Drept civil partea generala - persoanele

Curs
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 17057
Mărime: 291.71KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector . univ. dr. Ilie George Alexandru
Universitatea din Bucureşti Facultatea de Drept

Cuprins

Unitatea de învăţare nr. 1 Persoana fizică (aproximativ 75% din materie)

Unitatea de învăţare nr. 2 Persoana juridică (aproximativ 25% din materie)

TEMA I – Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

1. Noţiune şi caractere juridice

2. Începutul, conţinutul şi încetarea capacităţii de folosinţă

3. Sancţiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de folosinţă

TEMA II – Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

1. Noţiune şi caractere juridice

2. Lipsa capacităţii de exerciţiu

3. Capacitatea de exerciţiu restrânsă

4. Capacitatea de exerciţiu deplină

TEMA III – Ocrotirea persoanei fizice

1. Ocrotirea minorului prin părinţi, prin tutelă şi curatelă

2. Interdicţia judecătorească

3. Curatela capabilului

TEMA IV – Numele persoanei fizice

1. Noţiune şi caractere juridice

2. Numele de familie şi prenumele

3. Pseudonimul şi porecla

TEMA V – Domiciliul persoanei fizice

1. Noţiune şi caractere juridice

2. Domiciliul voluntar (de drept comun)

3. Domiciliul legal şi convenţional (ales)

4. Reşedinţa

TEMA VI – Starea civilă

1. Noţiune şi caractere juridice

2. Acţiunile de stare civilă

3. Actele de stare civilă

TEMA VII – Noţiunea, clasificare şi elementele persoanei juridice

1. Noţiunea persoanei juridice

2. Clasificarea persoanelor juridice

3. Elementele constitutive ale persoanei juridice

4. Identificarea persoanei juridice.

TEMA XI – Înfiinţarea persoanei juridice

1. Aspecte generale

2. Modurile de înfiinţare

3. Înfiinţarea prin „actul de dispoziţie al organului (de stat) competent”

4. Înfiinţarea prin „actul de înfiinţare autorizat”

TEMA XII – Capacitatea civilă a persoanei juridice

1. Noţiune şi caractere juridice

2. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

3. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice

TEMA XIII – Reorganizarea persoanei juridice

1. Noţiuni generale

2. Formele reorganizării persoanei juridice. Comasarea şi divizarea

3. Efectele reorganizării persoanei juridice

TEMA XIV – Încetarea persoanei juridice

1. Noţiuni generale. Moduri de încetare

2. Dizolvarea persoanei juridice

3. Transformarea persoanei juridice

Extras din document

Unitatea de învăţare nr. 1

PERSOANA FIZICĂ

Cuprins:

§1. Capacitatea civilă a persoanei fizice.

§2. Identificarea persoanei fizice.

§3. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil.

§4. Starea civilă

§5. Bibliografie generală.

Obiectivele unităţii de învăţare

După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi sǎ:

Þ definiţi persoana fizică;

Þ analizaţi atributele de identificare ale persoanei fizice;

Þ analizaţi aspecte privitoare la capacitatea civilă a persoanei fizice;

Þ stabiliţi şi analizaţi atributele de identifucare ale persoanei fizice;

Þ operaţi cu principalele noţiuni şi reguli care interesează starea civilă.

TEMA §1. CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE

1. Noţiune

Prin capacitatea civilă a persoanei fizice înţelegem acea parte a capacităţii juridice,

ce constă în aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi subiective civile şi obligaţii

civile şi în aptitudinea de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile, precum şi de a-şi

asuma şi executa obligaţii civile, prin încheierea de acte juridice civile.

Capacitatea civilă a persoanei fizice este alcătuită din două elemente:

- capacitatea de folosinţă;

- capacitatea de exerciţiu.

2. Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice

Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice este acea parte a capacităţii civile

care constă în aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi subiective civile şi obligaţii

civile (art. 34 NCC).

2.1. Caractere. Capacitatea sa de folosință a persoanei fizice se caracterizează prin:

o Legalitate - toate normele privind instituirea, con inutul ț și sfârșitul capacității

de folosință sunt supuse legii (voința reglementării aparține legiuitorului, nu particularilor );

o Inalienabilitate - în mod absolut deoarece art. 29 NCC precizează ca nu se

poate renunța , în tot sau în parte, la capacitatea de folosință/de exercițiu;

o Egalitate - art. 30 NCC precizează că normele capacității se aplică în mod

egal, oricărei persoane fizice fără discriminări subiective;

o Universalitate - art. 28 NCC – capacitatea civilă este recunoscută tuturor

persoanelor , respectiv orice persoană are capacitate de folosință, cu excepția cazurilor

prevăzute de lege;

o Generalitate - este o aptitudine generală, abstractă, nefiind concretă, ceea ce

evidenţiază diferența dintre capacitate civilă și drepturile și obligații civile;

o Intangibilitate - nimeni nu poate fi îngrădit în tot sau în parte decât în

condițiile expres prevăzute de lege (o persoană nu poate fi privată de calitatea de a fi

subiect de drept civil pentru că aceasta ar echivala cu moartea civilă a persoanei);

2.2. Început. Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice începe, în principiu, de

la data naşterii.

Art. 35 NCC dispună că aceasta începe de la naștere și încetează la moarte.

De la această regulă există însă o excepţie, în sensul că drepturile copilului sunt recunoscute

de la concepţiune, însă numai dacă el se va naşte viu – infans conceptus pro

nato habetur quoties de commodis eius agitur (art. 36 NCC). Este vorba numai despre

capacitatea de a dobândi drepturile sale civile, nu și de a dobândi obligații. În materie

succesorală nu se pune oricum problema ca minorul să răspundă pentru pasivul moştenirii

dincolo de activul dobândit întrucât acceptarea moştenirii în sistemul NCC se face

întotdeauna numai în limita activului.

Pentru a uşura stabilirea momentului concepţiunii legea prevede o prezumţie privind

timpul legal al concepţiunii (art. 412 NCC): între a 300-a şi a 180-a zi dinaintea naşterii

copilului. Prezumţia nu este absolută putând fi combătute prin dovada ştiinţifică

(concepţiunea a avut loc în interval/în afara lui) contrară.

Legea prevede doar ca persoana să se nască vie (spre deosebire de alte sisteme de

drept care impun și condiția viabilității)

2.3. Conţinutul capacităţii civile de folosinţă a persoanei fizice este dat de

aptitudinea persoanei fizice de a avea toate drepturile subiective şi obligaţiile civile. Acest

conţinut se obţine din reunirea a două laturi: latura activă, adică aptitudinea persoanei

fizice de a avea drepturi subiective civile; latura pasivă, adică aptitudinea persoanei fizice

de a avea obligaţii civile.

Întinderea reală a conţinutului capacităţii civile de folosinţă a persoanei fizice se

determină însă prin luarea în considerare a îngrădirilor acestei capacităţi, astfel cum

acestea sunt stabilite prin diverse acte normative.

Aşadar, în conţinutul capacităţii civile de folosinţă a persoanei fizice nu intră

drepturile interzise prin îngrădirile capacităţii de folosinţă şi nici cele aparţinând altor

ramuri de drept.

Îngrădirile capacităţii civile de folosinţă a persoanei fizice nu pot exista decât în

cazurile şi condiţiile prevăzute expres de lege, putând fi calificate ca incapacităţi (speciale)

de drept civil. Fiind vorba despre excepţii de la regula capacităţii excepţiile sunt de strictă

interpretare şi aplicare, neputând fi extinse prin analogie.

Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice încetează o dată cu moartea

persoanei, data morţii fizic constatate sau stabilite prin hotărâre judecătorească fiind şi

data încetării acestei capacităţi.

Preview document

Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 1
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 2
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 3
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 4
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 5
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 6
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 7
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 8
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 9
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 10
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 11
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 12
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 13
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 14
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 15
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 16
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 17
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 18
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 19
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 20
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 21
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 22
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 23
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 24
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 25
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 26
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 27
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 28
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 29
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 30
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 31
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 32
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 33
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 34
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 35
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 36
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 37
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 38
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 39
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 40
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 41
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 42
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 43
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 44
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 45
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 46
Drept civil partea generala - persoanele - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Drept civil partea generala - persoanele.pdf

Alții au mai descărcat și

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de...

Capacitatea Civila a Persoanei Fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Persoana ca subiect de drept civil - persoana fizica

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Exproprierea pentru Cauză de Utilitate Publică

SECȚIUNEA I DREPTUL DE PROPRIETATE CONȚINUT ȘI CARACTERE 1.1. Dreptul de proprietate: definiție și conținut Având în vedere conținutul său...

Efectele Exproprierii pentru Cauză de Utilitate Publică

1.Definirea exproprierii şi sediul materiei Exproprierea poate fi definită ca „o instituţie juridică de drept public care constă în achiziţia...

Ai nevoie de altceva?