Drept civil - Pagina 56
Drept civil - Pagina 57
Drept civil - Pagina 58
Drept civil - Pagina 59
Drept civil - Pagina 60
Drept civil - Pagina 61
Drept civil - Pagina 62
Drept civil - Pagina 63
Drept civil - Pagina 64
Drept civil - Pagina 65
Drept civil - Pagina 66
Drept civil - Pagina 67
Drept civil - Pagina 68
Drept civil - Pagina 69
Drept civil - Pagina 70
Drept civil - Pagina 71
Drept civil - Pagina 72
Drept civil - Pagina 73
Drept civil - Pagina 74
Drept civil - Pagina 75
Drept civil - Pagina 76
Drept civil - Pagina 77
Drept civil - Pagina 78
Drept civil - Pagina 79
Drept civil - Pagina 80
Drept civil - Pagina 81
Drept civil - Pagina 82
Drept civil - Pagina 83
Drept civil - Pagina 84
Drept civil - Pagina 85
Drept civil - Pagina 86
Drept civil - Pagina 87
Drept civil - Pagina 88
Drept civil - Pagina 89
Drept civil - Pagina 90
Drept civil - Pagina 91
Drept civil - Pagina 92
Drept civil - Pagina 93
Drept civil - Pagina 94
Drept civil - Pagina 95
Drept civil - Pagina 96
Drept civil - Pagina 97
Drept civil - Pagina 98
Drept civil - Pagina 99
Drept civil - Pagina 100
Drept civil - Pagina 101
Drept civil - Pagina 102
Drept civil - Pagina 103
Drept civil - Pagina 104
Drept civil - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Drept civil.docx

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil Partea I

1.1 NOTIUNEA SI PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL 1.1.1 Drept si morala. Subdiviziunile dreptului Oamenii sunt condamnati sa traiasca împreuna....

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept civil - curs 1

PATRIMONIU Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor si obligaţiilor cu conţinut economic, ce aparţin unui subiect de drept.Din punct de...

Drept Civil

PARTEA I - DREPTURILE REALE Tema I  Patrimoniul 1. Notiunea de patrimoniu. 2. Caracterele juridice ale patrimoniului. 3. Functiile...

Drept civil - obligații

PARTEA A II - A TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR Tema I - Notiuni generale despre obligatii 1. Definitia si elementele raportului juridic de...

Drept Civil

Dreptul civil este acea ramurã de drept a României care reglementeazã raporturile patrimoniale şi personal nepatrimoniale la care participã...

Drept civil partea generală

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?