Drepturi Reale

Curs
9.3/10 (8 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 410 în total
Cuvinte : 160284
Mărime: 502.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Sabau Pop

Cuprins

Capitolul I

PATRIMONIUL SI DREPTURILE PATRIMONIALE 3

Sectiunea I

Notiunea si caracterele juridice ale patrimoniului 3

1. Notiuni generale despre patrimoniu 3

2. Dispozitii legale care fac referire la patrimoniu 4

3. Definitia patrimoniului 5

4. Teorii despre patrimoniu 7

5. Caracterele juridice ale patrimoniului 9

Sectiunea II

Functiile patrimoniului 14

1. Gajul general al creditorilor 14

2. Subrogatia reala cu titlu universal 16

3. Transmisiunea universala si cu titlu universal 18

Sectiunea III

Clasificarea si continutul drepturilor patrimoniale 19

1. Drepturile reale 19

2. Drepturile de creanta 19

3. Comparatie între drepturile reale si drepturile de creanta 20

4. Clasificarea drepturilor reale 22

NOTE BIBLIOGRAFICE

Capitolul II

DREPTUL DE PROPRIETATE 29

Sectiunea I

Notiunea, continutul si caracterele dreptului de proprietate 29

1. Preliminarii 29

2. Notiunea dreptului de proprietate 30

3. Continutul juridic al dreptului de proprietate 32

4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 33

Sectiunea II

Limitari si restrictii ale dreptului de proproetate 36

1. Consideratii generale 36

2. Limitari stabilite prin vointa titularului dreptului

de proprietate 37

3. Limitari legale ale dreptului de proprietate 38

Sectiunea III

Exproprierea pentru cauza de utilitate publica 41

1. Preliminarii 41

2. Notiune si reglementare 42

3. Obiectul exproprierii 43

4. Procedura de expropriere 44

5. Efectele exproprierii 48

NOTE BILBIOGRAFICE 52

Capitolul III

FORMELE DREPTULUI DE PROPRIETATE 54

Sectiunea I

Dreptul de proprietate publica 54

1. Consideratii generale 54

2. Sediul materiei dreptului de proprietate publica 54

3. Definitia si caracterele dreptului de proprietate publica 56

4. Subiectele dreptului de proprietate publica 60

5. Delimitarea domeniului public al statului fata de

domeniul public 61

6. Dobândirea dreptului de proprietate publica 62

7. Exercitarea dreptului de proprietate publica 63

8. Stingerea dreptului de proprietate publica 67

Sectiunea II

Dreptul de proprietate privata 67

1. Definitia dreptului de proprietate 67

2. Subiectele dreptului de propietate privata 69

Sectiunea III

Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate 73

1. Enumerare 73

2. Proprietatea rezolubila 75

3. Proprietatea anulabila 76

4. Proprietatea comuna. Notiune 76

5. Proprietatea comuna pe cote parti 78

6. Coproprietatea comuna pe cote-parti obisnuita si

temporara 78

7. Coproprietatea pe cote-parti fortata si perpetua 88

8. Dreptul de proprietate comuna în devalmasie 92

NOTE BIBLIOGRAFICE 101

Capitolul IV

POSESIA 101

Sectiunea I

Notiunea si elementele posesiei 101

1. Notiunea posesiei 101

2. Elementele posesiei 104

3. Calitatile si viciile posesiei 108

4. Efectele posesiei 112

5. Protejarea posesiei prin actiunile posesorii 116

NOTE BILBIOGRAFICE 119

Extras din document

1.Notiuni generale despre patrimoniu.Din studiul partii generale a dreptului civil cunoastem ca obiectul dreptului civil - ramura importanta a dreptului privat - îl constituie raporturile patrimoniale si nepatrimoniale sau extrapatrimoniale stabilite între persoane fizice si juridice care se afla între ele pe pozitie de egalitate juridica. Observam ca o componenta esentiala a obiectului dreptului civil o constituie raporturile patrimoniale. Este patrimonial acel raport al carui continut este apreciat în moneda (în bani, în arginti, en argents), adica, cu alte cuvinte, este pecuniar. Pentru exemplificare, aratam ca fiind raporturi juridice de drept civil cu continut patrimonial: dreptul de proprietate nascut ca urmare a constituirii unei case; cel nascut din contractul de vânzare-cumparare a unui bun oarecare; cel dobândit de beneficiarul unui legat particular dispus prin testament; cel izvorât din dreptul de a pretinde daune materiale ca urmare a unui fapt cauzator de prejudicii.

Dimpotriva, raporturile juridice care în continutul lor sunt lipsite de o echivalenta economica, valorica, sunt nepatrimoniale. Pentru exemplificare, aratam ca fiind raporturi juridice nepatrimoniale: dreptul la reputatie, la demnitate, la nume, la domiciliu, la sediu etc.

Reglementate de normele dreptului civil, atât raporturile juridice civile patrimoniale cât si cele nepatrimoniale, sunt privite în armonie, ele, chiar clasificate si caracterizate distinct, nu sunt opuse unele altora. Dupa cum am aratat, ele formeaza obiectul general al raportului juridic civil, putându-se transforma sau unul dintre ele constituind premisa altuia. Astfel, atingerea adusa demnitatii sau onoarei unei persoane - care intra în categoria drepturilor civile nepatrimoniale - poate sa atraga dupa sine reparatii în echivalent banesc, echivalari patrimoniale.

Dintre drepturile si obligatiile subiective care alcatuiesc raportul juridic civil, numai acelea care au o valoare economica prezinta importanta pentru conturarea notiunii de patrimoniu.

2.Dispozitii legale care fac referire la patrimoniu. Observam ca nu exista în vreun text legal o abordare exhaustiva si nici o definitie legala a notiunii de patrimoniu. Codul civil român si diferite acte normative fac o serie de referiri la acesta. În ce priveste Codul civil, potrivit art.781, creditorii defunctului pot cere separatia patrimoniului defunctului de acela al mostenitorului sau. Aceasta masura este destinata sa previna confuziunea celor doua patrimonii, care ar avea ca efect sa-l puna pe creditorul defunctului sa vina în concurs cu cei ai mostenitorului si invers, ceea ce ar însemna sa suporte riscurile eventualei insolvabilitati. Atunci când exista îndoieli cu privire la solvabilitatea patrimoniului succesoral, mostenitorii au posibilitatea acceptarii mostenirii sub beneficiu de inventar. Cum mostenitorii au posibilitatea de a pune la adapost patrimoniul lor propriu de urmarirea creditorilor succesiunii, tot astfel, în mod simetric, în virtutea art.781 Cod civil, se ofera posibilitatea separatiei de patrimonii, în privinta emolumentului succesoral, când succesiunea este solvabila si se afla în primejdie sa fie culeasa de unul sau mai multi mostenitori insolvabili. Creditorii personali ai defunctului recurgând la separatia de patrimonii, care este considerat în doctrina ca este un prejudiciu al lor, practic evita confuziunea si pastreaza intact patrimoniul defunctului, în vederea satisfacerii creantei sale rezultata din dreptul de gaj general. Modalitatile de conservare a acestui privilegiu real imobiliar sunt prevazute de art.1743, când din nou Codul civil face referire la acest termen. Textul art.1718 Cod civil cuprinde unele elemente definitorii ale patrimoniului, fara o utilizare explicita a termenului, prevazând ca: ”oricine este obligat personal este tinut de a îndeplini îndatoririle sale cu toate bunurile sale prezente si viitoare”. Este consacrarea dreptului de gaj general al creditorilor chirografari, constituindu-se asupra patrimoniului debitorului lor, privit ca o universalitate juridica, în care elementele de activ si de pasiv sunt variabile.

Preview document

Drepturi Reale - Pagina 1
Drepturi Reale - Pagina 2
Drepturi Reale - Pagina 3
Drepturi Reale - Pagina 4
Drepturi Reale - Pagina 5
Drepturi Reale - Pagina 6
Drepturi Reale - Pagina 7
Drepturi Reale - Pagina 8
Drepturi Reale - Pagina 9
Drepturi Reale - Pagina 10
Drepturi Reale - Pagina 11
Drepturi Reale - Pagina 12
Drepturi Reale - Pagina 13
Drepturi Reale - Pagina 14
Drepturi Reale - Pagina 15
Drepturi Reale - Pagina 16
Drepturi Reale - Pagina 17
Drepturi Reale - Pagina 18
Drepturi Reale - Pagina 19
Drepturi Reale - Pagina 20
Drepturi Reale - Pagina 21
Drepturi Reale - Pagina 22
Drepturi Reale - Pagina 23
Drepturi Reale - Pagina 24
Drepturi Reale - Pagina 25
Drepturi Reale - Pagina 26
Drepturi Reale - Pagina 27
Drepturi Reale - Pagina 28
Drepturi Reale - Pagina 29
Drepturi Reale - Pagina 30
Drepturi Reale - Pagina 31
Drepturi Reale - Pagina 32
Drepturi Reale - Pagina 33
Drepturi Reale - Pagina 34
Drepturi Reale - Pagina 35
Drepturi Reale - Pagina 36
Drepturi Reale - Pagina 37
Drepturi Reale - Pagina 38
Drepturi Reale - Pagina 39
Drepturi Reale - Pagina 40
Drepturi Reale - Pagina 41
Drepturi Reale - Pagina 42
Drepturi Reale - Pagina 43
Drepturi Reale - Pagina 44
Drepturi Reale - Pagina 45
Drepturi Reale - Pagina 46
Drepturi Reale - Pagina 47
Drepturi Reale - Pagina 48
Drepturi Reale - Pagina 49
Drepturi Reale - Pagina 50
Drepturi Reale - Pagina 51
Drepturi Reale - Pagina 52
Drepturi Reale - Pagina 53
Drepturi Reale - Pagina 54
Drepturi Reale - Pagina 55
Drepturi Reale - Pagina 56
Drepturi Reale - Pagina 57
Drepturi Reale - Pagina 58
Drepturi Reale - Pagina 59
Drepturi Reale - Pagina 60
Drepturi Reale - Pagina 61
Drepturi Reale - Pagina 62
Drepturi Reale - Pagina 63
Drepturi Reale - Pagina 64
Drepturi Reale - Pagina 65
Drepturi Reale - Pagina 66
Drepturi Reale - Pagina 67
Drepturi Reale - Pagina 68
Drepturi Reale - Pagina 69
Drepturi Reale - Pagina 70
Drepturi Reale - Pagina 71
Drepturi Reale - Pagina 72
Drepturi Reale - Pagina 73
Drepturi Reale - Pagina 74
Drepturi Reale - Pagina 75
Drepturi Reale - Pagina 76
Drepturi Reale - Pagina 77
Drepturi Reale - Pagina 78
Drepturi Reale - Pagina 79
Drepturi Reale - Pagina 80
Drepturi Reale - Pagina 81
Drepturi Reale - Pagina 82
Drepturi Reale - Pagina 83
Drepturi Reale - Pagina 84
Drepturi Reale - Pagina 85
Drepturi Reale - Pagina 86
Drepturi Reale - Pagina 87
Drepturi Reale - Pagina 88
Drepturi Reale - Pagina 89
Drepturi Reale - Pagina 90
Drepturi Reale - Pagina 91
Drepturi Reale - Pagina 92
Drepturi Reale - Pagina 93
Drepturi Reale - Pagina 94
Drepturi Reale - Pagina 95
Drepturi Reale - Pagina 96
Drepturi Reale - Pagina 97
Drepturi Reale - Pagina 98
Drepturi Reale - Pagina 99
Drepturi Reale - Pagina 100
Drepturi Reale - Pagina 101
Drepturi Reale - Pagina 102
Drepturi Reale - Pagina 103
Drepturi Reale - Pagina 104
Drepturi Reale - Pagina 105
Drepturi Reale - Pagina 106
Drepturi Reale - Pagina 107
Drepturi Reale - Pagina 108
Drepturi Reale - Pagina 109
Drepturi Reale - Pagina 110
Drepturi Reale - Pagina 111
Drepturi Reale - Pagina 112
Drepturi Reale - Pagina 113
Drepturi Reale - Pagina 114
Drepturi Reale - Pagina 115
Drepturi Reale - Pagina 116
Drepturi Reale - Pagina 117
Drepturi Reale - Pagina 118
Drepturi Reale - Pagina 119
Drepturi Reale - Pagina 120
Drepturi Reale - Pagina 121
Drepturi Reale - Pagina 122
Drepturi Reale - Pagina 123
Drepturi Reale - Pagina 124
Drepturi Reale - Pagina 125
Drepturi Reale - Pagina 126
Drepturi Reale - Pagina 127
Drepturi Reale - Pagina 128
Drepturi Reale - Pagina 129
Drepturi Reale - Pagina 130
Drepturi Reale - Pagina 131
Drepturi Reale - Pagina 132
Drepturi Reale - Pagina 133
Drepturi Reale - Pagina 134
Drepturi Reale - Pagina 135
Drepturi Reale - Pagina 136
Drepturi Reale - Pagina 137
Drepturi Reale - Pagina 138
Drepturi Reale - Pagina 139
Drepturi Reale - Pagina 140
Drepturi Reale - Pagina 141
Drepturi Reale - Pagina 142
Drepturi Reale - Pagina 143
Drepturi Reale - Pagina 144
Drepturi Reale - Pagina 145
Drepturi Reale - Pagina 146
Drepturi Reale - Pagina 147
Drepturi Reale - Pagina 148
Drepturi Reale - Pagina 149
Drepturi Reale - Pagina 150
Drepturi Reale - Pagina 151
Drepturi Reale - Pagina 152
Drepturi Reale - Pagina 153
Drepturi Reale - Pagina 154
Drepturi Reale - Pagina 155
Drepturi Reale - Pagina 156
Drepturi Reale - Pagina 157
Drepturi Reale - Pagina 158
Drepturi Reale - Pagina 159
Drepturi Reale - Pagina 160
Drepturi Reale - Pagina 161
Drepturi Reale - Pagina 162
Drepturi Reale - Pagina 163
Drepturi Reale - Pagina 164
Drepturi Reale - Pagina 165
Drepturi Reale - Pagina 166
Drepturi Reale - Pagina 167
Drepturi Reale - Pagina 168
Drepturi Reale - Pagina 169
Drepturi Reale - Pagina 170
Drepturi Reale - Pagina 171
Drepturi Reale - Pagina 172
Drepturi Reale - Pagina 173
Drepturi Reale - Pagina 174
Drepturi Reale - Pagina 175
Drepturi Reale - Pagina 176
Drepturi Reale - Pagina 177
Drepturi Reale - Pagina 178
Drepturi Reale - Pagina 179
Drepturi Reale - Pagina 180
Drepturi Reale - Pagina 181
Drepturi Reale - Pagina 182
Drepturi Reale - Pagina 183
Drepturi Reale - Pagina 184
Drepturi Reale - Pagina 185
Drepturi Reale - Pagina 186
Drepturi Reale - Pagina 187
Drepturi Reale - Pagina 188
Drepturi Reale - Pagina 189
Drepturi Reale - Pagina 190
Drepturi Reale - Pagina 191
Drepturi Reale - Pagina 192
Drepturi Reale - Pagina 193
Drepturi Reale - Pagina 194
Drepturi Reale - Pagina 195
Drepturi Reale - Pagina 196
Drepturi Reale - Pagina 197
Drepturi Reale - Pagina 198
Drepturi Reale - Pagina 199
Drepturi Reale - Pagina 200
Drepturi Reale - Pagina 201
Drepturi Reale - Pagina 202
Drepturi Reale - Pagina 203
Drepturi Reale - Pagina 204
Drepturi Reale - Pagina 205
Drepturi Reale - Pagina 206
Drepturi Reale - Pagina 207
Drepturi Reale - Pagina 208
Drepturi Reale - Pagina 209
Drepturi Reale - Pagina 210
Drepturi Reale - Pagina 211
Drepturi Reale - Pagina 212
Drepturi Reale - Pagina 213
Drepturi Reale - Pagina 214
Drepturi Reale - Pagina 215
Drepturi Reale - Pagina 216
Drepturi Reale - Pagina 217
Drepturi Reale - Pagina 218
Drepturi Reale - Pagina 219
Drepturi Reale - Pagina 220
Drepturi Reale - Pagina 221
Drepturi Reale - Pagina 222
Drepturi Reale - Pagina 223
Drepturi Reale - Pagina 224
Drepturi Reale - Pagina 225
Drepturi Reale - Pagina 226
Drepturi Reale - Pagina 227
Drepturi Reale - Pagina 228
Drepturi Reale - Pagina 229
Drepturi Reale - Pagina 230
Drepturi Reale - Pagina 231
Drepturi Reale - Pagina 232
Drepturi Reale - Pagina 233
Drepturi Reale - Pagina 234
Drepturi Reale - Pagina 235
Drepturi Reale - Pagina 236
Drepturi Reale - Pagina 237
Drepturi Reale - Pagina 238
Drepturi Reale - Pagina 239
Drepturi Reale - Pagina 240
Drepturi Reale - Pagina 241
Drepturi Reale - Pagina 242
Drepturi Reale - Pagina 243
Drepturi Reale - Pagina 244
Drepturi Reale - Pagina 245
Drepturi Reale - Pagina 246
Drepturi Reale - Pagina 247
Drepturi Reale - Pagina 248
Drepturi Reale - Pagina 249
Drepturi Reale - Pagina 250
Drepturi Reale - Pagina 251
Drepturi Reale - Pagina 252
Drepturi Reale - Pagina 253
Drepturi Reale - Pagina 254
Drepturi Reale - Pagina 255
Drepturi Reale - Pagina 256
Drepturi Reale - Pagina 257
Drepturi Reale - Pagina 258
Drepturi Reale - Pagina 259
Drepturi Reale - Pagina 260
Drepturi Reale - Pagina 261
Drepturi Reale - Pagina 262
Drepturi Reale - Pagina 263
Drepturi Reale - Pagina 264
Drepturi Reale - Pagina 265
Drepturi Reale - Pagina 266
Drepturi Reale - Pagina 267
Drepturi Reale - Pagina 268
Drepturi Reale - Pagina 269
Drepturi Reale - Pagina 270
Drepturi Reale - Pagina 271
Drepturi Reale - Pagina 272
Drepturi Reale - Pagina 273
Drepturi Reale - Pagina 274
Drepturi Reale - Pagina 275
Drepturi Reale - Pagina 276
Drepturi Reale - Pagina 277
Drepturi Reale - Pagina 278
Drepturi Reale - Pagina 279
Drepturi Reale - Pagina 280
Drepturi Reale - Pagina 281
Drepturi Reale - Pagina 282
Drepturi Reale - Pagina 283
Drepturi Reale - Pagina 284
Drepturi Reale - Pagina 285
Drepturi Reale - Pagina 286
Drepturi Reale - Pagina 287
Drepturi Reale - Pagina 288
Drepturi Reale - Pagina 289
Drepturi Reale - Pagina 290
Drepturi Reale - Pagina 291
Drepturi Reale - Pagina 292
Drepturi Reale - Pagina 293
Drepturi Reale - Pagina 294
Drepturi Reale - Pagina 295
Drepturi Reale - Pagina 296
Drepturi Reale - Pagina 297
Drepturi Reale - Pagina 298
Drepturi Reale - Pagina 299
Drepturi Reale - Pagina 300
Drepturi Reale - Pagina 301
Drepturi Reale - Pagina 302
Drepturi Reale - Pagina 303
Drepturi Reale - Pagina 304
Drepturi Reale - Pagina 305
Drepturi Reale - Pagina 306
Drepturi Reale - Pagina 307
Drepturi Reale - Pagina 308
Drepturi Reale - Pagina 309
Drepturi Reale - Pagina 310
Drepturi Reale - Pagina 311
Drepturi Reale - Pagina 312
Drepturi Reale - Pagina 313
Drepturi Reale - Pagina 314
Drepturi Reale - Pagina 315
Drepturi Reale - Pagina 316
Drepturi Reale - Pagina 317
Drepturi Reale - Pagina 318
Drepturi Reale - Pagina 319
Drepturi Reale - Pagina 320
Drepturi Reale - Pagina 321
Drepturi Reale - Pagina 322
Drepturi Reale - Pagina 323
Drepturi Reale - Pagina 324
Drepturi Reale - Pagina 325
Drepturi Reale - Pagina 326
Drepturi Reale - Pagina 327
Drepturi Reale - Pagina 328
Drepturi Reale - Pagina 329
Drepturi Reale - Pagina 330
Drepturi Reale - Pagina 331
Drepturi Reale - Pagina 332
Drepturi Reale - Pagina 333
Drepturi Reale - Pagina 334
Drepturi Reale - Pagina 335
Drepturi Reale - Pagina 336
Drepturi Reale - Pagina 337
Drepturi Reale - Pagina 338
Drepturi Reale - Pagina 339
Drepturi Reale - Pagina 340
Drepturi Reale - Pagina 341
Drepturi Reale - Pagina 342
Drepturi Reale - Pagina 343
Drepturi Reale - Pagina 344
Drepturi Reale - Pagina 345
Drepturi Reale - Pagina 346
Drepturi Reale - Pagina 347
Drepturi Reale - Pagina 348
Drepturi Reale - Pagina 349
Drepturi Reale - Pagina 350
Drepturi Reale - Pagina 351
Drepturi Reale - Pagina 352
Drepturi Reale - Pagina 353
Drepturi Reale - Pagina 354
Drepturi Reale - Pagina 355
Drepturi Reale - Pagina 356
Drepturi Reale - Pagina 357
Drepturi Reale - Pagina 358
Drepturi Reale - Pagina 359
Drepturi Reale - Pagina 360
Drepturi Reale - Pagina 361
Drepturi Reale - Pagina 362
Drepturi Reale - Pagina 363
Drepturi Reale - Pagina 364
Drepturi Reale - Pagina 365
Drepturi Reale - Pagina 366
Drepturi Reale - Pagina 367
Drepturi Reale - Pagina 368
Drepturi Reale - Pagina 369
Drepturi Reale - Pagina 370
Drepturi Reale - Pagina 371
Drepturi Reale - Pagina 372
Drepturi Reale - Pagina 373
Drepturi Reale - Pagina 374
Drepturi Reale - Pagina 375
Drepturi Reale - Pagina 376
Drepturi Reale - Pagina 377
Drepturi Reale - Pagina 378
Drepturi Reale - Pagina 379
Drepturi Reale - Pagina 380
Drepturi Reale - Pagina 381
Drepturi Reale - Pagina 382
Drepturi Reale - Pagina 383
Drepturi Reale - Pagina 384
Drepturi Reale - Pagina 385
Drepturi Reale - Pagina 386
Drepturi Reale - Pagina 387
Drepturi Reale - Pagina 388
Drepturi Reale - Pagina 389
Drepturi Reale - Pagina 390
Drepturi Reale - Pagina 391
Drepturi Reale - Pagina 392
Drepturi Reale - Pagina 393
Drepturi Reale - Pagina 394
Drepturi Reale - Pagina 395
Drepturi Reale - Pagina 396
Drepturi Reale - Pagina 397
Drepturi Reale - Pagina 398
Drepturi Reale - Pagina 399
Drepturi Reale - Pagina 400
Drepturi Reale - Pagina 401
Drepturi Reale - Pagina 402
Drepturi Reale - Pagina 403
Drepturi Reale - Pagina 404
Drepturi Reale - Pagina 405
Drepturi Reale - Pagina 406
Drepturi Reale - Pagina 407
Drepturi Reale - Pagina 408
Drepturi Reale - Pagina 409
Drepturi Reale - Pagina 410

Conținut arhivă zip

 • cap I.doc
 • cap II.doc
 • cap III.doc
 • cap IV.doc
 • cap V.doc
 • cap VI.doc
 • cap VIII.doc
 • Capitolul IX -Dr proprietate.doc
 • CUPRINS.doc
 • Drept de dobandire VII.doc
 • Titlu + Nota.doc

Alții au mai descărcat și

Moduri de Dobândire a Dreptului de Proprietate în Noul Cod Civil

1. Proprietatea și dreptul de proprietate 1.1. Dreptul de proprietate Importanța dreptului de proprietate se accentuează în cadrul unei...

Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți

CAPITOLUL 1. DREPTUL DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Proprietatea comună poate fii definită ca fiind, aceea...

Dreptul la proprietate publică și privată

I. Proprietatea şi dreptul de proprietate Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de...

Antecontractul de vânzare-cumpărare a terenurilor

Antecontractul de vânzare-cumpărare este o promisiune de a vinde sau/şi de a cumpăra, un acord de voinţă ce precede încheierea unei vânzări şi care...

Dreptul de Servitute

Dreptul de servitute Prin DEZMEMBRAMINTE ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE intelegem acele drepturi reale care rezulta din separarea prerogativelor de...

Modalitățile Dreptului de Proprietate

PROPRIETATEA PERIODICĂ Modalităţile dreptului de proprietate 1. Consideraţii generale Dreptul de proprietate afectat de modalităţi este acel...

Contractul de Arendare

Notiunea contractului de arendare 1. Definitie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este un contract prin care una...

Aspecte Legislative Cuprinse în Noul Cod Civil cu Privire la Dreptul de Proprietate Privată

1.Noțiuni introductive cu privire la dreptul de proprietate privată Prin noua reglementare se regăsesc la nivel normativ o serie de drepturi reale...

Te-ar putea interesa și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Noțiunea și caracterele juridice ale patrimoniului

A. NOŢIUNEA JURIDICĂ DE PATRIMONIU Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic...

Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

Introducere Dreptul , ca întrega componenţa juridica a vieţii sociale , este un fenomen deosebit de complex , a carui cunoastere presupune o...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Patrimoniul și drepturile patrimoniale

Un drept real este dreptul subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun...

Drept civil

În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în diferite domenii sociale, care au condiţionat şi...

Ai nevoie de altceva?