Drept civil - Teoria generală

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 178 în total
Cuvinte : 70707
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Florina B.
Cost: Gratis

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. DREPTUL CIVIL. RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL
 3. AL DREPTULUI ROMÂNESC
 4. Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului dreptului
 5. ... 7
 6. Secțiunea 2. Rolul și funcțiile dreptului civil
 7. . 17
 8. Secțiunea 3. Noțiunea dreptului civil
 9. . 19
 10. Secțiunea 4. Obiectul dreptului civil
 11. . 27
 12. Secțiunea 5. Principiile fundamentale ale dreptului civil
 13. . 31
 14. Secțiunea 6. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri ale dreptului
 15. . 37
 16. CAPITOLUL II
 17. RAPORTUL JURIDIC CIVIL
 18. Secțiunea 1. Considerații introductive ... 45
 19. Secțiunea 2. Precizări privind structura raportului juridic civil
 20. 47
 21. Secțiunea 3. Subiectele (părțile) raportului juridic civil
 22. 49
 23. Drept civil. Teoria generala. 3
 24. Curs pentru Învașamânt cu Frecvenșa Redusa si Învașamânt la Distanșa
 25. 2015
 26. Secțiunea 4. Conținutul raportului juridic civil
 27. 56
 28. Secțiunea 5. Obiectul raportului juridic civil
 29. 66
 30. CAPITOLUL III
 31. ACTUL JURIDIC CIVIL
 32. Secțiunea 1. Noțiunea, caracterele și clasificarea actului juridic civil
 33. . 77
 34. Secțiunea 2. Condițiile de validitate ale actului juridic civil
 35. . 83
 36. Secțiunea 3. Forma actului juridic civil ... 107
 37. Secțiunea 4. Efectele actului juridic civil
 38. .. 110
 39. Secțiunea 5. Nulitatea actului juridic civil ... 115
 40. CAPITOLUL IV
 41. PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ
 42. Secțiunea l. Considerații generale privind prescripția extinctivă
 43. .. 135
 44. Secțiunea 2. Domeniul prescripției extinctive
 45. ... 141
 46. Secțiunea 3. Termenele de prescripție extinctivă
 47. ... 143
 48. Secțiunea 4. Suspendarea prescripției extinctive
 49. ... 151
 50. Drept civil. Teoria generala. 4
 51. Curs pentru Învașamânt cu Frecvenșa Redusa si Învașamânt la Distanșa
 52. 2015
 53. Secțiunea 5. Întreruperea prescripției extinctive
 54. ... 156
 55. Secțiunea 6. Repunerea în termenul de prescripție
 56. ... 161
 57. Secțiunea 7. Împlinirea (calculul) prescripției extinctive. 162
 58. BIBLIOGRAFIE 165

Extras din curs

CAPITOLUL I

DREPTUL CIVIL

RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC

Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului dreptului.

Dreptul civil1 face parte din sistemul național al dreptului. Normele juridice, instituțiile

juridice și ramurile dreptului sunt strâns legate între ele și alcătuiesc sistemul național al

dreptului, care reflectă unitatea și diversitatea dreptului.

1. Sistemul de drept este un ansamblu, în care elementele sale componente sunt

îmbinate între ele, prin raporturi necesare, aflate în interacțiune, în cadrul sistemului;

normele juridice cu obiect comun, se unesc în instituții juridice, instituțiile juridice se

constituie în ramuri de drept, iar ramurile de drept, la rândul lor, alcătuiesc sistemul național

al dreptului.

1 La data de 1 octombrie 2011 a intrat in vigoare Codul civil roman adoptat prin Legea nr. 287/2009 publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, republicată, cu modificări și completări ulterioare

prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Ulterior, Codul civil a fost modificat prin Ordonanța de

Urgență nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind

Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011 și Legea nr. 60/2012

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare

intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255

din 17 aprilie 2012.

a) Norma juridică este elementul de bază al sistemului dreptului, deci și al dreptului

civil, ca ramură a dreptului și ca element al sistemului. Ea este regula de conduită

generală, obligatorie și impersonală, instituită sau recunoscută de stat, respectarea ei

fiind asigurată la nevoie prin forța coercitivă a statului. Norma juridică are o anumită

structură internă: ipoteza care arată condițiile de aplicare a normei juridice; dispoziția

care prevede conduita ce trebuie urmată de subiectul de drept și sancțiunea care cuprinde

consecința neaplicării dispoziției normei juridice; între cele trei elemente există o deplină

conexiune.

b) Instituția juridică cuprinde normele juridice care reglementează o anumită

grupă de relații sociale, organizate în jurul unei idei centrale, ca un întreg sistematic și

permanent, generând o categorie aparte de raporturi juridice. De exemplu, normele juridice

care reglementează proprietatea formează instituția juridică a dreptului de proprietate. Alte

norme juridice care reglementează convențiile dintre subiectele de drept alcătuiesc instituția

contractului.

Unele instituții juridice cuprind norme aparținând unei singure ramuri de drept, de

exemplu, instituția succesiunii, în cazul acestei instituții, normele sunt organizate în subgrupe

de norme care formează instituția succesiunii legale și instituția succesiunii testamentare.

Există instituții mai complexe care grupează norme din mai multe ramuri de drept. Astfel,

instituția contenciosului administrativ grupează norme de drept administrativ, drept civil,

drept procesual civil, organizare judecătorească etc.

c) Ramura de drept este definită ca un ansamblu de norme juridice și instituții juridice

legate organic între ele, prin obiectul lor comun de reglementare și prin principiile care stau

la baza lor, criteriul obiectiv și unitatea de metodă sau același complex de metode folosite în

reglementarea relațiilor sociale cu specific asemănător. Ramurile de drept desemnează, în

același timp, diviziuni interioare ale aceluiași sistem național de drept, în raport cu

obiectul relațiilor sociale reglementate.

Sistemul dreptului românesc cuprinde diferite ramuri de drept, dintre care cele mai

importante sunt: dreptul constituțional, dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul procesual

civil, dreptul familiei, dreptul comercial, dreptul penal, dreptul procesual penal, drept

internațional public, dreptul internațional privat, teoria statului și dreptului.

Ramurile dreptului pot cuprinde subramuri ale dreptului. Astfel, dreptul maritim este o

subramură a dreptului comercial care grupează totalitatea normelor juridice ce

reglementează relațiile sociale în domeniul transportului maritim, având ca principal izvor de

drept Codul comercial. Clasificarea ramurilor de drept corespunde, în cea mai mare parte,

clasificării științelor juridice. Astfel, când se face referire la știința dreptului civil, apare ideea

ramurii de drept civil, concepută ca o totalitate de norme și instituții specifice și a disciplinei

didactice a dreptului civil. Ramurile dreptului, la rândul lor, sunt grupate în cele două

subdiviziuni tradiționale ale dreptului - dreptul public și dreptul privat, la care doctrina

adaugă dreptul canonic.

Bibliografie

1. Constitutia Romaniei, revizuita prin Legea nr. 429/2003;

2. Codul Civil Roman adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat în temeiul Legii nr.

71/2011, modificat și completat ulterior;

3. Codul de procedură civilă, republicat în temeiul Legii nr. 76/2012, modificat și completat

ulterior;

4. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata, modificată și

completată ulterior;

5. Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale;

6. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

7. O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și alte acte de identitate ale

cetățenilor români;

8. O.G. nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor

persoanelor fizice;

9. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

10. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu „Institutii de drept civil în reglementarea noului Cod

civil.”, Editura Hamangiu, București, 2012;

11. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, „Curs de drept civil. Partea generală.”,

Editura Hamangiu, București, 2011;

12. Gabriel Boroi, „Drept civil. Partea generală. Persoanele”, Editura Hamangiu, ed. IV,

București, 2010;

13. Gheorghiu Valeria, Drept civil (I), Partea generală. Persoanele. Curs universitar, Editura

Cermaprint, București, 2009;

14. Gheorghe Beleiu, „Drept civil român, Introducere în dreptul civil, Subiectele dreptului

civil”, ediția XI-a revăzută și adăugită de Marian Nicolae, Petrica Trușcă, Editura

Universul Juridic, București, 2007;

15. Ion Dogaru, Sebastian Cercel, Drept civil. Persoanele., Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007;

16. Ernest Lupan si Ioan Sabau Pop, „Drept civil. Partea generala”, Editura C.H. Beck,

București, 2006;

17. Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, „Tratat de drept civil român. Partea generală.”, vol.I,

Editura C.H. Beck, București, 2006;

18. Aspazia Cojocaru, „Drept civil. Partea generală”, Editura Lumina Lex, București, 2002;

19. Traian Pop, „Persoanele fizice și persoanele juridice”, Editura Lumina Lex, Bucuresti,

1995;

20. St. Răuschi, „Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică”, Editura

Chemarea, Iași, 1994;

21. Traian Pop, „Drept civil. Partea generală”, Editura All Beck, București, 1993;

22. Voicu Costică, Teoria generală a dreptului. Curs univeristar, Ediție revăzută și actualizată,

Editura Universul Juridic, București, 2008.

Preview document

Drept civil - Teoria generală - Pagina 1
Drept civil - Teoria generală - Pagina 2
Drept civil - Teoria generală - Pagina 3
Drept civil - Teoria generală - Pagina 4
Drept civil - Teoria generală - Pagina 5
Drept civil - Teoria generală - Pagina 6
Drept civil - Teoria generală - Pagina 7
Drept civil - Teoria generală - Pagina 8
Drept civil - Teoria generală - Pagina 9
Drept civil - Teoria generală - Pagina 10
Drept civil - Teoria generală - Pagina 11
Drept civil - Teoria generală - Pagina 12
Drept civil - Teoria generală - Pagina 13
Drept civil - Teoria generală - Pagina 14
Drept civil - Teoria generală - Pagina 15
Drept civil - Teoria generală - Pagina 16
Drept civil - Teoria generală - Pagina 17
Drept civil - Teoria generală - Pagina 18
Drept civil - Teoria generală - Pagina 19
Drept civil - Teoria generală - Pagina 20
Drept civil - Teoria generală - Pagina 21
Drept civil - Teoria generală - Pagina 22
Drept civil - Teoria generală - Pagina 23
Drept civil - Teoria generală - Pagina 24
Drept civil - Teoria generală - Pagina 25
Drept civil - Teoria generală - Pagina 26
Drept civil - Teoria generală - Pagina 27
Drept civil - Teoria generală - Pagina 28
Drept civil - Teoria generală - Pagina 29
Drept civil - Teoria generală - Pagina 30
Drept civil - Teoria generală - Pagina 31
Drept civil - Teoria generală - Pagina 32
Drept civil - Teoria generală - Pagina 33
Drept civil - Teoria generală - Pagina 34
Drept civil - Teoria generală - Pagina 35
Drept civil - Teoria generală - Pagina 36
Drept civil - Teoria generală - Pagina 37
Drept civil - Teoria generală - Pagina 38
Drept civil - Teoria generală - Pagina 39
Drept civil - Teoria generală - Pagina 40
Drept civil - Teoria generală - Pagina 41
Drept civil - Teoria generală - Pagina 42
Drept civil - Teoria generală - Pagina 43
Drept civil - Teoria generală - Pagina 44
Drept civil - Teoria generală - Pagina 45
Drept civil - Teoria generală - Pagina 46
Drept civil - Teoria generală - Pagina 47
Drept civil - Teoria generală - Pagina 48
Drept civil - Teoria generală - Pagina 49
Drept civil - Teoria generală - Pagina 50
Drept civil - Teoria generală - Pagina 51
Drept civil - Teoria generală - Pagina 52
Drept civil - Teoria generală - Pagina 53
Drept civil - Teoria generală - Pagina 54
Drept civil - Teoria generală - Pagina 55
Drept civil - Teoria generală - Pagina 56
Drept civil - Teoria generală - Pagina 57
Drept civil - Teoria generală - Pagina 58
Drept civil - Teoria generală - Pagina 59
Drept civil - Teoria generală - Pagina 60
Drept civil - Teoria generală - Pagina 61
Drept civil - Teoria generală - Pagina 62
Drept civil - Teoria generală - Pagina 63
Drept civil - Teoria generală - Pagina 64
Drept civil - Teoria generală - Pagina 65
Drept civil - Teoria generală - Pagina 66
Drept civil - Teoria generală - Pagina 67
Drept civil - Teoria generală - Pagina 68
Drept civil - Teoria generală - Pagina 69
Drept civil - Teoria generală - Pagina 70
Drept civil - Teoria generală - Pagina 71
Drept civil - Teoria generală - Pagina 72
Drept civil - Teoria generală - Pagina 73
Drept civil - Teoria generală - Pagina 74
Drept civil - Teoria generală - Pagina 75
Drept civil - Teoria generală - Pagina 76
Drept civil - Teoria generală - Pagina 77
Drept civil - Teoria generală - Pagina 78
Drept civil - Teoria generală - Pagina 79
Drept civil - Teoria generală - Pagina 80
Drept civil - Teoria generală - Pagina 81
Drept civil - Teoria generală - Pagina 82
Drept civil - Teoria generală - Pagina 83
Drept civil - Teoria generală - Pagina 84
Drept civil - Teoria generală - Pagina 85
Drept civil - Teoria generală - Pagina 86
Drept civil - Teoria generală - Pagina 87
Drept civil - Teoria generală - Pagina 88
Drept civil - Teoria generală - Pagina 89
Drept civil - Teoria generală - Pagina 90
Drept civil - Teoria generală - Pagina 91
Drept civil - Teoria generală - Pagina 92
Drept civil - Teoria generală - Pagina 93
Drept civil - Teoria generală - Pagina 94
Drept civil - Teoria generală - Pagina 95
Drept civil - Teoria generală - Pagina 96
Drept civil - Teoria generală - Pagina 97
Drept civil - Teoria generală - Pagina 98
Drept civil - Teoria generală - Pagina 99
Drept civil - Teoria generală - Pagina 100
Drept civil - Teoria generală - Pagina 101
Drept civil - Teoria generală - Pagina 102
Drept civil - Teoria generală - Pagina 103
Drept civil - Teoria generală - Pagina 104
Drept civil - Teoria generală - Pagina 105
Drept civil - Teoria generală - Pagina 106
Drept civil - Teoria generală - Pagina 107
Drept civil - Teoria generală - Pagina 108
Drept civil - Teoria generală - Pagina 109
Drept civil - Teoria generală - Pagina 110
Drept civil - Teoria generală - Pagina 111
Drept civil - Teoria generală - Pagina 112
Drept civil - Teoria generală - Pagina 113
Drept civil - Teoria generală - Pagina 114
Drept civil - Teoria generală - Pagina 115
Drept civil - Teoria generală - Pagina 116
Drept civil - Teoria generală - Pagina 117
Drept civil - Teoria generală - Pagina 118
Drept civil - Teoria generală - Pagina 119
Drept civil - Teoria generală - Pagina 120
Drept civil - Teoria generală - Pagina 121
Drept civil - Teoria generală - Pagina 122
Drept civil - Teoria generală - Pagina 123
Drept civil - Teoria generală - Pagina 124
Drept civil - Teoria generală - Pagina 125
Drept civil - Teoria generală - Pagina 126
Drept civil - Teoria generală - Pagina 127
Drept civil - Teoria generală - Pagina 128
Drept civil - Teoria generală - Pagina 129
Drept civil - Teoria generală - Pagina 130
Drept civil - Teoria generală - Pagina 131
Drept civil - Teoria generală - Pagina 132
Drept civil - Teoria generală - Pagina 133
Drept civil - Teoria generală - Pagina 134
Drept civil - Teoria generală - Pagina 135
Drept civil - Teoria generală - Pagina 136
Drept civil - Teoria generală - Pagina 137
Drept civil - Teoria generală - Pagina 138
Drept civil - Teoria generală - Pagina 139
Drept civil - Teoria generală - Pagina 140
Drept civil - Teoria generală - Pagina 141
Drept civil - Teoria generală - Pagina 142
Drept civil - Teoria generală - Pagina 143
Drept civil - Teoria generală - Pagina 144
Drept civil - Teoria generală - Pagina 145
Drept civil - Teoria generală - Pagina 146
Drept civil - Teoria generală - Pagina 147
Drept civil - Teoria generală - Pagina 148
Drept civil - Teoria generală - Pagina 149
Drept civil - Teoria generală - Pagina 150
Drept civil - Teoria generală - Pagina 151
Drept civil - Teoria generală - Pagina 152
Drept civil - Teoria generală - Pagina 153
Drept civil - Teoria generală - Pagina 154
Drept civil - Teoria generală - Pagina 155
Drept civil - Teoria generală - Pagina 156
Drept civil - Teoria generală - Pagina 157
Drept civil - Teoria generală - Pagina 158
Drept civil - Teoria generală - Pagina 159
Drept civil - Teoria generală - Pagina 160
Drept civil - Teoria generală - Pagina 161
Drept civil - Teoria generală - Pagina 162
Drept civil - Teoria generală - Pagina 163
Drept civil - Teoria generală - Pagina 164
Drept civil - Teoria generală - Pagina 165
Drept civil - Teoria generală - Pagina 166
Drept civil - Teoria generală - Pagina 167
Drept civil - Teoria generală - Pagina 168
Drept civil - Teoria generală - Pagina 169
Drept civil - Teoria generală - Pagina 170
Drept civil - Teoria generală - Pagina 171
Drept civil - Teoria generală - Pagina 172
Drept civil - Teoria generală - Pagina 173
Drept civil - Teoria generală - Pagina 174
Drept civil - Teoria generală - Pagina 175
Drept civil - Teoria generală - Pagina 176
Drept civil - Teoria generală - Pagina 177
Drept civil - Teoria generală - Pagina 178

Conținut arhivă zip

 • Drept civil - Teoria generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Constituția României

Capitolul I: Teoria constitutiei A.Notiunea de „constitutie” Cuvantul „constitutie” deriva din limba latina in care „constitutio” inseamna...

Actul juridic civil

,, Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, oprește sau permite ceva, și care toată lumea este datoare să i se supună.”...

Delimitarea dreptului civil de celelalte ramuri de drept

Dreptul civil este o ramură a sistemului dreptului român; acesta din urmă cuprinde unele ramuri care se deosebesc între ele în special prin natura...

Noțiunea și clasificarea bunurilor

INTRODUCERE Sensul termenului “bun”, inclus de legiuitor în art. 285 alin 1, este că el include în sine orice element al activului patrimonial al...

Succesiuni

SUCCESIUNI Reguli generale ale devolutiunii legale a mosteniriiConditiile dr de mostenire legala Mostenirea legala = transmiterea mostenirii are...

Teorii etice

Etica este domeniul filosofic în care se studiază diverse concepte morale ex: bine, rău Există t rei subdomenii în etică: meta etica etica...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Lumea muncii între diversitate și convergență

INTRODUCERE In actuala perioada de post integrare in UE, România este un exemplu clar a ceea ce se poate numi cercul vicios al resurselor de...

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile

REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI Definitie: In cadrul constractului sinalagmatic, daca o parte refuza executa-rea contractului, cealalta parte poate,...

Rezoluțiunea Contractelor

1. INTRODUCERE Rezoluţiunea este considerată un efect specific al contractelor sinalagmatice, fiind tratată în capitolul dedicat efectelor...

Garanțiile personale - Drept civil - Teoria generală a obligațiilor

Abstrasct: Dintre cele două fațete ale obligației: un drept al creditorului și o datorie a debitorului, a existat întodeauna preocuparea pentru...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Drept Civil

Titlul I Teoria generala Capitolul I Notiuni introductive Continut: 1. Dreptul civil în sistemul dreptului românesc; 2. Definitia si...

Ai nevoie de altceva?