Elemente de Drept Succesoral

Curs
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 14120
Mărime: 69.28KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE

Mostenirea legala consta in transmiterea patrimoniului defunctului catre mostenitorii sai, in temeiul legii.

Mostenirea este legala daca defunctul nu si-a intocmit testamentul.

Mostenirea este legala, si daca defunctul a intocmit un testament, dar:

- acesta nu cuprinde nici un legat, ci alte dispozitii;

- acesta cuprinde unlegat cu titlu universal (priveste doar o parte din mostenire) sau cu tiltu particular (defunctul a dispus de un bun determinat);

- acesta cuprinde un legat universal, dar defunctul are mostenitori rezervatari, care vor dobandi rezerva succesorala – ex.: defunctul are un fiu

- testamentul cuprinde o exheredare a unuia sau a mai multor mostenitori legali, care sunt insa mostenitori rezervatari. Acestia vor dobandi rezerva succesorala.

Pentru a mosteni, in temeiul legii, trebuie sa indeplineasca:

- sa aiba capacitate succesorala;

- sa aiba vocatie succesorala legala;

- sa nu fie nedemna;

- sa nu fie dezmostenita.

Capacitate succesoaral are persoana care exista in momentul deschiderii mostenirii.

Vocatia succesoarala legala generala este guvernata de principiul reciprocitatii, care

exista intre persoanele fizice.

Daca o persoana nu are vocatie la mostenirea unei alte persoane, nici aceasta din urma nu are vocatie la mostenirea primeia.

Vocatia lor depinde de ordinea in care va surveni decesul lor sau al uneia dintre ele.

Ordinea de preferinta intre rudele defunctului cu vocatie generala este stabilita pe baza clasei de mostenitori si agradului de rudenie.

Cazuri de nedemnitate:

1. atentatul la viata celui ce lasa mostenirea;

2. acuzatia capitala calomioasa impotriva celui ce lasa mostenirea;

3. nedenuntarea omorului a carui victima a cazul cel despre a carui mostenire este vorba.

1. Pentru existenta acestui caz de nedemitate succesoarala se cer intrunite urm. conditii:

- mostenitorul sa fi ucis sau sa fi incercat sa ucida pe cel despre a carui mostenire este vorba;

- mostenitorul sa fi fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila pentru infractiunile de mai sus.

2. Pentru existenta nedemitatii determinate de acuzatia capitala calomioasa se cer indeplinite urmatoarele conditii:

- mostenitorul sa fi facut plangere ori denunt;

- plangerea ori denuntul sa priveasca o infractiune al carei maxim special este pedeapsa cu moartea* abrogat;

- plangerea sau denuntul sunt calomioase, fapt constatat printr-o hotarare penala definitive si irevocabila de condamnare a mostenitorului.

3. Acest caz presupune indeplinirea urmatoarelor conditii:

- mostenitorul sa fi cunoscut omorul celui pe care mosteneste;

- mostenitorul sa fie capabil;

- mostenitorul san u fi denuntat omorul;

- nedenuntarea san u fie scuzabila.

(Art. 656 Cod Civil – ascendentii si descendentii omoratorului, a fiilor sai in linie directa, sotul sau, fratii sau surorile, uncgii si matusile sale sunt aparati de nedemnitate pentru nedenuntarea omorului).

Efectele nedemnitatii

Nedenuntarea succesorala produce efecte retroactive pana la data deschiderii mostenirii, astfel incat se considera ca nedemnul nu a dobandit nimic din mostenire. Nedemnul nu trebuie sa restituie toate bunurile succesorale, in natura, iar, in caz contrar, daca acest lucru nu mai este posibil, va trebui sa plateasca despagubiri (si pentru fructe).

Efectele nedemnitatii fata de descendentii sai

Copiii nedemnului pot veni la mostenirea bunicului lor defunct, doar in nume propriu nu si prin reprezentare.

Efectele nedemnitatii fata de terti

Deoarece nedemitatea este o pedeapsa civila, avand un caracter personal, ar trebui ca efectele juridice incheiate de nedemn cu tertii sai sa ramana valabile. Din acest motiv si in virtutea ocrotirii bunei-credinte a tertilor, exista exceptii:

- actele de conservare;

- actele de administrare se mentin deoarece de ele profita si ceilalti mostenitori;

- actele de dispozitie vor fi valabile daca indeplinesc urmatoarele conditii:

a. daca actul are ca obiect un bun mobil…… si a fost incheiat cu un tert de buna-credinta, se mentine;

b. daca actul are ca obiect un bun imobil, tertul de buna-credinta se va putea apara.

Invocarea nedemnitatii succesoarale

Aceasta poate fi invocate de orice persoana interesata de inlaturarea de la mostenire a nedemnului: comostenitorii legali, mostenitorii legali subsecventi, legatara sau donatara daca nedemnul este mostenitor rezervatar.

Persoana despre care este vorba, defunctul, se mai numeste si de cuius (abreviere din dreptul roman – cel despre a carui mostenire / bunuri este vorba)

Persoanele care dobandesc patrimonial defunctului se munesc mostenitori sau succesori sau erede, erezi, coerezi – termen livresc.

Dobanditorul testamentului se numeste legetar.

Preview document

Elemente de Drept Succesoral - Pagina 1
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 2
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 3
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 4
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 5
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 6
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 7
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 8
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 9
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 10
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 11
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 12
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 13
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 14
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 15
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 16
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 17
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 18
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 19
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 20
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 21
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 22
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 23
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 24
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 25
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 26
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 27
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 28
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 29
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 30
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 31
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 32
Elemente de Drept Succesoral - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Drept Succesoral.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Moștenirea în Dreptul Internațional Privat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUŢIA MOŞTENIRII 1.1.NOŢIUNEA DE MOŞTENIRE (SUCCESIUNE) În limbajul comun, prin succesiune se...

Devolutiunea Succesorala Legala in Viziunea Actualului si Noului Cod Civil si Elemente de Drept Comparat

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE SUCCESIUNE Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a...

Analiza Comparativă a Moștenirii Testamentare și Moștenirii Legale

1. Moştenirea ca instituţie de drept civil, caracteristicile ei, noţiunea şi importanţa. Se presupune că dreptul succesoral a apărut odată cu...

Aspecte Teoretice ale Testamentului

DEFINIŢIA TESTAMENTULUI Testamentul este un act formal prin care o persoana numita testator instituie in mod necesar unul sau mai multi succesori...

Rezerva Succesorală în Noul Cod Civil

Capitolul I Consideraţii generale privitoare la moştenire în NCC 1.1 Prezentarea noţiunii Prin moştenire sau succesiune se întelege transmisiunea...

Partajul Succesoral

Partajul succesoral 1. Notiunea si conditiile de fond ale partajului succesoral Partajul este operatiunea juridica prin care se pune capat starii...

Ai nevoie de altceva?