Drept Civil

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 50246
Mărime: 145.48KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Ciulei
Un curs complex de drept civil (partea generala, drepturi reale, teoria generala a obligatiilor, contracte speciale si succesiuni) editat in anul 2002/2003.

Extras din document

NOŢIUNEA DREPTULUI CIVIL. PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL.

Una din definiţiile cele mai sintetice a fost dată de profesorul G. Beleiu după care dreptul civil român este “acea ramură care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică”.

Pentru precizarea noţiunii dreptului civil ca ramură distinctă a sistemului de drept, pornind de la definiţie, se impune a analiza explicativ elementele sale şi anume: conţinutul dreptului civil, obiectul dreptului civil, subiectele dreptului civil şi poziţia juridică a subiectelor participante la raportul juridic civil.

Normele dreptului civil sunt structurate în cadrul obiectului dreptului civil, pe grupe de norme de drept civil în funcţie de reglementarea unor instituţii ale acestuia: raport juridic civil, actul juridic civil, subiectele dreptului civil, prescripţia extinctivă, dreptul de proprietate şi alte drepturi reale principale, obligaţiile civile în general, contractele speciale, succesiunile.

Obiectul dreptului civil, aşa cum s-a observat din definiţiile dreptului civil, conţine raporturi patrimoniale şi raporturi nepatrimoniale (persoane nepatrimoniale), nu însă în totalitatea lor, cu numai acelea care se corelează cu celelalte elemente ale definirii noţiunii de drept civil, delimitându-se astfel de celelalte ramuri de drept.

Raporturile patrimoniale sunt acele raporturi sociale reglementate juridic, care datorită conţinutului lor şi a valorii economice pot fi evaluate în bani.

Raporturile nepatrimoniale (extrapatrimoniale), denumite şi personale nepatrimoniale sunt acele raporturi sociale reglementate juridic, lipsite de conţinut economic, neevaluabile în bani, în care se manifestă individualitatea persoanei cu însuşirile sale caracteristice.

1. PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL ROMÂN

Orice sistem de drept are anumite reguli de bază, comune tuturor ramurilor de drept, precum şi reguli specifice unor ramuri de drept sau chiar unor instituţii juridice din cadrul unei ramuri de drept.

Este ceea ce literatura juridică a distins în dreptul civil, trei categorii de principii.

a. principiile fundamentale ale dreptului român;

b. principiile fundamentale ale dreptului civil român;

c. principii ale unei ori a unor instituţii de drept civil.

Nu vom analiza decât principiile fundamentale ale dreptului civil român, întrucât principiile fundamentale ale dreptului fac obiectul de studiu la disciplina – Teoria generală a dreptului (aceste principii sunt: principiul democraţiei, principiul egalităţii în faţa legii, principiul legalităţii şi principiul separaţiei puterilor în stat), iar principiile instituţiilor dreptului civil se studiază cu ocazia analizei acestor instituţii de drept civil (cu titlu de exemplu menţionăm: principiul consensualismului privitor la forma actului juridic, principiul ocrotirii bunei-credinţe, principiul forţei obligatorii – pacta sunt servanda, principiul irevocabilităţii şi relativităţii privind efectele actului juridic civil, etc.).

Normele dreptului civil consacră următoarele principii fundamentale ale dreptului civil român:

- principiul proprietăţii;

- principiul egalităţii în faţa legii civile;

- principiul îmbinării intereselor individuale cu cele generale;

- principiul ocrotirii drepturilor subiective civile ori a garantării lor.

Dreptul de proprietate, aşa cum prevede art. 480 Cod civil: “este dreptul pe care-l are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege”.

Articolul 481 Cod civil arată în continuare că: “Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru caută de utilitate publică şi primind o dreaptă prealabilă despăgubire”.

Normele dreptului civil reglementează conţinutul dreptului de proprietate, respectiv cele trei atribute ale sale: posesia (uzus sau zus utendi), folosinţa ( fructus sau jus fruendi) şi dispoziţia (abusus sau jus abutendi) precum şi apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare (şi apărarea posesiei prin acţiunile posesorii).

În ţara noastră dreptul de proprietate are două forme: proprietatea publică şi proprietatea privată. proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ – teritoriale, iar proprietatea privată are ca titulari statul sau unităţile administrativ-teritoriale, alte persoane juridice şi persoane fizice (drept de proprietate privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale şi drept de proprietate particular al persoanelor juridice de tip particular şi a persoanelor fizice).

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41
Drept Civil - Pagina 42
Drept Civil - Pagina 43
Drept Civil - Pagina 44
Drept Civil - Pagina 45
Drept Civil - Pagina 46
Drept Civil - Pagina 47
Drept Civil - Pagina 48
Drept Civil - Pagina 49
Drept Civil - Pagina 50
Drept Civil - Pagina 51
Drept Civil - Pagina 52
Drept Civil - Pagina 53
Drept Civil - Pagina 54
Drept Civil - Pagina 55
Drept Civil - Pagina 56
Drept Civil - Pagina 57
Drept Civil - Pagina 58
Drept Civil - Pagina 59
Drept Civil - Pagina 60
Drept Civil - Pagina 61
Drept Civil - Pagina 62
Drept Civil - Pagina 63
Drept Civil - Pagina 64
Drept Civil - Pagina 65
Drept Civil - Pagina 66
Drept Civil - Pagina 67
Drept Civil - Pagina 68
Drept Civil - Pagina 69
Drept Civil - Pagina 70
Drept Civil - Pagina 71
Drept Civil - Pagina 72
Drept Civil - Pagina 73
Drept Civil - Pagina 74
Drept Civil - Pagina 75
Drept Civil - Pagina 76
Drept Civil - Pagina 77
Drept Civil - Pagina 78
Drept Civil - Pagina 79
Drept Civil - Pagina 80
Drept Civil - Pagina 81
Drept Civil - Pagina 82
Drept Civil - Pagina 83
Drept Civil - Pagina 84
Drept Civil - Pagina 85
Drept Civil - Pagina 86
Drept Civil - Pagina 87
Drept Civil - Pagina 88
Drept Civil - Pagina 89
Drept Civil - Pagina 90
Drept Civil - Pagina 91
Drept Civil - Pagina 92
Drept Civil - Pagina 93
Drept Civil - Pagina 94
Drept Civil - Pagina 95
Drept Civil - Pagina 96
Drept Civil - Pagina 97
Drept Civil - Pagina 98
Drept Civil - Pagina 99
Drept Civil - Pagina 100
Drept Civil - Pagina 101
Drept Civil - Pagina 102
Drept Civil - Pagina 103
Drept Civil - Pagina 104
Drept Civil - Pagina 105
Drept Civil - Pagina 106
Drept Civil - Pagina 107
Drept Civil - Pagina 108
Drept Civil - Pagina 109
Drept Civil - Pagina 110
Drept Civil - Pagina 111
Drept Civil - Pagina 112
Drept Civil - Pagina 113
Drept Civil - Pagina 114
Drept Civil - Pagina 115
Drept Civil - Pagina 116
Drept Civil - Pagina 117
Drept Civil - Pagina 118
Drept Civil - Pagina 119
Drept Civil - Pagina 120
Drept Civil - Pagina 121
Drept Civil - Pagina 122
Drept Civil - Pagina 123
Drept Civil - Pagina 124
Drept Civil - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Subiecte Rezolvate la Proba Orala

1. a. Proprietatea rezolubila b. Dreptul de uz si abitatie a. Proprietatea rezolubila Dreptul de proprietate este dreptul subiectiv care permite...

Sinteze Drept Civil

1. NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL Dreptul civil este acea ramura a sistemului de drept care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Dreptul de Proprietate

Definitia si caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Teste Grila Drept Civil

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un...

Ai nevoie de altceva?