Elementele Dreptului Civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 183 în total
Cuvinte : 88611
Mărime: 330.49KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1. Definitia si principiile dreptului 1.1.1. Notiunea de drept

În doctrina, notiunea de drept este utilizata în mai multe sensuri, si anume:

- ca totalitate de norme juridice, elaborate sau sanctionate de organele competente ale statului, aflate în vigoare la un moment dat într-o societate. În acest sens se vorbeste despre dreptul obiectiv sau pozitiv;

- ca atribut, prerogativa sau facultate recunoscuta de lege unui subiect de drept (sau titular), în temeiul caruia acesta (subiectul de drept) este îndrituit de a avea o anumita conduita sau de a pretinde unui alt subiect de drept un anume comportament (sa dea, sa faca, sa nu faca ceva), putând apela, daca este cazul, la forta de constrângere a organelor de stat (dreptul subiectiv);

- ca ramura componenta a sistemului de drept al unei societati;

- ca ramura componenta a sistemului stiintelor juridice.

Dreptul s-a nascut din nevoia reglementarii unitare si obligatorii a conduitei umane în cadrul societatii pentru a asigura ordinea interna si rezolvarea problemelor fundamentale ale acestuia. Dreptul apare, asadar, ca o consecinta a organizarii indivizilor umani în societate si are rolul de a asigura regularizarea conduitei umane. În esenta sa, dreptul este unitatea intereselor si a vointei sociale generale ce ia forma unor reguli general obligatorii. Deci, dreptul promoveaza interesele generale ale societatii, combatând interesele individuale, particulare ce i se opun în mod nelegitim. Vointa generala consacrata si oficializata în norme juridice devine vointa juridica.

Reflectare a vointei juridice, normele juridice sunt reguli general obligatorii care, la nevoie, pot fi realizate prin forta de constrângere exercitata de organele statului.

De regula, în literatura de specialitate, dreptul este definit ca fiind ansamblul normelor de conduita instituite sau sanctionate de catre stat, care exprima vointa si interesele comune, generale, asigurate, în aplicarea lor, de forta coercitiva a statului.

1.1.2. Principiile generale ale dreptului

Dreptul oricarei societati este cladit si aplicat dupa anumite principii generale, care exprima cerintele obiective ale societatii respective si care se regasesc, în forme specifice, în continutul tuturor normelor juridice. Unanim, este admis faptul ca dreptul românesc contemporan este edificat si realizat în temeiul urmatoa¬relor principii generale: pluralismul politic, separatiei puterilor în stat, legalitatii (egalitatii, justitiei, libertatii si bunei-credinte).

Principiul pluralismului politic, consacrat de art. 8 alin. 1 din Constitutie, în temeiul caruia pluralismului în societatea româneasca este o conditie si o garantie constitutionala. De asemenea, în art. 1 alin. 3 din Legea fundamentala se precizeaza ca pluralismul politic, alaturi de demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane si dreptatea, reprezinta o valoare suprema a societatii românesti si este garantat. Pentru a da continut acestei garantii, Constitutia, prin art. 40, reglementeaza dreptul cetatenilor români de a se asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere. Partidele politice, potrivit art. 8 alin. 2 din Constitutie, se cons¬tituie si îsi desfasoara activitatea în conditiile legii (Legea nr. 27/1996 a partidelor politice). Ele contribuie la definirea si exprimarea vointei politice a cetatenilor, respectând suveranitatea nationala, integritatea teritoriala, ordinea de drept si principiile democratiei. Potrivit art. 40 alin. 2 din Constitutie, partidele sau organizatiile care, prin scopurile si prin activitatea lor militeaza împotriva plura¬lismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei României sunt neconstitutionale. Aliniatul 3 al aceluiasi articol din Constitutie prevede ca nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatul poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.

Principiul separatiei puterilor în stat, în temeiul caruia exercitiul puterii revine celor trei mari categorii de autoritati publice indepen¬dente unele fata de altele, dar cu posibilitati reciproce de control, respectiv: autoritatea legislativa, pentru activitatea legislativa; autori¬tatea administrativa, pentru activitatea de punere în executare a legilor si autoritatea judecatoreasca, pentru activitatea de realizare a justitiei. Separatia puterilor în stat se prezinta ca un echilibru al acestora, fara a se merge pâna la o separatie absoluta. Constitutia României cuprinde reglementari corespunzatoare pentru cele trei categorii de autoritati publice, si anume: Parlamentul (art. 61-79), Presedintele României (art. 80-101), Guvernul (art. 102-116) si Administratia publica (art. 117-123), Autoritatea judecato¬reasca (art. 123-134).

Facem precizarea ca principiul separatiei puterilor în stat este prevazut expressis verbis de art. 1 alin. 4 din Constitutie, conform caruia statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si al echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca, în cadrul democratiei constitutionale.

Principiul legalitatii este statornicit de art. 1 alin. 5 din Constitutie si presupune obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor. Legalitatea este unul din principiile fundamentale ale statului de drept, reprezentând principalul mijloc de realizare si promovare a ordinii juridice, de mentinere a unor relatii bazate pe lege, în general, pe norme juridice. Acest principiu impune pentru toate subiectele de drept - persoane fizice si juridice, cetateni români si straini, autoritati publice si institutii sau organizatii private - respectarea legii si a tuturor celorlalte acte juridice înteme¬iate pe ea, aplicabile raporturilor sociale la care participa, sub garantia sanctiunilor juridice ce urmeaza a fi aplicate în caz de încalcare a normelor juridice. Pentru a se da eficienta acestui principiu, actuala Constitutie a României prevede ca nimeni nu este mai presus de lege (art. 16 alin. 2), iar Parlamentul este organul reprezentativ al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tarii (art. 61 alin. 1). În ceea ce priveste hotarârile Guvernului, se stipuleaza expres ca acestea se emit numai pentru organizarea executarii legii.

Pentru asigurarea suprematiei Constitutiei, în România este organizata si functioneaza Curtea Constitutionala ale carei atributii sunt prevazute în Constitutie (art. 142-147) si în Legea nr. 47/1992 .

Principiul libertatii, ca principiu fundamental al dreptului, presupune urmatoarele: elaborarea unor acte normative care sa garanteze tuturor persoanelor sa se realizeze potrivit optiunilor pro¬prii în raporturile cu ceilalti membri ai colectivitatii si în cadrul social dat; aplicarea legii de catre organele abilitate ale statului în asa fel încât sa se dea siguranta necesara fiecarui individ ca este ocrotit în manifestarile si actiunile sale libere si legale; respectarea libertatii celorlalti etc. Principiul libertatii este consacrat în Constitutia României prin reglementarea libertatii individuale (art. 23), a libertatii de circulatie în tara si strainatate (art. 25), respectarea vietii intime, familiale si private a persoanei (art. 26), inviolabilitatii domiciliului (art. 27), secretului corespondentei (art. 28), libertatii constiintei (art. 29) si a celei de exprimare (art. 30), libertatii întrunirilor (art. 39), a celui de asociere (art. 40), libertatii muncii (art. 41).

Preview document

Elementele Dreptului Civil - Pagina 1
Elementele Dreptului Civil - Pagina 2
Elementele Dreptului Civil - Pagina 3
Elementele Dreptului Civil - Pagina 4
Elementele Dreptului Civil - Pagina 5
Elementele Dreptului Civil - Pagina 6
Elementele Dreptului Civil - Pagina 7
Elementele Dreptului Civil - Pagina 8
Elementele Dreptului Civil - Pagina 9
Elementele Dreptului Civil - Pagina 10
Elementele Dreptului Civil - Pagina 11
Elementele Dreptului Civil - Pagina 12
Elementele Dreptului Civil - Pagina 13
Elementele Dreptului Civil - Pagina 14
Elementele Dreptului Civil - Pagina 15
Elementele Dreptului Civil - Pagina 16
Elementele Dreptului Civil - Pagina 17
Elementele Dreptului Civil - Pagina 18
Elementele Dreptului Civil - Pagina 19
Elementele Dreptului Civil - Pagina 20
Elementele Dreptului Civil - Pagina 21
Elementele Dreptului Civil - Pagina 22
Elementele Dreptului Civil - Pagina 23
Elementele Dreptului Civil - Pagina 24
Elementele Dreptului Civil - Pagina 25
Elementele Dreptului Civil - Pagina 26
Elementele Dreptului Civil - Pagina 27
Elementele Dreptului Civil - Pagina 28
Elementele Dreptului Civil - Pagina 29
Elementele Dreptului Civil - Pagina 30
Elementele Dreptului Civil - Pagina 31
Elementele Dreptului Civil - Pagina 32
Elementele Dreptului Civil - Pagina 33
Elementele Dreptului Civil - Pagina 34
Elementele Dreptului Civil - Pagina 35
Elementele Dreptului Civil - Pagina 36
Elementele Dreptului Civil - Pagina 37
Elementele Dreptului Civil - Pagina 38
Elementele Dreptului Civil - Pagina 39
Elementele Dreptului Civil - Pagina 40
Elementele Dreptului Civil - Pagina 41
Elementele Dreptului Civil - Pagina 42
Elementele Dreptului Civil - Pagina 43
Elementele Dreptului Civil - Pagina 44
Elementele Dreptului Civil - Pagina 45
Elementele Dreptului Civil - Pagina 46
Elementele Dreptului Civil - Pagina 47
Elementele Dreptului Civil - Pagina 48
Elementele Dreptului Civil - Pagina 49
Elementele Dreptului Civil - Pagina 50
Elementele Dreptului Civil - Pagina 51
Elementele Dreptului Civil - Pagina 52
Elementele Dreptului Civil - Pagina 53
Elementele Dreptului Civil - Pagina 54
Elementele Dreptului Civil - Pagina 55
Elementele Dreptului Civil - Pagina 56
Elementele Dreptului Civil - Pagina 57
Elementele Dreptului Civil - Pagina 58
Elementele Dreptului Civil - Pagina 59
Elementele Dreptului Civil - Pagina 60
Elementele Dreptului Civil - Pagina 61
Elementele Dreptului Civil - Pagina 62
Elementele Dreptului Civil - Pagina 63
Elementele Dreptului Civil - Pagina 64
Elementele Dreptului Civil - Pagina 65
Elementele Dreptului Civil - Pagina 66
Elementele Dreptului Civil - Pagina 67
Elementele Dreptului Civil - Pagina 68
Elementele Dreptului Civil - Pagina 69
Elementele Dreptului Civil - Pagina 70
Elementele Dreptului Civil - Pagina 71
Elementele Dreptului Civil - Pagina 72
Elementele Dreptului Civil - Pagina 73
Elementele Dreptului Civil - Pagina 74
Elementele Dreptului Civil - Pagina 75
Elementele Dreptului Civil - Pagina 76
Elementele Dreptului Civil - Pagina 77
Elementele Dreptului Civil - Pagina 78
Elementele Dreptului Civil - Pagina 79
Elementele Dreptului Civil - Pagina 80
Elementele Dreptului Civil - Pagina 81
Elementele Dreptului Civil - Pagina 82
Elementele Dreptului Civil - Pagina 83
Elementele Dreptului Civil - Pagina 84
Elementele Dreptului Civil - Pagina 85
Elementele Dreptului Civil - Pagina 86
Elementele Dreptului Civil - Pagina 87
Elementele Dreptului Civil - Pagina 88
Elementele Dreptului Civil - Pagina 89
Elementele Dreptului Civil - Pagina 90
Elementele Dreptului Civil - Pagina 91
Elementele Dreptului Civil - Pagina 92
Elementele Dreptului Civil - Pagina 93
Elementele Dreptului Civil - Pagina 94
Elementele Dreptului Civil - Pagina 95
Elementele Dreptului Civil - Pagina 96
Elementele Dreptului Civil - Pagina 97
Elementele Dreptului Civil - Pagina 98
Elementele Dreptului Civil - Pagina 99
Elementele Dreptului Civil - Pagina 100
Elementele Dreptului Civil - Pagina 101
Elementele Dreptului Civil - Pagina 102
Elementele Dreptului Civil - Pagina 103
Elementele Dreptului Civil - Pagina 104
Elementele Dreptului Civil - Pagina 105
Elementele Dreptului Civil - Pagina 106
Elementele Dreptului Civil - Pagina 107
Elementele Dreptului Civil - Pagina 108
Elementele Dreptului Civil - Pagina 109
Elementele Dreptului Civil - Pagina 110
Elementele Dreptului Civil - Pagina 111
Elementele Dreptului Civil - Pagina 112
Elementele Dreptului Civil - Pagina 113
Elementele Dreptului Civil - Pagina 114
Elementele Dreptului Civil - Pagina 115
Elementele Dreptului Civil - Pagina 116
Elementele Dreptului Civil - Pagina 117
Elementele Dreptului Civil - Pagina 118
Elementele Dreptului Civil - Pagina 119
Elementele Dreptului Civil - Pagina 120
Elementele Dreptului Civil - Pagina 121
Elementele Dreptului Civil - Pagina 122
Elementele Dreptului Civil - Pagina 123
Elementele Dreptului Civil - Pagina 124
Elementele Dreptului Civil - Pagina 125
Elementele Dreptului Civil - Pagina 126
Elementele Dreptului Civil - Pagina 127
Elementele Dreptului Civil - Pagina 128
Elementele Dreptului Civil - Pagina 129
Elementele Dreptului Civil - Pagina 130
Elementele Dreptului Civil - Pagina 131
Elementele Dreptului Civil - Pagina 132
Elementele Dreptului Civil - Pagina 133
Elementele Dreptului Civil - Pagina 134
Elementele Dreptului Civil - Pagina 135
Elementele Dreptului Civil - Pagina 136
Elementele Dreptului Civil - Pagina 137
Elementele Dreptului Civil - Pagina 138
Elementele Dreptului Civil - Pagina 139
Elementele Dreptului Civil - Pagina 140
Elementele Dreptului Civil - Pagina 141
Elementele Dreptului Civil - Pagina 142
Elementele Dreptului Civil - Pagina 143
Elementele Dreptului Civil - Pagina 144
Elementele Dreptului Civil - Pagina 145
Elementele Dreptului Civil - Pagina 146
Elementele Dreptului Civil - Pagina 147
Elementele Dreptului Civil - Pagina 148
Elementele Dreptului Civil - Pagina 149
Elementele Dreptului Civil - Pagina 150
Elementele Dreptului Civil - Pagina 151
Elementele Dreptului Civil - Pagina 152
Elementele Dreptului Civil - Pagina 153
Elementele Dreptului Civil - Pagina 154
Elementele Dreptului Civil - Pagina 155
Elementele Dreptului Civil - Pagina 156
Elementele Dreptului Civil - Pagina 157
Elementele Dreptului Civil - Pagina 158
Elementele Dreptului Civil - Pagina 159
Elementele Dreptului Civil - Pagina 160
Elementele Dreptului Civil - Pagina 161
Elementele Dreptului Civil - Pagina 162
Elementele Dreptului Civil - Pagina 163
Elementele Dreptului Civil - Pagina 164
Elementele Dreptului Civil - Pagina 165
Elementele Dreptului Civil - Pagina 166
Elementele Dreptului Civil - Pagina 167
Elementele Dreptului Civil - Pagina 168
Elementele Dreptului Civil - Pagina 169
Elementele Dreptului Civil - Pagina 170
Elementele Dreptului Civil - Pagina 171
Elementele Dreptului Civil - Pagina 172
Elementele Dreptului Civil - Pagina 173
Elementele Dreptului Civil - Pagina 174
Elementele Dreptului Civil - Pagina 175
Elementele Dreptului Civil - Pagina 176
Elementele Dreptului Civil - Pagina 177
Elementele Dreptului Civil - Pagina 178
Elementele Dreptului Civil - Pagina 179
Elementele Dreptului Civil - Pagina 180
Elementele Dreptului Civil - Pagina 181
Elementele Dreptului Civil - Pagina 182
Elementele Dreptului Civil - Pagina 183

Conținut arhivă zip

 • elem dr
  • Curs I.doc
  • curs II.doc
  • curs III.doc
  • Curs IV.doc
  • Curs V.doc
  • Curs VI.doc
  • Curs VII.doc
  • curs VIII.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Răspunderea Civilă Delictuală

Raspunderea civila delictuala poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective si obiective. În cadrul raspunderii...

Trasaturile raporturilor juridice civile

CONTINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Prin continut al raportului juridic se intelege totalitatea drepturilor subiective si a obligatiilor...

Codul Familiei

CAPITOLUL I ÎNCHEIEREA CÃSÃTORIEI Art. 3. - Numai cãsãtoria încheiatã în fata delegatului de stare civilã1 dã nastere drepturilor si...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Norma Juridică

3.1. Definitie si trasaturi specifice Normele juridice sunt celulele din care este alcatuit dreptul obiectiv. Ca si normele morale, religioase,...

Clasificarea Normelor Juridice

CLASIFICAREA NORMELOR JURIDICE Se face dupa : 1) obiectul reglementarii -exista atatea categorii de norme juridice câte ramuri de drept exista...

Elemente de Drept Succesoral

REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOSTENIRE Mostenirea legala consta in transmiterea patrimoniului defunctului catre mostenitorii sai, in temeiul...

Ai nevoie de altceva?