Drept civil

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 14189
Mărime: 56.96KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

DREPT CIVIL este acea ramură de drept a sistemului de drept unitar al României, care reglementează raporturile patrimoniale și personal nepatrimoniale între persoane fizice și/ sau persoane juridice aflate pe poziția de egalitate juridică.

NORMA JURIDICĂ sau NORMA DE DREPT este regula de conduită cu caracter general și impersonal, care poate fi dusă la îndeplinire în caz de nevoie prin apelul la forța coercitivă (de constrângere) a statului.

Este alcătuită din 3 părți :

- Ipoteză

- Dispoziție

- Sancțiune

INSTITUȚIE JURIDICĂ : este un ansamblu de norme juridice care reglementează un domeniu mai larg de relații sociale din aceeași sferă de activitate.

Ex. de instituții de drept civil : actul juridic civil, prescripția extinctivă, drepturi reale.

RAMURA DE DREPT : este un ansamblu de instituții juridice care reglementează un ansamblu de relații sociale dintr-un domeniu de activitate, folosind o metodă proprie de reglementare.

Ex. de drept : constituțional, administrativ, internațional public, civil, muncii, internațional privat.

OBIECTUL DREPTULUI CIVIL : este reprezentat de relațiile patrimoniale și nepatrimoniale care au un conținut economic și pot fi exprimate bănește.

RELAȚIILE PATRIMONIALE : sunt reglementate de norme juridice care alcătuiesc raporturi juridice patrimoniale. În conținutul acestor raporturi intră drepturi și obligații patrimoniale.

Ex. : dreptul de proprietate

RELAȚIILE SOCIALE PERSONAL NEPATRIMONIALE : nu pot fi exprimate/ estimate în bani și determină raporturi juridice nepatrimoniale în conținutul cărora intră drepturi și obligații nepatrimoniale.

Ex. : nume, principii, drepturi nepatrimoniale ce decurg din creația intelectuală/ dreptul de autor

OBSERVAȚIE :

Nu numai dreptul civil reglementează relațiile patrimoniale și personal nepatrimoniale, ci și alte ramuri de drept.

PERSOANA FIZICĂ : este omul, individul privit în MOD INDIVIDUAL ca titular de drepturi și obligații civile.

PERSOANA JURIDICĂ : este un COLECTIV DE OAMENI, având un patrimoniu propriu, o organizare și un scop determinat, fiind titular de drepturi și obligații civile, distinct de calitatea de subiect de drept civil al fiecărui membru al colectivului.

OBSERVAȚIE :

În sfera de reglementare a dreptului civil, intră și raporturile dintre profesioniști precum și raporturile dintre aceștia și alte subiecte de drept . ( Art. 3, alin. 1)

Sunt considerați PROFESIONIȘTI toți cei care exploatează o întreprindere.

Aceste persoane, fizice sau juridice, se află pe POZIȚIA DE EGALITATE JURIDICĂ.

POZIȚIA DE EGALITATE JURIDICĂ a subiectelor raportului juridic civil exprimă metoda de reglementare a dreptului civil.

METODA DE REGLEMENTARE : reprezintă un criteriu de delimitare a două mari domenii de drept : dreptul public și dreptul privat.

Dreptul civil are și funcția de a fi DREPT COMUN pentru alte ramuri de drept.

DREPT COMUN : este atunci când o ramură de drept învecinată nu conține norme juridice proprii de reglementare, sau când normele sunt insuficiente se va apela la norma corespunzătoare din dreptul civil.

Dreptul civil are mai multe principii generale :

1. PRINCIPIUL PROPRIETAȚII : care este consacrat la nivel constituțional ( Art. 44 din Constituție).

2. PRINCIPIUL EGALITĂȚII ÎN FAȚA LEGII CIVILE : nediscriminare distinct de poziția de egalitate juridică a părților ( Art. 4, alin. 2 și Art. 16 din Constituție).

3. PRINCIPIUL ÎMBINĂRII INTERESELOR INDIVIDUALE ȘI CELE GENERALE.

4. PRINCIPIUL GARANTĂRII ȘI OCROTIRII DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVIL ( Art. 1, alin 3, Art. 18 și Art.21 din Constituție).

5. PRINCIPIUL BUNEI CREDINȚE ( Art. 14, alin 1 din Constituție)

IZVOARELE DREPTULUI CIVIL :

I. IZVOR FORMAL AL DREPTULUI CIVIL : formă specifică de exprimare a normelor de drept civil

Izvoarele dreptului civil, în sens formal, sunt prevăzute în Art. 1, alin. 1 Cod Civil în sensul că ”sunt izvoare ale dreptului civil : legea, uzanțele și principiile generale ale dreptului civil”

Ordinea de aplicare a acestor izvoare este prevăzută în art.1 alin. 2 Cod Civil în sensul că ” în situațiile neprevăzute de legi, se aplică uzanțele, iar în lipsa acestora se aplică dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare, iar în lipsa acestora se aplică principiile generale ale dreptului”

II. IZVOR MATERIAL : când materialele de existență generează normele ramurii de drept.

Privind mai specific și mai amănunțit, dreptul civil face parte din ramura DREPT PRIVAT AL SISTEMULUI UNITAR DE DREPT ROMÂN.

Dreptul civil reglementează raporturile juridice.

Raporturile juridice pot intervenii doar între subiecți de drept, adică persoane fizice sau juridice.

Chiar dacă raportul juridic privește un bun determinat, acesta se realizează în concret între persoanele cărora le incumbă drepturi sau obligații cu privire la acel bun.

PERSOANA FIZICĂ - are capacitatea/ vocație/ valența generală, adică poate achiziționa în principiu toate acele bunuri și servicii ce nu sunt supuse unei autorizări speciale (arme și muniții), pe când PERSOANA JURIDICĂ are un scop, adică este o persoană specializată.

În virtutea specializării, persoana juridică poate efectua doar acele operațiuni ce corespund scopului său.

Prin POZIȚIA DE EGALITATE JURIDICĂ A PĂRȚILOR , înțelegem din perspectiva dreptului civil faptul că între părțile/ subiecții raportului juridic civil nu există raporturi de subordonare, altfel spus, părțile unui raport juridic civil nu se subordonează una celeilalte.

PRINCIPIILE :

- Principiile Proprietății.

- Principiile Egalității între legi (nediscriminarea, distinct de poziția de egalitate juridică a părților).

- Principiile îmbinării intereselor individuale și cele generale.

- Principiile bunei credințe.

- Principiile garantării și ocrotirii drepturilor subiective civil.

La Art. 1 Cod Civil legiuitorul procedează la stabilirea unei ierarhii de aplicare a izvoarelor dreptului civil.

Izvorul principal îl constituie, cum este și firesc, LEGEA.

În lipsa legii sunt instituite izvoare alternative ce urmează a fi incidente în ordinea trasată de legiuitor : uzanțele, dispozițiile legale privitoare la situații asemănătoare și principiile generale ale dreptului.

Legea este principalul izvor de drept civil ce emană de la unica putere legislativă a țării Parlamentul României.

LATO SENSU - locuțiune prin care se apreciază înțelegerea unei situații, a unei idei, în sensul larg.

STRICTO SENSU- expresie care denumește sensul restrictiv al unei dispoziții legale (inclusiv a celei penale). ( în sens restrâns/ strict).

Preview document

Drept civil - Pagina 1
Drept civil - Pagina 2
Drept civil - Pagina 3
Drept civil - Pagina 4
Drept civil - Pagina 5
Drept civil - Pagina 6
Drept civil - Pagina 7
Drept civil - Pagina 8
Drept civil - Pagina 9
Drept civil - Pagina 10
Drept civil - Pagina 11
Drept civil - Pagina 12
Drept civil - Pagina 13
Drept civil - Pagina 14
Drept civil - Pagina 15
Drept civil - Pagina 16
Drept civil - Pagina 17
Drept civil - Pagina 18
Drept civil - Pagina 19
Drept civil - Pagina 20
Drept civil - Pagina 21
Drept civil - Pagina 22
Drept civil - Pagina 23
Drept civil - Pagina 24
Drept civil - Pagina 25
Drept civil - Pagina 26
Drept civil - Pagina 27
Drept civil - Pagina 28
Drept civil - Pagina 29
Drept civil - Pagina 30
Drept civil - Pagina 31
Drept civil - Pagina 32
Drept civil - Pagina 33
Drept civil - Pagina 34
Drept civil - Pagina 35
Drept civil - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Drept civil.docx

Alții au mai descărcat și

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Drept Civil

I. Persoana fizică Este unul dintre subiectele raportului juridic civil şi noţiunea de persoană fizică desemnează omul privit în individualitatea...

Drept civil partea generala - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Drept civil - Teoria generala

Dreptul subiectiv civil exprima posibilitatea recunoscuta de normele dreptului civil subiectului activ de a o anumita conduita si de a putea...

Drept civil partea generala

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Drept civil

Capitolul I Noti1. Definitie: Obligatia este raportul juridic în temeiul caruia o persoana, numita creditor, are dreptul de a pretinde de la o...

Drept Civil - Partea Generala - Persoanele

Cap. I. PROBA DREPTULUI SUBIECTIV CIVIL 1. Consideraţii generale privind probele 1.1. Noţiune Termenul de „probă” sau „dovadă” cunoaşte mai...

Ai nevoie de altceva?