Drept Civil

Curs
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5502
Mărime: 27.38KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul I – DefiniCia, rolul , principiile si delimitarea dreptului civil

1. Definitia si obiectul dreptului civil.

- Definitie : Dreptul civil este acea ramura a dreptului privat care reglementeaza

raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoanele fizice si

persoanele juridice situate pe pozitie de egalitate juridica.

- Obiectul dreptului civil : raporturi patrimoniale si raporturi nepatrimoniale ce se

stabilesc între persoane fizice si persoane juridice.

Raporturile patrimoniale: Sunt acele raporturi sociale care au un continut

economic. Dreptul civil reglementand raporturile reale si raporturile obligationale.

- Raporturile reale au in continutul lor drepturi reale, care se compun din dreptul de

proprietate - inscris ca atare in Constitutia Romaniei - si din celelalte drepturi

reale principale. care sunt dezmembramintele dreptului de proprietate si drepturile

reale accesorii.

- Raporturile obligationale au in continutul lor dreptul de creanta - drept subiectiv

in virtutea caruia subiectul activ (creditor) poate cere subiectului pasiv (debitor)

sa dea, sa faca, sa nu faca ceva indiferent daca dreptul isi are originea intr-un act

sau intr-un fapt juridic.

Raporturile nepatrimoniale: Sunt acele raporturi sociale care nu au continut

economic. Ele cuprind:

- raporturi care privesc existenta si integritatea subiectelor de drept civil,

- raporturi de identificare,

- raporturi izvorate din creatia intelectuala.

- Subiectele dreptului civil : sunt persoanele fizice si persoanele juridice

- Principiile fundamentale ale dreptului civil :

- Principiul proprietaCii : dreptul civil reglementeaza conCinutul dreptului de

propritate cu cele trei atribute: posesia folosinCa si dispoziCia. Apararea dreptului

de proprietate se face prin acCiunea în revedendicare iar posesia este aparata prin

intermediul acCiunilor posesorii.

- Principiul egalitaCii în faCa legii civile

- Principiul îmbinarii intereselor individuale cu cele generale

- Principiul ocrotirii drepturilor subiective civile

- Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept :doctrina si jurisprudenta au

stabilit ca dreptul civil, ca ramura de drept, are pozitia de "drept comun".

Delimitarea sa de alte ramuri de drept este ceruta de considerente practice si

teoretice

- Criterii de delimitare: delimitarea dreptului civil fata de celelalte ramuri de drept

se face folosind urmatoarele criterii :

- obiect de reglementare;

- metoda de reglementare;

- calitatea subiectelor;

- caracterul normelor;

- caracterul sanctiunilor;

- principiile de ramura.

Ramurile de drept de care se delimiteaza dreptul civil sunt :dreptul constitutional, dreptul

administrativ , dreptul financiar, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul muncii,

dreptul procesual civil, dreptul international privat

Capitolul II- Izvoarele dreptului civil

- Notiunea de izvor al dreptului civil este privita sub aspectul a doua înCelesuri:

- în sens material prin izvor al dreptului civil se desemneza conditiile

concrete de existenta ale societatii, care stau la baza normelor civile.

- în sens formal prin aceasta expresie se inteleg formele speciale de

exprimare a normelor de drept prin care se consacra vointa statala.

În sistemul de drept romanesc, principala forma de exprimare a dreptului o constituie

actele normative, acte emise sau adoptate de organe de stat anume investite cu

prerogativa legiferarii.

- Principalele izvoare ale dreptului civil sunt :

- Legea este actul normativ adoptat de Parlament, unica autoritate

legiuitoare a Carii. Constitutia stabileste trei categorii de legi : legi

constitutionale, legi organice si legi ordinare.

- Decrete si Decretele –legi - constituie izvoare de drept civil in masura in

care contin norme referitoare la obiectul de reglementare al acestei ramuri

de drept.

- Hotararile si ordonantele Guvernului Romaniei sunt acte normative

emise in baza si in executarea legilor. Ordonantele sunt acte normative

adoptate de Guvern in temeiul unei legi speciale de abilitare in limitele si

conditiile previizute de aceasta.

- Actele normative emise conducatorii organelor centrale ale

administratiei publice centrale si acte normative emise de autoritatile

administratiei publice locale Aceste acte, indiferent de denumire -

ordine, instructiuni, regulamente, statute, contracte-cadru, contracte tip,

standarde sau norme - sunt izvoare de drept civil daca reglementeaza

raporturi juridice civile.În exercitarea atributiilor lor, consiliile locale si

judetene adopta hotarari, primarii emit dispozilii. iar prefectii ordine.

- Aplicarea legii civile legea civila isi produce efectele intr-o anume perioada de

timp, pe un anumit teritoriu si asupra unor subiecte determinate.

- Aplicarea legii civile în timp este cârmuita de doua principii ale dreptului

civil: principiul neretroactivitatii legii noi (adica, o lege civila se aplica

numai cazurilor ce apar in practica dupa adoptarea ei) si principiul

aplicarii imediate a legii civile noi (din momentul in care a fost adoptata,

legea noua se aplica tuturor cazurilor ce apar in practica dupa intrarea sa in

vigoare).

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Răspunderea Civilă Delictuală

Raspunderea civila delictuala poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective si obiective. În cadrul raspunderii...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Trasaturile raporturilor juridice civile

CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Prin continut al raportului juridic se intelege totalitatea drepturilor subiective si a obligatiilor...

Codul Familiei

CAPITOLUL I ÎNCHEIEREA CÃSÃTORIEI Art. 3. - Numai cãsãtoria încheiatã în fata delegatului de stare civilã1 dã nastere drepturilor si...

Test Grila

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la...

Notiunea si Clasificarea Bunurilor

INTRODUCERE Sensul termenului “bun”, inclus de legiuitor în art. 285 alin 1, este că el include în sine orice element al activului patrimonial al...

Drept Civil - Capitolul 1

Capitolul I Caracterizarea generală a dreptului civil Secţiunea I. Definiţia, rolul, pricipiile şi delimitarea dreptului civil 1.Definiţia...

Ai nevoie de altceva?