Drept Civil - Curs 4

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2805
Mărime: 18.71KB (arhivat)
Publicat de: Dalia Farcaș
Cost: Gratis
anul 2 semestrul 1

Extras din curs

Obiectul dreptului de proprietate privata

1)Persoanele fizice pot avea in proprietate orice bun mobil sau imobil aflat in circuitul civil. Per-soanele fizice pot dispune liber de bunurile din patrimoniul lor, le pot instraina, cladirile pot fi inchiriate iar terenurile arendate.

2)Pesoanele juridice. In prezent in Romania sunt multe categorii de persoane juridice. Ex: societa-tile comerciale, regiile autonome, societatile agricole, sindicate, partide. Tuturor acestora le este comun faptul ca trebuie sa aiba un patrimoniu propriu, distinct de cel al asociatilor, afectat realizarii unui anumit scop social legal. In patrimoniul acestora se gasesc bunuri, mobile sau imobile, acestea fiind aflate in cir-cuitul civil.

Statul si unitatile administrative, exercita prerogativele proprietatii private asupra bunurilor ce fac parte din domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale. Aceasta proprietate numita si

dominiala este consacrata prin legislatia noua dupa 1991.

Codul Civil nu reglementeaza expres domeniul privat al statului. Art.477 Cod Civil prevede ca averile vacante si fara stapan precum si ale persoanelor ce mor fara mostenitori sau a caror mostenitori sunt lepadate, apartin domeniului privat. Art.6 din Legea nr.15/1991 prevede ca in domeniul privat al statului intra terenurile din componenta societatilor comerciale cu capital de stat si al regiilor autonome.

In principiu, bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoria-le nu sunt limitativ prevazute de lege.

PROPRIETATEA PUBLICA

Dreptul de proprietate publica este dreptul real care apartine statului si unitatilor adminis-trativ-teritoriale, asupra unor bunuri mobile si imobile de interes national sau local, asupra carora exercita atributiile dreptului de proprietate.

Constitutia in art.135 alin.3 foloseste termenul de proprietate publica, precizand ca apartine statu-lui sau unitatilor administrativ-teritoriale. Art.475 alin.2 Cod Civil, precizeaza ca bunurile care nu sunt ale particularilor sunt administrate si nu pot fi instrainate decat dupa regulile si formele prescrise anume pentru ele.

Caracterele juridice ale proprietatii publice :

Art.74 alin.1 din Legea 69/1991, privind administratia publica locala prevede ca “bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

1)Caracterul inalienabil prin care se intelege ca bunurile din domeniul public sunt scoase din circuitul civil. Acest caracter este subliniat de textul constitutional ; art.135 alin.5 prevede ca “bunurile proprietate publica sunt inalienabile”. Desi sunt inalienabile, prevederea constitutionala permite ca, in conditiile legii asemenea bunuri sa poata fi date in administrarea regiilor autonome ori a institutiilor publi-ce, concesionate sau inchiriate. Ele nu pot fi insa niciodata instrainate deoarece statul nu poate dispune de ele in nici un mod.

2)Caracterul imprescriptibil consta in faptul ca nimeni nu ar putea opune vreodata titularului domeniului public prescriptia achizitiva. Art.1844 Cod Civil dispune ca “nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, prin natura lor proprie sau printr-o declaratie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privata ci, sunt scoase in afara din comert”. Art.5 alin.2 din Legea nr.18/1991 prevede ca dreptul de proprietate asupra terenurilor apartinand domeniului public este imprescriptibil.

3)Caracterul insesizabil presupune impiedicarea urmaririi bunurilor din domeniul public pen-tru realizarea creantelor. Dreptul de proprietate publica este totodata si nedezmembrabil.

Obiectul dreptului de proprietate publica :

Potrivit criteriului importantei sociale, domeniul public poate fi de interes national, cand atributele proprietatii sunt exercitate de stat, sau de interes local, cand proprietatea apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. De asemeni, sunt bunuri de uz public, accesibile tuturor persoanelor (parcuri, piete, strazi) si bunuri de interes public care desi nu pot fi folosite de orice persoana, sunt destinate a fi folosite pentru activitati ce intereseaza pe toti membrii societatii (scoli, teatre, muzee, biblioteci).Art.135 alin.4 din Constitutie, prevede ca fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, bogatiile de orice natura ale subsolului, caile de comunicatii, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interesul public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege.

MODALITATILE DREPTULUI DE PROPRIETATE

Desi dreptul de proprietate se infatiseaza de regula ca un drept pur si simplu avand un singur titu-lar, exista situatii cand acesta poate fi afectat de modalitati sau poate avea mai multi titulari.

Vom definit deci modalitatile juridice ale dreptului de proprietate, ca fiind acele ipostaze cand mai multe persoane au un drept de proprietate asupra unui bun sa mase de bunuri ori exista anumite situa-tii de incertitudine temporara cu privire la dreptul de proprietate.

Exista asadar 2 categorii de modalitati juridice si anume :

a)atunci cand dreptul de proprietate se gaseste intr-o situatie juridica de incertitudine

temporara, cum este cazul proprietatii rezolubile si a celei anulabile.

b)atunci cand mai multe persoane au asupra bunului un drept de proprietate, cum este cazul

proprietatii comune in cele 2 forme, proprietatea comuna pe cote parti si devalmasia.

Proprietatea rezolubila :

Preview document

Drept Civil - Curs 4 - Pagina 1
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 2
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 3
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 4
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 5
Drept Civil - Curs 4 - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Curs 4.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Civil - Curs 1

PATRIMONIUL Raportul juridic civil este prin definitie o relatie sociala reglementata de norma juridica civila. Asa cum s-a studiat in anul I, el...

Drept Civil - Curs 2

Drepturile reale si de creanta In componenta patrimoniului intra asa cum am vazut drepturi reale si drepturi de creanta. Dreptul real este acel...

Drept Civil - Curs 3

OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE Dreptul de proprietate nu poate exista in principiu decat asupra unor bunuri corporale. Cu toate acestea...

Drept Civil - Curs 6

DEZMEMBRARILE DREPTULUI DE PROPRIETATE Ca drept complet, proprietatea însumeaza atributele deja cunoscute, posesia, folosinta si dispozitia care...

Drept Civil - Curs 7

DREPTUL DE SERVITUTE Definitie, caractere : Potrivit definitiei date de art.576 din Codul Civil, servitutea este « sarcina impusa asupra unui...

Drept Civil - Curs 8

ACCESIUNEA Accesiunea imobiliara naturala : a)Aluviunea : este regelementata de art.495 C.C. Potrivit acestui text, aluviunile sunt cresterile de...

Drept Civil - Curs 9

APARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN ACTIUNEA IN REVENDICARE Notiuni generale : Dreptul de proprietate fiind cel mai important drept civil...

Elemente de Drept Succesoral

REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE Mostenirea legala consta in transmiterea patrimoniului defunctului catre mostenitorii sai, in temeiul...

Te-ar putea interesa și

Terțele Persoane în Procesul Civil

1. Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil. Întreaga soluţionare a procesului civil implică, cu necesitate, existenţa unor...

Drept Civil - Curs 1

PATRIMONIUL Raportul juridic civil este prin definitie o relatie sociala reglementata de norma juridica civila. Asa cum s-a studiat in anul I, el...

Curs Drept Civil

Dupa scopul urmarit de parti, actele juridice sunt: - acte juridice cu titlu oneros - acte juridice cu titlu gratuit Este cu titlu oneros actul...

Drept Civil - Curs 2

Drepturile reale si de creanta In componenta patrimoniului intra asa cum am vazut drepturi reale si drepturi de creanta. Dreptul real este acel...

Drept Civil - Curs 3

OBIECTUL DREPTULUI DE PROPRIETATE Dreptul de proprietate nu poate exista in principiu decat asupra unor bunuri corporale. Cu toate acestea...

Drept Civil - Curs 6

DEZMEMBRARILE DREPTULUI DE PROPRIETATE Ca drept complet, proprietatea însumeaza atributele deja cunoscute, posesia, folosinta si dispozitia care...

Drept Civil - Curs 7

DREPTUL DE SERVITUTE Definitie, caractere : Potrivit definitiei date de art.576 din Codul Civil, servitutea este « sarcina impusa asupra unui...

Drept Civil - Curs 8

ACCESIUNEA Accesiunea imobiliara naturala : a)Aluviunea : este regelementata de art.495 C.C. Potrivit acestui text, aluviunile sunt cresterile de...

Ai nevoie de altceva?