Drept civil partea generală - persoanele

Curs
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 17057
Mărime: 291.71KB (arhivat)
Publicat de: Sdm M.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector . univ. dr. Ilie George Alexandru
Universitatea din Bucureşti Facultatea de Drept

Cuprins

 1. Unitatea de învăţare nr. 1 Persoana fizică (aproximativ 75% din materie)
 2. Unitatea de învăţare nr. 2 Persoana juridică (aproximativ 25% din materie)
 3. TEMA I – Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
 4. 1. Noţiune şi caractere juridice
 5. 2. Începutul, conţinutul şi încetarea capacităţii de folosinţă
 6. 3. Sancţiunea nerespectării regulilor privind capacitatea de folosinţă
 7. TEMA II – Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
 8. 1. Noţiune şi caractere juridice
 9. 2. Lipsa capacităţii de exerciţiu
 10. 3. Capacitatea de exerciţiu restrânsă
 11. 4. Capacitatea de exerciţiu deplină
 12. TEMA III – Ocrotirea persoanei fizice
 13. 1. Ocrotirea minorului prin părinţi, prin tutelă şi curatelă
 14. 2. Interdicţia judecătorească
 15. 3. Curatela capabilului
 16. TEMA IV – Numele persoanei fizice
 17. 1. Noţiune şi caractere juridice
 18. 2. Numele de familie şi prenumele
 19. 3. Pseudonimul şi porecla
 20. TEMA V – Domiciliul persoanei fizice
 21. 1. Noţiune şi caractere juridice
 22. 2. Domiciliul voluntar (de drept comun)
 23. 3. Domiciliul legal şi convenţional (ales)
 24. 4. Reşedinţa
 25. TEMA VI – Starea civilă
 26. 1. Noţiune şi caractere juridice
 27. 2. Acţiunile de stare civilă
 28. 3. Actele de stare civilă
 29. TEMA VII – Noţiunea, clasificare şi elementele persoanei juridice
 30. 1. Noţiunea persoanei juridice
 31. 2. Clasificarea persoanelor juridice
 32. 3. Elementele constitutive ale persoanei juridice
 33. 4. Identificarea persoanei juridice.
 34. TEMA XI – Înfiinţarea persoanei juridice
 35. 1. Aspecte generale
 36. 2. Modurile de înfiinţare
 37. 3. Înfiinţarea prin „actul de dispoziţie al organului (de stat) competent”
 38. 4. Înfiinţarea prin „actul de înfiinţare autorizat”
 39. TEMA XII – Capacitatea civilă a persoanei juridice
 40. 1. Noţiune şi caractere juridice
 41. 2. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice
 42. 3. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice
 43. TEMA XIII – Reorganizarea persoanei juridice
 44. 1. Noţiuni generale
 45. 2. Formele reorganizării persoanei juridice. Comasarea şi divizarea
 46. 3. Efectele reorganizării persoanei juridice
 47. TEMA XIV – Încetarea persoanei juridice
 48. 1. Noţiuni generale. Moduri de încetare
 49. 2. Dizolvarea persoanei juridice
 50. 3. Transformarea persoanei juridice

Extras din curs

Unitatea de învăţare nr. 1

PERSOANA FIZICĂ

Cuprins:

§1. Capacitatea civilă a persoanei fizice.

§2. Identificarea persoanei fizice.

§3. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil.

§4. Starea civilă

§5. Bibliografie generală.

Obiectivele unităţii de învăţare

După studiul acestei unităţi de învăţare veţi reuşi sǎ:

Þ definiţi persoana fizică;

Þ analizaţi atributele de identificare ale persoanei fizice;

Þ analizaţi aspecte privitoare la capacitatea civilă a persoanei fizice;

Þ stabiliţi şi analizaţi atributele de identifucare ale persoanei fizice;

Þ operaţi cu principalele noţiuni şi reguli care interesează starea civilă.

TEMA §1. CAPACITATEA CIVILĂ A PERSOANEI FIZICE

1. Noţiune

Prin capacitatea civilă a persoanei fizice înţelegem acea parte a capacităţii juridice,

ce constă în aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi subiective civile şi obligaţii

civile şi în aptitudinea de a dobândi şi exercita drepturi subiective civile, precum şi de a-şi

asuma şi executa obligaţii civile, prin încheierea de acte juridice civile.

Capacitatea civilă a persoanei fizice este alcătuită din două elemente:

- capacitatea de folosinţă;

- capacitatea de exerciţiu.

2. Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice

Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice este acea parte a capacităţii civile

care constă în aptitudinea persoanei fizice de a avea drepturi subiective civile şi obligaţii

civile (art. 34 NCC).

2.1. Caractere. Capacitatea sa de folosință a persoanei fizice se caracterizează prin:

o Legalitate - toate normele privind instituirea, con inutul ț și sfârșitul capacității

de folosință sunt supuse legii (voința reglementării aparține legiuitorului, nu particularilor );

o Inalienabilitate - în mod absolut deoarece art. 29 NCC precizează ca nu se

poate renunța , în tot sau în parte, la capacitatea de folosință/de exercițiu;

o Egalitate - art. 30 NCC precizează că normele capacității se aplică în mod

egal, oricărei persoane fizice fără discriminări subiective;

o Universalitate - art. 28 NCC – capacitatea civilă este recunoscută tuturor

persoanelor , respectiv orice persoană are capacitate de folosință, cu excepția cazurilor

prevăzute de lege;

o Generalitate - este o aptitudine generală, abstractă, nefiind concretă, ceea ce

evidenţiază diferența dintre capacitate civilă și drepturile și obligații civile;

o Intangibilitate - nimeni nu poate fi îngrădit în tot sau în parte decât în

condițiile expres prevăzute de lege (o persoană nu poate fi privată de calitatea de a fi

subiect de drept civil pentru că aceasta ar echivala cu moartea civilă a persoanei);

2.2. Început. Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice începe, în principiu, de

la data naşterii.

Art. 35 NCC dispună că aceasta începe de la naștere și încetează la moarte.

De la această regulă există însă o excepţie, în sensul că drepturile copilului sunt recunoscute

de la concepţiune, însă numai dacă el se va naşte viu – infans conceptus pro

nato habetur quoties de commodis eius agitur (art. 36 NCC). Este vorba numai despre

capacitatea de a dobândi drepturile sale civile, nu și de a dobândi obligații. În materie

succesorală nu se pune oricum problema ca minorul să răspundă pentru pasivul moştenirii

dincolo de activul dobândit întrucât acceptarea moştenirii în sistemul NCC se face

întotdeauna numai în limita activului.

Pentru a uşura stabilirea momentului concepţiunii legea prevede o prezumţie privind

timpul legal al concepţiunii (art. 412 NCC): între a 300-a şi a 180-a zi dinaintea naşterii

copilului. Prezumţia nu este absolută putând fi combătute prin dovada ştiinţifică

(concepţiunea a avut loc în interval/în afara lui) contrară.

Legea prevede doar ca persoana să se nască vie (spre deosebire de alte sisteme de

drept care impun și condiția viabilității)

2.3. Conţinutul capacităţii civile de folosinţă a persoanei fizice este dat de

aptitudinea persoanei fizice de a avea toate drepturile subiective şi obligaţiile civile. Acest

conţinut se obţine din reunirea a două laturi: latura activă, adică aptitudinea persoanei

fizice de a avea drepturi subiective civile; latura pasivă, adică aptitudinea persoanei fizice

de a avea obligaţii civile.

Întinderea reală a conţinutului capacităţii civile de folosinţă a persoanei fizice se

determină însă prin luarea în considerare a îngrădirilor acestei capacităţi, astfel cum

acestea sunt stabilite prin diverse acte normative.

Aşadar, în conţinutul capacităţii civile de folosinţă a persoanei fizice nu intră

drepturile interzise prin îngrădirile capacităţii de folosinţă şi nici cele aparţinând altor

ramuri de drept.

Îngrădirile capacităţii civile de folosinţă a persoanei fizice nu pot exista decât în

cazurile şi condiţiile prevăzute expres de lege, putând fi calificate ca incapacităţi (speciale)

de drept civil. Fiind vorba despre excepţii de la regula capacităţii excepţiile sunt de strictă

interpretare şi aplicare, neputând fi extinse prin analogie.

Capacitatea civilă de folosinţă a persoanei fizice încetează o dată cu moartea

persoanei, data morţii fizic constatate sau stabilite prin hotărâre judecătorească fiind şi

data încetării acestei capacităţi.

Preview document

Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 1
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 2
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 3
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 4
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 5
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 6
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 7
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 8
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 9
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 10
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 11
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 12
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 13
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 14
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 15
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 16
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 17
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 18
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 19
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 20
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 21
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 22
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 23
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 24
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 25
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 26
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 27
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 28
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 29
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 30
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 31
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 32
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 33
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 34
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 35
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 36
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 37
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 38
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 39
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 40
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 41
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 42
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 43
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 44
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 45
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 46
Drept civil partea generală - persoanele - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Drept civil partea generala - persoanele.pdf

Alții au mai descărcat și

Actele de Stare Civilă în Legislația Românească

INTRODUCERE Persoana fizică este definită în societate de anumite atribute care o diferenţiază si-i conferă un anumit statut civil. Conceptul de...

Ocrotirea Persoanei Fizice

ARGUMENT Din toate timpurile dreptul s-a ocupat de ocrotirea persoanei fizice. Astăzi însă, prin sublimarea drepturilor omului, el se apleacă...

Capacitatea civilă a persoanei fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Persoană Juridică

Introducere. În ultimul timp, în contextul reformei judiciare şi de drept, legislaţia civilă a cunoscut transformări substanţiale impuse de...

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Acțiunile de stare civilă

Starea civilă a persoanei fizice – noţiune, conţinut Starea civilă (sau statutul civil) al persoanei constituie un alt element sau atribut...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Condițiile de Fond ale Actului Juridic

V. CONCLUZII ŞI EVENTUALE IMPLICAŢII ALE LUCRĂRII.48 I.ABSTRACT Civil law as a branch of law is all the legal rules governing property and...

Capacitatea juridică civilă a Ministerului Apărării

Introducere La temelia dreptului civil ca drept privat prin excelenta se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept...

Pedepsele pentru Persoana Juridică

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă,...

Conținutul raportului juridic civil

subiective si a obligatiilor civile pe care le au partile lui. Daca dreptul subiectiv civil formeaia latura active a continutului raportului...

Ai nevoie de altceva?