Drept Civil Anul I

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 36729
Mărime: 158.28KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihailescu

Cuprins

CAPITOLUL I. CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL 2

I. DEFINIŢIA, ROLUL, PRINCIPIILE ŞI DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL 2

2. NORMELE DE DREPT CIVIL 3

CAPITOLUL II. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 9

1. CARACTERIZARE GENERALĂ A RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 9

2. PĂRTILE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 9

2. CONŢINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 20

3. OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL. BUNURILE 26

CAPITOLUL III. ACTUL JURIDIC CIVIL 31

1. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE 31

2. CONDIŢIILE DE FOND ALE ACTULUI JURIDIC CIVIL 38

3. FORMA ACTULUI JURIDIC CIVIL 46

4. MODALITĂŢILE ACTULUI JURIDIC CIVIL 48

5. EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL 51

CAPITOLUL IV. NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL 60

1. DEFINIŢIE 60

2. CLASIFICAREA NULITĂŢILOR ACTULUI JURIDIC CIVIL 60

3. CAUZELE DE NULITATE 61

4. REGIMUL JURIDIC AL NULITAŢII 62

5. EFECTELE NULITĂŢII 63

6. ALTE SANCŢIUNI SAU CAUZE DE INEFICACITATE A ACTULUI JURIDIC CIVIL 64

CAPITOLUL V . PRESCRIPŁIA EXTINCTIVĂ 66

1.CONSIDERAŢII GENERALE REFERITOARE LA PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ 66

2. DOMENIUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 68

3. TERMENELE DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ 73

4. CURSUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 75

2. SUSPENDAREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 78

3. ÎNTRERUPEREA PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE 80

4. REPUNEREA IN TERMENUL DE PRESCRIPŢIE EXTINCTIVA 82

5. ÎMPLINIREA (CALCULUL) PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE. 83

Extras din document

Capitolul I. CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL

I. DEFINIŢIA, ROLUL, PRINCIPIILE ŞI DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL

1. Definiţia dreptului civil

Dreptul civil, ca ramură de drept, este ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică.

2. Rolul dreptului civil

În sistemul dreptului românesc, dreptul civil are un rol deosebit de important, întrucât, prin normele sale, contribuie la ocrotirea valorilor (drepturilor subiective) patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice. De asemenea, dreptul civil reprezintă o garanţie a formării unei conştiinţe juridice corecte, precum şi a respectării şi întăririi moralei.

Un aspect foarte important al rolului pe care îl ocupă dreptul civil în sistemul dreptului românesc constă în poziţia sau funcţia dreptului civil de a fi drept comun faţă de alte ramuri de drept. Aceasta înseamnă că, ori de câte ori o altă ramură de drept învecinată nu conţine norme juridice proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic sau când normele sale ar fi insuficiente, se va recurge la norma corespunzătoare din dreptul civil.

Potrivit art. 2 din Noul Cod Civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare, codul civil este alcătuit dintr- un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale. Rolul său pare să se fi extins prin consacrarea teoriei moniste, potrivit căreia codul civil se va aplica şi relaţiilor dintre profesionişti, precum şi între aceştia şi celelalte subiecte de drept (art. 3 NCC).

3. Principiile dreptului civil

Orice sistem de drept este guvernat de anumite principii fundamentale, adică de idei călăuzitoare (reguli de bază), comune tuturor ramurilor de drept. În acelaşi timp, fiecare ramură de drept cuprinde reguli de bază pentru întreaga legislaţie din domeniul respectiv, precum şi reguli de bază ce se aplică uneia sau mai multor instituţii ale ramurii de drept respective.

Şi în dreptul civil îşi găsesc aplicare trei categorii de principii, anume: principiile fundamentale ale dreptului român; principiile generale ale dreptului civil român; principii ale uneia sau mai multor instituţii de drept civil.

Principiile fundamentale ale dreptului român sunt idei de bază ce se regăsesc în întreaga legislaţie a României, fiind consacrate de legea fundamentală, precum şi de alte legi mai importante. Ele sunt aplicabile tuturor ramurilor de drept, deci şi dreptului civil.

Principiile generale ale dreptului civil sunt idei călăuzitoare pentru întreaga legislaţie civilă, vizând deci toate instituţiile dreptului civil, chiar dacă nu îşi manifestă prezenţa cu aceeaşi intensitate. Aceste principii au o vocaţie generală, pentru întreaga ramură de drept civil.

Vom include în această categorie: principiul proprietăţii; principiul egalităţii în faţa legii civile; principiul îmbinării intereselor personale cu interesele generale; principiul garantării şi ocrotirii drepturilor subiective civile.

Principiile instituţiilor dreptului civil sunt idei de bază care se aplică fie numai într-o instituţie, fie în două sau mai multe instituţii ale dreptului civil, având deci o vocaţie mai redusă decât principiile generale ale dreptului civil. Spre exemplu, principiul libertăţii contractuale (art. 1169 NCC), principiul consensualismului (art. 1174 NCC), care priveşte forma actului juridic civil; principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali, principiul proprietăţii, principiul ocrotirii bunei-credinţe este întâlnit în mai multe materii ale dreptului civil (drepturile reale, răspunderea civilă etc.) etc.

Preview document

Drept Civil Anul I - Pagina 1
Drept Civil Anul I - Pagina 2
Drept Civil Anul I - Pagina 3
Drept Civil Anul I - Pagina 4
Drept Civil Anul I - Pagina 5
Drept Civil Anul I - Pagina 6
Drept Civil Anul I - Pagina 7
Drept Civil Anul I - Pagina 8
Drept Civil Anul I - Pagina 9
Drept Civil Anul I - Pagina 10
Drept Civil Anul I - Pagina 11
Drept Civil Anul I - Pagina 12
Drept Civil Anul I - Pagina 13
Drept Civil Anul I - Pagina 14
Drept Civil Anul I - Pagina 15
Drept Civil Anul I - Pagina 16
Drept Civil Anul I - Pagina 17
Drept Civil Anul I - Pagina 18
Drept Civil Anul I - Pagina 19
Drept Civil Anul I - Pagina 20
Drept Civil Anul I - Pagina 21
Drept Civil Anul I - Pagina 22
Drept Civil Anul I - Pagina 23
Drept Civil Anul I - Pagina 24
Drept Civil Anul I - Pagina 25
Drept Civil Anul I - Pagina 26
Drept Civil Anul I - Pagina 27
Drept Civil Anul I - Pagina 28
Drept Civil Anul I - Pagina 29
Drept Civil Anul I - Pagina 30
Drept Civil Anul I - Pagina 31
Drept Civil Anul I - Pagina 32
Drept Civil Anul I - Pagina 33
Drept Civil Anul I - Pagina 34
Drept Civil Anul I - Pagina 35
Drept Civil Anul I - Pagina 36
Drept Civil Anul I - Pagina 37
Drept Civil Anul I - Pagina 38
Drept Civil Anul I - Pagina 39
Drept Civil Anul I - Pagina 40
Drept Civil Anul I - Pagina 41
Drept Civil Anul I - Pagina 42
Drept Civil Anul I - Pagina 43
Drept Civil Anul I - Pagina 44
Drept Civil Anul I - Pagina 45
Drept Civil Anul I - Pagina 46
Drept Civil Anul I - Pagina 47
Drept Civil Anul I - Pagina 48
Drept Civil Anul I - Pagina 49
Drept Civil Anul I - Pagina 50
Drept Civil Anul I - Pagina 51
Drept Civil Anul I - Pagina 52
Drept Civil Anul I - Pagina 53
Drept Civil Anul I - Pagina 54
Drept Civil Anul I - Pagina 55
Drept Civil Anul I - Pagina 56
Drept Civil Anul I - Pagina 57
Drept Civil Anul I - Pagina 58
Drept Civil Anul I - Pagina 59
Drept Civil Anul I - Pagina 60
Drept Civil Anul I - Pagina 61
Drept Civil Anul I - Pagina 62
Drept Civil Anul I - Pagina 63
Drept Civil Anul I - Pagina 64
Drept Civil Anul I - Pagina 65
Drept Civil Anul I - Pagina 66
Drept Civil Anul I - Pagina 67
Drept Civil Anul I - Pagina 68
Drept Civil Anul I - Pagina 69
Drept Civil Anul I - Pagina 70
Drept Civil Anul I - Pagina 71
Drept Civil Anul I - Pagina 72
Drept Civil Anul I - Pagina 73
Drept Civil Anul I - Pagina 74
Drept Civil Anul I - Pagina 75
Drept Civil Anul I - Pagina 76
Drept Civil Anul I - Pagina 77
Drept Civil Anul I - Pagina 78
Drept Civil Anul I - Pagina 79
Drept Civil Anul I - Pagina 80
Drept Civil Anul I - Pagina 81
Drept Civil Anul I - Pagina 82
Drept Civil Anul I - Pagina 83
Drept Civil Anul I - Pagina 84
Drept Civil Anul I - Pagina 85
Drept Civil Anul I - Pagina 86
Drept Civil Anul I - Pagina 87
Drept Civil Anul I - Pagina 88
Drept Civil Anul I - Pagina 89
Drept Civil Anul I - Pagina 90
Drept Civil Anul I - Pagina 91
Drept Civil Anul I - Pagina 92
Drept Civil Anul I - Pagina 93
Drept Civil Anul I - Pagina 94
Drept Civil Anul I - Pagina 95
Drept Civil Anul I - Pagina 96
Drept Civil Anul I - Pagina 97
Drept Civil Anul I - Pagina 98
Drept Civil Anul I - Pagina 99
Drept Civil Anul I - Pagina 100
Drept Civil Anul I - Pagina 101
Drept Civil Anul I - Pagina 102
Drept Civil Anul I - Pagina 103
Drept Civil Anul I - Pagina 104
Drept Civil Anul I - Pagina 105
Drept Civil Anul I - Pagina 106
Drept Civil Anul I - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil Anul I.docx

Alții au mai descărcat și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Modalitățile Actului Juridic Civil

MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL Din punct de vedere juridic, notiunea de “modalitate” desemneaza un eveniment viitor de care depinde existenta...

Actul Juridic

Prin act juridic civil se inţelege manifestarea de voinţă facută cu intenţia de a produce efecte juridce, adică de a naşte sau stinge un aport...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Cauza actului juridic civil, formă, condiție specială de validitate

Capitolul 1:Definirea actului juridic civil, conditii de validitate In legislatia civila, in doctrina si practica de specialitate este utilizat...

Nulitatea Actului Juridic

Termenul de nulitate deriva de la latinescul nullitas si fr. nullite si are in mod obisnuit trei sensuri: lipsa totala de valoare, de talent;...

Te-ar putea interesa și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Retroactivitatea legii civile, a actului juridic civil și a unor hotărâri judecătorești

CUVÂNT ÎNAINTE In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de trebuintele, de nevoile sale. Aceste actiuni, proprii si comune...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Căile extraordinare de atac împotriva hotărârilor instanțelor de contencios administrativ

Capitolul I Caile de atac – caractere generale – Caile de atac sunt mijloace procedurale prin care se poate obtine anularea sau reformarea...

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate si îngradirile sale Sectiunea I Definitia dreptului de proprietate si continutul lui Codul civil român de la 1865, fiind...

Epoca lui Cuza și așezarea bazelor dreptului românesc modern

Capitolul 1. Unirea politico-administrativă şi consolidarea suveranităţii principatelor române 1.1. Împrejurări istorice Convenţia de la Paris...

Teoria Generală a Dreptului

I. Noţiuni generale despre “Drept” Importanţa ştiinţei juridice este determinată de rolul pe care îl au normele de drept în disciplinarea...

Ai nevoie de altceva?