Drept Civil, Drepturi Reale

Curs
8.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 13591
Mărime: 57.25KB (arhivat)
Publicat de: Andrei S.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. dr. Ovidiu Ungureanu
Profesorul Ungureanu este unul dintre cei mai respectati profesori universitari de la noi din tara. Acesta este un curs prezentat in cadrul facultatii de drept Simion Barnutiu din Sibiu.

Extras din curs

Continut (descriptori)

1.Patrimoniul : notiune, elemente, caractere juridice, functiile

patrimoniului, teorii juridice cu privire la patrimoniu.

2. Consideratii privind patrimoniul : drepturile reale, clasificarea

drepturilor reale, drepturile de creanta, comparatie între

drepturile reale si drepturile de creanta, categorii intermediare.

3.Clasificarea bunurilor: distinctia dintre bunuri mobile si bunuri

imobile, distinctii secundare (bunuri consumptibile si bunuri

neconsumptibile, bunuri fungibile si nefungibile), gruparea

bunurilor (notiune, raporturi juridice între bunuri, universalitati).

4.Dreptul de proprietate : definitie, caractere juridice, atribute,

limitari ale dreptului de proprietate, formele, dreptul de proprietate

publica, dreptul de proprietate privata, regimul juridic al terenurilor,

circulatia juridica a constructiilor, modalitatile dreptului de proprie-

tate, proprietatea aparenta.

5. Posesia : definitie, natura juridica, caractere, elementele posesiei,

detentia precara, intervertirea titlurilor, dobândire si pierdere,

dovada posesiei, calitatile si viciile, efectele posesiei.

6. Apararea dreptului de proprietate : actiunea în granituire, actiu-

nea negatorie si confesorie, actiunea în revendicare, revendicarea

imobilelor, revendicarea mobilelor.

7. Dezmembramintele dreptului de proprietate : uzufructul, uzul si

abitatia, dreptul de servitute, dreptul de superficie.

8. Modurile de dobândire a dreptului de proprietate : clasificare,

conventia, accesiunea, traditiunea, ocupatiunea, hotarârea judeca-

toreasca, uzucapiunea.

9. Publicitatea imobiliara : sistemul registrelor de transcriptiuni

si inscriptiuni, sistemul cartilor funciare, actiunile de carte funciara,

noile carti funciare.

3. limitari ale drept

4. Capitolul I

PATRIMONIUL

§. 1. Notiunea juridica de patrimoniu

Denumim patrimoniu totalitatea drepturilor si obligatiilor care au valoare economicã, apartinând unei persoane . Din cuprinsul definitiei se pot desprinde urmãtoarele idei:

- patrimoniul este compus dintr-un activ si un pasiv ;- drepturile care îl compun sunt patrimoniale; - patrimoniul este distinct de bunurile care îl compun la un moment dat.

§. 2. Elementele si caracterele juridice ale patrimoniului

Patrimoniul este un compus între activ si pasiv.

Activul patrimonial este alcatuit din drepturile patrimoniale, adica acelea care pot fi exprimate în bani (de exemplu, dreptul de proprietate asupra apartamentului, dreptul de a primi pretul asupra bunului vândut etc.)

Pasivul patrimonial este compus din datoriile (obligatiile, sarcinile) care pot fi evaluate în bani. Ele constau din obligatia de a da, obligatia de a face sau obligatia de a nu face ceva ce ar fi putut face daca titularul nu s-ar fi obligat la abtinere.

Caractere: 1. Patrimoniul este o universalitate juridicã; 2. Unicitatea patrimoniului ; 3. Inalienabilitatea patrimoniului ; 4. Divizibilitatea patrimoniului Pentru persoanele fizice divizibilitatea patrimoniului este prevãzutã de lege. De exemplu, cazul acceptãrii mostenirii sub beneficiu de inventar, cazul separatiei de patrimonii.

§. 3. Functiile patrimoniului

Patrimoniul prezintã o importantã practicã deosebitã si anume:

- constituie gajul general al creditorilor chirografari; - explicã si face posibilã subrogatia realã cu titlu universal;

- face posibilã transmisiunea universalã si cu titlu universal a drepturilor si obligatiilor.

Test de autocontrol :

Definiti patrimoniul.

Enumerati si explicati elementele si caracterele juridice ale patrimoniului.

Ce întelegeti prin functia patrimoniului de a constitui gajul general al creditorilor chirografari ?

Explicati functia patrimoniului care consta în a face posibila subrogatia reala cu titlu universal.

Preview document

Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 1
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 2
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 3
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 4
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 5
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 6
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 7
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 8
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 9
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 10
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 11
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 12
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 13
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 14
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 15
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 16
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 17
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 18
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 19
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 20
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 21
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 22
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 23
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 24
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 25
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 26
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 27
Drept Civil, Drepturi Reale - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil, Drepturi Reale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Antecontractul de vânzare-cumpărare a terenurilor

Antecontractul de vânzare-cumpărare este o promisiune de a vinde sau/şi de a cumpăra, un acord de voinţă ce precede încheierea unei vânzări şi care...

Dreptul de Servitute

Dreptul de servitute Prin DEZMEMBRAMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE intelegem acele drepturi reale care rezulta din separarea prerogativelor de...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată în Noul Cod Civil

Capitolul I. Aspecte teoretice și legale privind proprietatea privată 1.1. Definirea conceptului de proprietate privată Conform prevederilor...

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă...

Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale

Curs I Patrimoniul şi drepturile patrimoniale 1. Structura generală a noţiunii de patrimoniu a) Noţiune Codul civil sau alte legi nu conţin o...

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice privind dreptul la proprietate privată - aspecte teoretice și practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Drepturile subiective civile, elemente ale conținutului raportului civil

I. Dreptul subiectiv civil - definiţie Specialiştii din cadrul dreptului civil concep în mod diferit noţiunea de drept subiectiv civil,...

Capacitatea civilă de folosință a persoanei fizice

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA CAPACITATEA CIVILĂ DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE SECȚIUNEA 1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Legislație Agrară Internă și Comunitară în Zootehnie

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. NOŢIUNEA DE DREPT Termenul general de drept este considerat ca fiind o noţiune complexă ce poate fi...

Drept Civil - Drepturile Reale

1. Patrimoniu Definiția: Patrimoniul este totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică ce aparțin unui subiect de drept. Se referă...

Drepturi de proprietate privată

Sectiunea I-a Definitie, reglementare si caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 1. Definitie În literatura de specialitate...

Teste grilă licență drept

1. Vânzarea este un contract în principiu cu titlu oneros, cumulativ; 2. Vânzarea este un act juridic bilateral; / contarct bilateral...

Ai nevoie de altceva?