Drept civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4591
Mărime: 21.91KB (arhivat)
Publicat de: Cazimir Bodea
Cost: Gratis

Extras din curs

1. Notiunea dreptului civil

Dreptul civil este o ramura a sistemului de drept, care insumeaza anumite norme de reglementare, reglementand reporturi patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane jurdice aflate pe pozitii de egalitate juridica.

Continutul dreptului civil este alcatuit din totalitatea normelor dreptului civil, care configureaza legislatia civila.

Obiectul dreptului civil contine raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale.

Raporturile patrimonaiale sunt raporturi sociale reglementate juridic care datorita continutului lor si valorii economice pot fi evaluate in bani

Raporturile nepatrimoniale sunt raporturi sociale reglementate juridic lipsite de continut economic, neevaluabile in bani, in care se manifesta individualitatea persoanei, cu insusirile sale caracteristice.

Subiectele raporturilor de drept civil sunt persoane fizice (individul uman, considerat izolat) sau persoane juridice. (subiect de drept creat de catre o alta persoana, care se bucura de o organizare de sine statatoare si de un patrimoniu propriu)

Egalitatea juridica se refera la pozitia de egalitate a partilor privid capacitatea civila, respectiv posibilitatea de a-si asuma obligatii, precum si de a le exercita intr-un raport juridic civil concret. (niciuna dintre parti nu se subordoneaza celeilalte)

2. Principiile dreptului civil

Literatura juridica a distins in dreptul civil trei categorii de principii:

- principii fundamentale ale dreptului roman

- principii fundamentale ale dreptului civil roman

- principii ale unei ori a unor institutii de drept civil

Normele dreptului civil consacra urmatoarele principii fundamentale ale dreptului civil roman:

- principiul proprietatii: dreptul de proprietate este ''dreptul pe care-l are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege.'' (art. 480 Cod civil)

- principiul egalitatii in fata legii civile: ''sexul, rasa, nationalitatea, religia, gradul de cultura

sau originea nu au nici o inraurire asupra capacitatii.'' (principiu fundamental al dreptului comun,

consacrat in art 4 alin. 2 si 16 din Constitutie)

- principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale: ''drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute in scopul de a se satisface interesele personale materiale si culturale in acord cu interesul obstesc, potrivit legii si regulilor de convietuire. Drepturile civile ''pot fi exercitate numai potrivit scopului lor economic si social.'' ''Este persoana juridica acel colectiv de oameni care are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui scop, in acord cu interesul obstesc.'' (Deceretul nr. 31/1954)

- principiul ocrotirii drepturilor subiective civile ori a garantarii lor: ''drepturile civile sunt ocrotite de lege.'' (Decretul 31/1954) ''Toate persoanele sunt egale in fata legii si au, fara discriminare, dreptul la ocrotire egala din partea legii.'' (Pactul international privind drepturile civile si politice ale omului)

Acest principiu mai este prevazut atat in Constitutie, cat si in Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.

In cazul incalcarii dreptului subiectiv civil, se va putea solicita restabilirea lui pe calea procesului civil.

3. Aplicarea legii civile

Legea civila se aplica avand in vedere trei aspecte: actiunea sa intr-un interval de timp, pe un anumit teritoriu si asupra unor anumite subiecte de drept.

Intrarea in vigoare a legii este momentul initial de actiune asupra raporturilor juridice civile si are loc la data precizata in cuprinsul legii sau data publicarii in Monitorul Oficial.

1. Aplicarea legii civile in timp: poate produce efecte imediate, efecte retroactive sau efecte ultraactive. (aplicandu-se si asupra unor fapte si situatii juridice ivite dupa abrogarea legii)

Prin raportarea la timpul de aplicare, legile se clasifica in legi abrogative, legi interpretative si legi tranzitorii.

Aplicarea legii civile in timp este guvernata de doua principii:

Principiul neretroactivitatii legii civile noi: este regula juridica potrivit careia o lege civila se aplica numai situatiilor care survin dupa intrarea ei in vigoare, nu si situatiilor anterioare, respectiv ''trecutul scapa legii noi.''

Principiul aplicarii imediate a legii civile noi: prevede ca legea civila se aplica tuturor

situatiilor ivite dupa intrarea ei in vigoare, excluzand aplicarea legii civile vechi.

Preview document

Drept civil - Pagina 1
Drept civil - Pagina 2
Drept civil - Pagina 3
Drept civil - Pagina 4
Drept civil - Pagina 5
Drept civil - Pagina 6
Drept civil - Pagina 7
Drept civil - Pagina 8
Drept civil - Pagina 9
Drept civil - Pagina 10
Drept civil - Pagina 11
Drept civil - Pagina 12
Drept civil - Pagina 13
Drept civil - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Drept civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Drept Civil

Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul...

Drept Civil - Drepturile Reale

1. Patrimoniu Definiția: Patrimoniul este totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui subiect de drept. Se referă...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Drept civil

DREPT CIVIL este acea ramură de drept a sistemului de drept unitar al României, care reglementează raporturile patrimoniale și personal...

Drept civil - curs 1

PATRIMONIU Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor si obligaţiilor cu conţinut economic, ce aparţin unui subiect de drept.Din punct de...

Actul juridic civil

Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile Noțiunea Actul juridic reprezintă o manifestare de vointa a subiectelor de drept civil exprimând...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?