Drept civil partea generală

Curs
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 31062
Mărime: 999.36KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL.3
 2. 1. Sistemul dreptului civil.3
 3. 1.1. Acceptiunile notiunii de drept.3
 4. 1.2. Definitia dreptului civil.3
 5. 1.3. Principiile dreptului civil.4
 6. 1.4. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept.5
 7. 2. Teoria legii civile .9
 8. 2.1. Izvoarele dreptului civil.9
 9. 2.2. Aplicarea legii civile.11
 10. 3. Interpretarea legii civile.13
 11. CAPITOLUL II – RAPORTUL JURIDIC CIVIL.16
 12. 1. Notiune.16
 13. 2. Caractere.16
 14. 3. Structura.16
 15. 3.1. Partile raportului juridic civil.17
 16. 3.2. Continutul raportului juridic civil.20
 17. 3.3. Obiectul raportului juridic civil.28
 18. 4. Izvoarele raportului juridic civil.34
 19. CAPITOLUL III – ACTUL JURIDIC CIVIL.36
 20. 1. Notiune si clasificare.36
 21. 1.1. Definitia actului juridic civil.36
 22. 1.2. Clasificari ale actelor juridice civile.36
 23. 2. Conditiile actului juridic civil.42
 24. 2.1. Notiune si clasificare.42
 25. 2.2. Capacitatea .42
 26. 2.4.Obiectul.51
 27. 2.5. Cauza.53
 28. 2.6. Forma .54
 29. 3. Modalitatile actului juridic civil.57
 30. 3.1. Termenul.57
 31. 3.2. Conditia.59
 32. 3.3. Sarcina.61
 33. 4. Efectele actului juridic civil.63
 34. 5. Nulitatea actului juridic civil.70
 35. 5.1. Notiune.70
 36. 5.2. Functiile nulitatii.70
 37. 5.3. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic.70
 38. 5.4. Clasificarea nulitatilor.73
 39. 5.5. Cauzele de nulitate.75
 40. 5.6. Regimul juridic al nulitatii.75
 41. 5.7. Efectele nulitatii.76
 42. BIBLIOGRAFIE.81

Extras din curs

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL

1. Sistemul dreptului civil

1.1. Acceptiunile notiunii de drept

Din punct de vedere etimologic, cuvantul “drept” provine din latina, dar nu din cuvantul cu care romanii desemnau dreptul (jus) ci din latinescul directum, luat in sensul sau figurat, si anume: fara ocolisuri, potrivit regulii, corect, potrivit dreptatii.

Expresia "drept" poate fi luatã in trei sensuri si anume:

In primul sau sens, notiunea de drept desemneaza totalitatea regulilor de conduita impuse de stat in scopul reglementarii relatiilor inter-umane. Acesta este sensul dreptului obiectiv, deoarece se defineste prin raportare la obiectul sau (regulile de conduita). Ansamblul normelor juridice in vigoare la un anumit moment dat, intr-un stat, constituie dreptul pozitiv.

In al doilea sens, notiunea de drept reprezinta prerogativa, facultatea, posibilitatea unei persoane de a avea o anumita conduita si de a pretinde celorlalti o anumita conduita. Intr-un asemenea sens este folosit cuvantul drept in expresii ca:

”am dreptul la salariu” sau “am obtinut dreptul de proprietate”. Acesta este sensul de drept subiectiv, deoarece se defineste prin raportare la persoana care exercita prerogativa respectiva.

In sfarsit, intr-un al treilea sens, cuvantul drept desemneaza stiinta sociala care studiaza statul si regulile adoptate de el, institutiile politice si juridice, principiile generale de conducere si reglementare a societatii. Este sensul in care folosim aceasta notiune cand ne referim la disciplina de studiu “drept civil”.

1.2. Definitia dreptului civil

Dreptul civil este acea ramura de drept privat care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si nepatrimoniale dintre subiecte de drept - persoane fizice si juridice - aflate pe pozitii de egalitate juridica. Din definitie rezulta:

- Dreptul civil apartine diviziunii dreptului privat, deoarece reglementeaza, in principiu, raporturi dintre particulari. Dreptul civil este baza comuna din care s-au desprins, in timp, toate celelalte ramuri de drept privat. In acest cadru, el constituie drept comun pentru celelalte ramuri de drept privat. Aceasta inseamna ca ori de cate ori o anumita situatie juridica nu este reglementata in nici un fel in ramura speciala de drept, solutia va fi aplicarea normelor de drept civil.

-Obiectul de reglementare al dreptului civil il constituie doua categorii de raporturi juridice:

▪ raporturi juridice patrimoniale;

▪ raporturi juridice personal-nepatrimoniale.

Raporturile patrimoniale sunt acele raporturi juridice care au un continut evaluabil in bani. Nu toate raporturile juridice patrimoniale sunt reglementate de normele dreptului civil. De exemplu, fac parte din raporturile patrimoniale reglementate de dreptul civil raporturile care au in continutul lor dreptul de proprietate.

Raporturile personal-nepatrimoniale sunt acele relatii sociale reglementate de normele dreptului civil care au un continut ce nu este evaluabil in bani. De exemplu, raporturile referitoare la atributele de identificare ale persoanei fizice sau juridice.

- Raporturile se stabilesc intre persoane fizice (oamenii priviti individual)

sau persoane juridice (subiecte colective de drept);

- Subiectele raportului juridic civil se afla pe pozitie de egalitate, neexistand vreun fel de subordonare intre ele in ceea ce priveste incheierea actelor juridice.

1.3. Principiile dreptului civil

In orice ramura de drept opereaza, pe de o parte, principiile intregului sistem de drept si, pe de alta parte, principiile ramurei respective. Pe langa aplicarea principiilor fundamentale ale dreptului roman (cum sunt: principiul democratiei, principiul egalitatii in fata legii, principiul accesului liber la justitie, principiul separatiei puterilor in stat etc.) se va face si aplicarea unor principii proprii dreptului civil. La randul lor, acestea pot fi clasificate:

a) principiile fundamentale ale dreptului civil si b) principiile institutiilor dreptului civil Principiile generale ale dreptului civil sunt:

 Principiul proprietatii, consacrat in Constitutie, in Codul civil si in alte legi civile. Potrivit Constitutiei, proprietatea poate fi publica sau privata. Cea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. Titular al dreptului de proprietate privata poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica. Constitutia prevede, in art.

41 alin. 2, ca “proprietatea privata este ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. In definitia Codului civil (art. 480): "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege".

 Principiul egalitatii in fata legii civile (principiul nediscriminarii) este aplicatia principiului fundamental de drept consacrat de art. 16 alin. 1 din Constitutie: "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si discriminari”. Astfel, acest principiu, care presupune ocrotirea drepturilor subiective civile fara deosebire pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex sau orientare sexuala ori apartenenta la o categorie defavorizata este consacrat in detaliu prin Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

 Principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale este consacrat de texte ale legii civile care prevad ca: „Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute in scopul de a satisface interesele personale materiale si culturale in acord cu interesul obstesc, potrivit legii si regulilor de convietuire” (Decretul nr. 31/1954).

 Principiul ocrotirii si garantarii drepturilor civile este consacrat legislativ atat prin prevederile constitutionale (art. 21, art. 24) si ale Decretului nr. 31/1954, cat si de norme juridice internationale. Intr-adevar, potrivit art. 26 din Pactul international privind drepturile civile si politice ale omului: „Toate persoanele sunt egale in fata legii si au, fara discriminare, dreptul la ocrotire egala din partea legii. In aceasta privinta, legea trebuie sa interzica orice discriminare si sa garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egala si eficace contra oricarei discriminari, in special de rasa, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau intemeiata pe orice alta imprejurare.”

Principiile institutiilor dreptului civil - evocam numai cateva:

- principiul consensualismului, care priveste forma actului juridic civil;

- principiul fortei obligatorii (pacta sunt servanta);

- principiul irevocabilitatii;

- principiul relativitatii (res inter alios acta, alüs neque nocere, neque prodesse potest)

care priveste efectele actului juridic civil;

- principiul ocrotirii bunei credinte intalnit in materii de drept civil drepturi reale, raspundere civila.

Bibliografie

1. Gh. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, editia a VII-a revazuta si adaugita de M. Nicolae, P. Trusca, Editura Universul juridic, Bucuresti, 2001;

2. G.Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008;

3. St.D. Carpenaru, Tratat de drept civil. Partea generala, Vol 1, Ed. Academiei, Bucuresti 1989;

4. E.Chelaru, Drept civil. Partea generala, Editura All Beck, Bucuresti, 2003;

5. P. Cosmovici, Drept civil. Introducere in dreptul civil, Editura All, Bucuresti, 1994;

6. C. Hamangiu, I. Rosetti- Balanescu, Al. Baicoianu, Tratat de drept civil roman, vol. I, Editura All, Bucuresti, 1998;

7. O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, editia a VII.a, Editura C.H Beck, Bucuresti, 2007;

8. O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007.

9. Stefan Rauschi, Drept civil. Teoria generala. Persoana fizica. Persoana juridica, Editura Junimea, Iasi. 2000.

10. Ernest Lupan, Ioan Sabau Pop- Tratat de drept civil roman. Vol. I. Partea generala, Editura CCH Beck, Bucuresti, 2006.

Preview document

Drept civil partea generală - Pagina 1
Drept civil partea generală - Pagina 2
Drept civil partea generală - Pagina 3
Drept civil partea generală - Pagina 4
Drept civil partea generală - Pagina 5
Drept civil partea generală - Pagina 6
Drept civil partea generală - Pagina 7
Drept civil partea generală - Pagina 8
Drept civil partea generală - Pagina 9
Drept civil partea generală - Pagina 10
Drept civil partea generală - Pagina 11
Drept civil partea generală - Pagina 12
Drept civil partea generală - Pagina 13
Drept civil partea generală - Pagina 14
Drept civil partea generală - Pagina 15
Drept civil partea generală - Pagina 16
Drept civil partea generală - Pagina 17
Drept civil partea generală - Pagina 18
Drept civil partea generală - Pagina 19
Drept civil partea generală - Pagina 20
Drept civil partea generală - Pagina 21
Drept civil partea generală - Pagina 22
Drept civil partea generală - Pagina 23
Drept civil partea generală - Pagina 24
Drept civil partea generală - Pagina 25
Drept civil partea generală - Pagina 26
Drept civil partea generală - Pagina 27
Drept civil partea generală - Pagina 28
Drept civil partea generală - Pagina 29
Drept civil partea generală - Pagina 30
Drept civil partea generală - Pagina 31
Drept civil partea generală - Pagina 32
Drept civil partea generală - Pagina 33
Drept civil partea generală - Pagina 34
Drept civil partea generală - Pagina 35
Drept civil partea generală - Pagina 36
Drept civil partea generală - Pagina 37
Drept civil partea generală - Pagina 38
Drept civil partea generală - Pagina 39
Drept civil partea generală - Pagina 40
Drept civil partea generală - Pagina 41
Drept civil partea generală - Pagina 42
Drept civil partea generală - Pagina 43
Drept civil partea generală - Pagina 44
Drept civil partea generală - Pagina 45
Drept civil partea generală - Pagina 46
Drept civil partea generală - Pagina 47
Drept civil partea generală - Pagina 48
Drept civil partea generală - Pagina 49
Drept civil partea generală - Pagina 50
Drept civil partea generală - Pagina 51
Drept civil partea generală - Pagina 52
Drept civil partea generală - Pagina 53
Drept civil partea generală - Pagina 54
Drept civil partea generală - Pagina 55
Drept civil partea generală - Pagina 56
Drept civil partea generală - Pagina 57
Drept civil partea generală - Pagina 58
Drept civil partea generală - Pagina 59
Drept civil partea generală - Pagina 60
Drept civil partea generală - Pagina 61
Drept civil partea generală - Pagina 62
Drept civil partea generală - Pagina 63
Drept civil partea generală - Pagina 64
Drept civil partea generală - Pagina 65
Drept civil partea generală - Pagina 66
Drept civil partea generală - Pagina 67
Drept civil partea generală - Pagina 68
Drept civil partea generală - Pagina 69
Drept civil partea generală - Pagina 70
Drept civil partea generală - Pagina 71
Drept civil partea generală - Pagina 72
Drept civil partea generală - Pagina 73
Drept civil partea generală - Pagina 74
Drept civil partea generală - Pagina 75
Drept civil partea generală - Pagina 76
Drept civil partea generală - Pagina 77
Drept civil partea generală - Pagina 78
Drept civil partea generală - Pagina 79
Drept civil partea generală - Pagina 80
Drept civil partea generală - Pagina 81
Drept civil partea generală - Pagina 82
Drept civil partea generală - Pagina 83
Drept civil partea generală - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Drept civil partea generala.docx

Alții au mai descărcat și

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Caracteristica generală a tezei “Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa...

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Subiectele Raportului Juridic Civil

I. Subiectele raportului juridic I.1.Notiune Prin subiect al raportului juridic civil se intelege calitatea persoanelor fizice sau juridice de a...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Te-ar putea interesa și

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Drept civil parte generală

1) În delimitarea dreptului familiei fatã de dreptul civil sunt de mentionat urmãtoarele deosebiri: c. în dreptul familiei se cere o calitate...

Drept civil - parte generală

1) Care este definitia corecta a dreptului civil: 1 acea ramura care reglementeaza relatiile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite între...

Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale

Definitia dreptului civil: acea ramura care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si juridice...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept Civil - Partea Generală

1.1. Notiunea dreptului civil român A. Notiunea de drept în general Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale....

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Ai nevoie de altceva?