Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 62738
Mărime: 154.68KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Safta Romanov

Extras din document

Sensurile cuvantului obligatie

Termenul de obligatie are mai multe sensuri. Astfel, prin obligatie se intelege raportul juridic civil in temeiul caruia una dintre parti, numit creditor, pretinde celeilalte parti, numita debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva.

Obligatia mai poate desemna datoria pe care o are debitorul, in cadrul unui raport juridic de obligatii, de a savarsi fata de creditor o prestatie determinata (a da, a face, a nu face), prestatie care constituie obiectul dreptului de creanta al creditorului.

Prin obligatie intelegem si titlul de valoare emis de stat sau de o societate comerciala, care confera titularului sau posesorului calitatea de creditor al emitentului pentru suma de bani pe care i-a imprumutat-o.

Prin obligatie mai intelegem inscrisul constatator al existentei continutului unui raport juridic obligational, destinat a servi ca mijloc de dovada al acestuia. Ca titlu de valoare, obligatia poate fi nominala (cand in ea se mentioneaza creditorul beneficiar), la ordin (cand creditorul inscris in obligatie o poate transmite prin gir altei persoane) si la purtator (calitatea de creditor este recunoscuta oricarei alte persoane care se afla in posesia titlului).

Cuvantul obligatie mai desemneaza insa si alte obligatii decat cele de natura civila (obligatii morale, obligatia de a satisface serviciul militar etc.). In continuare, vom folosi notiunea de obligatie, in sensul de raport de obligatie, dar mai cu seama cel de latura pasiva a raportului de obligatie.

Definitia obligatiei

Teoria generala a obligatiilor defineste termenul de obligatie atat in sens larg, cat si in sens restrans. In sens larg, prin obligatie se intelege raportul juridic in continutul caruia intra dreptul creditorului de a cere debitorului sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, in caz de neexecutare de bunavoie, avand posibilitatea de a apela la forta de constrangere a statului. Definita astfel, obligatia are in vedere latura sa activa, ceea ce face raportul juridic sa fie denumit drept de creanta sau pur si simplu creanta. Examinat raportul de obligatie din perspectiva laturii sale pasive, mai este denumit obligatie sau datorie.

Elementele raportului juridic obligational sunt:

- subiectele;

- continutul;

- obiectul.

Subiecte ale raportului de obligatie sunt persoanele fizice si persoanele juridice. In anumite situatii si statul poate fi subiect in cadrul unui raport de obligatie. Sub acest aspect, in calitatea sa de dobanditor al succesiunii vacante, statul va primi pasivul succesoral dupa deducerea pasivului, fara a putea fi obligat la plata datoriilor ce ar intrece activul. Intr-un raport de obligatie, subiectul activ este creditorul, iar subiectul pasiv debitorul. Denumirea lor difera in functie de natura raporturilor juridice (ex: vanzator si cumparator la contractul de vanzare cumparare; locator si locatar la contractul de locatiune; donator si donatar la contractul de donatie; autor si victima in cazul savarsiirii unei fapte ilicite etc.) In cazul contractelor sinalagmatice, partile au o dubla calitate, de creditor si debitor (de exemplu, la contractul de vanzare-cumparare, vanzatorul este creditorul pretului si debitorul bunului vandut, iar cumparatorul este debitorul pretului datorat si creditorul bunului cumparat).

De regula, creditorul se determina in momentul in care ia nastere raportul juridic. Uneori, determinarea subiectelor are loc la data executarii obligatiei (ex: oferta de recompensa; titlurile la purtator).

Continutul raportului juridic de obligatie este alcatuit din dreptul la creanta al creditorului si obligatia corespunzatoare acestui drept si care apartine debitorului.

Vom defini dreptul de creanta ca fiind indrituirea creditorului de a pretinde debitorului de a da, de a face sau a nu face ceva. De exemplu, intr-un contract de vanzare-cumparare, dreptul de creanta al vanzatorului este dreptul de a primi pretul, iar dreptul de creanta al cumparatorului este dreptul de a primi bunul cumparat.

Pentru a le distinge de drepturile reale, drepturile de creanta mai sunt cunoscute si sub denumirea de drepturi personale. Sub aspect procesual, actiunea care sanctioneaza drepturile personale este denumita actiune personala.

Obiectul raportului de obligatie consta intr-o actiune (prestatie pozitiva - de a da, de a face) sau inactiune, abtinere (de a nu face).

Criterii de clasificare a obligatiilor

1. Dupa obiectul lor, obligatiile se subdivid in:

a) Obligatii de a da, de a face si de a nu face. Este o clasificare traditionala si are in vedere obiectul fiecarei obligatii.

- Obligatia de a da consta in indatorirea debitorului de a transfera sau de a constitui, in folosul creditorului, un drept real asupra unui lucru. Este necesar ca debitorul sa fie titularul dreptului real respectiv (proprietar, uzufructuar etc.) si sa aiba capacitatea de a instraina.

- Obligatia de a face este indatorirea debitorului de a savarsi anumite fapte, actiuni, lucrari sau servicii. Aceasta obligatie poate fi instantanee, cand se executa dintr-o data (ex: restituirea bunului imprumutat) sau succesiva, adica se executa in timp (ex: intretinerea unei persoane). In practica instantelor, obligatia de a face este intilnita frecvent in sfera antecontractelor.

- Obligatia de a nu face consta in indatorirea debitorului de a se abtine de la savirsirea unuia sau mai multor acte sau fapte determinate. Asemenea obligatii nu sunt susceptibile de executare silita si nici de punere in intarziere (de exemplu, vanzatorul este obligat sa nu tulbure posesia cumparatorului; obligatia de a nu face publica opera o anumita perioada de timp etc.)

Obligatia de a da si de a face mai sunt denumite obligatii pozitive, iar obligatiile de a nu face, obligatii negative.

b) Doctrina juridica a mai propus o clasificare a obligatiilor dupa obiectul lor, admisa si de jurisprudenta, si anume: obligatiile de rezultat si obligatiile de mijloace sau diligenta.

- Obligatiile de rezultat sau obligatiile determinate sunt acele obligatii in care debitorul este tinut sa procure creditorului un anumit rezultat, sa realizeze un scop determinat. De exemplu, sunt considerate obligatii de rezultat, obligatia carausului de a transporta marfa la destinatie; obligatia de a restitui bunul imprumutat la termen; obligatia constructorului de a edifica o anumita constructie. Neindeplinirea rezultatului, face ca debitorul sa fie prezumat in culpa, astfel ca revine sarcina lui sa faca dovada ca neexecutarera obligatiilor contractuale nu-i este imputabila.

- Obligatia de mijloace sau diligenta sunt obligatiile in care debitorul este tinut sa depuna diligentele si sa manifeste stradania pe care o reclama urmarirea unui anumit scop sau a obtinerii unui rezultat, fara ca insusi rezultatul urmarit sa constituie obiectivul obligatiei sale (de exemplu, obligatia medicului de a trata un bolnav in scopul insanatosirii; obligatia profesorului de a pregati un elev in vederea unui examen etc.). Pentru ca debitorul sa raspunda contractual, trebuie sa faca dovada ca el este in culpa de a nu fi depus diligentele necesare, de a nu fi folosit mijloacele necesare, care ar fi putut duce la obtinerea acelui rezultat.

Preview document

Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 1
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 2
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 3
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 4
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 5
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 6
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 7
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 8
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 9
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 10
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 11
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 12
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 13
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 14
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 15
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 16
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 17
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 18
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 19
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 20
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 21
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 22
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 23
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 24
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 25
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 26
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 27
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 28
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 29
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 30
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 31
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 32
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 33
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 34
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 35
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 36
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 37
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 38
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 39
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 40
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 41
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 42
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 43
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 44
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 45
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 46
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 47
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 48
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 49
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 50
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 51
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 52
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 53
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 54
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 55
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 56
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 57
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 58
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 59
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 60
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 61
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 62
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 63
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 64
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 65
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 66
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 67
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 68
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 69
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 70
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 71
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 72
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 73
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 74
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 75
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 76
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 77
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 78
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 79
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 80
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 81
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 82
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 83
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 84
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 85
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 86
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 87
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 88
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 89
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 90
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 91
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 92
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 93
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 94
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 95
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 96
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 97
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 98
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 99
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 100
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 101
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 102
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 103
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 104
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 105
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 106
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 107
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 108
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 109
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 110
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 111
Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Teoria Generala a Obligatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Contractul Civil

I. Contractul civil-noţiune, trăsături şi clasificare 1.1.Noţiune şi trăsătturi Contractul civil este un acord de voinţă intervenit între două...

Noțiuni de Teoria Generală a Obligațiilor

NOTIUNI DE TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR 1. Notiunea de obligatie. Definitie. Teoria generala a obligatiilor este cheia de bolta a dreptului...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Efectele Obligatiilor

1. Executarea directa (în natura) a obligatiilor: a) plata; b) executarea silita în natura a obligatiilor. 2. Executarea indirecta a obligatiilor...

Reglementarea Obligatiilor Civile in Noul Cod Civil

1.Notiuni generale despre obligatii Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit noţiunea de obligaţie, Codul civil român din...

Principiul Relativității Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE 1. Definiţia efectelor actului juridic civil Prin efectele...

Ai nevoie de altceva?