Drept Civil, Drepturi Reale

Curs
8.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 13591
Mărime: 57.25KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. dr. Ovidiu Ungureanu
Profesorul Ungureanu este unul dintre cei mai respectati profesori universitari de la noi din tara. Acesta este un curs prezentat in cadrul facultatii de drept Simion Barnutiu din Sibiu.

Extras din document

Continut (descriptori)

1.Patrimoniul : notiune, elemente, caractere juridice, functiile

patrimoniului, teorii juridice cu privire la patrimoniu.

2. Consideratii privind patrimoniul : drepturile reale, clasificarea

drepturilor reale, drepturile de creanta, comparatie între

drepturile reale si drepturile de creanta, categorii intermediare.

3.Clasificarea bunurilor: distinctia dintre bunuri mobile si bunuri

imobile, distinctii secundare (bunuri consumptibile si bunuri

neconsumptibile, bunuri fungibile si nefungibile), gruparea

bunurilor (notiune, raporturi juridice între bunuri, universalitati).

4.Dreptul de proprietate : definitie, caractere juridice, atribute,

limitari ale dreptului de proprietate, formele, dreptul de proprietate

publica, dreptul de proprietate privata, regimul juridic al terenurilor,

circulatia juridica a constructiilor, modalitatile dreptului de proprie-

tate, proprietatea aparenta.

5. Posesia : definitie, natura juridica, caractere, elementele posesiei,

detentia precara, intervertirea titlurilor, dobândire si pierdere,

dovada posesiei, calitatile si viciile, efectele posesiei.

6. Apararea dreptului de proprietate : actiunea în granituire, actiu-

nea negatorie si confesorie, actiunea în revendicare, revendicarea

imobilelor, revendicarea mobilelor.

7. Dezmembramintele dreptului de proprietate : uzufructul, uzul si

abitatia, dreptul de servitute, dreptul de superficie.

8. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate : clasificare,

conventia, accesiunea, traditiunea, ocupatiunea, hotarârea judeca-

toreasca, uzucapiunea.

9. Publicitatea imobiliara : sistemul registrelor de transcriptiuni

si inscriptiuni, sistemul cartilor funciare, actiunile de carte funciara,

noile carti funciare.

3. limitari ale drept

4. Capitolul I

PATRIMONIUL

§. 1. Notiunea juridica de patrimoniu

Denumim patrimoniu totalitatea drepturilor si obligatiilor care au valoare economicã, apartinând unei persoane . Din cuprinsul definitiei se pot desprinde urmãtoarele idei:

- patrimoniul este compus dintr-un activ si un pasiv ;- drepturile care îl compun sunt patrimoniale; - patrimoniul este distinct de bunurile care îl compun la un moment dat.

§. 2. Elementele si caracterele juridice ale patrimoniului

Patrimoniul este un compus între activ si pasiv.

Activul patrimonial este alcatuit din drepturile patrimoniale, adica acelea care pot fi exprimate în bani (de exemplu, dreptul de proprietate asupra apartamentului, dreptul de a primi pretul asupra bunului vândut etc.)

Pasivul patrimonial este compus din datoriile (obligatiile, sarcinile) care pot fi evaluate în bani. Ele constau din obligatia de a da, obligatia de a face sau obligatia de a nu face ceva ce ar fi putut face daca titularul nu s-ar fi obligat la abtinere.

Caractere: 1. Patrimoniul este o universalitate juridicã; 2. Unicitatea patrimoniului ; 3. Inalienabilitatea patrimoniului ; 4. Divizibilitatea patrimoniului Pentru persoanele fizice divizibilitatea patrimoniului este prevãzutã de lege. De exemplu, cazul acceptãrii mostenirii sub beneficiu de inventar, cazul separatiei de patrimonii.

§. 3. Functiile patrimoniului

Patrimoniul prezintã o importantã practicã deosebitã si anume:

- constituie gajul general al creditorilor chirografari; - explicã si face posibilã subrogatia realã cu titlu universal;

- face posibilã transmisiunea universalã si cu titlu universal a drepturilor si obligatiilor.

Test de autocontrol :

Definiti patrimoniul.

Enumerati si explicati elementele si caracterele juridice ale patrimoniului.

Ce întelegeti prin functia patrimoniului de a constitui gajul general al creditorilor chirografari ?

Explicati functia patrimoniului care consta în a face posibila subrogatia reala cu titlu universal.

Preview document

Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 1
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 2
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 3
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 4
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 5
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 6
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 7
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 8
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 9
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 10
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 11
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 12
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 13
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 14
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 15
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 16
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 17
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 18
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 19
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 20
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 21
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 22
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 23
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 24
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 25
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 26
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 27
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil, Drepturi Reale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Răspunderea Civilă Delictuală

Raspunderea civila delictuala poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective si obiective. În cadrul raspunderii...

Efectele Obligatiilor

1. Executarea directa (în natura) a obligatiilor: a) plata; b) executarea silita în natura a obligatiilor. 2. Executarea indirecta a obligatiilor...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Limitarile Dreptului de Proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Posesia

Notiune Potrivit art. 1846 c.civ., posesia este detinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitata una sau alta de noi însine sau de altul...

Contractul de vânzare-cumpărare

1.1.Notiuni introductive Varietatea actiunilor, pentru care omul are libertatea deplina a le realiza sau a se abtine de la înfaptuirea lor, este...

Ai nevoie de altceva?