Drept Civil

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 18 fisiere pdf de 221 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1.1. Notiunea de act juridic civil

Actul juridic civil reprezinta o manifestare de vointa facuta cu

intentia de a produce efecte juridice, respectiv de a naste, modifica ori

stinge un raport juridic civil concret.

Dupa cum stim, actele juridice sunt, ca si faptele juridice, izvoare

ale raportului juridic concret, dar, spre deosebire de acestea din urma, ele

sunt savârsite chiar cu intentia ca un atare raport juridic sa ia nastere.

Autorul unui delict civil, bunaoara, nu urmareste prin savârsirea acestui

fapt producerea de efecte juridice (care constau în obligarea la acoperirea

prejudiciului cauzat), în schimb autorul unui testament urmareste tocmai

producerea de efecte juridice (transmisiunea averii succesorale catre cel

desemnat ca beneficiar).

Notiunea de act juridic” este utilizata în literatura juridica si în

practica în doua întelesuri:

- act juridic civil în sens de negotium - desemneaza însasi

manifestarea de vointa intervenita în scopul de a produce efecte

juridice civile, operatiunea juridica în sine ( vânzare-cumparare,

schimb, locatiune etc.);

- act juridic civil în sens de instrumentum se refera la înscrisul

constatator al manifestarii de vointa (al operatiei juridice),

documentul în care aceasta operatiune este consemnata.

1.2. Clasificari ale actelor juridice civile

1.2.1. Criteriul numarului partilor

Dupa criteriul numarului partilor, exista acte juridice civile

unilaterale, bilaterale si multilaterale.

NOTIUNE SI CLASIFICARE 1

Actul juridic civil unilateral este rodul unei singure vointe, al

vointei unei singure parti.

 Astfel sunt, de exemplu: testamentul, oferta, promisiunea publica

de recompensa, acceptarea unei succesiuni, renuntarea la o

mostenire, denuntarea unui contract, confirmarea unui act anulabil,

recunoasterea unui copil etc.

 Oferta de a contracta este, de asemenea, un act juridic unilateral.

Ofertantul a decis sa vânda un imobil si formuleaza aceasta oferta

unei alte persoane. Oferta sa va trebui mentinuta pâna la sfârsitul

termenului prevazut în aceasta sau, daca nu s-a prevazut nici un

termen, un interval de timp rezonabil.

Asadar, independent de vreo acceptare, oferta de a contracta

produce, prin ea însasi, efecte juridice: daca ofertantul nu o mentine

întregul interval de timp, se razgândeste si nu mai vrea sa vânda, el trebuie

sa îl despagubeasca pe destinatarul ofertei pentru toate cheltuielile pe care

acesta le va fi facut cu evaluarea ofertei.

Între ofertant si destinatarul ofertei s-a nascut un raport juridic în

care ofertantul este subiectul pasiv, având obligatia de a mentine oferta

pâna la sfârsitul termenului, iar destinatarul ofertei este subiectul activ,

având dreptul de a pretinde mentinerea ofertei sau, în cazul în care aceasta

este revocata înainte de expirarea termenului, de a pretinde despagubiri

pentru cheltuielile facute (spre exemplu, pentru plata consultatiei unui

evaluator, arhitect, designer, constructor etc.). Izvorul acestui raport juridic

îl constituie actul unilateral al ofertantului.

Daca oferta va fi acceptata de catre destinatar, va lua nastere un

raport juridic complet diferit; el va avea ca izvor întelegerea dintre parti,

întâlnirea dintre oferta si acceptare, adica un act juridic bilateral. În cadrul

acestui raport juridic atât ofertantul, devenit vânzator, cât si destinatarul

ofertei, devenit cumparator, vor avea si drepturi si obligatii.

Actul juridic civil bilateral este rezultatul acordului de vointa a

doua parti. El poarta denumirea de contract sau conventie.

Art. 942 din Codul civil defineste contractul ca fiind : ”acordul

între doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânsii

un raport juridic”.

Fisiere in arhiva (18):

 • Drept Civil
  • actul juridic - notiune si clasificare.pdf
  • conditiile actului juridic civil.pdf
  • cursul prescriptiei extinctive.pdf
  • definitia si obiectul dreptului civil.pdf
  • delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept.pdf
  • domeniul prescpritiei extinctive.pdf
  • efectele actului juridic civil.pdf
  • izvoarele raportului juridic civil concret.pdf
  • modalitatile actului juridic civil.pdf
  • Norma juridica.pdf
  • Notiunea de stat.pdf
  • nulitatea actului juridic civil.pdf
  • obiectul raportului juridic civil...bunurile.pdf
  • pagina2.pdf
  • partile raportului juridic civil.pdf
  • prescriptia extinctiva - consideratii generale.pdf
  • principiile dreptului civil.pdf
  • termenele de prescriptie extinctiva.pdf