Drept Civil - Obligatii

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 41764
Mărime: 124.82KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Tudorache
universitatea al i cuza ,iasi,facultatea de drept

Extras din document

PARTEA A II - A TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR

Tema I - Notiuni generale despre obligatii

1. Definitia si elementele raportului juridic de obligatie. 2. Clasificarea obligatiilor.

1. Definitia si elementele raportului juridic de obligatie.

Rolul obligatiilor în viata juridica este determinat de faptul ca ele stau la baza oricarui raport de drept, fiind întâlnite în toate materiile dreptului.

În dreptul roman, notiunea de obligatie a fost înteleasa initial ca o legatura pur materiala între debitor si creditor (vinculum corporis), dar dezvoltarea societatii romane a facut ca aceasta notiune sa devina o legatura pur juridica (vinculum juris) care permitea creditorului sa-i pretinda debitorului sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, având posibilitatea de a recurge la executarea silita asupra bunurilor debitorului.

În principal, obligatia este analizata ca un raport juridic stabilit între creditor si debitor. Creditorul este subiectul activ al raportului obligational, iar debitorul este subiectul pasiv, care se îndatoreaza fata de creditor la executarea unei prestatii.

Obligatia civila este raportul juridic stabilit între doua sau mai multe persoane, În continutul caruia intra dreptul subiectului activ denumit creditor, de a cere subiectului pasiv denumit debitor si caruia îi revine îndatorira corespunzatoare - sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva

Elementele obligatiei. Structura raportului juridic de obligatie implica trei elemente: subiectele, continutul si obiectul.

Subiectele raportului juridic de obligatie. Raportul juridic obligational, ca orice raport juridic, se stabileste între persoane fizice sau juridice. El presupune, în mod necesar, doua subiecte: subiectul activ si subiectul pasiv.

Subiectul activ este denumit creditor, adica persoana care are încredere în cel care se obliga, iar subiectul pasiv poarta denumirea de debitor, deoarece datoreaza creditorului o prestatie determinata.

Desi subiectele oricarui raport juridic de obligatii civile au denumirile de creditor si debitor, termeni proprii obligatiilor civile în general, în fiecare raport obligational subiectele poarta denumiri specifice naturii lui: vânzator-cumparator; locator-locatar; mandante-mandatar; asigurator-asigurat etc.

De cele mai multe ori, partile dintr-un raport juridic de obligatie au dubla calitate, de subiect activ si subiect pasiv (contractele bilaterale), dar sunt si raporturi de obligatii în care o parte este numai creditor si cealalta numai debitor (contractele unilaterale, raporturile juridice create prin savâsirea unui fapt ilicit).

Continutul raportului juridic de obligatie. Continutul raportului juridic de obligatie cuprinde toate drepturile subiective ale creditorului, carora le corespund obligatiile debitorului. Continutul raportului juridic de obligatie se stabileste prin vointa partilor, ori este determinat prin lege, dupa cum izvor al obligatiei îl constituie actul civil sau un alt izvor decât actul juridic al partilor.

Obiectul raportului juridic de obligatie. Raportul juridic de obligatie are ca obiect prestatia la care s-a obligat debitorul, prestatie ce poate fi pozitiva (a da, a face) sau negativa (a nu face).

2. Clasificarea obligatiilor.

1). În functie de obiectul lor:

a) - obligatia de a da este îndatorirea de a constitui sau a transmite un drept real;

- obligatia de a face este îndatorirea de a executa o lucrare, de a presta un serviciu ori de a preda un lucru;

- obligatia de a nu face are un continut diferit, dupa cum este corelativa unui drept absolut înseamna îndatorirea generala de a nu face nimic de natura a aduce atingere acelui drept ori unui drept relativ înseamna a nu face ceva ce ar fi putut face daca debitorul nu s-ar fi obligat la abtinere.

Aceasta clasificare prezinta importanta în ceea ce priveste clasificarea actelor juridice (ex. contractul de renta viagera obligatie de a da; contractul de vânzare cu clauza de întretinere obligatie de a face) si a posibilitatii aducerii la îndeplinire silita a obligatiilor.

b) obligatii pozitive sunt obligatiile de a da si a face;

--obligatii negative sunt obligatiile de a nu face.

Aceata clasificare prezinta utilitate practica în ceea ce priveste punerea în întârziere a debitorului.

c) obligatia de rezultat (determinata) acea obligatie care consta în îndatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat (ex. obligatia vânzatorului de a preda lucrul vândut);

-- obligatia de diligenta (de mijloace) acea obligatie care consta în îndatorirea debitorului de a pune toata staruinta pentru obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la însusi rezultatul preconizat (ex. obligatia asumata de avocat fata de clientul sau este o obligatie de mijloace, iar nu de rezultat).

Clasificarea prezinta interes sub aspect probatoriu.

2). Dupa opozabilitatea lor, se împart în:

a) obligatie obisnuita este acea obligatie civila care incuba debitorului fata de care s-a nascut. Este o obligatie opozabila între parti, ca si dreptul de creanta;

b) obligatie opozabila si tertilor (scriptae in rem) este acea obligatie care se naste în legatura cu un lucru si care îsi produce efectele si asupra unei terte persoane care dobândeste ulterior un drept real asupra lucrului respectiv chiar daca aceasta persoana nu a participat în vreun fel la nasterea raportului juridic ce are în continut acea obligatie. De exemplu, obligatia cumparatorului imobilului închiriat de a respecta locatiunea contractata de catre vânzator;

c) obligatie reala (propter rem) este îndatorirea ce revine, potrivit legii, detinatorului unui bun, în consideratia importantei deosebite a unui astfel de bun, pentru societate (sunt

Preview document

Drept Civil - Obligatii - Pagina 1
Drept Civil - Obligatii - Pagina 2
Drept Civil - Obligatii - Pagina 3
Drept Civil - Obligatii - Pagina 4
Drept Civil - Obligatii - Pagina 5
Drept Civil - Obligatii - Pagina 6
Drept Civil - Obligatii - Pagina 7
Drept Civil - Obligatii - Pagina 8
Drept Civil - Obligatii - Pagina 9
Drept Civil - Obligatii - Pagina 10
Drept Civil - Obligatii - Pagina 11
Drept Civil - Obligatii - Pagina 12
Drept Civil - Obligatii - Pagina 13
Drept Civil - Obligatii - Pagina 14
Drept Civil - Obligatii - Pagina 15
Drept Civil - Obligatii - Pagina 16
Drept Civil - Obligatii - Pagina 17
Drept Civil - Obligatii - Pagina 18
Drept Civil - Obligatii - Pagina 19
Drept Civil - Obligatii - Pagina 20
Drept Civil - Obligatii - Pagina 21
Drept Civil - Obligatii - Pagina 22
Drept Civil - Obligatii - Pagina 23
Drept Civil - Obligatii - Pagina 24
Drept Civil - Obligatii - Pagina 25
Drept Civil - Obligatii - Pagina 26
Drept Civil - Obligatii - Pagina 27
Drept Civil - Obligatii - Pagina 28
Drept Civil - Obligatii - Pagina 29
Drept Civil - Obligatii - Pagina 30
Drept Civil - Obligatii - Pagina 31
Drept Civil - Obligatii - Pagina 32
Drept Civil - Obligatii - Pagina 33
Drept Civil - Obligatii - Pagina 34
Drept Civil - Obligatii - Pagina 35
Drept Civil - Obligatii - Pagina 36
Drept Civil - Obligatii - Pagina 37
Drept Civil - Obligatii - Pagina 38
Drept Civil - Obligatii - Pagina 39
Drept Civil - Obligatii - Pagina 40
Drept Civil - Obligatii - Pagina 41
Drept Civil - Obligatii - Pagina 42
Drept Civil - Obligatii - Pagina 43
Drept Civil - Obligatii - Pagina 44
Drept Civil - Obligatii - Pagina 45
Drept Civil - Obligatii - Pagina 46
Drept Civil - Obligatii - Pagina 47
Drept Civil - Obligatii - Pagina 48
Drept Civil - Obligatii - Pagina 49
Drept Civil - Obligatii - Pagina 50
Drept Civil - Obligatii - Pagina 51
Drept Civil - Obligatii - Pagina 52
Drept Civil - Obligatii - Pagina 53
Drept Civil - Obligatii - Pagina 54
Drept Civil - Obligatii - Pagina 55
Drept Civil - Obligatii - Pagina 56
Drept Civil - Obligatii - Pagina 57
Drept Civil - Obligatii - Pagina 58
Drept Civil - Obligatii - Pagina 59
Drept Civil - Obligatii - Pagina 60
Drept Civil - Obligatii - Pagina 61
Drept Civil - Obligatii - Pagina 62
Drept Civil - Obligatii - Pagina 63
Drept Civil - Obligatii - Pagina 64
Drept Civil - Obligatii - Pagina 65
Drept Civil - Obligatii - Pagina 66
Drept Civil - Obligatii - Pagina 67
Drept Civil - Obligatii - Pagina 68
Drept Civil - Obligatii - Pagina 69
Drept Civil - Obligatii - Pagina 70
Drept Civil - Obligatii - Pagina 71
Drept Civil - Obligatii - Pagina 72
Drept Civil - Obligatii - Pagina 73
Drept Civil - Obligatii - Pagina 74
Drept Civil - Obligatii - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil - Obligatii.DOC

Alții au mai descărcat și

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Publicitatea Imobiliara

SCURT ISTORIC Publicitatea Imobiliara De-a lungul timpului, in Romania, publicitatea imobiliara s-a realizat prin mai multe modalitati,...

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Teoria Generala a Obligatiilor

1) În continutul raportului juridic obligational intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, numit debitor : A...

Efectele Obligatiilor

1. Executarea directa (în natura) a obligatiilor: a) plata; b) executarea silita în natura a obligatiilor. 2. Executarea indirecta a obligatiilor...

Reglementarea Obligatiilor Civile in Noul Cod Civil

1.Notiuni generale despre obligatii Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit noţiunea de obligaţie, Codul civil român din...

Obiectul Raportului Juridic Civil

1. Definitie Obiectul raportului juridic civil se defineste ca fiind actiunea sau inactiunea la care are dreptul subiectul activ si la care este...

Drept Civil - Viciile de Consimtamant

Consimtamantul Prin consimtamant se intelege "acea conditie esentiala, de fond si generala, a actului juridic civil care conta in hotararea de a...

Ai nevoie de altceva?