Drept Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 25586
Mărime: 366.14KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Corneliu Turianu
Sinteza Drept Civil Anul III, DREPT Nu este cursul detaliat al profesorului, dar poti invata dupa el ca sa nu ramai complt pe din-afara la examen.mai poate fi folosita ca inspiratie in redactarea unor fituici,mult noroc celor de la drept anul III, eu azi am examen! :((

Extras din document

Obiective

Cursul are ca obiectiv însusirea de catre studenti a problematicii

legate de doua laturi fundamentale ale Dreptului civil, si anume Contractele

speciale si Dreptul de mostenire; cunoasterea si aprofundarea, în acest sens,

a notiunii si caracterelor juridice ale contractelor speciale, a conditiilor si

efectelor acestora, a regulilor care guverneaza încheierea, încetarea, stingerea

lor, precum si a problemelor generale si specifice ale mostenirii legale,

testamentare, ale dreptului de optiune succesorala, împartirii mostenirii s.a.

SEMESTRUL I

CONTRACTE SPECIALE

I. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE

1. Caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare

Dupa cum rezulta din însasi definitia contractului, vânzarea este un

contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ, consensual si

translativ de proprietate.

Vânzarea este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin

încheierea sa da nastere la obligatii reciproce între partile contractante.

Vânzatorul are obligatia sa predea lucrul vândut si sa-l garanteze pe

cumparator, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul.

Vânzarea este un contract cu titlu oneros. Ambele parti urmaresc

anumite interese patrimoniale, adica primirea unui echivalent în schimbul

prestatiei la care se obliga. Vânzatorul urmareste sa primeasca pretul, iar

cumparatorul urmareste sa primeasca bunul cumparat în schimbul pretului

stabilit.

Vânzarea este un contract comutativ, deoarece existenta si întinderea

obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la încheierea contractului si

nu depind, ca în contractele aleatorii, de un eveniment viitor si incert, care ar

face sa existe sanse de câstig sau pierdere pentru ambele parti contractante.

În principiu, vânzarea este un contract consensual, putând fi încheiat

prin simplul acord de vointa al partilor, fara îndeplinirea vreunei formalitati

si fara remiterea lucrului vândut si a pretului în momentul încheierii

contractului („vinderea este perfecta... îndata ce partile s-au învoit ...” –

art. 1295 C. civ.).

Prin exceptie de la principiul consensualismului, în cazurile special

prevazute de lege vânzarea devine un contract solemn. De exemplu,

terenurile – indiferent ca sunt situate în intravilanul ori extravilanul

localitatilor – pot fi înstrainate (dobândite) prin acte juridice între vii, sub

sanctiunea nulitatii absolute, numai daca actul a fost încheiat în forma

autentica.

Vânzarea-cumpararea este un contract translativ de proprietate din

momentul încheierii lui. Aceasta înseamna ca, prin efectul realizarii

acordului de vointa (solo consensu) si independent de predarea lucrului

vândut si de plata pretului, opereaza si transferul dreptului de proprietate de

la vânzator la cumparator.

Principiul transmiterii imediate (automate) a dreptului de proprietate

(si a riscurilor) din momentul încheierii contractului opereaza numai daca

sunt îndeplinite anumite conditii: a) vânzatorul trebuie sa fie proprietarul

lucrului vândut; b) trebuie sa fie vorba de lucruri determinate individual

(res certa); c) lucrul vândut trebuie sa existe; d) trebuie ca partile sa nu fi

amânat transferul proprietatii printr-o clauza speciala pentru un moment

ulterio r încheierii contractului.

2. Conditiile de validitate ale contractului de vânzare-cumparare

Pentru a fi valabil încheiat, contractul de vânzare-cumparare trebuie

sa întruneasca diferite elemente, care, conform regulilor generale în materie

de contracte, sunt: consimtamântul, capacitatea, obiectul (lucrul vândut si

pretul) , o cauza licita si, în contractele solemne, forma.

A. Consimtamântul. Întrucât consimtamântul, principiul autonomiei

de vointa si libertatea contractuala, precum si momentul

încheierii contractului sunt cunoscute de la teoria generala a obligatiilor,

iar în materia vânzarii se aplica regulile dreptului comun, ne

vom referi în cele ce urmeaza numai la anumite probleme specifice

vânza rii, si anume:

a) Promisiunea unilaterala de vânzare (sau de cumparare). Este,

de fapt, un antecontract, care da nastere la un drept de creanta, una din parti

fiind obligata fata de cealalta parte sa vânda în viitor un anumit bun,

beneficiarul promisiunii putând opta în sensul de a-l cumpara ori nu.

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.pdf

Alții au mai descărcat și

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Renunțarea la Moștenire

Capitolul I. Dreptul de optiune succesorala 1. Termeni Prin succesiune (sau mostenire) se întelege transmiterea patrimoniului unei persoane...

Modalitățile Actului Juridic Civil

MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL Din punct de vedere juridic, notiunea de “modalitate” desemneaza un eveniment viitor de care depinde existenta...

Formele Testamentului și Limitele Impuse de Lege pentru Legalitatea Acestuia

I FORMELE TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Subiecte Rezolvate la Proba Orala

1. a. Proprietatea rezolubila b. Dreptul de uz si abitatie a. Proprietatea rezolubila Dreptul de proprietate este dreptul subiectiv care permite...

Sinteze Drept Civil

1. NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL Dreptul civil este acea ramura a sistemului de drept care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Dreptul de Optiune Succesoriala

La decesul unei persoane, patrimonial sau se transmite, din chiar clipa mortii, mostenitorilor sai, legali sau testamentari. Astfel cum s-a aratat...

Ai nevoie de altceva?