Efectele Contractului

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Efectele Contractului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor: Cristina Zamsa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

1.Notiune.Efectele contractelor constau in nasterea de drepturi si obligatii; o chestiune prealabila stabilirii in concret a efectelor este aceea a interpetarii contractului.

2.Interpetarea contactului.Este operatia prin care se determina intelesul exact al clauzelor contractului, prin cercetarea intentiei partilor.

Calificarea contractului apare ca un prim rezultat al intepretarii.

2.1.Regulile de interpretare sunt reglementate de Codul civil in art.:970, 977- 985.

- regulile generale de intepretare: - prioritatea vointei reale a partilor(art.977)

- contractul produce pe langa efectele expres aratate, si alte efecte ( art.970 alin.2)

- reguli speciale de intepretare : - interpretarea coordonata a clauzelor(art.982)

- interpreatarea clauzelor indoielnice (art.978- 980)

3.Principiul obligativitatii contractului(pacta sunt servanda).Este prevazut in art.969 C.civ.:”contractele legal facute au putere de lege intre partile contractante”.

- importanta:contractul devine obligatoriu atat pentru parti cat si pentru instanta de judecata chemata sa aplice contractul;

- temeiul : siguranta circuitului civil si autonomia de vointa a partilor; in cazuri exceptionale, efectul obligatoriu al contractului suporta modificari in mod independent de principiul autonomiei de vointa a partilor( de ex.:prologarea legala a contractelor de locatiune, influenta evenimentelor de forta majora );

- consecintele fortei obligatorii a contractului :

- partile sunt tinute sa- si execute obligatiile asumate una fata de cealalta;

- simetria existenta intre modul de incheiere si cel de stingere a contractului: mutuus consensus, mutuus dissensus;

- obligatiile contractuale trebuie executate cu buna- credinta.

3.1.Exceptii de la principiul fortei obligatorii:

- incetarea unor contracte inainte de teremnul fixat prin moarte unei parti sau disparitia obiectului contractului( art.1552 pct.3 ,art.1439 alin.1 C.civ.);

- prelungirea efectelor contractelor de inchiriere, prin efectul legii(L17/1994, L112/1995,O.U.G.nr.40/1999);

- prelungirea efectelor actului juridic cu executare succesiva datorita unui caz de forta majora;

- modificarea efectelor contractelor cu executare succesiva ca urmare a aplicarii teoriei impreviziunii.

4. Obligativitatea si opozabilitatea contractului: fata de celelalte persoane contactul nu este obligatoriu , insa el le este opozabil ca un fapt juridic stricto- sensu;consecintele imediate se regasesc pe teren probational.

5.Obligativitate si relativitate : obligativitatea contractului fata de parti este in stransa legatura cu principiul relativitatii contractului:art.973(“conventiile n- au efect decat intre partile contractante).

5.1.Domeniul de aplicare a principiului relativitatii efectelor contractului: contractul are efect obligatoriu intre parti , precum si fata de succesorii partilor.

a)- succesorii universali si cu tilu universal sunt continuatorii personalitatii autorului lor,astfel incat ei dobandesc toate drepturile si obligatiile acestuia, cu exceptia celor contractate intuituu personae;

b)- succcesorii cu titlu particular dobandesc doar un anumit drept al autorului lor astfel incat chestiunea relativitatii se pune numai in legatura cu contractele incheiate anterior de autorul lor cu alte persoane ;

- in privinta drepturilor dobandite de autor prin contracte( anterioare transmiterii dreptului catre succesor ), acestea vor profita succesorului sub conditia de a se afla in stransa conexiune cu dreptul dobandit ;

- in privinta obligatiilor asumate (anterior transmiterii dreptului catre succesor), de catre autor, acestea in principiu nu se transmit succesorului; exceptii: obligatiile propter rem si scriptae in rem, modificari ale dreptului transmis catre succesor si drepturile reale consimtite anterior transmiterii

Fisiere in arhiva (1):

  • Efectele Contractului.doc

Alte informatii

universitatea bucuresti