Drept Civil - Parte Generala

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 21806
Mărime: 93.32KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prf. dr. Liliana Mihut, Ionel Reghini
Acest curs cuprinde toata materia din anul I predata la Univ. Babes-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Drept. Cursul este complex, cuprinde toate notiunile din materia de drept civil parte generala

Extras din document

CURS 1 4 octombrie 2007

1. DEFINIŢII.

Dreptul = totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre oameni cu privire la viaţa socială; totalitatea regulilor de conduită destinate a reglementa viaţa socială şi activitatea oamenilor într-o societate dată. Ele sunt respectate de bunăvoie, fără constrângere, însă poate interveni şi forţa coercitivă a Statului.

Dreptul obiectiv se deosebeşte de cel subiectiv, deoarece acesta are în vedere prerogativele sau drepturile pe care le au persoanele unele faţă de altele, inclusiv faţă de stat, în temeiul normelor juridice.

Drepturile subiective aparţin persoanelor ca subiecte de drept determinante, care sunt titulare ale drepturilor ce le aparţin.

Drepturile subiective sunt:

- dreptul la viaţă

- dreptul la integritate fizică şi morală

- dreptul la proprietate

- dreptul la nume

2. DISTINCŢII.

Normele dreptului sunt de drept public şi de drept privat.

a) Dreptul public = cuprinde acele norme juridice prin care Statul reglementează relaţiile sociale ce exprimă interes public, stabilind ordinea de drept a libertăţii statale.

Caracteristica principală a dreptului public este că prin el se manifestă voinţa publică, drepturile subiective în interesul statului şi de aceea exercitarea lor este o îndatorire publică. Normele dreptului public sunt imperative, participanţii la aceste raporturi juridice neputând deroga de la ele.

Subdiviziunile dreptului public sunt:

- dreptul administrativ

- dreptul constituţional

- dreptul penal

b) Dreptul privat = cuprinde norme juridice care reglementează relaţiile dintre persoane particulare în care acestea apar pe poziţie de egalitate juridică şi urmăresc satisfacerea intereselor lor individuale. Obiectul dreptului privat în constituie relaţiile sociale personale şi economice ale participanţilor la astfel de raporturi juridice.

Categorii de relaţii sociale:

- drepturi personale

- drepturi familiale

- drepturi patrimoniale

Subdiviziuni ale dreptului privat:

- drept civil

- drept comercial

- dreptul comerţului internaţional

- dreptul muncii

- dreptul familiei

- drept procesual civil

3. DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI.

Dreptul civil = acea ramură de drept care cuprinde normele juridice care reglementează relaţii patrimoniale şi nepatrimoniale în care părţile sunt pe poziţie de egalitate juridică şi reglementează statutul legal al persoanei.

Caracteristici:

I. constituie o ramură de drept distinctă faţă de altă ramură de drept

II. obiectul de reglementare este alcătuit din două categorii de raporturi sociale: raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale

III. subiectele raportului de drept civil sunt întotdeauna persoane fizice şi juridice, fără a fi nevoie să aibă o calitate specială

IV. subiectele raportului de drept civil se află pe o poziţie de egalitate juridică

4. CRITERII DE DELIMITARE.

Principalul criteriu de delimitare este obiectul de reglementare.

Obiectul de reglementare a dreptului civil este alcătuit din relaţiile sociale patrimoniale şi nepatrimoniale în care părţile se găsesc pe poziţie de egalitate juridică. Această egalitate nu trebuie confundată cu principiul constituţională – art. 16. Poziţia de egalitate juridică nu înseamnă că ele sunt egale patrimonial sau că ar avea aceleaşi drepturi şi obligaţii. Egalitatea părţilor trebuie înţeleasă în sensul că nici una dintre ele nu are la dispoziţie mijloace proprii de constrângere pentru obligarea celeilalte părţi să aibă o anumită conduită. Situaţia este identică şi în cazul în care una dintre părţi este Statul sau o unitate administrativ-teritorială ori un organ de stat în calitate de persoană juridică.

Singura posibilitate a titularului a dreptului este recurgerea la mijlocul legal de acţiune în justiţie şi solicitarea obligării celeilalte părţi de către instanţa judecătorească la executarea obligaţiei sale.

Se susţine că principalele criterii de delimitare sunt:

A. Obiectul de reglementare – prin care se înţelege caracterul relaţiilor sociale pe care ramura de drept respectivă le reglementează

B. Metoda de reglementare – desemnează mijloacele folosite de către Stat pentru a reglementa o anumită categorie de relaţii sociale. Metoda de reglementare este determinată de caracterul normelor juridice adoptate de către organele de stat.

Categorii:

a) Metoda autoritară

b) Autonomismul sau metoda autorizării părţilor

C. Calitatea subiectelor – subiectele unui raport juridic pot avea anumite calităţi speciale care le deosebesc de persoanele fizice şi juridice, în general.

5. CLASIFICARE.

A. Relaţii patrimoniale: sunt acele relaţii care au un conţinut economic, o anumită valoare economică, putând fi exprimate în bani.

a) Relaţii reale. Relaţiile sociale născute în legătură cu drepturile reale au în conţinutul lor dreptul la proprietate, dreptul de folosinţă, dreptul de uzufruct, dreptul de servitute.

b) Relaţii obligaţionale. Relaţiile sociale obligaţionale sau de obligaţii se nasc în legătură cu drepturile de creanţă. În cadrul acestor relaţii, o parte, numită creditor, are dreptul să ceară celeilalte părţi, numită debitor, o anumită prestaţie pe care aceasta este îndatorată a o îndeplini.

B. Relaţii nepatrimoniale: Sunt acele relaţii care nu au un conţinut economic şi nu pot fi exprimate în bani. acestea sunt:

a) relaţii legate de existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei: dreptul la onoare, la reputaţie, la viaţă, la sănătate.

b) relaţii care privesc elementele de identificare a persoanei: dreptul la nume, la domiciliu, denumire, sediu (pentru persoanele juridice)

c) relaţii care privesc creaţia intelectuală, latura lor nepatrimonială: dreptul de autor, inventator.

Relaţiile nepatrimoniale sunt puţin numeroase.

Preview document

Drept Civil - Parte Generala - Pagina 1
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 2
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 3
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 4
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 5
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 6
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 7
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 8
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 9
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 10
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 11
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 12
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 13
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 14
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 15
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 16
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 17
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 18
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 19
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 20
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 21
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 22
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 23
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 24
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 25
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 26
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 27
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 28
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 29
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 30
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 31
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 32
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 33
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 34
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 35
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 36
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 37
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 38
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 39
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 40
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 41
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 42
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 43
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 44
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 45
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 46
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 47
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 48
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 49
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 50
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 51
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 52
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 53
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 54
Drept Civil - Parte Generala - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Parte Generala.doc

Alții au mai descărcat și

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Dreptul de Servitute

Dreptul de servitute Prin DEZMEMBRAMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE intelegem acele drepturi reale care rezulta din separarea prerogativelor de...

Aspecte din Practica Judiciară în Materia Probelor în Dreptul Civil Român

CAPITOLUL I. PROBAŢIUNEA JUDICIARĂ A DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE SECŢIUNEA I . IMPORTANŢA CUNOAŞTERII PROBLEMEI PROBAŢIUNII JUDICIARE A...

Aplicarea Legii Civile în Timp și Spațiu

APLICAREA LEGII CIVILE 1. APLICAREA LEGII CIVILE ÎN TIMP Legea civilă, ca orice lege, actionează concomitent, simultan sub trei aspecte: -...

Drept Civil

CURS 1 Drept=ansamblu de reguli de conduita ,obligatorii ce stabilesc anumite drepturi ,libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor...

Drept civil partea generala

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Drept Civil - Drepturile Reale

Patrimoniul. Notiuni generale Dreptul civil studiaza raportul juridic civil potrivit prin elementele sale structurale. Raportul juridic civil este...

Drept Civil

CURS 1 Definitie : Acea ramura a sistemului de drept unitar al Romaniei care reglementeaza raporturile patrimoniale si personal nepatrimoniale la...

Ai nevoie de altceva?