Drept Civil - Curs 4

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2805
Mărime: 18.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
anul 2 semestrul 1

Extras din document

Obiectul dreptului de proprietate privata

1)Persoanele fizice pot avea in proprietate orice bun mobil sau imobil aflat in circuitul civil. Per-soanele fizice pot dispune liber de bunurile din patrimoniul lor, le pot instraina, cladirile pot fi inchiriate iar terenurile arendate.

2)Pesoanele juridice. In prezent in Romania sunt multe categorii de persoane juridice. Ex: societa-tile comerciale, regiile autonome, societatile agricole, sindicate, partide. Tuturor acestora le este comun faptul ca trebuie sa aiba un patrimoniu propriu, distinct de cel al asociatilor, afectat realizarii unui anumit scop social legal. In patrimoniul acestora se gasesc bunuri, mobile sau imobile, acestea fiind aflate in cir-cuitul civil.

Statul si unitatile administrative, exercita prerogativele proprietatii private asupra bunurilor ce fac parte din domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale. Aceasta proprietate numita si

dominiala este consacrata prin legislatia noua dupa 1991.

Codul Civil nu reglementeaza expres domeniul privat al statului. Art.477 Cod Civil prevede ca averile vacante si fara stapan precum si ale persoanelor ce mor fara mostenitori sau a caror mostenitori sunt lepadate, apartin domeniului privat. Art.6 din Legea nr.15/1991 prevede ca in domeniul privat al statului intra terenurile din componenta societatilor comerciale cu capital de stat si al regiilor autonome.

In principiu, bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoria-le nu sunt limitativ prevazute de lege.

PROPRIETATEA PUBLICA

Dreptul de proprietate publica este dreptul real care apartine statului si unitatilor adminis-trativ-teritoriale, asupra unor bunuri mobile si imobile de interes national sau local, asupra carora exercita atributiile dreptului de proprietate.

Constitutia in art.135 alin.3 foloseste termenul de proprietate publica, precizand ca apartine statu-lui sau unitatilor administrativ-teritoriale. Art.475 alin.2 Cod Civil, precizeaza ca bunurile care nu sunt ale particularilor sunt administrate si nu pot fi instrainate decat dupa regulile si formele prescrise anume pentru ele.

Caracterele juridice ale proprietatii publice :

Art.74 alin.1 din Legea 69/1991, privind administratia publica locala prevede ca “bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

1)Caracterul inalienabil prin care se intelege ca bunurile din domeniul public sunt scoase din circuitul civil. Acest caracter este subliniat de textul constitutional ; art.135 alin.5 prevede ca “bunurile proprietate publica sunt inalienabile”. Desi sunt inalienabile, prevederea constitutionala permite ca, in conditiile legii asemenea bunuri sa poata fi date in administrarea regiilor autonome ori a institutiilor publi-ce, concesionate sau inchiriate. Ele nu pot fi insa niciodata instrainate deoarece statul nu poate dispune de ele in nici un mod.

2)Caracterul imprescriptibil consta in faptul ca nimeni nu ar putea opune vreodata titularului domeniului public prescriptia achizitiva. Art.1844 Cod Civil dispune ca “nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata ci, sunt scoase in afara din comert”. Art.5 alin.2 din Legea nr.18/1991 prevede ca dreptul de proprietate asupra terenurilor apartinand domeniului public este imprescriptibil.

3)Caracterul insesizabil presupune impiedicarea urmaririi bunurilor din domeniul public pen-tru realizarea creantelor. Dreptul de proprietate publica este totodata si nedezmembrabil.

Obiectul dreptului de proprietate publica :

Potrivit criteriului importantei sociale, domeniul public poate fi de interes national, cand atributele proprietatii sunt exercitate de stat, sau de interes local, cand proprietatea apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. De asemeni, sunt bunuri de uz public, accesibile tuturor persoanelor (parcuri, piete, strazi) si bunuri de interes public care desi nu pot fi folosite de orice persoana, sunt destinate a fi folosite pentru activitati ce intereseaza pe toti membrii societatii (scoli, teatre, muzee, biblioteci).Art.135 alin.4 din Constitutie, prevede ca fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, bogatiile de orice natura ale subsolului, caile de comunicatii, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interesul public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege.

MODALITATILE DREPTULUI DE PROPRIETATE

Desi dreptul de proprietate se infatiseaza de regula ca un drept pur si simplu avand un singur titu-lar, exista situatii cand acesta poate fi afectat de modalitati sau poate avea mai multi titulari.

Vom definit deci modalitatile juridice ale dreptului de proprietate, ca fiind acele ipostaze cand mai multe persoane au un drept de proprietate asupra unui bun sa mase de bunuri ori exista anumite situa-tii de incertitudine temporara cu privire la dreptul de proprietate.

Exista asadar 2 categorii de modalitati juridice si anume :

a)atunci cand dreptul de proprietate se gaseste intr-o situatie juridica de incertitudine

temporara, cum este cazul proprietatii rezolubile si a celei anulabile.

b)atunci cand mai multe persoane au asupra bunului un drept de proprietate, cum este cazul

proprietatii comune in cele 2 forme, proprietatea comuna pe cote parti si devalmasia.

Proprietatea rezolubila :

Preview document

Drept Civil - Curs 4 - Pagina 1
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 2
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 3
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 4
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 5
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Curs 4.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate Capitolul I 1.1. Notiuni generale. Definitie Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva...

Uzucapiunea - Prescriptia Achizitiva

CAPITOLUL I ISTORICUL, REGLEMENTAREA ACTUALA ÎN DREPTUL ROMÂNESC SI COMPARAT SI JUSTIFICAREA INSTITUTIEI PRESCRIPTIEI ACHIZITIVE 1.1. Evolutia...

Limitarile Dreptului de Proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Subiecte Rezolvate la Proba Orala

1. a. Proprietatea rezolubila b. Dreptul de uz si abitatie a. Proprietatea rezolubila Dreptul de proprietate este dreptul subiectiv care permite...

Dreptul de Proprietate Privata

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Drept Civil

Patrimoniul. Notiune si trasaturi caracteristice. Notiunea de patrimoniu nu a fost definita de codul civil dar in unele texte ale codului se fac...

Test Grila

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Ai nevoie de altceva?