Drept Civil - Capitolul 1

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Drept Civil - Capitolul 1.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor: GABRIEL BOROI

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Capitolul I

Caracterizarea generală a dreptului civil

Secţiunea I. Definiţia, rolul, pricipiile

şi delimitarea dreptului civil

1.Definiţia dreptului civil

1.1.Înţelesurile expresiei „drept civil”

Expresia „drept civil” este susceptibilă de mai multe înţelesuri.

Într-o primă accepţiune, prin drept civil se desemnează un element al conţinutului raportului civil (corelativ obligaţiei civile), adică posibilitatea subiectului activ de a avea o anumită conduită, de a pretinde subiectului pasiv o conduită corespunzătoare, iar, în caz de nevoie, de a recurge la forţa coercitivă a statului. Întrucât această primă accepţiune se referă la ceva care aparţine unui subiect de drept, uneori, se foloseşte sintagma drept subiectiv civil.

Într-o a doua accepţiune, pe care o vom avea în vedere ceva mai jos, prin drept civil se desemnează o ramură de drept, adică un ansamblu de norme juridice. Este vorba despre sensul dreptului civil ca drept obiectiv.

O altă accepţiune este aceea de ramură a ştiinţei juridice, care are ca obiect de cercetare dreptul civil ca ramură de drept (deci ca drept obiectiv).

La rândul ei, ştiinţa dreptului civil constituie obiectul disciplinei de învăţământ desemnată cu expresia în discuţie.

1.2.Definiţia dreptului civil, ca ramură de drept

În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiţii ale dreptului civil, ca ramură a sistemului român.

Dintre definiţiile oferite, o vom reţine pe aceea potrivit căreia dreptul civil este ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoanele fizice şi persoanele juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică .

1.3.Explicarea definiţiei dreptului civil, ca ramură de drept

În primul rând, definiţia de mai sus face referire la conţinutul dreptului civil, acesta fiind un ansamblu de norme juridice, adică o ramură a sistemului de drept român . Normele juridice civile sunt grupate pe categorii ce reglementează subdiviziuni ala dreptului civil, adică sunt ordonate în instituţii ale dreptului civil.

Dreptul civil cuprinde următoarele instituţii:

-raportul juridic civil;

-actul juridic civil;

-prescripţia extinctivă;

-subiectele dreptului civil (persoanele fizice şi persoanele juridice);

-drepturi reale;

-obligaţiile civile (teoria generală a obligaţiilor);

-contractele civile speciale ;

-moştenirea (succesiunile) ;

-dreptul de proprietate intelectuală (dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială) .

Cel de al doilea element al definiţiei priveşte obiectul dreptului civil. Acesta este format din raporturile juridice patrimoniale şi raporturile juridice nepatrimoniale care se stabilesc între persoane fizice şi persoane juridice.

Aşadar, vom deosebi două categorii de raporturi juridice civile:

-raporturi juridice civile patrimoniale;

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil - Capitolul 1.doc