Drept Civil Anul 2

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7901
Mărime: 76.08KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1) PRECIZĂRI TERMINOLOGICE LEGALE ŞI DOCTRINALE

2) NOŢIUNEA ŞI CARACTERUL JURIDIC AL PATRIMONIULUI

3) FUNCŢIILE PATRIMONIULUI

4) CONŢINUTUL PATRIMONIULUI

1) Precizări terminologice legale şi doctrinale

a) noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă din dreptul roman, fără însă, a i se da un concept legal; astfel, romanii, utilizau mai multe cuvinte pentru a exprima această noţiune: familia, bona hereditas, familia pecuniaque, etc.

b) nici în codul civil român, nu se dă o definiţie patrimoniului, dar, sunt mai multe texte din acest izvor care fac referire directă la noţiunea de patrimoniu.

c) în art. 781 – 784 CCv. se arată că, creditorii unei succesiuni (patrimoniu succesoral) pot cere separarea de patrimonii între succesorii defunctului şi patrimoniul defunctului.

d) art. 1718 C.Cv: Oricine este obligat personal, este ţinut să răspundă de datoriile sale mobile sau imobile, prezente sau viitoare.

2) Noţiunea şi caracterul juridic al patrimoniului

Def.: Patrimoniul, reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic (evaluabile în bani), care aparţin unui subiect de drept.

- patrimoniul aparţine numai persoanei, fie fizice, fie juridice – expresia personalităţii

- orice persoană are un singur patrimoniu, nici o persoană nu există fără patrimoniu.

- este divizibil în mai multe mase de drepturi şi obligaţii, fără ca această divizie să-i afecteze unicitatea. Ex.: legea spune că o persoană căsătorită, are în patrimoniul său, 2 mase de bunuri cu regim juridic distinct: masa bunurilor proprii şi masa bunurilor comune.

- un creditor personal al unuia dintre soţi, nu poate urmării decât bunurile proprii ale soţului debitor; numai în măsura în care aceste bunuri sunt neândestulătoare, el poate cere împărţirea bunurilor comune, cerănd să se îndestuleze din partea ce i se cuvenea celuilalt soţ.

3) Funcţiile patrimoniului

a) permite şi explică gajul general al creditorilor chirografari (art. 1718 C.Cv)

Creditorii chirografari nu dispun de o garanţie reală pentru satisfacerea creanţei lor, ci au doar un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului, în sensul că, la scadenţă, ei vor putea urmării, în vederea satisfacerii creanţei lor, orice bun aflat în patrimoniul debitorului. Ei nu sunt posesorii unui gaj specializat sau unei ipoteci.

b) explică şi permite subrogaţia reală cu titlu universal (înlocuirea unui bun cu altul are loc într-un patrimoniu) şi se numeşte subrogaţie reală cu titlu universal.

c) explică şi permite transmisia universală şi cu titlu universal al patrimoniului.

Subrogaţia reală are loc la moartea unei persoane fizice care are doar un singur moştenitor. Cea cu titlu universal, are loc la moartea persoanei fizice ce are mai mulţi moştenitori.

4) Conţinutul patrimoniului cuprinde drepturi şi obligaţii cu caracter economic.

Clasificarea dreptului patrimoniului în

a) drepturi reale - acele drepturi în temeiul cărora, titularii lor pot să-şi exercite singuri prerogativele prevăzute de lege, fără concursul altor persoane.

b) drepturi de creanţă (jus impersonam) – acel drept subiectiv civil, în virtutea căruia, subiectul activ, numit creditor, are posibilitatea să pretindă de la subiectul pasiv, numit debitor, să dea, să facă sau să nu facă ceva.

Drepturile reale sunt limitate ca număr:

 dreptul de proprietate cu formele sale:

 public

 privat

Dezmembrămintele dreptului de proprietate sunt:

o uzufructul

o uzul

o superficia

o habitaţia

o servitutea

 dreptul de folosinţă prevăzut de legislaţia funciară, şi drepturile reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică (lg. nr. 213 / 1998)

 drepturile de creanţă care sunt nelimitate şi, titularii lor pot să-şi exercite singuri atributele dar, numai, şi munai cu concursul celor obligaţi – creditorii.

Preview document

Drept Civil Anul 2 - Pagina 1
Drept Civil Anul 2 - Pagina 2
Drept Civil Anul 2 - Pagina 3
Drept Civil Anul 2 - Pagina 4
Drept Civil Anul 2 - Pagina 5
Drept Civil Anul 2 - Pagina 6
Drept Civil Anul 2 - Pagina 7
Drept Civil Anul 2 - Pagina 8
Drept Civil Anul 2 - Pagina 9
Drept Civil Anul 2 - Pagina 10
Drept Civil Anul 2 - Pagina 11
Drept Civil Anul 2 - Pagina 12
Drept Civil Anul 2 - Pagina 13
Drept Civil Anul 2 - Pagina 14
Drept Civil Anul 2 - Pagina 15
Drept Civil Anul 2 - Pagina 16
Drept Civil Anul 2 - Pagina 17
Drept Civil Anul 2 - Pagina 18
Drept Civil Anul 2 - Pagina 19
Drept Civil Anul 2 - Pagina 20
Drept Civil Anul 2 - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • curs_1.doc
  • curs_10.doc
  • curs_2.doc
  • curs_3.doc
  • curs_4.doc
  • curs_5.doc
  • curs_6.doc
  • curs_7.doc
  • curs_8.doc
  • curs_9.doc

Alții au mai descărcat și

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă...

Drept Civil

Patrimoniul. Notiune si trasaturi caracteristice. Notiunea de patrimoniu nu a fost definita de codul civil dar in unele texte ale codului se fac...

Sinteza Nulitatea Actului Juridic Civil

Nulitate, asa cum este definita in Cursul de drept civil – partea generala a prof. univ. dr. Corneliu Turianu, este acea sanctiune de drept civil,...

Test Grila

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la...

Drept Civil - Teoria Obligatiilor

MULTIPLE CHOICE 1) În continutul raportului juridic obligational intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv,...

Drept Civil

True/False 1F; 2T; 3F; 4T; 5?; 6F; 7T; 8F; 9F; 10F; 11T; 12T; 13F; 14F; 15T; 16F; 17F; 18F; 19F; 20T; 21F; 22T; 23F; 24T; 25F; 26F; 27T; 28T;...

Ai nevoie de altceva?