Drept Civil

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5030
Mărime: 13.02KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

DREPT CIVIL - ramura dreptului care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale in care partile sunt egale in drepturi, rap. juriice personale nepatrimoniale legate de individualizarea persoanei, precum si conditia persoanelor fizice si a pers. juridice, participante la raporturile juridice civile.

Dreptul civil reglementeaza:

1) raporturi judice patrimoniale – care sunt rap.judice al caror continut poate fi exprimat in bani. In cadrul acestora intra raporturile judice reale si raporturile obligationale.

2) raporturi judice personale nepatrimoniale – sunt raporturi al caror continut nu poate fi evaluat in bani. Aceste raporturi au la baza:

a) drepturile legate de existenta si integritarea fizica a persoanelor fizice (dreptul la viata, dreptul la libertate)

b) drepturile privind elementele de indentificare a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice (dreptul la nume, la sediu, la domiciliu)

c) drepturi asupra creatiei intelectuale cuprind posobilitatea unei persoane de a fi recunoscuta ca autor al unei lucrari de arta, de literatura, stiinta, dreptul de inventator, de inovator.

3) conditia juridica – a persoanelor fizice si a persoanelor juridice participante la raporturile judice civile. Ea se refera la capacitatea judica civila a acestora, la capacitatea de a incheia anumite acte judice sau contracte, la modurile de infiintare, reorganizare si incetare e existetei persoanelor juridice.

IZVOARELE DREPTULUI CIVIL

Izvorul de drept, inclusiv de drept civil se analizeaza in sens material si in sens formal.

-material – prin izvor de drept se inteleg conditiile materiale, sociale , economice, politice din societate care determina existenta sau inexistenta unor norme juridice.

-formal – prin izvor de drept se inteleg formele specifice de exprimare a normelor judice. Acte formale sunt actele normative (lege de guvern, ordonanta)

IZVOARELE DIRECTE ALE DREPTULUI CIVIL

-CONSTITUTIA – legea fundamentala a statului , iar prin normele sale reglemntate sistemul de stat , forma de stat , forma de guvernamânt, forma econ,drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului, dreptul de proprietate etc.

Legile adoptate de Parlamentul Rom. indiferent de faptul ca sunt constitutionale , organice, sau ordinare, sunt izvoare ale dreptului civil daca reglementeaza raporturi judice civile.

Legile constitutionale – sunt legile prin care se revizuieste Constitutia (se introduc unele texte , se abroga sau se modifica texte ale Constitutiei). Ele nu au o existenta de sine statatoare, continutul lor fiind integrat in textul Constitutiei.

Legile organice – sunt intr-un fel o prelungire a legilor constitutionale, iar prin ele se pot reglementa numai relatiile sociale, expus nominalizate in Constitutie.

Potrivit Constitutiei actuale a Rom. sferele de relatii sociale de domeniul legilor organice nu pot forma obiecte de reglementare al ordonantelor guvernului.

Legile ordinare – reglementeaza celelalte sfere de relatie sociale dezvoltând principiile in Constitutie sau in legile organice.

Un loc important in cadrul legilor inscrise din tara noastra il ocupa CODUL CIVIL, definitivat in 1864 si intrat in vigoare la 1 oct. 1865.

-ORDONANTELE GUVERNULUI – sunt acte normative care reglementeaza relatii sociale de domeniul legilor ordinare.

Hotarârile guvernamentale – acte normative date pe baza si in vederea executarii legilor sau ordonantelor. Atât ordonantele guvernametale, cit si hotarârile guvernamentale sunt izvoare

Ale dreptului civil in masura in care reglementeaza raporturile judice civile.

-ORDINELE ªI INSTRUCTIUNILE MINIªTRILOR ªI ALTOR CONDUC.ALE UNOR ORGANE SAU INSTITUTII CENTRALE ALE ADMIN. PUBLICE - se dau pe baza si in vederea executarii legilor, ordonantelor si hotarârilor guvernului, cuprind reglementari de ordin tehnic organizatoric si se emit pentru aplicarea unitara a actelor normative pe baza carora se dau. Prin ordine si instructiuni nu se pot modifica sau completa ori abroga actele normative pe baza legilor care se dau.

-ACTELE NORMATIVE ALE AUTORITATOLOR LOCALE ALE ADMIN. PUBLICE – in ordine, hotarâri, decizii. Ele se emit pe baza si in vederea executarii legilor, ordonantelor si hotar.guvenam. pentru reglementarea admin. Publice.

-sunt izvoare de drept civil doar daca reglementeaza raporturi judice civile.

-OBICEIUL sau CUTUMA – regula de conduita stabilita in practica vietii sociale si respectata un timp indelungat in virtutea intreprinderii ca o norma obligatorie.

-este izvor de drept civil daca reglementeaza rap. judice civile si legea face trmiterea la el, adica in recunoastere.

Actuala Constitutie a Rom. recunoaste obiceiul sau cutuma ca izvor de drept.

Ex:art 607: Nu e iertat a sadi arbori care cresc inalti decât in departarea hotarâta de reglementarile speciale sau de obiceiurile constante si recunoscute si in lipsa de reglem. speciale si de obiceiuri in depaartare de doi metri de linia despartitoare a celor doua proprietati pentru arborii inalti si de o jumatate de metru pentru celelate plantatii si garduri vii.

-TRATATELE INTERNE - (Aster sau Acord protocolar) sunt acte normative prin care sunt reglementate realtii sociale ce intereseaza doua sau mai multe state. Ele sunt izvoare ale dreptului civil daca reglementeaza raporturile judice civile.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil

OBIECTIVE Cursul ofera cunostinte indispensabile pentru însusirea institutiilor fundamentale de drept civil si a reglementarilor legale în...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Procedură civilă - sinteză

Codul de procedura civila – elaborat în 1965 dupa codul de procedura francez si a Cantonului general. Norme de procedura se gasesc si în Codul...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?