Drept Civil Succesiuni și Testamente

Curs
9.1/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 40517
Mărime: 530.18KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Chirica

Extras din document

1. Precizari terminologice cu privire la cuvântul „succesiune”. Termenul de succesiune

desemneaza într-o prima acceptiune un mod specific de dobândire sau de transmitere a

proprietatii pentru cauza de moarte (mortis causa), si anume succesiunea legala (ab intestat),

alaturi de acesta art. 644 C. civ. enumerând si legatul, care este tot un mod de dobândire

(transmitere) a proprietatii pentru cauza de moarte (mortis causa), dar care are la baza vointa

celui decedat, iar nu legea cum se întâmpla în cazul mostenirii ab intestat.

Obiect al transmisiunii succesorale poate sa îl constituie fie întregul patrimoniu al

defunctului (transmisiune universala), fie o cota parte din acest patrimoniu (transmisiune cu

titlu universal), fie un bun sau altul – individual determinat sau de gen - din acest patrimoniu

(transmisiune cu titlu particular). Asadar, spre deosebire de actele juridice între vii care nu pot

fi decât cu titlu particular, patrimoniul unei persoane în viata fiind incesibil ca atare, obiectul

transmisiunii succesorale poate fi si un patrimoniu în întregul sau sau o cota parte din acesta,

adica un ansamblu de drepturi si obligatii cu continut patrimonial care a apartinut unei persoane

fizice decedate.

2. Felurile succesiunii (în întelesul de dobândire sau transmitere a proprietatii). Potrivit

art. 650 C. civ., „succesiunea se defera sau prin lege, sau dupa vointa omului, prin testament”.

De aici rezulta ca succesiunea poate fi legala sau testamentara. Alaturi de acestea, Codul civil a

reglementat (art. 821, 933, si 934) si succesiunea contractuala.

1°) Succesiunea legala. În cazul în care o persoana decedeaza fara a lasa un testament prin

care sa dispuna de bunurile sale dupa moarte, patrimoniul succesoral se va transmite rudelor

defunctului, sotului supravietuitor sau statului, conform regulilor stabilite de lege. Regulile

succesiunii legale se aplica si atunci când cel decedat dispune valabil prin testament doar de o

3

parte din bunurile sale, iar pentru restul nu, aceste din urma bunuri deferindu-se conform legii.

Succesiunea legala se mai numeste si succesiune ab intestat (fara testament).

Alaturi de succesiunea legala de drept comun exista si o succesiune legala extraordinara sau

anomala (anormala), adica în afara regulilor (a-nomos). Succesiunea anomala, denumire care

provine din vechiul drept francez, constituie o derogare de la principiul caracterului unitar al

devolutiunii succesorale si desemneaza o devolutiune întemeiata pe natura sau provenienta

bunurilor succesorale , fara a tine seama de regulile mostenirii legale ordinare.

Succesiuni anomale exista si la ora actuala în dreptul nostru, acestea urmând a fi

analizate ca exceptii de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale.

2°) Succesiunea testamentara este cea care se defera în virtutea vointei lui de cujus,

manifestata pe timpul cât acesta a fost în viata prin una din formele de testamente prevazute de

lege.

3°) Succesiunea contractuala. Numita si instituire contractuala, este „actul prin care

instituantul dispune, pentru timpul când nu va mai fi (s. a..), de tot sau o parte din bunurile sale

în favoarea instituitului care accepta”. Cu alte cuvinte, este vorba de instituirea (desemnarea)

unei persoane ca succesor al dispunatorului printr-un contract de donatie, adica printr-un act

juridic bilateral între vii, iar nu prin testament (act juridic unilateral). Instituirea contractuala

este un act hibrid, în sensul ca se face printr-un contract (act juridic între vii), care, în principiu,

nu poate fi revocat unilateral, ci numai prin acordul ambelor parti, dar care, asemenea

testamentului, contine liberalitati pentru cauza de moarte, neconferind instituitului nici un drept

actual asupra bunurilor dispunatorului, ci numai un drept eventual asupra bunurilor pe care

instituantul le va lasa la data decesului sau.

Preview document

Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 1
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 2
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 3
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 4
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 5
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 6
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 7
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 8
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 9
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 10
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 11
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 12
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 13
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 14
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 15
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 16
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 17
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 18
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 19
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 20
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 21
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 22
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 23
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 24
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 25
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 26
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 27
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 28
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 29
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 30
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 31
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 32
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 33
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 34
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 35
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 36
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 37
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 38
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 39
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 40
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 41
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 42
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 43
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 44
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 45
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 46
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 47
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 48
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 49
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 50
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 51
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 52
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 53
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 54
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 55
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 56
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 57
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 58
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 59
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 60
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 61
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 62
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 63
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 64
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 65
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 66
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 67
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 68
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 69
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 70
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 71
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 72
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 73
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 74
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 75
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 76
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 77
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 78
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 79
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 80
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 81
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 82
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 83
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 84
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 85
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 86
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 87
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 88
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 89
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 90
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 91
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 92
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 93
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 94
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 95
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 96
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 97
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 98
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 99
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 100
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 101
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 102
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 103
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 104
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 105
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 106
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 107
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 108
Drept Civil Succesiuni și Testamente - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil Succesiuni si Testamente.pdf

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Sistemele de Publicitate Imobiliară în România

Capitolul 1: Introducere - justificarea alegerii temei În întreaga lume, guvernele se află într-o permanentă căutare în ceea ce priveşte...

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Inscrierile in Cartea Funciara

Publicitatea imobiliara detine un rol foarte important, intr-un stat de drept, asigurand securitatea statica si dinamica a circuitului juridic...

Succesiuni Clasele de Mostenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Limitări ale Dreptului de Proprietate Izvorâte din Raporturile de Vecinătate

A doua parte a definitiei legale, si anume faptul ca legiuitorul stabileste restrictiile si conditiile dreptului de proprietate „… în limitele...

Ai nevoie de altceva?