Drept civil

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 33501
Mărime: 90.76KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Palade
Obligatia civila (curs)

Cuprins

unea de obligatie

1. Definitie

2. Terminologie

3. Trasaturile caracteristice ale notiunii de obligatie civila

Capitolul al II-lea

Structura obligatiei civile

1. Notiunea de structura a obligatiei.

2. Subiectii obligatiei.

- persoanele fizice, persoanele juridice, Statul

- determinarea subiectilor

- terminologie

3. Obiectul obligatiei

- notiune

- terminologie

- cerintele prestatiei

- natura patrimoniala sau nepatrimoniala a prestatiei

- clasificarea prestatiilor

4. Continutul obligatiei

- notiune

- dreptul creditorului de a pretinde prestatia ce i se cuvine

- îndatorirea debitorului de a îndeplini prestatia datorata

5. Sanctiunea obligatiei

- notiune

- mijloace de constrângere a debitorului la executarea prestatiei datorate

- mijloace de executare a prestatiei în caz de refuz al creditorului de a o primi

Capitolul al III-lea

Delimitarea obligatiilor

1. Preliminarii

2. Obligatiile negative si pozitive

3. Obligatia civila si alte îndatoriri de drept civil

a) obligatii reale

b) obligatii rezultate din raporturi de vecinatate

Capitolul al IV-lea

Clasificarea obligatiilor

1. Notiune

2. Criterii de clasificare a obligatiilor

- clasificarea obligatiilor dupa izvoarele lor

- obligatii contractuale, cvasicontrac-tuale, delictuale si cvasidelictuale

- obligatii contractuale, cvasicontrac-tuale, delictuale, cvasidelictuale si legale

- obligatii contractuale si legale

- obligatii contractuale si extracontractuale

- obligatii izvorâte din acte juridice si din fapte juridice

- clasificarea obligatiilor dupa obiectul lor

- obligatii de a da, de a face si de a nu face

- obligatii pozitive si negative

- obligatii de rezultat si de mijloace

- obligatii pecuniare si în natura

- obligatii conjuncte, alternative si facultative

- obligatii cu executare instantanee si cu executare succesiva în timp

- obligatiile care privesc calitatile personale ale debitorului

- clasificarea obligatiilor afectate de modalitati

- obligatii simple si obligatii complexe

- obligatii complexe

- obligatii cu termen

- obligatii conditionale

- clasificarea obligatiilor dupa sanctiunea lor

- obligatii civile si obligatii naturale

Capitolul al V-lea

Izvoarele obligatiilor

1. Definitie

2. Libertatea actelor juridice civile

3. Contractul

4. Actul juridic unilateral

5. Faptele juridice licite

a) Gestiunea intereselor altei persoane

b) Plata lucrului nedatorat

c) Îmbogatirea fara justa cauza

6. Raspunderea civila delictuala

a) Raspunderea pentru fapta proprie

b) Raspunderea pentru fapta proprie a persoanelor juridice

c) Raspunderea parintilor pentru faptele copiilor lor minori

d) Raspunderea cadrelor didactice

e) Raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor

f) Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri

g) Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale

Extras din document

Capitolul I

Noti1. Definitie:

Obligatia este raportul juridic în temeiul caruia o persoana, numita creditor, are dreptul de a pretinde de la o alta persoana, numita debitor, o anumita prestatie, pe care aceasta este îndatorat a o îndeplini.

Obligatia evoca deci, sub aspect activ, un creditor si o creanta, sub aspect pasiv, un debitor si o datorie, iar sub ambele sale aspecte, legatura juridica dintre creditor si debitor, adica un raport juridic.

Creanta este un drept, un bun incorporal, o valoare, care face parte din patrimoniul creditorului, fiind un element activ al acestuia, iar datoria este o îndatorire, care face parte din patrimoniul debitorului, fiind un element pasiv al acestuia.

Definirea obligatie se poate face fie de la creditor catre debitor, fie de la debitor catre creditor.

Definirea obligatiei de la creditor catre debitor, pe care o preferam, poate fi motivata astfel: asa cum patrimoniul se defineste prin latura sa activa si numai corelativ prin latura sa pasiva, datoriile, tot astfel ar trebui definite toate drepturile patrimoniale, adica atât cele reale, cât si cele de creanta.

Iar definirea obligatiei de la debitor catre creditor poate fi motivata prin aceea ca astfel se evidentiaza mai pregnant ideea ca atât nasterea, cât si realizarea dreptului de creanta constau în fapta debitorului de a da, a face sau a nu face ceva în folosul creditorului.

Fie ca se porneste de la creditor spre debitor, fie ca se porneste de la debitor catre creditor, definirea completa a obligatiei sa exprime ambele laturi ale raportului juridic de obligatie, adica atât latura activa, cât si latura pasiva, atât dreptul de creanta al creditorului, cât si datoria debitorului.

Definitiile care enunta expres numai dreptul creditorului sau numai datoria debitorului sunt deficitare.

Definitia asupra careia ne-am oprit cauta sa raspunda cerintelor definirii complete a obligatiei, întrucât enunta expres ambele laturi ale raportului juridic de obligatie

2. Terminologie

Obligatie

Etimologic, termenul de obligatie vine de la ob-ligare, obligatio, care însemna a lega în vederea unui anumit scop care în dreptul roman evoca, la început, înlantuirea debitorului, aservirea acestuia fata de creditor, iar mai târziu, raportul juridic, legatura juridica (vinculum iuris) în temeiul careia creditorul putea cere debitorului, sub sanctiunea constrângerii (adstringimur), sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva (dare, facere, non facere). În dreptul civil contemporan, termenul de obligatie este folosit îndeobste într-un triplu înteles, si anume: într-un înteles larg, propriu-zis, pentru a desemna raportul juridic de obligatie cu ambele sale laturi: activa, creanta creditorului, si pasiva, datorita debitorului; într-un înteles restrâns, pentru a desemna numai latura pasiva a raportului de obligatie, adica datoria debitorului si în întelesul de înscris constatator al unei obligatii (instrumentum).

Creditor si debitor

La raportul juridic de obligatie, subiectul activ se numeste creditor, fiindca a avut încredere(credere) în persoana debitorului, iar subiectul pasiv se numeste debitor, fiindca datoreaza (debet) creditorului o anumita prestatie.

În dreptul roman, creditorul era numit si reus credendi, iar debitorul reus de bendi; iar cum reus înseamna pârât, aceste denumiri aratau ca, la nevoie creditorul îl putea pârî pe debitor; cu timpul, reus a fost rezervat numai pentru al desemna pe debitor.

Preview document

Drept civil - Pagina 1
Drept civil - Pagina 2
Drept civil - Pagina 3
Drept civil - Pagina 4
Drept civil - Pagina 5
Drept civil - Pagina 6
Drept civil - Pagina 7
Drept civil - Pagina 8
Drept civil - Pagina 9
Drept civil - Pagina 10
Drept civil - Pagina 11
Drept civil - Pagina 12
Drept civil - Pagina 13
Drept civil - Pagina 14
Drept civil - Pagina 15
Drept civil - Pagina 16
Drept civil - Pagina 17
Drept civil - Pagina 18
Drept civil - Pagina 19
Drept civil - Pagina 20
Drept civil - Pagina 21
Drept civil - Pagina 22
Drept civil - Pagina 23
Drept civil - Pagina 24
Drept civil - Pagina 25
Drept civil - Pagina 26
Drept civil - Pagina 27
Drept civil - Pagina 28
Drept civil - Pagina 29
Drept civil - Pagina 30
Drept civil - Pagina 31
Drept civil - Pagina 32
Drept civil - Pagina 33
Drept civil - Pagina 34
Drept civil - Pagina 35
Drept civil - Pagina 36
Drept civil - Pagina 37
Drept civil - Pagina 38
Drept civil - Pagina 39
Drept civil - Pagina 40
Drept civil - Pagina 41
Drept civil - Pagina 42
Drept civil - Pagina 43
Drept civil - Pagina 44
Drept civil - Pagina 45
Drept civil - Pagina 46
Drept civil - Pagina 47
Drept civil - Pagina 48
Drept civil - Pagina 49
Drept civil - Pagina 50
Drept civil - Pagina 51
Drept civil - Pagina 52
Drept civil - Pagina 53
Drept civil - Pagina 54
Drept civil - Pagina 55
Drept civil - Pagina 56
Drept civil - Pagina 57
Drept civil - Pagina 58
Drept civil - Pagina 59
Drept civil - Pagina 60
Drept civil - Pagina 61
Drept civil - Pagina 62
Drept civil - Pagina 63
Drept civil - Pagina 64
Drept civil - Pagina 65
Drept civil - Pagina 66
Drept civil - Pagina 67
Drept civil - Pagina 68
Drept civil - Pagina 69
Drept civil - Pagina 70
Drept civil - Pagina 71
Drept civil - Pagina 72
Drept civil - Pagina 73
Drept civil - Pagina 74
Drept civil - Pagina 75
Drept civil - Pagina 76
Drept civil - Pagina 77
Drept civil - Pagina 78
Drept civil - Pagina 79
Drept civil - Pagina 80
Drept civil - Pagina 81
Drept civil - Pagina 82
Drept civil - Pagina 83
Drept civil - Pagina 84
Drept civil - Pagina 85
Drept civil - Pagina 86
Drept civil - Pagina 87
Drept civil - Pagina 88
Drept civil - Pagina 89
Drept civil - Pagina 90
Drept civil - Pagina 91
Drept civil - Pagina 92
Drept civil - Pagina 93
Drept civil - Pagina 94
Drept civil - Pagina 95
Drept civil - Pagina 96
Drept civil - Pagina 97
Drept civil - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Drept Civil

CURS 1 Drept=ansamblu de reguli de conduita ,obligatorii ce stabilesc anumite drepturi ,libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Actul juridic civil

Notiunea actului juridic civil. Terminologie În sens larg, prin fapte juridice se înteleg atât actiunile omenesti savârsite cu intentia sau fara...

Conceptul de Drept - Sinteze

Capitolul III. Actele juridice 1. Definitie. Actul juridic reprezinta o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice,...

Drept Civil

CAPITOLUL I DREPTUL CIVIL  NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Notiunea de drept Notiunea de drept are mai multe sensuri. Într-un sens, prin drept se...

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?