Drepturi Reale

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 7 fișiere: pdf
Pagini : 194 în total
Cuvinte : 68633
Mărime: 1.33MB (arhivat)
Publicat de: David Ion Nistor
Cost: Gratis

Extras din curs

CAPITOLUL I

PATRIMONIUL

1. Noţiunea de patrimoniu

Codul civil sau alte legi nu conţin o definiţie a

patrimoniului deşi numeroase texte legale fac referiri la aceastã

noţiune. În accepţiunea curentã prin patrimoniu se înţelege

averea sau avuţia unei persoane. Într-o accepţiune ceva mai

restrânsã se vorbeşte de patrimoniu public ori în alte situaţii de

patrimoniu cultural etc. Ne intereseazã însã sensul tehnic,

juridic al acestei noţiuni; pe cât este el de familiar în limbajul

profan, pe atât de abstract este în limbajul juridic.

Pentru a-l circumscrie este necesar sã ne întoarcem la

distincţiile sau clasificarea drepturilor patrimoniale deoarece,

anticipând puţin, patrimoniul se referã exclusiv la sfera

drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale (etimologic din latinescul

patrimonium care derivã de la pater familias care era

proprietarul întregii averi familiale). Astfel drepturile şi

obligaţiile unei persoane pot sã poarte asupra unor bunuri

determinate considerate ut singuli faţã de celelalte drepturi şi

obligaţii ale aceluiaşi subiect de drept. Sub acest titlu am

calificat drepturile reale şi personale (de creanţã), mobiliare şi

imobiliare, corporale şi incorporale etc. Dar, de altã parte,

drepturile şi obligaţiile patrimoniale pot sã poarte asupra unui

ansamblu de bunuri, adicã asupra unei universalitãţi. 1

Tradiţional se distinge între universalitatea de drept (adicã

patrimoniul) şi diverse universalitãţi de fapt. Acestea din urmã

nu au un contur precis dar sunt aplicate diferitelor mase de

bunuri care au caractere diferite. Singura trãsãturã comunã a

1 I.P.Filipescu, Dreptul civil. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, Ediţie

revãzutã şi completatã, Editura Actami, Bucureşti, 1998, p. 7-22; L. Pop, Dreptul

de proprietate şi dezmembrãmintele sale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p.

7-9;

acestor mase de bunuri este cã ele nu înglobeazã totalitatea

drepturilor şi obligaţiilor unei persoane, ele fiind fracţiuni de

patrimoniu sau, într-un alt termen, "sub-patrimoniu"; ele deci nu

cuprind un activ şi un pasiv. De pildã, fondul de comerţ care

constituie un ansamblu de bunuri mobile şi imobile, corporale

sau incorporale în scopul atragerii clientelei şi obţinerii de

profit. Sau, într-un alt exemplu, uzufructul constituit asupra unei

turme de vite (art. 556 C.civ.). Unii autori susţin cã pe lângã

aceste douã feluri de universalitãţi (universalitãţi de drept şi

universalitãţi de fapt) trebuie sã i se facã un loc şi unui ansamblu

care reuneşte bunurile de producţie şi munca omului în cadrul

unei întreprinderi1.

Singura universalitate de drept admisã în dreptul nostru este

cea care se numeşte patrimoniu. Juriştii romani nu au definit

patrimoniul dar au surprins elementele sale. Dupã distincţia lui

Gaius rezultã cã patrimoniul este alcãtuit din dreptul de

proprietate şi din drepturile reale şi personale, acestea din urmã

putând figura la activ ca şi creanţe, sau la pasiv ca datorii2.

Noţiunea de patrimoniu a fost definitã prima datã de cãtre

C. Aubry şi C. Rau - în secolul trecut - ambii profesori la

Facultatea de Drept din Strasbourg, în opera lor "Curs de drept

civil dupã metoda lui Zachariae" (a apãrut în mai multe ediţii

cunoscând o longevitate neobişnuitã). În literatura noastrã

juridicã patrimoniul a fost definit ca fiind "totalitatea drepturilor

şi obligaţiilor patrimoniale aparţinând unei persoane fizice sau

juridice determinate, privite ca o sumã de valori active şi pasive,

strâns legate între ele" 3. Poate mai simplu, numim patrimoniu

totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economicã,

aparţinând unei persoane

4

. Trebuie însã sã subliniem cã

bunurile nu intrã în componenţa patrimoniului.

Preview document

Drepturi Reale - Pagina 1
Drepturi Reale - Pagina 2
Drepturi Reale - Pagina 3
Drepturi Reale - Pagina 4
Drepturi Reale - Pagina 5
Drepturi Reale - Pagina 6
Drepturi Reale - Pagina 7
Drepturi Reale - Pagina 8
Drepturi Reale - Pagina 9
Drepturi Reale - Pagina 10
Drepturi Reale - Pagina 11
Drepturi Reale - Pagina 12
Drepturi Reale - Pagina 13
Drepturi Reale - Pagina 14
Drepturi Reale - Pagina 15
Drepturi Reale - Pagina 16
Drepturi Reale - Pagina 17
Drepturi Reale - Pagina 18
Drepturi Reale - Pagina 19
Drepturi Reale - Pagina 20
Drepturi Reale - Pagina 21
Drepturi Reale - Pagina 22
Drepturi Reale - Pagina 23
Drepturi Reale - Pagina 24
Drepturi Reale - Pagina 25
Drepturi Reale - Pagina 26
Drepturi Reale - Pagina 27
Drepturi Reale - Pagina 28
Drepturi Reale - Pagina 29
Drepturi Reale - Pagina 30
Drepturi Reale - Pagina 31
Drepturi Reale - Pagina 32
Drepturi Reale - Pagina 33
Drepturi Reale - Pagina 34
Drepturi Reale - Pagina 35
Drepturi Reale - Pagina 36
Drepturi Reale - Pagina 37
Drepturi Reale - Pagina 38
Drepturi Reale - Pagina 39
Drepturi Reale - Pagina 40
Drepturi Reale - Pagina 41
Drepturi Reale - Pagina 42
Drepturi Reale - Pagina 43
Drepturi Reale - Pagina 44
Drepturi Reale - Pagina 45
Drepturi Reale - Pagina 46
Drepturi Reale - Pagina 47
Drepturi Reale - Pagina 48
Drepturi Reale - Pagina 49
Drepturi Reale - Pagina 50
Drepturi Reale - Pagina 51
Drepturi Reale - Pagina 52
Drepturi Reale - Pagina 53
Drepturi Reale - Pagina 54
Drepturi Reale - Pagina 55
Drepturi Reale - Pagina 56
Drepturi Reale - Pagina 57
Drepturi Reale - Pagina 58
Drepturi Reale - Pagina 59
Drepturi Reale - Pagina 60
Drepturi Reale - Pagina 61
Drepturi Reale - Pagina 62
Drepturi Reale - Pagina 63
Drepturi Reale - Pagina 64
Drepturi Reale - Pagina 65
Drepturi Reale - Pagina 66
Drepturi Reale - Pagina 67
Drepturi Reale - Pagina 68
Drepturi Reale - Pagina 69
Drepturi Reale - Pagina 70
Drepturi Reale - Pagina 71
Drepturi Reale - Pagina 72
Drepturi Reale - Pagina 73
Drepturi Reale - Pagina 74
Drepturi Reale - Pagina 75
Drepturi Reale - Pagina 76
Drepturi Reale - Pagina 77
Drepturi Reale - Pagina 78
Drepturi Reale - Pagina 79
Drepturi Reale - Pagina 80
Drepturi Reale - Pagina 81
Drepturi Reale - Pagina 82
Drepturi Reale - Pagina 83
Drepturi Reale - Pagina 84
Drepturi Reale - Pagina 85
Drepturi Reale - Pagina 86
Drepturi Reale - Pagina 87
Drepturi Reale - Pagina 88
Drepturi Reale - Pagina 89
Drepturi Reale - Pagina 90
Drepturi Reale - Pagina 91
Drepturi Reale - Pagina 92
Drepturi Reale - Pagina 93
Drepturi Reale - Pagina 94
Drepturi Reale - Pagina 95
Drepturi Reale - Pagina 96
Drepturi Reale - Pagina 97
Drepturi Reale - Pagina 98
Drepturi Reale - Pagina 99
Drepturi Reale - Pagina 100
Drepturi Reale - Pagina 101
Drepturi Reale - Pagina 102
Drepturi Reale - Pagina 103
Drepturi Reale - Pagina 104
Drepturi Reale - Pagina 105
Drepturi Reale - Pagina 106
Drepturi Reale - Pagina 107
Drepturi Reale - Pagina 108
Drepturi Reale - Pagina 109
Drepturi Reale - Pagina 110
Drepturi Reale - Pagina 111
Drepturi Reale - Pagina 112
Drepturi Reale - Pagina 113
Drepturi Reale - Pagina 114
Drepturi Reale - Pagina 115
Drepturi Reale - Pagina 116
Drepturi Reale - Pagina 117
Drepturi Reale - Pagina 118
Drepturi Reale - Pagina 119
Drepturi Reale - Pagina 120
Drepturi Reale - Pagina 121
Drepturi Reale - Pagina 122
Drepturi Reale - Pagina 123
Drepturi Reale - Pagina 124
Drepturi Reale - Pagina 125
Drepturi Reale - Pagina 126
Drepturi Reale - Pagina 127
Drepturi Reale - Pagina 128
Drepturi Reale - Pagina 129
Drepturi Reale - Pagina 130
Drepturi Reale - Pagina 131
Drepturi Reale - Pagina 132
Drepturi Reale - Pagina 133
Drepturi Reale - Pagina 134
Drepturi Reale - Pagina 135
Drepturi Reale - Pagina 136
Drepturi Reale - Pagina 137
Drepturi Reale - Pagina 138
Drepturi Reale - Pagina 139
Drepturi Reale - Pagina 140
Drepturi Reale - Pagina 141
Drepturi Reale - Pagina 142
Drepturi Reale - Pagina 143
Drepturi Reale - Pagina 144
Drepturi Reale - Pagina 145
Drepturi Reale - Pagina 146
Drepturi Reale - Pagina 147
Drepturi Reale - Pagina 148
Drepturi Reale - Pagina 149
Drepturi Reale - Pagina 150
Drepturi Reale - Pagina 151
Drepturi Reale - Pagina 152
Drepturi Reale - Pagina 153
Drepturi Reale - Pagina 154
Drepturi Reale - Pagina 155
Drepturi Reale - Pagina 156
Drepturi Reale - Pagina 157
Drepturi Reale - Pagina 158
Drepturi Reale - Pagina 159
Drepturi Reale - Pagina 160
Drepturi Reale - Pagina 161
Drepturi Reale - Pagina 162
Drepturi Reale - Pagina 163
Drepturi Reale - Pagina 164
Drepturi Reale - Pagina 165
Drepturi Reale - Pagina 166
Drepturi Reale - Pagina 167
Drepturi Reale - Pagina 168
Drepturi Reale - Pagina 169
Drepturi Reale - Pagina 170
Drepturi Reale - Pagina 171
Drepturi Reale - Pagina 172
Drepturi Reale - Pagina 173
Drepturi Reale - Pagina 174
Drepturi Reale - Pagina 175
Drepturi Reale - Pagina 176
Drepturi Reale - Pagina 177
Drepturi Reale - Pagina 178
Drepturi Reale - Pagina 179
Drepturi Reale - Pagina 180
Drepturi Reale - Pagina 181
Drepturi Reale - Pagina 182
Drepturi Reale - Pagina 183
Drepturi Reale - Pagina 184
Drepturi Reale - Pagina 185
Drepturi Reale - Pagina 186
Drepturi Reale - Pagina 187
Drepturi Reale - Pagina 188
Drepturi Reale - Pagina 189
Drepturi Reale - Pagina 190
Drepturi Reale - Pagina 191
Drepturi Reale - Pagina 192
Drepturi Reale - Pagina 193
Drepturi Reale - Pagina 194
Drepturi Reale - Pagina 195
Drepturi Reale - Pagina 196
Drepturi Reale - Pagina 197
Drepturi Reale - Pagina 198
Drepturi Reale - Pagina 199
Drepturi Reale - Pagina 200
Drepturi Reale - Pagina 201
Drepturi Reale - Pagina 202
Drepturi Reale - Pagina 203
Drepturi Reale - Pagina 204

Conținut arhivă zip

 • Drepturi Reale
  • cap1.pdf
  • cap2.pdf
  • cap3.pdf
  • cap4.pdf
  • cap5.pdf
  • cap6.pdf
  • cap7.pdf

Alții au mai descărcat și

Drept Civil Anul 2 Sem 1

PATRIMONIUL SI FUNCTIILE SALE: 1-Precizări terminologice legale şi doctrinale: Noţiunea de patrimoniu, a fost utilizată cu diverse înţelesuri încă...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Drepturi reale, rezumat materie

Articolul 555 din noul Cod civil definește dreptul de proprietate privată ca fiind dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drept civil - obligații

Curs 1 - 11.01.2012 Titlul I:Privire generala asupra obligatiilor civile Cap. I : Notiunea de obligatie Institutele lui Iustinian ne-au transmis...

Te-ar putea interesa și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Noțiunea și caracterele juridice ale patrimoniului

A. NOŢIUNEA JURIDICĂ DE PATRIMONIU Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Patrimoniul și drepturile patrimoniale

Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun...

Drept civil

În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în diferite domenii sociale, care au condiţionat şi...

Ai nevoie de altceva?