Drept civil - partea generală - persoanele

Curs
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 38294
Mărime: 134.19KB (arhivat)
Publicat de: Adam Costache
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Luiza Gavrilescu
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Cap. I. PROBA DREPTULUI SUBIECTIV CIVIL 5
 2. 1. Consideraţii generale privind probele 5
 3. 1.1. Noţiune 5
 4. 1.2. Obiectul probei 5
 5. 1.3. Sarcina probei 5
 6. 1.4. Condiţiile de admisibilitate a probei 5
 7. 1.5. Convenţiile asupra probelor 6
 8. 2. Mijloacele de probă 6
 9. 2.1. Consideratii generale 6
 10. 2.2. Înscrisurile 6
 11. 2.3. Mărturia (proba cu martori sau proba testimonială) 10
 12. 2.4. Mărturisirea (recunoaşterea) 14
 13. 2.5.Prezumţiile 16
 14. Prezumţiile legale 17
 15. Cap. II. PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ 18
 16. 1. Noţiune 18
 17. 2. Sediul materiei 19
 18. 3. Natura juridică 19
 19. 4. Funcţiile prescripţiei 20
 20. 5. Efectul prescripţiei extinctive 20
 21. 6. Principiile prescripţiei extinctive 21
 22. 7. Delimitarea prescripţiei extinctive 22
 23. 8. Domeniul de aplicare al prescripţiei extinctive 23
 24. 9. Termenele de prescripţie extinctivă 27
 25. Termenele speciale de prescripţie 29
 26. 10. Cursul prescripţiei extinctive 30
 27. 10.1. Începutul prescripţiei extinctive 30
 28. 10.2. Suspendarea prescripţiei extinctive 32
 29. 10.3. Întreruperea prescripţiei extinctive 34
 30. 10.4. Repunerea în termenul de prescripţie 36
 31. 10.5. Împlinirea (calculul) prescripţiei extinctive 38
 32. Cap. III. PERSOANELE 38
 33. A. Persoana fizică 38
 34. 1. Conceptul de persoană fizică 38
 35. 1.1. Definiţie 38
 36. 1.2. Clasificarea persoanelor fizice 39
 37. 1.3. Reglementare 39
 38. 2. Capacitatea civilă 39
 39. 2.1. Noţiune 39
 40. 2.2. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice 40
 41. 2.3. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice 47
 42. 3. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil 53
 43. 3.1. Ocrotirea minorului 53
 44. 3.2. Ocrotirea bolnavilor psihici (alienaţilor şi debililor mintali) 58
 45. 3.3. Ocrotirea persoanei fizice cu capacitate de exerciţiu, aflată în situaţii deosebite 60
 46. 4. Identificarea persoanei fizice 61
 47. 4.1. Definire, natură juridică, caractere 61
 48. 4.2. Numele 61
 49. 4.3. Domiciliul 72
 50. 4.4. Starea civilă 75
 51. B. PERSOANA JURIDICĂ 83
 52. 1. Consideraţii preliminare 83
 53. 1.1. Definiţie 83
 54. 1.2. Clasificare 84
 55. 1.3. Elemente constitutive 85
 56. 2. Înfiinţarea persoanei juridice 87
 57. 2.1. Moduri de înfiinţare 87
 58. 2.2. Capacitatea civilă a persoanei juridice 88
 59. 2.3. Identificarea persoanei juridice 89
 60. 3. Încetarea persoanei juridice 90
 61. 3.1. Reorganizarea 90
 62. 3.2. Dizolvarea 90
 63. 3.3. Transformarea 91
 64. BIBLIOGRAFIE 92

Extras din curs

Cap. I. PROBA DREPTULUI SUBIECTIV CIVIL

1. Consideraţii generale privind probele

1.1. Noţiune

Termenul de „probă” sau „dovadă” cunoaşte mai multe accepţiuni:

- procedeul folosit pentru stabilirea existenţei unui fapt juridic, a existenţei drepturilor subiective şi obligaţiilor civile -se au în vedere „mijloacele de probă”;

- operaţiunea de prezentare în faţa organului jurisdicţional a mijloacelor de probă-„probaţiunea judiciară”;

- rezultatul obţinut din realizarea acestui demers-formarea convingerii judecătorului.

1.2. Obiectul probei

Obiectul probei este reprezentat de toate împrejurările - acte ori fapte juridice - care au dat naştere la dreptul subiectiv civil şi obligaţia corelativă.

Nu constituie obiect al probei: norma juridică, faptele negative nedefinite (se probează faptul pozitiv contrar), faptele notorii, faptele necontestate.

1.3. Sarcina probei

Sarcina probei, adică obligaţia de a dovedi existenţa actului sau faptului juridic generator de drepturi şi obligaţii, revine, în primul rând, reclamantului sau, altfel spus, celui care invocă dreptul sau obligaţia respectivă. Conform art.1169 C. civ., “Cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească. Reclamantul este cel căruia îi revine mai întâi sarcina de a dovedi cele pretinse - actori incumbit probatio. După ce reclamantul s-a conformat, în apărare revine rândul pârâtului să dovedească faptele pe care-şi sprijină cererile sale. Altfel spus, în apărare, pârâtul devine reclamant.

Sarcina probei se inverseazã însã în cazul prezumţiilor legale şi atunci pârâtul este cel căruia îi revine primul sarcina probei.

Prin urmare, pe tot parcursul procesului, sarcina probei este împărţită între reclamant şi pârât.

1.4. Condiţiile de admisibilitate a probei

Proba trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

- să fie legală (să nu fie oprită de lege);

- să fie verosimilă (adică să tindă la dovedirea unor fapte credibile);

- să fie utilă (să tindă la dovedirea unor fapte contestate în cadrul procesului);

- să fie pertinentă – (să aibă legătură cu cauza);

- să fie concludentă – (să conducă la rezolvarea cauzei).

1.5. Convenţiile asupra probelor

Convenţiile asupra probelor pot avea ca obiect fie lărgirea, fie restrângerea cadrului legal al probelor, în scopul dovedirii raportului juridic dedus judecăţii. Încheierea acestor convenţii poate fi realizată de părţi fie chiar odată cu încheierea actului juridic care le leagă, fie ulterior, în cursul judecăţii. Se admite în general că sunt valabile convenţiile asupra probelor, dacă prin aceasta nu se aduce atingere unor norme imperative.

2. Mijloacele de probă

2.1. Consideratii generale

Potrivit art. 1170 C. civ. "dovada se poate face prin înscrisuri, prin martori, prin prezumţii si prin mãrturisirea uneia din pãrţi...". La aceste mijloace de probã Codul de procedurã civilã mai adaugã şi reglementeazã expertiza (art. 201-214) şi cercetarea la faţa locului (art. 215-217).

2.2. Înscrisurile

Noţiune

Înscrisurile sunt declaraţii sau consemnãri ale pãrţilor, fãcute în formã scrisã pe un mijloc adecvat: hârtie, sticlă, carton, scândură, peliculă sau bandă magnetică cu privire la acte sau fapte din care izvorãsc raporturile juridice dintre ele.

Cele mai importante sunt: înscrisul autentic şi înscrisul sub semnătură privată. Alte înscrisuri: registrele comercianţilor, registrele şi hârtiile casnice, orice adnotaţie "fãcutã de creditor în josul, pe marginea sau pe dosul unui titlu de creanţã", rãbojurile, înscrisurile şi celelalte imprimãri asimilate lor care au apãrut ulterior elaborãrii Codului (înregistrãri magnetice, fonice sau video, fotografii etc.).

Clasificarea înscrisurilor

După scopul urmărit la întocmirea lor, înscrisurile se împart în:

- preconstituite - întocmite special pentru a servi ca probe;

- nepreconstituite - sunt celelalte înscrisuri.

După efectul lor:

- originare - întocmite pentru a dovedi încheierea, modificarea ori încetarea unui act juridic civil;

- recognitive - întocmite pentru a recunoaşte existenţa înscrisurilor originare pierdute ori distruse;

- confirmative - prin aceste înscrisuri se înlătură anulabilitatea unui act juridic civil (făcându-l valabil).

După raportul dintre ele, se împart în:

- originale;

- copii.

După criteriul semnăturii:

- semnate;

- nesemnate.

Cele mai importante înscrisuri sunt: înscrisul autentic şi înscrisul sub semnătură privată.

Bibliografie

1. Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ediţia a VII-a revăzută şi adăugită de M. Nicolae, P. Truşcă, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2001;

2. G.Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Editura All Beck, Bucureşti, 2002;

3. St.D. Cărpenaru, Tratat de drept civil. Partea generală, Vol 1, Ed. Academiei, Bucureşti 1989;

4. E.Chelaru, Drept civil. Partea generală, Editura All Beck, Bucureşti, 2003;

5. P. Cosmovici, Drept civil. Introducere în dreptul civil, Editura All, Bucureşti, 1994;

6. C. Hamangiu, I. Rosetti- Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Editura All, Bucureşti, 1998;

7. E.Lupan, I.Sabău-Pop, „Tratat de drept civil român. Persoanele”, vol.2, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007;

8. P.Truşcă, R.Topor-Drumea, „Manual de drept civil. Persoanele”, Ed. Europolis, Constanţa, 2007.

9. O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ediţia a VII-a, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005;

10. O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007.

Preview document

Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 1
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 2
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 3
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 4
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 5
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 6
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 7
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 8
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 9
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 10
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 11
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 12
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 13
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 14
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 15
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 16
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 17
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 18
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 19
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 20
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 21
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 22
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 23
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 24
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 25
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 26
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 27
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 28
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 29
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 30
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 31
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 32
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 33
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 34
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 35
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 36
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 37
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 38
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 39
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 40
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 41
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 42
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 43
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 44
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 45
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 46
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 47
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 48
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 49
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 50
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 51
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 52
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 53
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 54
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 55
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 56
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 57
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 58
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 59
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 60
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 61
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 62
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 63
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 64
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 65
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 66
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 67
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 68
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 69
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 70
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 71
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 72
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 73
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 74
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 75
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 76
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 77
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 78
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 79
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 80
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 81
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 82
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 83
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 84
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 85
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 86
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 87
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 88
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 89
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 90
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 91
Drept civil - partea generală - persoanele - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil - Partea Generala - Persoanele.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Condițiile de Fond ale Actului Juridic

V. CONCLUZII ŞI EVENTUALE IMPLICAŢII ALE LUCRĂRII.48 I.ABSTRACT Civil law as a branch of law is all the legal rules governing property and...

Capacitatea juridică civilă a Ministerului Apărării

Introducere La temelia dreptului civil ca drept privat prin excelenta se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept...

Pedepsele pentru Persoana Juridică

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă,...

Conținutul raportului juridic civil

subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile lui. Daca dreptul subiectiv civil formeaia latura active a continutului raportului...

Ai nevoie de altceva?