Drept Civil

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5319
Mărime: 27.92KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Patrimoniul = entitate jur distincta; reprez totalit./universalitatea dr patrim si oblig patrim care apartin unei pers.

-tipuri : activ (val tuturor dr patrim ) pasiva (val tuturor oblig patrim)

Functii : 1. gajul general al creditorilor ( p=sg garantie generala a creditorilor titulari)

2. subrogatia reala cu titlu universal : inlocuirea – personala / reala : cu titlu particular (inlocuirea unui bun individual cu altul) sau titlu universal (inlocuirea automata a unei valori cu alta valoare din cuprinsul patrimoniului )

3. transmiterea universala si cu titlu universal : transmiterea de la o alta pers a unui patrim in intregul sau/cote-parti

Dr patrimoniale :

1. reale : care confera titularului anumite prerogative recunoscute de lege asupra unui bun , pe care le poate exercita in mod direct si nemijlocit fara a fi necesara in acest scop interventia oricarei persoane

2. de creanta : in virtutea carora titularul/subiectul activ (creditorul) are posibilitatea juridica de a pretinde subiectului pasiv (debitor) pers determinata sa faca ,sa nu faca, sa dea , sub constrangerea de stat.

Obligatii reale : indatoriri prevazute expres de lege/stabilite prin act jurid a caror existenta e determinata de faptul stapanirii unui bun.

1. oblig opozabile tertilor : corelative unui dr de creanta si strans legat de stapanirea unui bun de catre o alta pers decat titularul unui alt dr real principal asupra acelui bun

2. indatoririi poz si negative : obliga numai in legatura cu existenta unui bun,oblig sunt legale – se nasc din acordul de vointa

Clasificarea dr reale :

-Dupa natura bunului :

1.mobiliare

2. imobiliare

-Dupa cum au/nu existenta independenta :

1.dr derivate din dr de prop publica :

a) dr de adm al regiilor autonome

b) dr de concesiune asupra bunurilor din prop publica

c) dr de folosinta asupra unui bun mobil fara scop lucrativ

2.dr derivate din dr de prop privata sunt opozabile tuturor,inclusiv proprietarului;

a) de uzufruct

b) de uz

c) de servitute

3.dr reale accesorii – dr reale care se instituie pt a insoti si garanta alte dr fara a avea independenta; stingerea dr principal=>stingerea dr accesoriu

a) dr de gaj

b) dr de ipoteca

c) dr de retente

d) privilegiile speciale

TEORIA GENERALA A PROPRIETATII : conceptii de def diferite in tarile occidentale au plecat de la ideea ca el constituie unul dintre dr fundamentale ale omului ; Codul Civil francez,austriac,Codul Civil roman : Prop este dr p care il are cineva de a se bucura si dispune de un bun in mod exclusiv si absolut insa in limitele determinate de lege .

Dr de propr = dr real care confera titularului atributele de posesie ,folosinta si dispozitie asupra unui bun, atribute pe care numai el le poate exercita in plentitudinea lor ,in putere proprie si in interesul sau propriu cu respectarea normelor juridice in vigoare.

Cele 3 atribute : - posesia: posibilitatea de a stapani bunul ce-I apartine in materialitatea sa =>titular

- folosinta : confera facultatea de a intrebuinta bunul ,culegand/ perpetuand in proprietate toate bunurile pe care le produce

- dispozitia : posibilitatea proprietarului de a dispune de substanta bunului sau/ transforma, consuma, distruge ; il poate instraina, cu titlu oneros/gratuit prin acte intre vii/mortis causa

Caractere :

1. absolut si inviolabil :

- dr recunoscut titularului sau in rap cu ceilalti ; are dr de revendicare

- prop privata este inviolabila (neincalcat de nimeni )

- exceptii caracter inviolabil : bunuri imobile pot fi expropriate pt cauza de utilitate pbl ; subsolul oricarei prop imobiliere poate fi folosit si exploatat pt lucrari de interes general

2. deplin si exclusiv :

- titularul exercita toate cele 3 atribute

- atributele acestui dr sunt independente de orice puteri ale oricarei alte persoane asupra bunului respectiv

- exceptie : caz dezmembrarii proprietatii=dezmembramintele

3. perpetu si transmisibil :

- dr nelimitat in timp si dureaza atata vreme cat bunul face obiectul sau

- dr poate fi transmisprin acte intre vii/ pt cauza de moarte

Exproprierea pt cauza de utilitate publica :

- trecerea fortata in prop publica , prin hot judecatoreasca a unor imobile aflate in prop privata cu o dreapta si prealabila despagubire pt cauza de utilitate publica

- in urma unei hot de instantele de judecata ; declararea utilitatii dupa efectuarea unor cercetari prealabile

- despagubirea se impune din valoarea reala a imobilului si din prejudiciul provocat prop.

- dr proprietarului expropriat de cerere si obtine retrocedarea imobilului care a facut obiectul exproprierii daca imobilul nu a fost folosit 1 an

DR DE PROPRIETATE PUBLICA : - propri pbl apartine statului sau unitatilor adm terit ei sunt titulari dr de prop publica care pot fi titulari si de prop privata

- dr de propr al statului si unit adm terit asupra bunurilor din domeniul public care se exercita in regim de dr public fiind inalienabil, imprescriptibil si insiezabil ; daca sunt incalctae => nulitatea absoluta

- Caractere proprii :

1.Inalienabil = bunurile care fac obiectele prop publice sunt scoase din circuitul civil general => nu pot fi instrainate pe cale voluntara/fortata prin expropriere ; este interzisa dezmembrarea dr de prop ; pot fi date doar in administrare, concesionare, inchiriere ; nu pot face obiectul privatizarii

2.Imprescriptibil = extinctiv si exclusiv => act in revendicarea dr de prop publica poate fi introdusa oricand si bunurile prop publice nu pot fi dobandite in prop privata de orice pers.

3.insesizabil = bunurile din prop publica nu pot fi urmarite de creditorii proprietarului sau pers c le poseda cu orice titlu caci urmarirea silita are ca consecinta vanzarea bunurilor debitorului

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Participarea Terților la Procesul Civil

În forma sa cea mai simplă, procesul civil are loc între reclamant şi pârât (cele două părţi în procesul civil), hotărârea judecătorească ce se...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Norma Juridică

3.1. Definitie si trasaturi specifice Normele juridice sunt celulele din care este alcatuit dreptul obiectiv. Ca si normele morale, religioase,...

Clasificarea Normelor Juridice

CLASIFICAREA NORMELOR JURIDICE Se face dupa : 1) obiectul reglementarii -exista atatea categorii de norme juridice câte ramuri de drept exista...

Elemente de Drept Succesoral

REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE Mostenirea legala consta in transmiterea patrimoniului defunctului catre mostenitorii sai, in temeiul...

Elemente de Procedura Civila

1) Conditiile de exercitiu ale actiunii civile A. afirmarea unui drept subiectiv civil/ unei pretentii; B. interesul; 2) Conditiile de...

Penal Special

CAPITOLUL I INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI STATULUI Sectiunea I. Consideratiuni generale privind infractiunile contra sigurantei statului...

Ai nevoie de altceva?