Drepturi Reale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 44492
Mărime: 202.28KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE PATRIMONIU ŞI DREPTURI PATRIMONIALE

1.1. Caracterele juridice specifice patrimoniului

1.2. Funcţiile patrimoniului

1.3. Conţinutul patrimoniului

1.4. Clasificarea drepturilor reale

1.4.1. Despre drepturile reale principale

1.4.2. Despre drepturile reale accesorii

1.5. Despre obligaţiile reale

Noţiuni introductive despre patrimoniu şi despre drepturile patrimoniale

Ce este un patrimoniu? De unde a izvorât noţiunea? Ce importanţă are? De ce o studiem la o facultate de drept? Există în prezent o definiţie a acestei noţiuni acceptată unanim? A evoluat noţiunea de la apariţie până astăzi? Cine sunt teoreticienii jurişti din România şi Europa care au pronunţat în doctrină păreri şi au dezvoltat teorii despre patrimoniu şi drepturi patrimoniale?

Iată câteva repere pentru acest curs care este prima treaptă spre documentarea dumneavoastră în studiul a ceea ce numim „Drepturi reale principale” în sistemul Codului Civil.

Indiscutabil noţiunea nu vă este o necunoscută, o întâlnim şi o folosim în a exprima părerea despre averea cuiva, ori chiar a noastră personală.

Dar, acum facem traducerea juridică a termenului de patrimoniu. Lăsăsm deoparte exprimarea laică, populară „de avere” şi preluăm termenul academic, juridic. În lumina acestor teremeni juridici patrimoniul ne face să înţelegem sau să ne gândim la totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care le are o persoană, drepturi şi obligaţii ce au neapărat o valoare economică (acest lucru însemnând neapărat o evaluare în bani).

Făcând un pas mai departe suntem în situaţia totalităţii drepturilor şi datoriilor actuale (la zi) şi totodată şi viitoare a unei persoane, în care drepturile deţinute răspund de plata datoriilor.

Exemplu: o creanţă este dreptul, unei persoane numită creditor, de a cere executarea unei prestaţiuni ce reprezintă un element activ al patrimoniului, iar obligaţia debitorului de a efectua prestaţia, este elementul pasiv al patrimoniului acestuia.

Dacă apelăm la Codul Civil vom constata că nu găsim o definiţie a patrimoniului. Doctrina juridică română şi europeană a formulat diverse definiţii care pe parcurs au dat naştere la critici din partea teoreticienilor, însă ca un punct de vedere personal la o analiză pur teoretică toţi rămân pe ideea enunţată că suntem în faţa „totalităţii drepturilor şi datoriilor prezente şi viitoare a unei persoane fizice sau juridice”. Nuanţele şi ajustările din definiţiile doctrinarilor fiind conjuncturale şi influneţate de dezvoltarea economică şi socială din perioada elaborării definiţiei.

Vă recomand următorii autori de tratate şi cursuri în care veţi găsi definiţii: Tudor Popescu, Drept civil; Ovidiu Ungureanu, Curs practic de drepturi reale; Felician Cotea, Drept civil. Drepturi reale principale; L. Pop, L. M. Harosa, Drept civil. Drepturi principale; V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale; C. Bârsan, Drept civil. Drepturi reale principale; C. Stătescu, D. Bârsan, Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale; L. Pop, Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, E. Lupan, I. Reghini, Drept civil. Drepturi reale; Ionaşcu – Brădeanu, Drepturile reale principale în RS Română; I. Lulă, Drepturi reale.

Prezentăm câteva definiţii:

-Felician Cotea – nu face trimitere decât la textul art. 781 C. civ. Şi art. 1718 C. civ. o ri la art. 42 din D 31/1945 privitor la persoanele fizice şi juridice, art. 119 din Legea 215/2001 privind admininistraţia publică locală .

-Patrimoniul este o entitate juridică distinctă care reprezintă totalitatea sau universalitatea drepturilor patrimoniale şi obligaţiilor care aparţin unei persoane.

-Patrimoniul ca entitate juridică distinctă reprezintă totalitatea sau universalitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale care aparţin unei persoane.

-Patrimoniul este totalitatea drepturilor şi obligaţiilor având o mare valoare economică, a bunurilor la care se referă aceste drepturi, aparţinând unei persoane ale căror nevoi sau sarcini este destinat să le satisfacă.

Din aceste definiţii rezultă pregnant două aspecte şi anume că ele cuprind o latură „activă” a patrimoniului şi în contrapunere, o latură „pasivă”.

Conţinutul laturii „active” este compus din valoarea tuturor drepturilor patrimoniale aparţin care unei persoane. Facem referire atât la drepturile reale cât şi la cele de creanţă. Latura „pasivă” este compusă din valoarea tuturor obligaţiilor patrimoniale ce incumbă unei persoane. Este vorba de datoriile evaluabile în bani ce privesc exclusiv acea persoană care este titulară a patrimoniului despre care facem vorbire.

Aceste două laturi ale patrimoniului coexistă într-o legătură indestructibilă, ele condiţionează solvabilitatea patrimoniului, dar nu afectează universalitatea acestuia.

1.1. Caracterele juridice specifice patrimoniului

În doctrină veţi găsi în mod constant următoarele cinci caractere:

a) Universalitatea juridică a patrimoniului,

b) Personalitatea patrimoniului,

c) Unicitatea şi divizibilitatea patrimoniului,

d) Inalienabilitatea patrimoniului,

e) Realitatea patrimoniului.

Preview document

Drepturi Reale - Pagina 1
Drepturi Reale - Pagina 2
Drepturi Reale - Pagina 3
Drepturi Reale - Pagina 4
Drepturi Reale - Pagina 5
Drepturi Reale - Pagina 6
Drepturi Reale - Pagina 7
Drepturi Reale - Pagina 8
Drepturi Reale - Pagina 9
Drepturi Reale - Pagina 10
Drepturi Reale - Pagina 11
Drepturi Reale - Pagina 12
Drepturi Reale - Pagina 13
Drepturi Reale - Pagina 14
Drepturi Reale - Pagina 15
Drepturi Reale - Pagina 16
Drepturi Reale - Pagina 17
Drepturi Reale - Pagina 18
Drepturi Reale - Pagina 19
Drepturi Reale - Pagina 20
Drepturi Reale - Pagina 21
Drepturi Reale - Pagina 22
Drepturi Reale - Pagina 23
Drepturi Reale - Pagina 24
Drepturi Reale - Pagina 25
Drepturi Reale - Pagina 26
Drepturi Reale - Pagina 27
Drepturi Reale - Pagina 28
Drepturi Reale - Pagina 29
Drepturi Reale - Pagina 30
Drepturi Reale - Pagina 31
Drepturi Reale - Pagina 32
Drepturi Reale - Pagina 33
Drepturi Reale - Pagina 34
Drepturi Reale - Pagina 35
Drepturi Reale - Pagina 36
Drepturi Reale - Pagina 37
Drepturi Reale - Pagina 38
Drepturi Reale - Pagina 39
Drepturi Reale - Pagina 40
Drepturi Reale - Pagina 41
Drepturi Reale - Pagina 42
Drepturi Reale - Pagina 43
Drepturi Reale - Pagina 44
Drepturi Reale - Pagina 45
Drepturi Reale - Pagina 46
Drepturi Reale - Pagina 47
Drepturi Reale - Pagina 48
Drepturi Reale - Pagina 49
Drepturi Reale - Pagina 50
Drepturi Reale - Pagina 51
Drepturi Reale - Pagina 52
Drepturi Reale - Pagina 53
Drepturi Reale - Pagina 54
Drepturi Reale - Pagina 55
Drepturi Reale - Pagina 56
Drepturi Reale - Pagina 57
Drepturi Reale - Pagina 58
Drepturi Reale - Pagina 59
Drepturi Reale - Pagina 60
Drepturi Reale - Pagina 61
Drepturi Reale - Pagina 62
Drepturi Reale - Pagina 63
Drepturi Reale - Pagina 64
Drepturi Reale - Pagina 65
Drepturi Reale - Pagina 66
Drepturi Reale - Pagina 67
Drepturi Reale - Pagina 68
Drepturi Reale - Pagina 69
Drepturi Reale - Pagina 70
Drepturi Reale - Pagina 71
Drepturi Reale - Pagina 72
Drepturi Reale - Pagina 73
Drepturi Reale - Pagina 74
Drepturi Reale - Pagina 75
Drepturi Reale - Pagina 76
Drepturi Reale - Pagina 77
Drepturi Reale - Pagina 78
Drepturi Reale - Pagina 79
Drepturi Reale - Pagina 80
Drepturi Reale - Pagina 81
Drepturi Reale - Pagina 82
Drepturi Reale - Pagina 83
Drepturi Reale - Pagina 84
Drepturi Reale - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Drepturi Reale.docx

Alții au mai descărcat și

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate

Noţiune. Reglementare Modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt mijloacele juridice (acte şi fapte juridice) prin care acest drept se...

Dreptul la Proprietate Publica si Privata

I. Proprietatea şi dreptul de proprietate Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de...

Modalitati de Dobandire a Proprietatii

NOTIUNI GENERALE Modurile de dobandire a proprietatii sunt mijloacele juridice prin care se dobandeste o proprietate. Ele sunt enumerate in art....

Drept Civil - Dreptul de Proprietate - Actiuni Posesorii

1.Consideraţii generale asupra posesiei şi acţiunilor destinate a o apăra Acţiunile posesorii au o istorie îndelungată, fiind cunoscute încă...

Dezmembrămintele Dreptului de Proprietate Privată în Noul Cod Civil

Capitolul I. Aspecte teoretice și legale privind proprietatea privată 1.1. Definirea conceptului de proprietate privată Conform prevederilor...

Patrimoniu

Introducere Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic civil este alcătuit din...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Drepturi Reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL 1. Noţiunea de patrimoniu Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a patrimoniului deşi numeroase texte legale...

Ai nevoie de altceva?