Drept Civil - Cursul 1 și 2

Curs
10/10 (6 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 9940
Mărime: 57.05KB (arhivat)
Cost: Gratis
Cursul 1 si 2 din 2005

Extras din document

CATEGORIILE SUBIECTELOR DE DREPT CIVIL

Clasificare:

Partile raportului de dr. civil se împart în:

1 - persoane fizice - subiecte individuale de dr. comun,

2 - persoane juridice - constituie subiecte colective de dr. civil

Persoane fizice - d.p.v. al capacitatii de exercitiu de împart în:

- minorii sub 14 ani si persoanele declarate interzise judecatoreste, care sunt lipsite de

capacitatea de exercitiu.

- minorii de la 14-18 ani care au capacitate de exercitiu restrânsa,

- majorii - sunt peroane fizice care au împlinit vârsta de 18 ani si care au deplina capacitate

de exercitiu . Aici intra si femeia casatorita de la 16 ani sau exceptional de la 15 ani care

dobândeste în acest mod deplina capacitate de exercitiu.

Clasificarea în raport cu criteriul cetateniei :

- cetateni români,

- cetateni straini,

- apatrizi Leg. 247/2005 - prevede dr. cetatenilor straini de a dobândi terenuri în România.

Clasificarea d.p.v. al starii civile pers. fizice pot fi :

- casatorite,

- necasatorite,

Dupa criteriul domiciliului:

- persoane fizice cu domiciliul în România,

- persoane fizice cu domiciliul în strainatate,

Persoanele juridice dupa titularul dr. de proprietate se împart în:

- persoane juridice de dr. privat,

- persoane juridice de dr. public,

Dupa criteriul nationalitatii:

- persoane juridice de nationalitate româna

- persoane juridice de alta nationalitate

Dupa cum se desfasoara sau nu o activitate economica:

- institutii de stat,

- agenti economici,

Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil

Se are în vedere solutionarea problemei - între drepturile absolute si drepturile relative.

În cazul raporturilor juridice care nu au în continut drepturi absolute este cunoscut subiectul activ, adica titularul dreptului, dar nu este cunoscut subiectul pasiv, acesta fiind nedeterminat, format din toate persoanele care au obligatia de a respecta dreptul si de a nu împiedica exercitiul normal al subiectului activ. (Exe. - dreptul de proprietate - dr. real)

Atunci când în raporturile juridice întâlnim drepturi relative se cunoaste atât subiectul activ, care este titularul dreptului, cât si subiectul pasiv, care este titularul obligatiei (Exe. Contractul de împrumut sau comodant - raport de dr. de creanta)

Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil

În cele mai multe situatii raportul juridic se stabileste între doua persoane (subiectul activ si subiectul pasiv), avem un raport juridic civil simplu existând însa si cazuri în care raportul juridic civil ia nastere între mai multe persoane, ca subiecte active sau ca subiecte pasive, situatii în care avem o pluralitate de subiecte care poate fi active, pasive si mixte.

În primul rând în raporturile care au în continut, drepturile nepatrimoniale subiectul activ este determinat iar subiectul pasiv nedeterminat, format din toate celelalte persoane, altele decât titularul dreptului.

Pluralitatea activa în situatia dreptului nepatrimonial rezulta din creatia intelectuala ca coautorul (unde avem dea face cu opera comuna divizibila sau indivizibila) în raporturi de drepturi patrimoniale pluralitatea difera dupa cum ne aflam în cazul drepturilor reale sau în cazul dreptului de creanta. în materia drepturilor reale care au în continut drept de proprietate, titular poate fi o singura persoana si atunci proprietatea este exclusiva sau mai multe persoane si atunci proprietatea este comuna.

Proprietatea comuna poate fi: proprietate comuna pe cote parti, proprietate comuna în devalmasie, indiviziunea, în raporturile de creanta pluralitatea poate fi activa când sunt mai multi creditori , pasiva când sunt mai multi debitori si mixta când sunt mai multi creditori si mai multi debitori.

În situatia pluralitatii subiectelor raporturilor obligationale regula este divizibilitatea însa aceasta cunoaste doua exceptii:

1 - indivizibilitatea,

2 - solidaritatea pasiva,

• în cazul indivizibil atât drepturile cât si obligatiile nu pot fi divizate , fie datorita faptului ca însusi bunul nu poate fi divizat, fie datorita faptului ca partile prin conventia lor au considerat bunurile ca fiind indivizibile în sensul ca prestatia se va executa numai integral si nu fractionat astfel încât oricare codebitor este tinut pentru întreaga datorie.

• în cazul solidaritatii active , oricare dintre creditori poate pretinde întreaga datorie de la debitor.

• în cazul solidaritatii pasive oricare dintre debitori poate fi obligat la plata întregii datorii.

• indivizibilitatea si solidaritatea pasiva se deosebesc astfel:

Schimbarea subiectelor raportului juridic civil

Va trebui sa distingem raporturile juridice care au în continutul acestora drepturi nepatrimoniale si raporturi juridice care au în continutul lor drepturi patrimoniale care pot fi drepturi reale sau drepturi de creanta si vom avea în vedere daca subiectele acestor raporturi juridice sunt fie persoane juridice , fie persoane fizice .

Preview document

Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 1
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 2
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 3
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 4
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 5
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 6
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 7
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 8
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 9
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 10
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 11
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 12
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 13
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 14
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 15
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 16
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 17
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 18
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 19
Drept Civil - Cursul 1 și 2 - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Curs 1 si 2.doc

Alții au mai descărcat și

Persoana Fizică

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice; Notiune si Caractere juridice. Definitia capacitatii de folosinta este cuprinsa în alin. 2 art. 5 D...

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Principiile Procesului Civil și ale Procesului Penal

CAPITOLUL 1 1.1 Definitia Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care...

Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Prescriptia Extinctiva

Notiunea si efectul prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila totusi Decretul 167 / 1958 in art. 1,...

Contractul de Arendare

Ca varietate a contractului de locatiune, contractul de arendare este un contract prin care una din parti, numita arendator, transmite celeilalte...

Raspunderea Civila pentru Fapta Copiilor Minori

Prevederile legale privind raspunderea parintilor In art. 1000 alin. 2 Cod Civil se prevede ca “tatal si mama, dupa moartea barbatului, sunt...

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Ai nevoie de altceva?