Drept civil - Teoria generala

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 178 în total
Cuvinte : 70707
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

CAPITOLUL I

DREPTUL CIVIL. RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL

AL DREPTULUI ROMÂNESC

Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului dreptului

... 7

Secțiunea 2. Rolul și funcțiile dreptului civil

. 17

Secțiunea 3. Noțiunea dreptului civil

. 19

Secțiunea 4. Obiectul dreptului civil

. 27

Secțiunea 5. Principiile fundamentale ale dreptului civil

. 31

Secțiunea 6. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri ale dreptului

. 37

CAPITOLUL II

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Secțiunea 1. Considerații introductive ... 45

Secțiunea 2. Precizări privind structura raportului juridic civil

47

Secțiunea 3. Subiectele (părțile) raportului juridic civil

49

Drept civil. Teoria generala. 3

Curs pentru Învașamânt cu Frecvenșa Redusa si Învașamânt la Distanșa

2015

Secțiunea 4. Conținutul raportului juridic civil

56

Secțiunea 5. Obiectul raportului juridic civil

66

CAPITOLUL III

ACTUL JURIDIC CIVIL

Secțiunea 1. Noțiunea, caracterele și clasificarea actului juridic civil

. 77

Secțiunea 2. Condițiile de validitate ale actului juridic civil

. 83

Secțiunea 3. Forma actului juridic civil ... 107

Secțiunea 4. Efectele actului juridic civil

.. 110

Secțiunea 5. Nulitatea actului juridic civil ... 115

CAPITOLUL IV

PRESCRIPȚIA EXTINCTIVĂ

Secțiunea l. Considerații generale privind prescripția extinctivă

.. 135

Secțiunea 2. Domeniul prescripției extinctive

... 141

Secțiunea 3. Termenele de prescripție extinctivă

... 143

Secțiunea 4. Suspendarea prescripției extinctive

... 151

Drept civil. Teoria generala. 4

Curs pentru Învașamânt cu Frecvenșa Redusa si Învașamânt la Distanșa

2015

Secțiunea 5. Întreruperea prescripției extinctive

... 156

Secțiunea 6. Repunerea în termenul de prescripție

... 161

Secțiunea 7. Împlinirea (calculul) prescripției extinctive. 162

BIBLIOGRAFIE 165

Extras din document

CAPITOLUL I

DREPTUL CIVIL

RAMURĂ A SISTEMULUI NAȚIONAL AL DREPTULUI ROMÂNESC

Secțiunea 1. Considerații generale. Elementele sistemului dreptului.

Dreptul civil1 face parte din sistemul național al dreptului. Normele juridice, instituțiile

juridice și ramurile dreptului sunt strâns legate între ele și alcătuiesc sistemul național al

dreptului, care reflectă unitatea și diversitatea dreptului.

1. Sistemul de drept este un ansamblu, în care elementele sale componente sunt

îmbinate între ele, prin raporturi necesare, aflate în interacțiune, în cadrul sistemului;

normele juridice cu obiect comun, se unesc în instituții juridice, instituțiile juridice se

constituie în ramuri de drept, iar ramurile de drept, la rândul lor, alcătuiesc sistemul național

al dreptului.

1 La data de 1 octombrie 2011 a intrat in vigoare Codul civil roman adoptat prin Legea nr. 287/2009 publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, republicată, cu modificări și completări ulterioare

prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Ulterior, Codul civil a fost modificat prin Ordonanța de

Urgență nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind

Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011 și Legea nr. 60/2012

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare

intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255

din 17 aprilie 2012.

a) Norma juridică este elementul de bază al sistemului dreptului, deci și al dreptului

civil, ca ramură a dreptului și ca element al sistemului. Ea este regula de conduită

generală, obligatorie și impersonală, instituită sau recunoscută de stat, respectarea ei

fiind asigurată la nevoie prin forța coercitivă a statului. Norma juridică are o anumită

structură internă: ipoteza care arată condițiile de aplicare a normei juridice; dispoziția

care prevede conduita ce trebuie urmată de subiectul de drept și sancțiunea care cuprinde

consecința neaplicării dispoziției normei juridice; între cele trei elemente există o deplină

conexiune.

b) Instituția juridică cuprinde normele juridice care reglementează o anumită

grupă de relații sociale, organizate în jurul unei idei centrale, ca un întreg sistematic și

permanent, generând o categorie aparte de raporturi juridice. De exemplu, normele juridice

care reglementează proprietatea formează instituția juridică a dreptului de proprietate. Alte

norme juridice care reglementează convențiile dintre subiectele de drept alcătuiesc instituția

contractului.

Unele instituții juridice cuprind norme aparținând unei singure ramuri de drept, de

exemplu, instituția succesiunii, în cazul acestei instituții, normele sunt organizate în subgrupe

de norme care formează instituția succesiunii legale și instituția succesiunii testamentare.

Există instituții mai complexe care grupează norme din mai multe ramuri de drept. Astfel,

instituția contenciosului administrativ grupează norme de drept administrativ, drept civil,

drept procesual civil, organizare judecătorească etc.

c) Ramura de drept este definită ca un ansamblu de norme juridice și instituții juridice

legate organic între ele, prin obiectul lor comun de reglementare și prin principiile care stau

la baza lor, criteriul obiectiv și unitatea de metodă sau același complex de metode folosite în

reglementarea relațiilor sociale cu specific asemănător. Ramurile de drept desemnează, în

același timp, diviziuni interioare ale aceluiași sistem național de drept, în raport cu

obiectul relațiilor sociale reglementate.

Sistemul dreptului românesc cuprinde diferite ramuri de drept, dintre care cele mai

importante sunt: dreptul constituțional, dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul procesual

civil, dreptul familiei, dreptul comercial, dreptul penal, dreptul procesual penal, drept

internațional public, dreptul internațional privat, teoria statului și dreptului.

Ramurile dreptului pot cuprinde subramuri ale dreptului. Astfel, dreptul maritim este o

subramură a dreptului comercial care grupează totalitatea normelor juridice ce

reglementează relațiile sociale în domeniul transportului maritim, având ca principal izvor de

drept Codul comercial. Clasificarea ramurilor de drept corespunde, în cea mai mare parte,

clasificării științelor juridice. Astfel, când se face referire la știința dreptului civil, apare ideea

ramurii de drept civil, concepută ca o totalitate de norme și instituții specifice și a disciplinei

didactice a dreptului civil. Ramurile dreptului, la rândul lor, sunt grupate în cele două

subdiviziuni tradiționale ale dreptului - dreptul public și dreptul privat, la care doctrina

adaugă dreptul canonic.

Bibliografie

1. Constitutia Romaniei, revizuita prin Legea nr. 429/2003;

2. Codul Civil Roman adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat în temeiul Legii nr.

71/2011, modificat și completat ulterior;

3. Codul de procedură civilă, republicat în temeiul Legii nr. 76/2012, modificat și completat

ulterior;

4. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicata, modificată și

completată ulterior;

5. Legea nr.36/1995 a notarilor publici și a activității notariale;

6. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

7. O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și alte acte de identitate ale

cetățenilor români;

8. O.G. nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor

persoanelor fizice;

9. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

10. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu „Institutii de drept civil în reglementarea noului Cod

civil.”, Editura Hamangiu, București, 2012;

11. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, „Curs de drept civil. Partea generală.”,

Editura Hamangiu, București, 2011;

12. Gabriel Boroi, „Drept civil. Partea generală. Persoanele”, Editura Hamangiu, ed. IV,

București, 2010;

13. Gheorghiu Valeria, Drept civil (I), Partea generală. Persoanele. Curs universitar, Editura

Cermaprint, București, 2009;

14. Gheorghe Beleiu, „Drept civil român, Introducere în dreptul civil, Subiectele dreptului

civil”, ediția XI-a revăzută și adăugită de Marian Nicolae, Petrica Trușcă, Editura

Universul Juridic, București, 2007;

15. Ion Dogaru, Sebastian Cercel, Drept civil. Persoanele., Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007;

16. Ernest Lupan si Ioan Sabau Pop, „Drept civil. Partea generala”, Editura C.H. Beck,

București, 2006;

17. Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, „Tratat de drept civil român. Partea generală.”, vol.I,

Editura C.H. Beck, București, 2006;

18. Aspazia Cojocaru, „Drept civil. Partea generală”, Editura Lumina Lex, București, 2002;

19. Traian Pop, „Persoanele fizice și persoanele juridice”, Editura Lumina Lex, Bucuresti,

1995;

20. St. Răuschi, „Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică”, Editura

Chemarea, Iași, 1994;

21. Traian Pop, „Drept civil. Partea generală”, Editura All Beck, București, 1993;

22. Voicu Costică, Teoria generală a dreptului. Curs univeristar, Ediție revăzută și actualizată,

Editura Universul Juridic, București, 2008.

Preview document

Drept civil - Teoria generala - Pagina 1
Drept civil - Teoria generala - Pagina 2
Drept civil - Teoria generala - Pagina 3
Drept civil - Teoria generala - Pagina 4
Drept civil - Teoria generala - Pagina 5
Drept civil - Teoria generala - Pagina 6
Drept civil - Teoria generala - Pagina 7
Drept civil - Teoria generala - Pagina 8
Drept civil - Teoria generala - Pagina 9
Drept civil - Teoria generala - Pagina 10
Drept civil - Teoria generala - Pagina 11
Drept civil - Teoria generala - Pagina 12
Drept civil - Teoria generala - Pagina 13
Drept civil - Teoria generala - Pagina 14
Drept civil - Teoria generala - Pagina 15
Drept civil - Teoria generala - Pagina 16
Drept civil - Teoria generala - Pagina 17
Drept civil - Teoria generala - Pagina 18
Drept civil - Teoria generala - Pagina 19
Drept civil - Teoria generala - Pagina 20
Drept civil - Teoria generala - Pagina 21
Drept civil - Teoria generala - Pagina 22
Drept civil - Teoria generala - Pagina 23
Drept civil - Teoria generala - Pagina 24
Drept civil - Teoria generala - Pagina 25
Drept civil - Teoria generala - Pagina 26
Drept civil - Teoria generala - Pagina 27
Drept civil - Teoria generala - Pagina 28
Drept civil - Teoria generala - Pagina 29
Drept civil - Teoria generala - Pagina 30
Drept civil - Teoria generala - Pagina 31
Drept civil - Teoria generala - Pagina 32
Drept civil - Teoria generala - Pagina 33
Drept civil - Teoria generala - Pagina 34
Drept civil - Teoria generala - Pagina 35
Drept civil - Teoria generala - Pagina 36
Drept civil - Teoria generala - Pagina 37
Drept civil - Teoria generala - Pagina 38
Drept civil - Teoria generala - Pagina 39
Drept civil - Teoria generala - Pagina 40
Drept civil - Teoria generala - Pagina 41
Drept civil - Teoria generala - Pagina 42
Drept civil - Teoria generala - Pagina 43
Drept civil - Teoria generala - Pagina 44
Drept civil - Teoria generala - Pagina 45
Drept civil - Teoria generala - Pagina 46
Drept civil - Teoria generala - Pagina 47
Drept civil - Teoria generala - Pagina 48
Drept civil - Teoria generala - Pagina 49
Drept civil - Teoria generala - Pagina 50
Drept civil - Teoria generala - Pagina 51
Drept civil - Teoria generala - Pagina 52
Drept civil - Teoria generala - Pagina 53
Drept civil - Teoria generala - Pagina 54
Drept civil - Teoria generala - Pagina 55
Drept civil - Teoria generala - Pagina 56
Drept civil - Teoria generala - Pagina 57
Drept civil - Teoria generala - Pagina 58
Drept civil - Teoria generala - Pagina 59
Drept civil - Teoria generala - Pagina 60
Drept civil - Teoria generala - Pagina 61
Drept civil - Teoria generala - Pagina 62
Drept civil - Teoria generala - Pagina 63
Drept civil - Teoria generala - Pagina 64
Drept civil - Teoria generala - Pagina 65
Drept civil - Teoria generala - Pagina 66
Drept civil - Teoria generala - Pagina 67
Drept civil - Teoria generala - Pagina 68
Drept civil - Teoria generala - Pagina 69
Drept civil - Teoria generala - Pagina 70
Drept civil - Teoria generala - Pagina 71
Drept civil - Teoria generala - Pagina 72
Drept civil - Teoria generala - Pagina 73
Drept civil - Teoria generala - Pagina 74
Drept civil - Teoria generala - Pagina 75
Drept civil - Teoria generala - Pagina 76
Drept civil - Teoria generala - Pagina 77
Drept civil - Teoria generala - Pagina 78
Drept civil - Teoria generala - Pagina 79
Drept civil - Teoria generala - Pagina 80
Drept civil - Teoria generala - Pagina 81
Drept civil - Teoria generala - Pagina 82
Drept civil - Teoria generala - Pagina 83
Drept civil - Teoria generala - Pagina 84
Drept civil - Teoria generala - Pagina 85
Drept civil - Teoria generala - Pagina 86
Drept civil - Teoria generala - Pagina 87
Drept civil - Teoria generala - Pagina 88
Drept civil - Teoria generala - Pagina 89
Drept civil - Teoria generala - Pagina 90
Drept civil - Teoria generala - Pagina 91
Drept civil - Teoria generala - Pagina 92
Drept civil - Teoria generala - Pagina 93
Drept civil - Teoria generala - Pagina 94
Drept civil - Teoria generala - Pagina 95
Drept civil - Teoria generala - Pagina 96
Drept civil - Teoria generala - Pagina 97
Drept civil - Teoria generala - Pagina 98
Drept civil - Teoria generala - Pagina 99
Drept civil - Teoria generala - Pagina 100
Drept civil - Teoria generala - Pagina 101
Drept civil - Teoria generala - Pagina 102
Drept civil - Teoria generala - Pagina 103
Drept civil - Teoria generala - Pagina 104
Drept civil - Teoria generala - Pagina 105
Drept civil - Teoria generala - Pagina 106
Drept civil - Teoria generala - Pagina 107
Drept civil - Teoria generala - Pagina 108
Drept civil - Teoria generala - Pagina 109
Drept civil - Teoria generala - Pagina 110
Drept civil - Teoria generala - Pagina 111
Drept civil - Teoria generala - Pagina 112
Drept civil - Teoria generala - Pagina 113
Drept civil - Teoria generala - Pagina 114
Drept civil - Teoria generala - Pagina 115
Drept civil - Teoria generala - Pagina 116
Drept civil - Teoria generala - Pagina 117
Drept civil - Teoria generala - Pagina 118
Drept civil - Teoria generala - Pagina 119
Drept civil - Teoria generala - Pagina 120
Drept civil - Teoria generala - Pagina 121
Drept civil - Teoria generala - Pagina 122
Drept civil - Teoria generala - Pagina 123
Drept civil - Teoria generala - Pagina 124
Drept civil - Teoria generala - Pagina 125
Drept civil - Teoria generala - Pagina 126
Drept civil - Teoria generala - Pagina 127
Drept civil - Teoria generala - Pagina 128
Drept civil - Teoria generala - Pagina 129
Drept civil - Teoria generala - Pagina 130
Drept civil - Teoria generala - Pagina 131
Drept civil - Teoria generala - Pagina 132
Drept civil - Teoria generala - Pagina 133
Drept civil - Teoria generala - Pagina 134
Drept civil - Teoria generala - Pagina 135
Drept civil - Teoria generala - Pagina 136
Drept civil - Teoria generala - Pagina 137
Drept civil - Teoria generala - Pagina 138
Drept civil - Teoria generala - Pagina 139
Drept civil - Teoria generala - Pagina 140
Drept civil - Teoria generala - Pagina 141
Drept civil - Teoria generala - Pagina 142
Drept civil - Teoria generala - Pagina 143
Drept civil - Teoria generala - Pagina 144
Drept civil - Teoria generala - Pagina 145
Drept civil - Teoria generala - Pagina 146
Drept civil - Teoria generala - Pagina 147
Drept civil - Teoria generala - Pagina 148
Drept civil - Teoria generala - Pagina 149
Drept civil - Teoria generala - Pagina 150
Drept civil - Teoria generala - Pagina 151
Drept civil - Teoria generala - Pagina 152
Drept civil - Teoria generala - Pagina 153
Drept civil - Teoria generala - Pagina 154
Drept civil - Teoria generala - Pagina 155
Drept civil - Teoria generala - Pagina 156
Drept civil - Teoria generala - Pagina 157
Drept civil - Teoria generala - Pagina 158
Drept civil - Teoria generala - Pagina 159
Drept civil - Teoria generala - Pagina 160
Drept civil - Teoria generala - Pagina 161
Drept civil - Teoria generala - Pagina 162
Drept civil - Teoria generala - Pagina 163
Drept civil - Teoria generala - Pagina 164
Drept civil - Teoria generala - Pagina 165
Drept civil - Teoria generala - Pagina 166
Drept civil - Teoria generala - Pagina 167
Drept civil - Teoria generala - Pagina 168
Drept civil - Teoria generala - Pagina 169
Drept civil - Teoria generala - Pagina 170
Drept civil - Teoria generala - Pagina 171
Drept civil - Teoria generala - Pagina 172
Drept civil - Teoria generala - Pagina 173
Drept civil - Teoria generala - Pagina 174
Drept civil - Teoria generala - Pagina 175
Drept civil - Teoria generala - Pagina 176
Drept civil - Teoria generala - Pagina 177
Drept civil - Teoria generala - Pagina 178

Conținut arhivă zip

  • Drept civil - Teoria generala.pdf

Alții au mai descărcat și

Ocrotirea Persoanei Fizice prin Mijloace de Drept Civil

SECȚIUNEA I Ocrotirea unor categorii de persoane fizice – generalități Prin ocrotirea persoanei fizice se înțelege ansamblul mijlocelor de drept...

Prescriptia Extinctiva

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Constituția României

Capitolul I: Teoria constitutiei A.Notiunea de „constitutie” Cuvantul „constitutie” deriva din limba latina in care „constitutio” inseamna...

Notiunea si Clasificarea Bunurilor

INTRODUCERE Sensul termenului “bun”, inclus de legiuitor în art. 285 alin 1, este că el include în sine orice element al activului patrimonial al...

Actul juridic civil

,, Legea este o regulă dictată de puterea legiuitoare, care ordonă, oprește sau permite ceva, și care toată lumea este datoare să i se supună.”...

Delimitarea Dreptului Civil de Celelalte Ramuri de Drept

Dreptul civil este o ramură a sistemului dreptului român; acesta din urmă cuprinde unele ramuri care se deosebesc între ele în special prin natura...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Drept Procesual Civil

DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA GENERALĂ I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SI DREPTUL PROCESUAL PENAL 1.1. ACTIVITATEA JUDICIARĂ...

Ai nevoie de altceva?