Elemente de Drept Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 133 în total
Cuvinte : 67736
Mărime: 222.33KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iftime Elena

Extras din document

CAPITOLUL I

PROPRIETATEA ŞI DREPTUL DE PROPRIETATE

A) Noţiune

Investigaţiile efectuate în sfera teoriei şi practicii dreptului civil evidenţiază un sens economic şi un sens juridic, ce se atribuie conceptului de “drept de proprietate”.

În sens economic, proprietatea apare ca o categorie specifică vieţii economice, care reflectă relaţiile dintre oameni în procesul de producţie şi repartiţie a bunurilor materiale . Ea desemnează, cu alte cuvinte, substanţa sau conţinutul proprietăţii, raporturile ce fundamentează întregul sistem de relaţii economice. Proprietatea dă expresie accesului suprem al omului – luat individual sau în colectivitate – la însuşirea bunurilor naturale create prin activitatea umană . Ea exprimă o relaţia de apropriere, de însuşire a premiselor materiale ale unui proces de producţie. Când această însuşire este ocrotită şi garantată prin forţa de constrângere a statului, ea devine un raport, un drept de însuşire, îmbrăcând forma dreptului de proprietate.

Se conturează astfel, sensul juridic al noţiunii de proprietate, care nu este altceva decât învelişul sau “haina juridică” a conţinutului economic.

Teoretic, deci, poate fi reţinută o asemenea distincţie între proprietate şi dreptul de proprietate , dar practic, cei doi termeni apar ca sinonimi. Legislaţia existentă, literatura şi practica din acest domeniu utilizează atât termenul de “proprietate” cât şi pe cel de “drept de proprietate” pentru a desemna instituţia juridică cu acest nume.

Chiar legea fundamentală a ţării – Constituţia României din 21 noiembrie 1991 – foloseşte atât denumirea de proprietate cât şi pe cea de “drept de proprietate” .

Oprindu-ne asupra sensului strict juridic, trebuie să reţinem o accepţie largă şi una restrânsă a noţiunii în discuţie. În sens larg, noţiunea de “drept de proprietate” este utilizată în literatura de specialitate mai veche , pentru a desemna: proprietatea imobiliară , proprietatea mobiliară , proprietatea unui uzufruct , a unei creanţe , proprietatea intelectuală sau proprietatea incorporală . În acest sens, a fi proprietar înseamnă “a deţine ceva în mod exclusiv şi absolut, a-i da destinaţia dorită, a-l folosi după destinaţia sa, sau după interesul propriu avut”. Privit astfel, dreptul de proprietate nu apare cu semnificaţia proprie de drept real, exclusiv, perpetuu, absolut (opozabil erga omnes).

Noţiunea de drept de proprietate are însă şi un sens restrâns propriu, având ca obiect bunuri corporale , mobile şi imobile. Acest sens este avut în vedere de Constituţia ţării în Titlul II, denumit “Despre proprietate”, dar şi de alte reglementări legale în materie. Dintre acestea din urmă prezintă un interes deosebit, pentru definirea dreptului de proprietate, art. 480 din Codul civil, potrivit căruia “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru, în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele prevăzute de lege”.

Definiţia formulată de Codul civil este încă actuală, dar susceptibilă de cel puţin două critici:

• enumeră doar atributele dreptului de proprietate, din care lipseşte “usus”;

• menţionează caracterul “absolut” în loc de “perpetuu”, caracter care luat strict ar face antisocial şi antijuridic dreptul de proprietate pentru că ar fi imposibilă dezmembrarea şi celelalte drepturi reale .

Aducând corectivele necesare, literatura de specialitate defineşte dreptul de proprietate ca fiind acel drept real care permite titularului său (persoană fizică sau juridică) să posede, să folosească şi să dispună de un lucru, în mod exclusiv şi perpetuu, prin putere şi în interes propriu, în limitele prevăzute de lege.

B) Atributele dreptului de proprietate imobiliară

Prerogativele (atributele) dreptului de proprietate alcătuiesc substanţa însăşi a acestui drept, cu unele particularităţi impuse de natura bunurilor ce formează obiectul său.

În textele Codului civil şi ale legislaţiei ce completează acest cod, atributele dreptului de proprietate nu sunt clar precizate. De aceea, doctrina juridică acordă un spaţiu larg acestora, apelând nu numai la terminologia dar şi la doctrina dreptului roman . Aceste atribute sunt: posesia (jus utendi), folosinţa (jus fruendi), dispoziţia (jus abutendi).

Posesia – este o stare de fapt şi nu o stare de drept, care presupune puterea materială pe care o exercită o persoană asupra lucrului. Ea constituie manifestarea exterioară sau semnul exterior al existenţei dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.

În Codul civil posesia este imprecis definită prin art. 1846 alin. 2 care prevede că “posesia este deţinerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitată, una sau alta, de noi înşine sau de altul, în numele nostru.” Definiţia este, cum arătam, imprecisă, criticabilă, din cel puţin două motive:

• foloseşte termenul de “deţinere” ceea ce poate crea confuzii, termenul fiind susceptibil şi de un alt înţeles juridic (detenţie precară);

• expresia “folosirea de un drept” poate, de asemenea, conduce la ideea, inexactă, a unei concordanţe între posesie şi exerciţiul unui drept, ori, posesia poate exista chiar dacă posesorul nu exercită un drept asupra lucrului.

Preview document

Elemente de Drept Civil - Pagina 1
Elemente de Drept Civil - Pagina 2
Elemente de Drept Civil - Pagina 3
Elemente de Drept Civil - Pagina 4
Elemente de Drept Civil - Pagina 5
Elemente de Drept Civil - Pagina 6
Elemente de Drept Civil - Pagina 7
Elemente de Drept Civil - Pagina 8
Elemente de Drept Civil - Pagina 9
Elemente de Drept Civil - Pagina 10
Elemente de Drept Civil - Pagina 11
Elemente de Drept Civil - Pagina 12
Elemente de Drept Civil - Pagina 13
Elemente de Drept Civil - Pagina 14
Elemente de Drept Civil - Pagina 15
Elemente de Drept Civil - Pagina 16
Elemente de Drept Civil - Pagina 17
Elemente de Drept Civil - Pagina 18
Elemente de Drept Civil - Pagina 19
Elemente de Drept Civil - Pagina 20
Elemente de Drept Civil - Pagina 21
Elemente de Drept Civil - Pagina 22
Elemente de Drept Civil - Pagina 23
Elemente de Drept Civil - Pagina 24
Elemente de Drept Civil - Pagina 25
Elemente de Drept Civil - Pagina 26
Elemente de Drept Civil - Pagina 27
Elemente de Drept Civil - Pagina 28
Elemente de Drept Civil - Pagina 29
Elemente de Drept Civil - Pagina 30
Elemente de Drept Civil - Pagina 31
Elemente de Drept Civil - Pagina 32
Elemente de Drept Civil - Pagina 33
Elemente de Drept Civil - Pagina 34
Elemente de Drept Civil - Pagina 35
Elemente de Drept Civil - Pagina 36
Elemente de Drept Civil - Pagina 37
Elemente de Drept Civil - Pagina 38
Elemente de Drept Civil - Pagina 39
Elemente de Drept Civil - Pagina 40
Elemente de Drept Civil - Pagina 41
Elemente de Drept Civil - Pagina 42
Elemente de Drept Civil - Pagina 43
Elemente de Drept Civil - Pagina 44
Elemente de Drept Civil - Pagina 45
Elemente de Drept Civil - Pagina 46
Elemente de Drept Civil - Pagina 47
Elemente de Drept Civil - Pagina 48
Elemente de Drept Civil - Pagina 49
Elemente de Drept Civil - Pagina 50
Elemente de Drept Civil - Pagina 51
Elemente de Drept Civil - Pagina 52
Elemente de Drept Civil - Pagina 53
Elemente de Drept Civil - Pagina 54
Elemente de Drept Civil - Pagina 55
Elemente de Drept Civil - Pagina 56
Elemente de Drept Civil - Pagina 57
Elemente de Drept Civil - Pagina 58
Elemente de Drept Civil - Pagina 59
Elemente de Drept Civil - Pagina 60
Elemente de Drept Civil - Pagina 61
Elemente de Drept Civil - Pagina 62
Elemente de Drept Civil - Pagina 63
Elemente de Drept Civil - Pagina 64
Elemente de Drept Civil - Pagina 65
Elemente de Drept Civil - Pagina 66
Elemente de Drept Civil - Pagina 67
Elemente de Drept Civil - Pagina 68
Elemente de Drept Civil - Pagina 69
Elemente de Drept Civil - Pagina 70
Elemente de Drept Civil - Pagina 71
Elemente de Drept Civil - Pagina 72
Elemente de Drept Civil - Pagina 73
Elemente de Drept Civil - Pagina 74
Elemente de Drept Civil - Pagina 75
Elemente de Drept Civil - Pagina 76
Elemente de Drept Civil - Pagina 77
Elemente de Drept Civil - Pagina 78
Elemente de Drept Civil - Pagina 79
Elemente de Drept Civil - Pagina 80
Elemente de Drept Civil - Pagina 81
Elemente de Drept Civil - Pagina 82
Elemente de Drept Civil - Pagina 83
Elemente de Drept Civil - Pagina 84
Elemente de Drept Civil - Pagina 85
Elemente de Drept Civil - Pagina 86
Elemente de Drept Civil - Pagina 87
Elemente de Drept Civil - Pagina 88
Elemente de Drept Civil - Pagina 89
Elemente de Drept Civil - Pagina 90
Elemente de Drept Civil - Pagina 91
Elemente de Drept Civil - Pagina 92
Elemente de Drept Civil - Pagina 93
Elemente de Drept Civil - Pagina 94
Elemente de Drept Civil - Pagina 95
Elemente de Drept Civil - Pagina 96
Elemente de Drept Civil - Pagina 97
Elemente de Drept Civil - Pagina 98
Elemente de Drept Civil - Pagina 99
Elemente de Drept Civil - Pagina 100
Elemente de Drept Civil - Pagina 101
Elemente de Drept Civil - Pagina 102
Elemente de Drept Civil - Pagina 103
Elemente de Drept Civil - Pagina 104
Elemente de Drept Civil - Pagina 105
Elemente de Drept Civil - Pagina 106
Elemente de Drept Civil - Pagina 107
Elemente de Drept Civil - Pagina 108
Elemente de Drept Civil - Pagina 109
Elemente de Drept Civil - Pagina 110
Elemente de Drept Civil - Pagina 111
Elemente de Drept Civil - Pagina 112
Elemente de Drept Civil - Pagina 113
Elemente de Drept Civil - Pagina 114
Elemente de Drept Civil - Pagina 115
Elemente de Drept Civil - Pagina 116
Elemente de Drept Civil - Pagina 117
Elemente de Drept Civil - Pagina 118
Elemente de Drept Civil - Pagina 119
Elemente de Drept Civil - Pagina 120
Elemente de Drept Civil - Pagina 121
Elemente de Drept Civil - Pagina 122
Elemente de Drept Civil - Pagina 123
Elemente de Drept Civil - Pagina 124
Elemente de Drept Civil - Pagina 125
Elemente de Drept Civil - Pagina 126
Elemente de Drept Civil - Pagina 127
Elemente de Drept Civil - Pagina 128
Elemente de Drept Civil - Pagina 129
Elemente de Drept Civil - Pagina 130
Elemente de Drept Civil - Pagina 131
Elemente de Drept Civil - Pagina 132
Elemente de Drept Civil - Pagina 133

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Drept Civil.DOC

Alții au mai descărcat și

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Noțiunea Dreptului Internațional Privat și Delimitarea de alte Ramuri de Drept

Tema 1 NOŢIUNEA DREPTULUI INTERNAŢIONAL PRIVAT ŞI DELIMITAREA DE ALTE RAMURI DE DREPT Amplificarea şi diversificarea relaţiilor internaţionale...

Raportul Juridic

Orice relaţie între oameni, producătoare de efecte juridice, constituie o relaţie juridică sau un raport juridic (de pildă, raportul rezultat...

Drept Civil - Partea Generala - Persoana Fizica, Persoana Juridica

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Drept Constituțional

INTRODUCERE Modulul “Drept Constituţional” face parte dintre disciplinele fundamentale de pregătire a viitorilor jurişti. Acesta are ca scop...

Drept Civil - Persoanele

Extinctiv - care duce la înlãturarea efectelor unui act juridic. Modalitãţile actului juridic civil (AJC) - sunt acele evenimente viitoare de care...

Caile de Atac

Incheierea pronuntata de instanta este executorie si poate fi atacata cu recurs. Termenul de recurs este derogatoriu de la dreptul comun, anume in...

Notiuni Introductive despre Stat si Drept

CAPITOLUL I NOłIUNI INTRODUCTIVE DESPRE STAT SI DREPT Factorul determinant al societătii umane este ratiunea care cere si conduce către progres,...

Ai nevoie de altceva?