Drept Civil, Drepturi Reale

Imagine preview
(8/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Drept Civil, Drepturi Reale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor: Prof. Univ. dr. Ovidiu Ungureanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

Continut (descriptori)

1.Patrimoniul : notiune, elemente, caractere juridice, functiile

patrimoniului, teorii juridice cu privire la patrimoniu.

2. Consideratii privind patrimoniul : drepturile reale, clasificarea

drepturilor reale, drepturile de creanta, comparatie între

drepturile reale si drepturile de creanta, categorii intermediare.

3.Clasificarea bunurilor: distinctia dintre bunuri mobile si bunuri

imobile, distinctii secundare (bunuri consumptibile si bunuri

neconsumptibile, bunuri fungibile si nefungibile), gruparea

bunurilor (notiune, raporturi juridice între bunuri, universalitati).

4.Dreptul de proprietate : definitie, caractere juridice, atribute,

limitari ale dreptului de proprietate, formele, dreptul de proprietate

publica, dreptul de proprietate privata, regimul juridic al terenurilor,

circulatia juridica a constructiilor, modalitatile dreptului de proprie-

tate, proprietatea aparenta.

5. Posesia : definitie, natura juridica, caractere, elementele posesiei,

detentia precara, intervertirea titlurilor, dobândire si pierdere,

dovada posesiei, calitatile si viciile, efectele posesiei.

6. Apararea dreptului de proprietate : actiunea în granituire, actiu-

nea negatorie si confesorie, actiunea în revendicare, revendicarea

imobilelor, revendicarea mobilelor.

7. Dezmembramintele dreptului de proprietate : uzufructul, uzul si

abitatia, dreptul de servitute, dreptul de superficie.

8. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate : clasificare,

conventia, accesiunea, traditiunea, ocupatiunea, hotarârea judeca-

toreasca, uzucapiunea.

9. Publicitatea imobiliara : sistemul registrelor de transcriptiuni

si inscriptiuni, sistemul cartilor funciare, actiunile de carte funciara,

noile carti funciare.

3. limitari ale drept

4. Capitolul I

PATRIMONIUL

§. 1. Notiunea juridica de patrimoniu

Denumim patrimoniu totalitatea drepturilor si obligatiilor care au valoare economicã, apartinând unei persoane . Din cuprinsul definitiei se pot desprinde urmãtoarele idei:

- patrimoniul este compus dintr-un activ si un pasiv ;- drepturile care îl compun sunt patrimoniale; - patrimoniul este distinct de bunurile care îl compun la un moment dat.

§. 2. Elementele si caracterele juridice ale patrimoniului

Patrimoniul este un compus între activ si pasiv.

Activul patrimonial este alcatuit din drepturile patrimoniale, adica acelea care pot fi exprimate în bani (de exemplu, dreptul de proprietate asupra apartamentului, dreptul de a primi pretul asupra bunului vândut etc.)

Pasivul patrimonial este compus din datoriile (obligatiile, sarcinile) care pot fi evaluate în bani. Ele constau din obligatia de a da, obligatia de a face sau obligatia de a nu face ceva ce ar fi putut face daca titularul nu s-ar fi obligat la abtinere.

Caractere: 1. Patrimoniul este o universalitate juridicã; 2. Unicitatea patrimoniului ; 3. Inalienabilitatea patrimoniului ; 4. Divizibilitatea patrimoniului Pentru persoanele fizice divizibilitatea patrimoniului este prevãzutã de lege. De exemplu, cazul acceptãrii mostenirii sub beneficiu de inventar, cazul separatiei de patrimonii.

§. 3. Functiile patrimoniului

Patrimoniul prezintã o importantã practicã deosebitã si anume:

- constituie gajul general al creditorilor chirografari; - explicã si face posibilã subrogatia realã cu titlu universal;

- face posibilã transmisiunea universalã si cu titlu universal a drepturilor si obligatiilor.

Test de autocontrol :

Definiti patrimoniul.

Enumerati si explicati elementele si caracterele juridice ale patrimoniului.

Ce întelegeti prin functia patrimoniului de a constitui gajul general al creditorilor chirografari ?

Explicati functia patrimoniului care consta în a face posibila subrogatia reala cu titlu universal.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Civil, Drepturi Reale.doc

Alte informatii

Profesorul Ungureanu este unul dintre cei mai respectati profesori universitari de la noi din tara. Acesta este un curs prezentat in cadrul facultatii de drept Simion Barnutiu din Sibiu.