Drepturi de Proprietate Privata

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 19134
Mărime: 64.69KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Sectiunea I-a

Definitie, reglementare si caracterele juridice ale

dreptului de proprietate privata

1. Definitie

În literatura de specialitate au fost formulate mai multe definitii ale dreptului de proprietate privata, noi achiesând la urmatoarea: Dreptul de proprietate privata este „acel drept real asupra unor bunuri imobile sau mobile, altele decât cele ce alcatuiesc domeniul public, care confera titularilor exercitarea posesiei, folosintei si dispozitiei în mod exclusiv prin putere si interes propriu, cu respectarea dispozitiilor legale”.

Din toate definitiile proprietatii private se desprind, în principal, urmatoarele trasaturi specifice:

- titular al dreptului de proprietate privata poate fi orice subiect de drept: persoanele fizice sau juridice, inclusiv statul si unitatile administrativ-teritoriale;

- obiect al dreptului de proprietate privata poate fi orice bun, cu exceptia celor care fac parte din domeniul public al statului si unitatilor administrativ-teritoriale;

- bunurile proprietate privata sunt alienabile, prescriptibile si sesizabile întrucât se afla în circuitul civil.

Referitor la reglementarea regimului juridic general al proprietatii private precizam ca în art.73 alin.3 lit. „m” din Constitutie se prevede ca prin lege organica se reglementeaza „regimul juridic general al proprietatii ” dar pâna în prezent nu a fost edictata nici o lege organica privitoare la proprietatea privata asa cum a fost adoptata Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

Totusi exista dispozitii referitoare la regimul juridic al proprietatii private în alte legi organice pe care le vom prezenta pe parcursul acestei lucrari.

Prin Constitutie proprietatii private i se asigura si i se garanteaza un regim de protectie.

Astfel, potrivit prevederilor art.44 din Constitutie „Dreptul de proprietate privata precum si creantele asupra statului sunt garantate” (alin.1).

„Proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal de lege, indiferent de titular” (alin.2 teza I).

În alineatul 3 al aceluiasi articol 44 din Constitutie se dispune ca: „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire” iar în alineatul 5 al aceluiasi articol se precizeaza: „Pentru lucrari de interes general autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor precum si pentru alte daune imputabile autoritatii”.

În art.136 alin.5 din Legea fundamentala se consacra principiul inviolabilitatii proprietatii private dispunând ca: „Proprietatea privata este inviolabila în conditiile legii organice”.

Precizam ca unele acte normative atunci când se refera la proprietatea privata utilizeaza doua notiuni si anume: proprietate privata când se refera la persoanele fizice si juridice ca titulare ale dreptului de proprietate privata sau domeniu privat cu semnificatia de totalitate a bunurilor ce formeaza obiectul proprietatii private a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale.

2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata

Dreptul de proprietate este un drept real absolut si patrimonial.

- Reamintim ca dreptul real este dreptul subiectiv în virtutea caruia titularul îsi poate exercita prerogativele asupra unui bun fara concursul altcuiva, dreptul absolut este acel drept care presupune existenta unui subiect activ determinat (proprietarul) si a unui subiect pasiv nedeterminat format din celelalte subiecte, fiind opozabil „erga omnes”, iar dreptul patrimonial este acel drept real al carui continut poate fi exprimat în bani.

Preview document

Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 1
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 2
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 3
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 4
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 5
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 6
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 7
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 8
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 9
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 10
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 11
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 12
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 13
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 14
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 15
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 16
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 17
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 18
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 19
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 20
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 21
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 22
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 23
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 24
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 25
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 26
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 27
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 28
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 29
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 30
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 31
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 32
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 33
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 34
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 35
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 36
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 37
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 38
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 39
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 40
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 41
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 42
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 43
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 44
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 45
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 46
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 47
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 48
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 49
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 50
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 51
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 52
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 53
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 54
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 55
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 56
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 57
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 58
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 59
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 60
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 61
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 62
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 63
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 64
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 65
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 66
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 67
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 68
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 69
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 70
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 71
Drepturi de Proprietate Privata - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Drepturi de Proprietate Privata.docx

Alții au mai descărcat și

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Atributele Dreptului de Proprietate

1.Introducere Înainte de a vorbi despre atributele dreptului de proprietate, considerăm că trebuie sa definim noţiunea de drept de proprietate şi...

Dreptul de Proprietate Privata

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Drept Civil II - Persoanele

CURS 1 28 februarie 2008 PERSOANA FIZICĂ Dispoziţiile normative referitoare la persoana fizică se găsesc răspândite în foarte multe acte...

Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna

- acea modalit juridica a dr de propriet care se caracterizeaza prin aceea ca dr de propriet apartine concomitent la 2 sau mai multe pers, care...

Dreptul de Proprietate și alte Drepturi Reale

Curs I Patrimoniul şi drepturile patrimoniale 1. Structura generală a noţiunii de patrimoniu a) Noţiune Codul civil sau alte legi nu conţin o...

Drept Civil - Curs 6

DEZMEMBRARILE DREPTULUI DE PROPRIETATE Ca drept complet, proprietatea însumeaza atributele deja cunoscute, posesia, folosinta si dispozitia care...

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în...

Ai nevoie de altceva?