Drept Constituțional

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 80661
Mărime: 1.07MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice.Notiune si caractere juridice

Potrivit art.5 alin.2 din Decretul nr.31/1954, “Capacitatea de folosinta este

capacitatea de a avea drepturi si obligatii”.

În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definitii cu privire la

capacitatea de folosinta .

Tinând seama de legislatia în vigoare – Decretul nr.31/1954 si de Pactul

international privind drepturile civile si politice ale omului, ratificat prin Decretul

nr.212/1974, un alt autor, referindu-se la capacitatea de folosinta considera ca trebuie sa

se tina seama de trei elemente: capacitatea de folosinta a persoanei fizice este o parte a

capacitatii civile a omului; ea consta în aptitudinea omului de a avea drepturi si obligatii;

aceste drepturi si obligatii sunt civile, iar nu drepturi si obligatii în general.

Pornind de la aceste premise, autorul defineste capacitatea de folosinta a

persoanei ca fiind acea parte a capacitatii civile care consta în aptitudinea omului de a

avea drepturi si obligatii civile.

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice are ca surse legislative aproape toate

izvoarele de drept civil: Constitutia României, Codul civil, Codul Familiei, Decretul

nr.31/1954, Decretul nr.212/1974 de ratificare a Pactului international privind drepturile

civile si politice ale omului, Conventia internationala privind drepturile copilului

(ratificata prin Legea nr.18/1990), Legea nr.18/1991 – legea fondului funciar, Legea

nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri

adiacente, etc.

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice are urmatoarele caractere juridice:

legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea si universalitatea.

a) Legalitatea

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice rezida în lege. Ea este creata prin lege

iar nu prin vointa individuala. Art.4 alin.1 din Decretul nr.31/1954 prevede “Capacitatea

civila este recunoscuta tuturor persoanelor"; art.5 alin.1 (prima parte) din acelasi decret

mentioneaza: “Persoana fizica are capacitate de folosinta”.

Legalitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice este fundamentata si de

prevederile art.15 alin.1 din Constitutie care stabileste ca “Cetatenii beneficiaza de

drepturile si libertatile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile

prevazute de acestea”.

b) Generalitatea

Caracterul general al capacitatii de folosinta a persoanei fizice decurge din

caracterul abstract al aptitudinii individului de a avea drepturi si obligatii.

Acest caracter rezulta din definitia legala data de alin.2 al art.5 din Decretul

nr.31/1954 : “Capacitatea de folosinta este capacitatea de a avea drepturi si obligatii”,

fara sa îngradeasca sfera drepturilor si obligatiilor pe care le poate avea acest subiect de

drept civil.

2

c) Inalienabilitatea capacitatii de folosinta a persoanei fizice exprima ideea ca

aceasta capacitate nu poate forma, în tot sau în parte, obiect de renuntare si nici obiect de

înstrainare.

Acest caracter este consacrat în art.6 alin.2 din Decretul nr.31/1954 în sensul ca

“Nimeni nu poate renunta, nici în tot nici în parte, la capacitatea de folosinta…”.

În contextul celor mentionate, putem spune ca orice act juridic prin care o

persoana fizica ar dispune – prin renuntare sau înstrainare – în tot sau în parte, temporar

sau definitiv, de capacitatea sa de folosinta, ar fi lovit de nulitate absoluta.

d) Intangibilitatea

În art.6 alin.1 din Decretul nr.31/1954 se prevede ca “nimeni nu poate fi îngradit

în capacitatea de folosinta si nici lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exercitiu,

decât în conditiile prevazute de lege”.

Cu alte cuvinte, capacitatea de folosinta fiind intangibila, acesteia nu i se poate

aduce limitari, îngradiri, decât prin texte exprese de lege.

e) Egalitatea

Egalitatea în fata legii civile este unul dintre principiile fundamentale ale dreptului

civil. Acest principiu este consacrat în dispozitiile Decretului nr.31/1954, în Pactul

international privind drepturile civile si politice ale omului si în Conventia cu privire la

drepturile copilului.

Respectarea acestui caracter este asigurata atât prin mijloace de drept civil, cât si

de drept penal.

f) Universalitatea

Este acel caracter juridic care consta în însusirea capacitatii de folosinta de a fi

recunoscuta, atribuita tuturor persoanelor fizice. Universalitatea este consacrata atât în

reglementarile nationale cât si în cele internationale.

Astfel, în art.4 alin.1 din Decretul nr.31/1954 se prevede “Capacitatea civila este

recunoscuta tuturor persoanelor”, iar art.6 alin.1 mentioneaza “Nimeni nu poate fi lipsit

de capacitatea de folosinta…, decât în cazurile si conditiile prevazute de lege”.

Începutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice

Cu privire la începutul capacitatii de folosinta, regula este ca aceasta se

dobândeste de la nastere. Acest lucru este consacrat în art.7 alin.1 din Decretul

nr.31/1954, “Capacitatea de folosinta începe de la nasterea persoanei…”. Deci, data

nasterii persoanei fizice este data începutului capacitatii de folosinta a acesteia

Prin art.7 alin.2 din Decretul nr.31/1954 se stabileste o exceptie de la regula mai

sus mentionata. Potrivit acestei reglementari, “Drepturile copilului sunt recunoscute de la

conceptie, însa numai daca el se naste viu”.

În materia capacitatii succesorale a persoanei fizice, art.654 Cod civil prevede :

“Pentru a succede trebuie neaparat ca persoana ce succede sa existe în momentul

deschiderii succesiunii.

Copilul conceput este considerat ca exista.

Copilul nascut mort este considerat ca nu exista”.

În materia donatiei si testamentului se admite

Preview document

Drept Constituțional - Pagina 1
Drept Constituțional - Pagina 2
Drept Constituțional - Pagina 3
Drept Constituțional - Pagina 4
Drept Constituțional - Pagina 5
Drept Constituțional - Pagina 6
Drept Constituțional - Pagina 7
Drept Constituțional - Pagina 8
Drept Constituțional - Pagina 9
Drept Constituțional - Pagina 10
Drept Constituțional - Pagina 11
Drept Constituțional - Pagina 12
Drept Constituțional - Pagina 13
Drept Constituțional - Pagina 14
Drept Constituțional - Pagina 15
Drept Constituțional - Pagina 16
Drept Constituțional - Pagina 17
Drept Constituțional - Pagina 18
Drept Constituțional - Pagina 19
Drept Constituțional - Pagina 20
Drept Constituțional - Pagina 21
Drept Constituțional - Pagina 22
Drept Constituțional - Pagina 23
Drept Constituțional - Pagina 24
Drept Constituțional - Pagina 25
Drept Constituțional - Pagina 26
Drept Constituțional - Pagina 27
Drept Constituțional - Pagina 28
Drept Constituțional - Pagina 29
Drept Constituțional - Pagina 30
Drept Constituțional - Pagina 31
Drept Constituțional - Pagina 32
Drept Constituțional - Pagina 33
Drept Constituțional - Pagina 34
Drept Constituțional - Pagina 35
Drept Constituțional - Pagina 36
Drept Constituțional - Pagina 37
Drept Constituțional - Pagina 38
Drept Constituțional - Pagina 39
Drept Constituțional - Pagina 40
Drept Constituțional - Pagina 41
Drept Constituțional - Pagina 42
Drept Constituțional - Pagina 43
Drept Constituțional - Pagina 44
Drept Constituțional - Pagina 45
Drept Constituțional - Pagina 46
Drept Constituțional - Pagina 47
Drept Constituțional - Pagina 48
Drept Constituțional - Pagina 49
Drept Constituțional - Pagina 50
Drept Constituțional - Pagina 51
Drept Constituțional - Pagina 52
Drept Constituțional - Pagina 53
Drept Constituțional - Pagina 54
Drept Constituțional - Pagina 55
Drept Constituțional - Pagina 56
Drept Constituțional - Pagina 57
Drept Constituțional - Pagina 58
Drept Constituțional - Pagina 59
Drept Constituțional - Pagina 60
Drept Constituțional - Pagina 61
Drept Constituțional - Pagina 62
Drept Constituțional - Pagina 63
Drept Constituțional - Pagina 64
Drept Constituțional - Pagina 65
Drept Constituțional - Pagina 66
Drept Constituțional - Pagina 67
Drept Constituțional - Pagina 68
Drept Constituțional - Pagina 69
Drept Constituțional - Pagina 70
Drept Constituțional - Pagina 71
Drept Constituțional - Pagina 72
Drept Constituțional - Pagina 73
Drept Constituțional - Pagina 74
Drept Constituțional - Pagina 75
Drept Constituțional - Pagina 76
Drept Constituțional - Pagina 77
Drept Constituțional - Pagina 78
Drept Constituțional - Pagina 79
Drept Constituțional - Pagina 80
Drept Constituțional - Pagina 81
Drept Constituțional - Pagina 82
Drept Constituțional - Pagina 83
Drept Constituțional - Pagina 84
Drept Constituțional - Pagina 85
Drept Constituțional - Pagina 86
Drept Constituțional - Pagina 87
Drept Constituțional - Pagina 88
Drept Constituțional - Pagina 89
Drept Constituțional - Pagina 90
Drept Constituțional - Pagina 91
Drept Constituțional - Pagina 92
Drept Constituțional - Pagina 93
Drept Constituțional - Pagina 94
Drept Constituțional - Pagina 95
Drept Constituțional - Pagina 96
Drept Constituțional - Pagina 97
Drept Constituțional - Pagina 98
Drept Constituțional - Pagina 99
Drept Constituțional - Pagina 100
Drept Constituțional - Pagina 101
Drept Constituțional - Pagina 102
Drept Constituțional - Pagina 103
Drept Constituțional - Pagina 104
Drept Constituțional - Pagina 105
Drept Constituțional - Pagina 106
Drept Constituțional - Pagina 107
Drept Constituțional - Pagina 108
Drept Constituțional - Pagina 109
Drept Constituțional - Pagina 110
Drept Constituțional - Pagina 111
Drept Constituțional - Pagina 112
Drept Constituțional - Pagina 113
Drept Constituțional - Pagina 114
Drept Constituțional - Pagina 115
Drept Constituțional - Pagina 116
Drept Constituțional - Pagina 117
Drept Constituțional - Pagina 118
Drept Constituțional - Pagina 119
Drept Constituțional - Pagina 120
Drept Constituțional - Pagina 121
Drept Constituțional - Pagina 122
Drept Constituțional - Pagina 123
Drept Constituțional - Pagina 124
Drept Constituțional - Pagina 125
Drept Constituțional - Pagina 126
Drept Constituțional - Pagina 127
Drept Constituțional - Pagina 128
Drept Constituțional - Pagina 129
Drept Constituțional - Pagina 130
Drept Constituțional - Pagina 131
Drept Constituțional - Pagina 132
Drept Constituțional - Pagina 133
Drept Constituțional - Pagina 134
Drept Constituțional - Pagina 135
Drept Constituțional - Pagina 136
Drept Constituțional - Pagina 137
Drept Constituțional - Pagina 138
Drept Constituțional - Pagina 139
Drept Constituțional - Pagina 140
Drept Constituțional - Pagina 141
Drept Constituțional - Pagina 142
Drept Constituțional - Pagina 143
Drept Constituțional - Pagina 144
Drept Constituțional - Pagina 145
Drept Constituțional - Pagina 146
Drept Constituțional - Pagina 147
Drept Constituțional - Pagina 148
Drept Constituțional - Pagina 149
Drept Constituțional - Pagina 150
Drept Constituțional - Pagina 151
Drept Constituțional - Pagina 152

Conținut arhivă zip

  • Drept Constitutional
    • drept constitutional partea a II-a.pdf
    • drept constitutional partea I.pdf

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Conținutul Raportului Juridic Civil

Este construit din drepturile subiectului activ si din îndatoririle subiectului pasiv. Clasificarea drepturilor subiective: 1. Dupa sfera...

Drept Constituțional

INTRODUCERE Modulul “Drept Constituţional” face parte dintre disciplinele fundamentale de pregătire a viitorilor jurişti. Acesta are ca scop...

Sancțiunile Procedurale

Principalele sanctiuni procedurale sunt : 1. nulitatea, 2. decaderea, 3. perimarea 4. amenda judiciara, 5. cheltuielile de judecata....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Supremația Constituției

Capitolul I. Teoria Constituţiei Constituţia, ca lege fundamentală a statului, reprezintă izvorul juridic al dreptului constituţional. Ea stă la...

Partidele politice - principalii pioni ai exercițiului puterii

Introducere Relația popor - putere politică- stat - putere de stat are nu doar un caracter simbolic ci și unul juridic deoarece raporturile...

Dreptul Constituțional

Introducere Ramura principală a dreptului este dreptul constituţional care prin normele sale consacră şi ocroteşte cele mai importante valori...

Definiția dreptului constituțional

Aparitia disciplinei de drept constitutional Notiunea de „drept constitutional” a aparut la sfarsitul secolului al XVIII-lea, dupa ce curentul...

Drept constituțional - suport de curs

Drept Constitutional – Curs 1 Dreptul constitutional reprezinta acea ramura a dreptului formata din norme juridice care reglementeaza relatiile...

Drept Constituțional

Capitolul I. Locul dreptului constitutional în sistemul de drept Sectiunea 1. Sistemul dreptului. Nimeni nu poate spune exact când si în ce...

Dreptul constituțional

1.Notiunea Dreptului constitutional. Subiectii DC Dreptul constitutional este ramura de drept care este formată din normele juridice care...

Ai nevoie de altceva?