Drept Procesual Civil

Imagine preview
(8/10 din 12 voturi)

Acest curs prezinta Drept Procesual Civil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

PARTEA I

1. Principiile fundamentale ale dr.pr.civ.

2. Participantii la procesul civil.

a) interventia

b) chemarea în judecata a altor persoane

3. Actiunea civila.

4. Competenta instantelor judecatoresti.

5. Actele de procedura.

6. Termenele de procedura.

7. Sanctiuni procedurale.

8. Cheltuielile de judecata.

PARTEA II - Desfasurarea judecatii în fata primei instante

1. Etapa pregatitoare.

2. Dezbaterea cauzei în sedinta publica.

3. Deliberarea si pronuntarea hotarârii judecatoresti.

PARTEA III - Caile de atac.

1. Apelul.

2. Recursul.

3. Contestatia în anulare.

4. Revizuirea.

5. Recursul în interesul legii.

PARTEA IV - Proceduri speciale

1. Procedura necontencioasa.

2. Procedura arbitrajului privat. (scoasa)

3. Ordonanta presedintiala.

4. Procedura refacerii înscrisurilor si hotarârilor disparute.

5. Procedura ofertei reale. (scoasa)

6. Procedura divortului.

7. Procedura împartelilor judiciare.

8. Procedura actiunilor posesorii. (scoasa)

9. Procedura de solutionare a litigiilor comerciale. (scoasa)

PARTEA V – Executarea silita (scoasa)

PRINCIPIILE DREPTULUI PROCESUAL PENAL

a) p. legalitatii (norma constitutionala);

b) p. independentei judecatorului si supunerii lui numai fata de lege – controlul judiciar nu constituie o imixtiune în activitatea de judecata, deoarece acesta intervine dupa pronuntarea hotarârii;

c) p. inamovibilitatii judecatorilor;

d) p. adevarului;

e) p. rolului activ al judecatorului (art.129, 103, 295 )

f) P. egalitatii partilor în fata instantei.

g) P. desfasurarii proceselor în limba româna;

h) P. publicitatii;

i) P. oralitatii;

j) P. contradictorialitatii;

k) P. dreptului la aparare;

l) P. disponibilitatii – disponibilitatea materiala (dr. de a se dispune de obiectul litigiului); disponibilitatea procesuala (dr. de a dispune de mijloacele procesuale de aparare);

m) P. nemijlocirii – obligatia instantei de a cerceta în mod direct întregul material probatoriu (exc: comisiile rogatorii);

n) P. continuitatii – imposibil de aplicat în practica, se reduce la jumatate – hotarârea judecatoreasca sa se pronunte de catre acei judecatori care au alcatuit completul de judecata (art.304.C.pr.)

PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL

A. Participantii principali

I. Instanta

II. Partile

III. Tertele persoane

IV. Organele de executare

B. Participantii auxiliari – martori, experti, interpreti etc.

PARTILE ÎN PROCESUL CIVIL

Coparticiparea procesuala

Se mai numeste si litisconsortiu procesual;

Coparticiparea trebuie sa aiba acelasi obiect al pricinii si sa fie un drept/obligatie comuna partilor.

Formele coparticiparii procesuale:

a) dupa pozitia partilor: activa, pasiva, mixta (mai multi reclamanti actioneaza mai multi pârâti);

b) coparticipare initiala (o data cu cererea de chem în judecata), coparticipare ulterioara;

c) facultativa, necesara;

d) subiectiva, obiectiva (ex. cazul conexitatii actiunilor, exceptia de litispendenta)

Efectele litisconsortiului.

- art.48 (litisconsortiul facultativ)

- actioneaza regula ca dovezile, odata administrate, sunt câstigate cauzei.

Conditiile necesare pentru a fi parte în proces

- capacitate procesuala de folosinta;

- calitate procesuala;

- justificarea unui interes.

Drepturile si obligatiile partilor – abuzul de drept (art.723). Abuzul de drept are o latura subiectiva – reaua-credinta si o latura obiectiva – deturnarea dreptului de la finalitatea sa.

Tertele persoane în proces – conditii:

- conditii generale, similare oricarei parti procesuale;

- conditii specifice – existenta unui proces pendent (în stare de judecata) si existenta unei legaturi între cererea principala si cea de participare a tertului.

Formele de participare a tertului

a) interventia (propriu-zisa),

b) chemarea în judecata a altor persoane,

c) chemarea în garantie,

d) aratarea titularului dreptului.

INTERVENTIA

- Interventia voluntara (numita si activa sau propriu-zisa) – atunci când tertul intervine din proprie initiativa:

(a) interventia în interes propriu (interventie principala);

(b) interventia în interesul uneia din parti (interventie accesorie).

- Interventia fortata:

(a) chemarea în judecata a altor persoane;

(b) chemarea în garantie,

(c) aratarea titularului dreptului.

Interventia principala – este o actiune prin care tertul formuleaza o pretentie distincta dar conexa cu cererea principala.

Domeniul de aplicabilitate – nu se poate interveni în procesele cu drepturi strict personale (ex: divort).

- se poate invoca pâna la etapa dezbaterii pricinii. Exc: in apel, cu permisiunea partilor.

Interventia principala se solutioneaza în doua etape: Admiterea în principiu; Solutionarea cererii.

Intervenientul va dobândi statutul de reclamant. Dar nu va putea ramâne în proces daca reclamantul va renunta la actiune, caci interventia se judeca o data cu actiunea principala.

Interventia produce aceleasi efecte pe care le produce introducerea unei actiuni în judecata (înceteaza buna-credinta, creantele produc dobânzi etc.)

Interventia accesorie

Are un domeniu de aplicabilitate mai larg decât interventia principala. Nu poate fi folosita în litigiile în care se solutioneaza starea si capacitatea persoanei. Prin interventia alaturi de una dintre parti, tertul încearca sa-si apere un interes al sau, are ar fi lezat daca o anume parte ar pierde procesul. Poate fi formulata în orice faza a judecatii, inclusiv în recurs.

Procedura interventiei accesorii

- se introduce printr-o simpla cerere (vz. art.82 – formularea cererii)

- împotriva cererii se poate depune întâmpinare de catre oricare parte.

CHEMAREA ÎN JUDECATA A ALTOR PERSOANE

Este o actiune introdusa de una din parti, în scopul preîntâmpinarii unui litigiu viitor, împotriva tertilor care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul.

Conditiile chemarii în judecata a altor persoane

- sa existe posibilitatea ca tertul vizat sa pretinda acelasi drept ca si reclamantul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Drept Procesual Civil.doc