Drept Civil

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5030
Mărime: 13.02KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

DREPT CIVIL - ramura dreptului care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale in care partile sunt egale in drepturi, rap. juriice personale nepatrimoniale legate de individualizarea persoanei, precum si conditia persoanelor fizice si a pers. juridice, participante la raporturile juridice civile.

Dreptul civil reglementeaza:

1) raporturi judice patrimoniale – care sunt rap.judice al caror continut poate fi exprimat in bani. In cadrul acestora intra raporturile judice reale si raporturile obligationale.

2) raporturi judice personale nepatrimoniale – sunt raporturi al caror continut nu poate fi evaluat in bani. Aceste raporturi au la baza:

a) drepturile legate de existenta si integritarea fizica a persoanelor fizice (dreptul la viata, dreptul la libertate)

b) drepturile privind elementele de indentificare a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice (dreptul la nume, la sediu, la domiciliu)

c) drepturi asupra creatiei intelectuale cuprind posobilitatea unei persoane de a fi recunoscuta ca autor al unei lucrari de arta, de literatura, stiinta, dreptul de inventator, de inovator.

3) conditia juridica – a persoanelor fizice si a persoanelor juridice participante la raporturile judice civile. Ea se refera la capacitatea judica civila a acestora, la capacitatea de a incheia anumite acte judice sau contracte, la modurile de infiintare, reorganizare si incetare e existetei persoanelor juridice.

IZVOARELE DREPTULUI CIVIL

Izvorul de drept, inclusiv de drept civil se analizeaza in sens material si in sens formal.

-material – prin izvor de drept se inteleg conditiile materiale, sociale , economice, politice din societate care determina existenta sau inexistenta unor norme juridice.

-formal – prin izvor de drept se inteleg formele specifice de exprimare a normelor judice. Acte formale sunt actele normative (lege de guvern, ordonanta)

IZVOARELE DIRECTE ALE DREPTULUI CIVIL

-CONSTITUTIA – legea fundamentala a statului , iar prin normele sale reglemntate sistemul de stat , forma de stat , forma de guvernamânt, forma econ,drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului, dreptul de proprietate etc.

Legile adoptate de Parlamentul Rom. indiferent de faptul ca sunt constitutionale , organice, sau ordinare, sunt izvoare ale dreptului civil daca reglementeaza raporturi judice civile.

Legile constitutionale – sunt legile prin care se revizuieste Constitutia (se introduc unele texte , se abroga sau se modifica texte ale Constitutiei). Ele nu au o existenta de sine statatoare, continutul lor fiind integrat in textul Constitutiei.

Legile organice – sunt intr-un fel o prelungire a legilor constitutionale, iar prin ele se pot reglementa numai relatiile sociale, expus nominalizate in Constitutie.

Potrivit Constitutiei actuale a Rom. sferele de relatii sociale de domeniul legilor organice nu pot forma obiecte de reglementare al ordonantelor guvernului.

Legile ordinare – reglementeaza celelalte sfere de relatie sociale dezvoltând principiile in Constitutie sau in legile organice.

Un loc important in cadrul legilor inscrise din tara noastra il ocupa CODUL CIVIL, definitivat in 1864 si intrat in vigoare la 1 oct. 1865.

-ORDONANTELE GUVERNULUI – sunt acte normative care reglementeaza relatii sociale de domeniul legilor ordinare.

Hotarârile guvernamentale – acte normative date pe baza si in vederea executarii legilor sau ordonantelor. Atât ordonantele guvernametale, cit si hotarârile guvernamentale sunt izvoare

Ale dreptului civil in masura in care reglementeaza raporturile judice civile.

-ORDINELE ªI INSTRUCTIUNILE MINIªTRILOR ªI ALTOR CONDUC.ALE UNOR ORGANE SAU INSTITUTII CENTRALE ALE ADMIN. PUBLICE - se dau pe baza si in vederea executarii legilor, ordonantelor si hotarârilor guvernului, cuprind reglementari de ordin tehnic organizatoric si se emit pentru aplicarea unitara a actelor normative pe baza carora se dau. Prin ordine si instructiuni nu se pot modifica sau completa ori abroga actele normative pe baza legilor care se dau.

-ACTELE NORMATIVE ALE AUTORITATOLOR LOCALE ALE ADMIN. PUBLICE – in ordine, hotarâri, decizii. Ele se emit pe baza si in vederea executarii legilor, ordonantelor si hotar.guvenam. pentru reglementarea admin. Publice.

-sunt izvoare de drept civil doar daca reglementeaza raporturi judice civile.

-OBICEIUL sau CUTUMA – regula de conduita stabilita in practica vietii sociale si respectata un timp indelungat in virtutea intreprinderii ca o norma obligatorie.

-este izvor de drept civil daca reglementeaza rap. judice civile si legea face trmiterea la el, adica in recunoastere.

Actuala Constitutie a Rom. recunoaste obiceiul sau cutuma ca izvor de drept.

Ex:art 607: Nu e iertat a sadi arbori care cresc inalti decât in departarea hotarâta de reglementarile speciale sau de obiceiurile constante si recunoscute si in lipsa de reglem. speciale si de obiceiuri in depaartare de doi metri de linia despartitoare a celor doua proprietati pentru arborii inalti si de o jumatate de metru pentru celelate plantatii si garduri vii.

-TRATATELE INTERNE - (Aster sau Acord protocolar) sunt acte normative prin care sunt reglementate realtii sociale ce intereseaza doua sau mai multe state. Ele sunt izvoare ale dreptului civil daca reglementeaza raporturile judice civile.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Izvoarele Dreptului Civil

Capitolul I. Notiune Dreptul civil este definit de unii autori, ca fiind acea ramura a dreptului care reglementeaza o parte insemnata a...

Consimtamantul - Conditie de Valabilitate a Actelor Juridice Civile

“Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa acestui eveniment legat de...

Tutela Administrativă

I.1. Definitia si trasaturile administratiei publice în baza Constitutiei României si a Legii organice speciale Etimologic , cuvântul...

Drept Civil

OBIECTIVE Cursul ofera cunostinte indispensabile pentru însusirea institutiilor fundamentale de drept civil si a reglementarilor legale în...

Curs Drept Civil

Trasaturile raporturilor juridice civile 1. Caracter social – iau nastere numai intre oameni 2. Caracter de egalitate juridica a partilor - La...

Conceptul de Drept - Sinteze

Capitolul III. Actele juridice 1. Definitie. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,...

Dreptul Civil.

Dreptul civil este acea ramura de drept care reglementeaza raporturi juridice, patrimoniale si nepatrimoniale, în care partile figureaza ca...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Ai nevoie de altceva?