Drept Civil - Contracte

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 45282
Mărime: 156.86KB (arhivat)
Publicat de: Simi-George Cucu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru MACOVEI, Iolanda Elena CADARIU

Extras din curs

CAPITOLUL I

CONTRACTUL DE VÂNZARE CUMPARARE

SECTIUNEA I

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPARARE

§ 1. Notiunea contractului de vânzare cumparare

Contractul de vânzare cumparare este reglementat de Codul civil (art. 1294-1404), precum si de alte acte normative cu caracter special.

Art. 1294 C. civ. defineste vânzarea ca fiind o conventie prin care doua parti se obliga între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintâi pretul lui.

Definitia data de legiuitor contractului de vânzare cumparare nu este completa, ea rezumându se doar la transmiterea proprietatii, însa în schimbul unui pret se poate transmite si un alt drept real (de exemplu, dreptul de superficie ori de uzufruct) sau de creanta (cesiune de creanta - art. 1391 1404 C. civ.), sau un drept din domeniul proprietatii intelectuale (de exemplu, dreptul patrimonial de autor), ori chiar drepturi asupra unei universalitati juridice (de exemplu, vânzarea unei succesiuni).

Prin urmare, contractul de vânzare cumparare poate fi definit ca fiind acel contract în baza caruia o parte, numita vânzator, transfera si garanteaza unei altei parti, numita cumparator, dreptul sau de proprietate asupra unui bun sau alt drept real ori drept de creanta, sau dreptul asupra unei universalitati juridice, cumparatorul obligându-se, în schimb, sa plateasca vânzatorului o suma de bani, numita pret.

Contractul de vânzare cumparare nu poate avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale si nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal (de exemplu, dreptul temporar de abitatie al sotului supravietuitor), nici alte drepturi prevazute de lege (pensii, ajutoare ori indemnizatii materiale) ori rezultate din acte unilaterale sau convenite prin contracte intuitu personae (de exemplu, dreptul de întretinere).

§ 2. Caracterele juridice ale contractului de vânzare cumparare

a. Contractul de vânzare cumparare este un contract consensual, deoarece se încheie valabil prin simplul consimtamânt al partilor (art. 1295 alin. 1 C. civ.).

De la principiul consensualismului exista si unele exceptii:

1. O prima exceptie este continuta de art. 2 alin. 1 din Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente: Terenurile cu sau fara constructii, situate în intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de întinderea acestora, pot fi înstrainate si dobândite, prin acte juridice între vii, încheiate în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

În materie de vânzari imobiliare (constructii si terenuri), pentru ca transferul dreptului de proprietate sa fie opozabil tertilor trebuie respectate si formalitatile de publicitate imobiliara (art. 1295 alin. 2 C. civ. si art. 27 din Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare).

2. Tot astfel, contractul este valabil numai cu respectarea formelor cerute de lege în cazul vânzarii silite, când aceasta trebuie sa fie facuta ad validitatem prin licitatie publica.

b. Contractul de vânzare cumparare este un contract sinalagmatic (bilateral), deoarece prin încheierea sa da nastere la obligatii reciproce între partile contractante.

c. Contractul de vânzare cumparare este un contract cu titlu oneros, deoarece ambele parti urmaresc realizarea unor interese patrimoniale.

d. Contractul de vânzare cumparare este un contract comutativ, existenta si întinderea drepturilor si obligatiilor reciproce fiind cunoscute de catre parti înca de la data încheierii contractului.

e. Contractul de vânzare cumparare este un contract translativ de proprietate (art. 971 coroborat cu 1295 alin. 1 C. civ.).

Transmiterea dreptului de proprietate sau a altui drept (real sau de creanta) si a riscurilor de la vânzator la cumparator reprezinta un efect particular al contractului de vânzare cumparare, deosebit de drepturile si obligatiile care se nasc pentru parti. Acest efect se produce în momentul realizarii acordului de vointa între vânzator si cumparator &desi lucrul înca nu se va fi predat si pretul înca nu se va fi numarat (art. 1295 alin. 1 C. civ.), daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

l. Vânzatorul trebuie sa fie proprietarul bunului vândut cu exceptia vânzarii lucrului altuia , iar contractul sa fie valabil încheiat.

2. Obiectul contractului trebuie sa îl constituie numai bunuri individual determinate (certe), deoarece în cazul bunurilor generic determinate (de gen) transferul proprietatii se produce în momentul individualizarii lor, operatiune care se realizeaza, de regula, în momentul predarii lucrului în mâinile cumparatorului.

3. Partile sa nu fi amânat transferul proprietatii sau al altui drept (real ori de creanta) printr o clauza speciala, pâna la predarea bunului sau la împlinirea unui termen sau a unei conditii.

4. O ultima conditie este aceea de a se realiza formalitatile de publicitate imobiliara.

Înscrierile în cartea funciara devin opozabile fata de terti de la data înregistrarii cererii (art. 27 alin. 1 din Legea nr. 7/1996).

În cazul bunurilor mobile nu trebuie îndeplinite formalitatile de publicitate, posesia lor constituind cel mai bun sistem de publicitate a proprietatii (art. 1909 C. civ.).

SECTIUNEA A II A

Preview document

Drept Civil - Contracte - Pagina 1
Drept Civil - Contracte - Pagina 2
Drept Civil - Contracte - Pagina 3
Drept Civil - Contracte - Pagina 4
Drept Civil - Contracte - Pagina 5
Drept Civil - Contracte - Pagina 6
Drept Civil - Contracte - Pagina 7
Drept Civil - Contracte - Pagina 8
Drept Civil - Contracte - Pagina 9
Drept Civil - Contracte - Pagina 10
Drept Civil - Contracte - Pagina 11
Drept Civil - Contracte - Pagina 12
Drept Civil - Contracte - Pagina 13
Drept Civil - Contracte - Pagina 14
Drept Civil - Contracte - Pagina 15
Drept Civil - Contracte - Pagina 16
Drept Civil - Contracte - Pagina 17
Drept Civil - Contracte - Pagina 18
Drept Civil - Contracte - Pagina 19
Drept Civil - Contracte - Pagina 20
Drept Civil - Contracte - Pagina 21
Drept Civil - Contracte - Pagina 22
Drept Civil - Contracte - Pagina 23
Drept Civil - Contracte - Pagina 24
Drept Civil - Contracte - Pagina 25
Drept Civil - Contracte - Pagina 26
Drept Civil - Contracte - Pagina 27
Drept Civil - Contracte - Pagina 28
Drept Civil - Contracte - Pagina 29
Drept Civil - Contracte - Pagina 30
Drept Civil - Contracte - Pagina 31
Drept Civil - Contracte - Pagina 32
Drept Civil - Contracte - Pagina 33
Drept Civil - Contracte - Pagina 34
Drept Civil - Contracte - Pagina 35
Drept Civil - Contracte - Pagina 36
Drept Civil - Contracte - Pagina 37
Drept Civil - Contracte - Pagina 38
Drept Civil - Contracte - Pagina 39
Drept Civil - Contracte - Pagina 40
Drept Civil - Contracte - Pagina 41
Drept Civil - Contracte - Pagina 42
Drept Civil - Contracte - Pagina 43
Drept Civil - Contracte - Pagina 44
Drept Civil - Contracte - Pagina 45
Drept Civil - Contracte - Pagina 46
Drept Civil - Contracte - Pagina 47
Drept Civil - Contracte - Pagina 48
Drept Civil - Contracte - Pagina 49
Drept Civil - Contracte - Pagina 50
Drept Civil - Contracte - Pagina 51
Drept Civil - Contracte - Pagina 52
Drept Civil - Contracte - Pagina 53
Drept Civil - Contracte - Pagina 54
Drept Civil - Contracte - Pagina 55
Drept Civil - Contracte - Pagina 56
Drept Civil - Contracte - Pagina 57
Drept Civil - Contracte - Pagina 58
Drept Civil - Contracte - Pagina 59
Drept Civil - Contracte - Pagina 60
Drept Civil - Contracte - Pagina 61
Drept Civil - Contracte - Pagina 62
Drept Civil - Contracte - Pagina 63
Drept Civil - Contracte - Pagina 64
Drept Civil - Contracte - Pagina 65
Drept Civil - Contracte - Pagina 66
Drept Civil - Contracte - Pagina 67
Drept Civil - Contracte - Pagina 68
Drept Civil - Contracte - Pagina 69
Drept Civil - Contracte - Pagina 70
Drept Civil - Contracte - Pagina 71
Drept Civil - Contracte - Pagina 72
Drept Civil - Contracte - Pagina 73
Drept Civil - Contracte - Pagina 74
Drept Civil - Contracte - Pagina 75
Drept Civil - Contracte - Pagina 76
Drept Civil - Contracte - Pagina 77
Drept Civil - Contracte - Pagina 78
Drept Civil - Contracte - Pagina 79
Drept Civil - Contracte - Pagina 80
Drept Civil - Contracte - Pagina 81
Drept Civil - Contracte - Pagina 82
Drept Civil - Contracte - Pagina 83
Drept Civil - Contracte - Pagina 84
Drept Civil - Contracte - Pagina 85
Drept Civil - Contracte - Pagina 86
Drept Civil - Contracte - Pagina 87
Drept Civil - Contracte - Pagina 88
Drept Civil - Contracte - Pagina 89
Drept Civil - Contracte - Pagina 90
Drept Civil - Contracte - Pagina 91
Drept Civil - Contracte - Pagina 92
Drept Civil - Contracte - Pagina 93
Drept Civil - Contracte - Pagina 94
Drept Civil - Contracte - Pagina 95
Drept Civil - Contracte - Pagina 96
Drept Civil - Contracte - Pagina 97
Drept Civil - Contracte - Pagina 98
Drept Civil - Contracte - Pagina 99
Drept Civil - Contracte - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Contracte.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Testamentul

1.Scurt istoric Originea testamentului este foarte veche si cele mai multe din popoarele antichitatii l-au cunoscut. În dreptul roman importanta...

Drept civil - Contractele speciale

Contractul de vanzare Notiune Potrivit art. 1650 C.civ., vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa...

Drepturi Reale

1.Notiuni generale despre patrimoniu.Din studiul partii generale a dreptului civil cunoastem ca obiectul dreptului civil - ramura importanta a...

Drept Procesual Civil

Cursul de Drept procesual civil are ca obiectiv pregătirea studenţilor pentru aplicarea şi realizarea dreptului. Această disciplină constituie...

Procedură civilă

Specificul activitatii judecatoresti este faptul ca aceasta e infaptuita de organe anume abilitate de lege(instante judecatoresti) si alte organe...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT SECŢIUNEA I Noţiuni despre mandat. Mandatul în dreptul roman. Noţiunea de...

Efectele Specifice Contractelor Sinalagmatice

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTELE SINALAGMATICE I.1 Definirea contractului sinalagmatic Între contract, pe de o parte, şi...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Corelația contractului civil cu alte contracte

GENERALITĂŢI După cum știm în orice sistem național de drept există o mulțime de ramuri de drept care reglementează relații sociale...

Contractul de Mandat în Dreptul Civil și Comercial

Mandatul comercial este contractul prin care o persoana, mandatar, se obliga, în baza însarcinarii primite de la o alta persoana, mandant, sa...

Ai nevoie de altceva?