Drept Civil

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5502
Mărime: 27.38KB (arhivat)
Publicat de: Marian Gherman
Cost: Gratis

Extras din curs

Capitolul I – DefiniCia, rolul , principiile si delimitarea dreptului civil

1. Definitia si obiectul dreptului civil.

- Definitie : Dreptul civil este acea ramura a dreptului privat care reglementeaza

raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoanele fizice si

persoanele juridice situate pe pozitie de egalitate juridica.

- Obiectul dreptului civil : raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale ce se

stabilesc între persoane fizice si persoane juridice.

Raporturile patrimoniale: Sunt acele raporturi sociale care au un continut

economic. Dreptul civil reglementand raporturile reale si raporturile obligationale.

- Raporturile reale au in continutul lor drepturi reale, care se compun din dreptul de

proprietate - inscris ca atare in Constitutia Romaniei - si din celelalte drepturi

reale principale. care sunt dezmembramintele dreptului de proprietate si drepturile

reale accesorii.

- Raporturile obligationale au in continutul lor dreptul de creanta - drept subiectiv

in virtutea caruia subiectul activ (creditor) poate cere subiectului pasiv (debitor)

sa dea, sa faca, sa nu faca ceva indiferent daca dreptul isi are originea intr-un act

sau intr-un fapt juridic.

Raporturile nepatrimoniale: Sunt acele raporturi sociale care nu au continut

economic. Ele cuprind:

- raporturi care privesc existenta si integritatea subiectelor de drept civil,

- raporturi de identificare,

- raporturi izvorate din creatia intelectuala.

- Subiectele dreptului civil : sunt persoanele fizice si persoanele juridice

- Principiile fundamentale ale dreptului civil :

- Principiul proprietaCii : dreptul civil reglementeaza conCinutul dreptului de

propritate cu cele trei atribute: posesia folosinCa si dispoziCia. Apararea dreptului

de proprietate se face prin acCiunea în revedendicare iar posesia este aparata prin

intermediul acCiunilor posesorii.

- Principiul egalitaCii în faCa legii civile

- Principiul îmbinarii intereselor individuale cu cele generale

- Principiul ocrotirii drepturilor subiective civile

- Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept :doctrina si jurisprudenta au

stabilit ca dreptul civil, ca ramura de drept, are pozitia de "drept comun".

Delimitarea sa de alte ramuri de drept este ceruta de considerente practice si

teoretice

- Criterii de delimitare: delimitarea dreptului civil fata de celelalte ramuri de drept

se face folosind urmatoarele criterii :

- obiect de reglementare;

- metoda de reglementare;

- calitatea subiectelor;

- caracterul normelor;

- caracterul sanctiunilor;

- principiile de ramura.

Ramurile de drept de care se delimiteaza dreptul civil sunt :dreptul constitutional, dreptul

administrativ , dreptul financiar, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii,

dreptul procesual civil, dreptul international privat

Capitolul II- Izvoarele dreptului civil

- Notiunea de izvor al dreptului civil este privita sub aspectul a doua înCelesuri:

- în sens material prin izvor al dreptului civil se desemneza conditiile

concrete de existenta ale societatii, care stau la baza normelor civile.

- în sens formal prin aceasta expresie se inteleg formele speciale de

exprimare a normelor de drept prin care se consacra vointa statala.

În sistemul de drept romanesc, principala forma de exprimare a dreptului o constituie

actele normative, acte emise sau adoptate de organe de stat anume investite cu

prerogativa legiferarii.

- Principalele izvoare ale dreptului civil sunt :

- Legea este actul normativ adoptat de Parlament, unica autoritate

legiuitoare a Carii. Constitutia stabileste trei categorii de legi : legi

constitutionale, legi organice si legi ordinare.

- Decrete si Decretele –legi - constituie izvoare de drept civil in masura in

care contin norme referitoare la obiectul de reglementare al acestei ramuri

de drept.

- Hotararile si ordonantele Guvernului Romaniei sunt acte normative

emise in baza si in executarea legilor. Ordonantele sunt acte normative

adoptate de Guvern in temeiul unei legi speciale de abilitare in limitele si

conditiile previizute de aceasta.

- Actele normative emise conducatorii organelor centrale ale

administratiei publice centrale si acte normative emise de autoritatile

administratiei publice locale Aceste acte, indiferent de denumire -

ordine, instructiuni, regulamente, statute, contracte-cadru, contracte tip,

standarde sau norme - sunt izvoare de drept civil daca reglementeaza

raporturi juridice civile.În exercitarea atributiilor lor, consiliile locale si

judetene adopta hotarari, primarii emit dispozilii. iar prefectii ordine.

- Aplicarea legii civile legea civila isi produce efectele intr-o anume perioada de

timp, pe un anumit teritoriu si asupra unor subiecte determinate.

- Aplicarea legii civile în timp este cârmuita de doua principii ale dreptului

civil: principiul neretroactivitatii legii noi (adica, o lege civila se aplica

numai cazurilor ce apar in practica dupa adoptarea ei) si principiul

aplicarii imediate a legii civile noi (din momentul in care a fost adoptata,

legea noua se aplica tuturor cazurilor ce apar in practica dupa intrarea sa in

vigoare).

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Cursul prescripției extinctive

NOȚIUNI GENERALE DESPRE PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ Prescripția extinctivă reprezintă o sancțiune civilă ce constă în stingerea dreptului material la...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?