Drept Civil Drepturi Reale

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 31029
Mărime: 94.34KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Alexandru Virgil Voicu
DREPT CIVIL DREPTURI REALE

Extras din document

I. 1. Noţiunea de patrimoniu.

I.1.1. Preliminarii. Înainte de a defini noţiunea de patrimoniu este necesar să precizăm că din punct de vedere structural raportul juridic civil este alcătuit, de regulă, din trei elemente: subiecte, conţinut şi obiect .

Subiectele raportului juridic sunt persoanele fizice sau juridice. Prin conţinutul raportului juridic înţelegem drepturile şi obligaţiile corelative care se nasc în favoarea şi respectiv în sarcina subiectelor sau părţilor sale. Obiectul raportului juridic constă în acţiunea sau inacţiunea (conduita sau prestaţia) la care este îndrituit subiectul activ şi la care este îndatorat subiectul pasiv. Drepturile şi obligaţiile subiectelor raportului de drept civil sunt susceptibile de diverse clasificări în funcţie de anumite criterii. Una dintre cele mai importante clasificări este în drepturi şi obligaţii patrimoniale şi drepturi şi obligaţii nepatrimoniale. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale sunt acelea care pot fi evaluate în bani, în timp ce drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale sunt lipsite de valoare economică şi prin urmare nu pot fi evaluate pecuniar. Termenul de patrimoniu este circumscris exclusiv sferei drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale pot fi privite globalist, ca o totalitate sau „universalitate juridică aparţinând unei persoane, făcând abstracţie de individualitatea fiecărui drept şi a fiecărei obligaţii în parte. Acest mod de abordare a

drepturilor şi obligaţiilor ne conduce la noţiunea de patrimoniu.”

I.1.2. Definiţia patrimoniului. Se ajunge de multe ori ca în materie juridică să se facă apel la conceptul de „patrimoniu” , amploarea sferei de acoperit fiind pe de altă parte foarte variabilă, nu numai în dreptul privat. În Codul Civil nu există o definiţie clară şi precisă a patrimoniului, un rudiment putând fi găsit în art. 1718 C. civ., care, fără a utiliza explicit termenul, precizează: „Oricine este obligat personal este ţinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare.” Sintetizând diversele definiţii formulate în doctrină, putem spune că patrimoniul este o entitate juridică distinctă ce reprezintă totalitatea sau universalitatea drepturilor patrimoniale şi obligaţiilor patrimoniale care aparţin unei persoane. Astfel, activul patrimonial este format din valoarea tuturor drepturilor patrimoniale iar pasivul patrimonial constă în valoarea tuturor obligaţiilor patrimoniale ale unei persoane. Drepturile ( latura activă) a patrimoniului şi obligaţiile ( latura pasivă ) se găsesc într-o strânsă legătură, putând fi asemănate cu un cont curent al unei persoane a cărui valoare este supusă unor fluctuaţii succesive, prin naşterea de noi drepturi şi obligaţii precum şi prin modificarea celor existente, aceste schimbări valorice neafectând existenţa şi identitatea universalităţii.

I.1.3. Caracteristicile patrimoniului. Trecând peste diversele teorii referitoare la patrimoniu, dintre care amintim succint teoria personalistă a patrimoniului, teoria patrimoniului afectaţiune sau teoria mixta (eclectică) a patrimoniului

A) Patrimoniul este o universalitate juridică. El se prezintă ca o entitate juridică independentă şi distinctă de elementele sale componente ( activ şi pasiv) . Drepturile şi obligaţiile patrimoniale, privite în individualitatea lor, pot suferi modificări (naştere, transformare, transmisiune, creştere, stingere, micşorare). Aceste modificări au ca efect creşterea sau micşorarea activului şi pasivului patrimonial, dar nu afectează existenţa

patrimoniului, ce entitate juridică de sine stătătoare. Ca o consecinţă directă, pe de o parte patrimoniul unei persoane, înţeles ca un ansamblu, răspunde de obligaţiile ce îl afectează; creditorii pot să urmărească bunurile

dobândite de debitor posterior naşterii creanţelor lor. Pe de altă parte, o altă consecinţă directă a universalităţii patrimoniului rezidă în subrogaţia reală despre care vom discuta mai jos. Patrimoniul, înţeles ca o universalitate de drept sau juridică, nu se confundă cu universalitatea de fapt. Spre deosebire de universalitatea de drept, universalitatea de fapt este un ansamblu sau o grupare de bunuri a căror unitate se întemeiază pe o simplă legătură de fapt, neprevăzută de lege ( de exemplu un buchet de flori, cărţile dintr-o bibliotecă, o turmă de animale, etc.) creată exclusiv prin voinţa persoanei căruia îi aparţin aceste bunuri. Bunurile care compun universalitatea de fapt nu sunt distincte de această universalitate, astfel explicându-se faptul că prin pieirea sau înstrăinarea lor universalitatea de fapt dispare.

B) Orice persoană are necesarmente un patrimoniu. Atât persoanele fizice, cât şi cele juridice, fiind subiecte de drept, au în mod necesar aptitudinea permanentă de a dobândi drepturi şi de a-şi asuma obligaţii, existenţa lor neputând fi concepută fără un patrimoniu. Patrimoniul este indisolubil legat de personalitatea juridică, fiind o emanaţie a acesteia. La fel, existenţa patrimoniului nu poate fi concepută fără un titular.

C) Patrimoniul este inalienabil. Patrimoniul este strâns legat de persoana căreia îi aparţine, atâta timp cât aceasta există ca subiect de drept. Persoanele fizice pot înstrăina drepturi sau chiar obligaţii ( în anumite cazuri) ut singuli, dar nu pot transmite prin acte inter vivos, întreg patrimoniul lor. Acesta va putea fi transmis numai prin succesiune, în momentul încetării din viaţă a titularului lui .

D) Patrimoniul este unic şi divizibil. Spre deosebire de indivizibilitatea

Preview document

Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 1
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 2
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 3
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 4
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 5
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 6
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 7
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 8
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 9
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 10
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 11
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 12
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 13
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 14
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 15
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 16
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 17
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 18
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 19
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 20
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 21
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 22
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 23
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 24
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 25
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 26
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 27
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 28
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 29
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 30
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 31
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 32
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 33
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 34
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 35
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 36
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 37
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 38
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 39
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 40
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 41
Drept Civil Drepturi Reale - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil Drepturi Reale.doc

Alții au mai descărcat și

Raportul Juridic Civil

1. Definiţie Raportul juridic civil este relaţia socială, cu caracater patrimonial sau nepatrimonial, reglementată de norma de drept civil. 2....

Drept Civil - Drepturile Reale

1. Patrimoniu Definiția: Patrimoniul este totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui subiect de drept. Se referă...

Drept civil - teoria generală a obligațiilor

TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA...

Drept civil partea generală

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Drept Civil - Drepturile Reale

Patrimoniul. Notiuni generale Dreptul civil studiaza raportul juridic civil potrivit prin elementele sale structurale. Raportul juridic civil este...

Drepturi Reale

1.Notiuni generale despre patrimoniu.Din studiul partii generale a dreptului civil cunoastem ca obiectul dreptului civil - ramura importanta a...

Drept Civil, Drepturi Reale

Continut (descriptori) 1.Patrimoniul : notiune, elemente, caractere juridice, functiile patrimoniului, teorii juridice cu privire la...

Sinteză drept civil

Raportul juridic civil – noţiune şi caracterele juridice. Relaţia socialã, specialã, patrimonialã şi personal nepatrimonialã reglementatã de o...

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice privind dreptul la proprietate privată - aspecte teoretice și practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Drepturile subiective civile, elemente ale conținutului raportului civil

I. Dreptul subiectiv civil - definiţie Specialiştii din cadrul dreptului civil concep în mod diferit noţiunea de drept subiectiv civil,...

Capacitatea civilă de folosință a persoanei fizice

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA CIVILĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE SECȚIUNEA 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. NOŢIUNEA DE DREPT Termenul general de drept este considerat ca fiind o noţiune complexă ce poate fi...

Drept Civil - Drepturile Reale

1. Patrimoniu Definiția: Patrimoniul este totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui subiect de drept. Se referă...

Drepturi de proprietate privată

Sectiunea I-a Definitie, reglementare si caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 1. Definitie În literatura de specialitate...

Teste grilă licență drept

1. Vânzarea este un contract în principiu cu titlu oneros, cumulativ; 2. Vânzarea este un act juridic bilateral; / contarct bilateral...

Ai nevoie de altceva?