Drept Civil - Obligatii

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 67028
Mărime: 372.19KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Stoica Valeriu

Extras din document

Curs 1 - 11.01.2012 Titlul I:Privire generala asupra obligatiilor civile

Cap. I : Notiunea de obligatie

Institutele lui Iustinian ne-au transmis urmatoarea definitie: “obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura (obligatia este o legatura de drept prin care suntem siliti a plati ceva potrivit dreptului cetatii noastre).

Art. 1164 Continutul raportului obligational. Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului,iar aceasta are dreptul sa obtina prestatia datorata.

Definitie: raport juridic de drept privat in care subiectul activ - creditorul are dreptul sa pretinda subiectului pasiv - debitorului sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva,iar in cazul neindeplinirii indatoririi, creditorul poate apela la forta coercitiva a statului.

In sens sens restrans – latura pasiva a raportului obligational – indatorirea subiectului pasiv, debitorul, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in favoarea creditorului care are posibilitatea de a recurge la forta de constrangere a statului.

Deci,obligatia este raportul juridic sau doar latura pasiva a raportului,in functie de context. Din punctul de vedere al creditorului, raportul de obligatie apare ca un drept de creanta; din punctul de vedere al debitorului,acest raport apare ca o datorie(obligatie in sens restrans).

Elementele raportului juridic de obligatie: subiecte,continut si obiect.

a) Subiectele raportului juridic de obligatie pot fi atat persoanele fizice,cat si persoanele juridice. In situatii exceptionale,cand participa direct la raporturile juridice civile si statul poate aparea ca subiect intr-un raport de obligatie. In raportul de obligatie, subiectul poarta denumirea de creditor,iar cel pasiv de debitor. Persoana poate indeplini cele 2 calitati,adica sa fie si subiect activ/creditor si subiect pasiv/debitor. In NCC apar denumiri specifice: (imprumut de folosinta) comodatar (debitor)-comodant (creditor), vanzator-cumparator,etc.

b) Continutul obligatiei civile este dreptul de creanta care apartine creditorului si datoria/obligatia corelativa acestui drept care incumba (latura pasiva a raportului juridic) debitorului.Creantele (drepturi relative, spre deosebire de drepturile reale - absolute) se insumeaza la activul patrimonial,iar datoriile se insumeaza la pasivul patrimonial. Creantele si datoriile contribuie la imaginea pe care o avem asupra solvabilitatii unei persoane.

c) Obiectul raportului obligational civil este format din prestatiile la care se obliga debitorul si la care este indreptatit creditorul:

• a da=a constitui sau transmite un drept real,

• a face=orice prestatie pozitiva,in afara de accea de a da. E.g.: predarea unui bun sau plata unei sume de bani.

• a nu face=abţinerea debitorului de la ceva ce avea dreptul să facă in lipsa obligatiei asumate/restrangere a libertatii persoanei pe baza vointei acesteia.

Obiectul obligatiei este format fie dintr-o prestatie pozitiva (a da sau a face),fie dintr-una negativa(a nu face). Obiectul prestatiei este chiar bunul.

Art. 1225 Obiectul contractului. (1) Obiectul contractului il reprezinta operatiunea juridica, precum vanzarea, locatiunea, imprumutul si altele asemenea, convenita de parti, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor si obligatiilor contractuale. (2) Obiectul contractului trebuie sa fie determinat si licit, sub sanctiunea nulitatii absolute.(3) Obiectul este ilicit atunci cand este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri.

Art. 1226 Obiectul obligatiei. (1): Obiectul obligatiei este prestatia la care se angajeaza debitorul. (2): Sub sanctiunea nulitatii absolute, el trebuie sa fie determinat sau cel putin determinabil si licit. Art. 1226 este corelat perfect cu art. 1164.

Noutate in NCC : Art. 1227 Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei. Contractul este valabil chiar daca, la momentul incheierii sale, una dintre parti se afla in imposibilitate de a-si executa obligatia, afara de cazul in care prin lege se prevede altfel. - Debitorul si-a asumat obligatia, obligandu-se ca acea prestatie sa fie posibila in viitor.

Clasificarea obligatiilor/specii de obligatii:

I. In functie de izvorul obligatiei, obligatiile pot fi:

• Obligatii nascute din acte juridice (manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice) unilaterale sau contracte (bilaterale/multilaterale);

• Obligatii nascute din fapte juridice in sens restrans (evenimente sau actiuni omenesti de care legea leaga anumite efecte juridice); obligatii izvorate din fapte juridice ilicite (delicte su cvasidelicte civile) sau licite. Obligatii izvorate din fapte licite: imbogatirea fara justa cauza,gestiune de afaceri, plata nedatorata.

II. In functie de obiectul obligatiei:

• obligaţii de dare, adică de constituire sau transferare a unui drept real. Exemple: Art. 2524 : Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face; Art. 1483 : Obligatia de a stramuta proprietatea; Art. 1487 : Obligatia de a constitui o garantie. Obligatia de a da nu implica o conduita separata a subiectului de drept fata de incheierea contractului.

• obligaţii de facere, adica orice obligatie pozitiva cu exceptia celor de a da. Exemple:

Art. 2524 : Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face; Art. 1528 : Executarea obligatiei de a face

Art. 1536 : Daunele moratorii in cazul obligatiilor de a face;Art. 2322 : Scrisoarea de confort (forma de garantie nou pusa in cod);Art. 1482 : Obligatia de a preda bunuri individual determinate; Art. 1485 : Obligatia de a preda un bun; Art. 1486 : Obligatia de a da bunuri de gen; Art. 1488 : Obligatia de a da o suma de bani.

• obligaţii de non-facere care constau in abţinerea debitorului de la ceva ce avea dreptul să facă.

Art. 1523 (2) lit. b : (intarzierea de drept a debitorului): prin fapta sa, debitorul a facut imposibila executarea in natura a obligatiei sau cand a incalcat o obligatie de a nu face. Art. 1529 : In cazul neexecutarii obligatiei de a nu face, creditorul poate cere instantei incuviintarea sa inlature ori sa ridice ceea ce debitorul a facut cu incalcarea obligatiei, pe cheltuiala debitorului, in limita stabilita prin hotarare judecatoreasca. Art. 2322 : Scrisoarea de confort - Obligatia de a nu face presupune a se abtine de la o anumita actiune/conduita la care debitorul ar fi fost indreptatit daca nu si-ar fi asumat obligatia.In raport cu obligatia de a da, conduita negativa este posterioara manifestarii de vointe.(incheierii contractului).Art. 2075 : Clauza de neconcurenta( a nu face acte de neconcurenta). Art. 1903 : Obligatia de neconcurenta

Interesul clasificarii: au regimuri juridice diferite.

Executarea silita in natura:

art. 1528 : executarea obligatiei de a face;art. 1529:executarea obligatiei de a nu face

Punerea in intarziere:

- debitorul unei obligatii de a face nu e in intarziere

- debitorul unei obligatii de a nu face este intotdeauna in intarziere – art. 1523

Adica executarea obligatiei de a nu face atrage punerea in intarziere de drept - art. 1523(2), spre deosebire de neexecutarea obligatiilor de a da si de a face unde este necesara constatarea - art. 1528(2). Prezumtie simpla si relativa de neexecutare.

Prescriptia:

Art. 2524 : Dreptul la actiunea in executarea obligatiilor de a da sau de a face. (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul obligațiilor contractuale de a da sau de a face prescripția începe să curgă de la data când obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute.(2) În cazul în care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescripția începe să curgă de la împlinirea termenului sau, după caz, de la data renunțării la beneficiul termenului stabilit exclusiv în favoarea creditorului.(3) Dacă dreptul este afectat de o condiție suspensivă, prescripția începe să curgă de la data când s-a îndeplinit condiția.

Probatoriul:

Obligatiile de a face – in masura in care creditorul invoca faptul ca nu s-au executat, impotriva debitorului se naste o prezumtie relativa de neexecutare - debitorul are sarcina probei (dovada contrara). Creditorul invoca un fapt negativ cvasi-nedeterminat, debitorul poate face dovada. Creditorul invoca neexecutarea unei obligatii de a nu face – el face proba – fapt pozitiv determinat.

Preview document

Drept Civil - Obligatii - Pagina 1
Drept Civil - Obligatii - Pagina 2
Drept Civil - Obligatii - Pagina 3
Drept Civil - Obligatii - Pagina 4
Drept Civil - Obligatii - Pagina 5
Drept Civil - Obligatii - Pagina 6
Drept Civil - Obligatii - Pagina 7
Drept Civil - Obligatii - Pagina 8
Drept Civil - Obligatii - Pagina 9
Drept Civil - Obligatii - Pagina 10
Drept Civil - Obligatii - Pagina 11
Drept Civil - Obligatii - Pagina 12
Drept Civil - Obligatii - Pagina 13
Drept Civil - Obligatii - Pagina 14
Drept Civil - Obligatii - Pagina 15
Drept Civil - Obligatii - Pagina 16
Drept Civil - Obligatii - Pagina 17
Drept Civil - Obligatii - Pagina 18
Drept Civil - Obligatii - Pagina 19
Drept Civil - Obligatii - Pagina 20
Drept Civil - Obligatii - Pagina 21
Drept Civil - Obligatii - Pagina 22
Drept Civil - Obligatii - Pagina 23
Drept Civil - Obligatii - Pagina 24
Drept Civil - Obligatii - Pagina 25
Drept Civil - Obligatii - Pagina 26
Drept Civil - Obligatii - Pagina 27
Drept Civil - Obligatii - Pagina 28
Drept Civil - Obligatii - Pagina 29
Drept Civil - Obligatii - Pagina 30
Drept Civil - Obligatii - Pagina 31
Drept Civil - Obligatii - Pagina 32
Drept Civil - Obligatii - Pagina 33
Drept Civil - Obligatii - Pagina 34
Drept Civil - Obligatii - Pagina 35
Drept Civil - Obligatii - Pagina 36
Drept Civil - Obligatii - Pagina 37
Drept Civil - Obligatii - Pagina 38
Drept Civil - Obligatii - Pagina 39
Drept Civil - Obligatii - Pagina 40
Drept Civil - Obligatii - Pagina 41
Drept Civil - Obligatii - Pagina 42
Drept Civil - Obligatii - Pagina 43
Drept Civil - Obligatii - Pagina 44
Drept Civil - Obligatii - Pagina 45
Drept Civil - Obligatii - Pagina 46
Drept Civil - Obligatii - Pagina 47
Drept Civil - Obligatii - Pagina 48
Drept Civil - Obligatii - Pagina 49
Drept Civil - Obligatii - Pagina 50
Drept Civil - Obligatii - Pagina 51
Drept Civil - Obligatii - Pagina 52
Drept Civil - Obligatii - Pagina 53
Drept Civil - Obligatii - Pagina 54
Drept Civil - Obligatii - Pagina 55
Drept Civil - Obligatii - Pagina 56
Drept Civil - Obligatii - Pagina 57
Drept Civil - Obligatii - Pagina 58
Drept Civil - Obligatii - Pagina 59
Drept Civil - Obligatii - Pagina 60
Drept Civil - Obligatii - Pagina 61
Drept Civil - Obligatii - Pagina 62
Drept Civil - Obligatii - Pagina 63
Drept Civil - Obligatii - Pagina 64
Drept Civil - Obligatii - Pagina 65
Drept Civil - Obligatii - Pagina 66
Drept Civil - Obligatii - Pagina 67
Drept Civil - Obligatii - Pagina 68
Drept Civil - Obligatii - Pagina 69
Drept Civil - Obligatii - Pagina 70
Drept Civil - Obligatii - Pagina 71
Drept Civil - Obligatii - Pagina 72
Drept Civil - Obligatii - Pagina 73
Drept Civil - Obligatii - Pagina 74
Drept Civil - Obligatii - Pagina 75
Drept Civil - Obligatii - Pagina 76
Drept Civil - Obligatii - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Obligatii.docx

Alții au mai descărcat și

Teoria Generala a Obligatiilor

1) În continutul raportului juridic obligational intra dreptul subiectului activ, numit creditor, de a cere subiectului pasiv, numit debitor : A...

Reglementarea Obligatiilor Civile in Noul Cod Civil

1.Notiuni generale despre obligatii Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit noţiunea de obligaţie, Codul civil român din...

Sinteze Drept Civil

1. NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL Dreptul civil este acea ramura a sistemului de drept care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Gestiunea de Afaceri

Actele juridice şi faptele juridice, licite şi ilicite, reprezintă izvoarele raporturilor obligaţionale. Faptele juridice licite sunt acţiunile,...

Viciile de Consimțământ

Viciile de consimţământ 1.Introducere Consimțământul este o condiție de fond, o condiție esențială și generală de valabilitate a actului juridic...

Vicii de Consimtamant

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Curs Complet Drept Civil

NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE CUMPARARE 1. Notiunea Vanzarea-cumpararea este un contract prin care una dintre...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Ai nevoie de altceva?