Filiația

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 8752
Mărime: 54.30KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monica Ardeleanu

Extras din document

NOŢIUNE

Filiaţia este legătura, biologică ce rezultă din procreare şi naştere . Lato sensu, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de un strămoş al ei. Stricto sensu, filiaţia este raportul de descendenţă a unei persoane din părinţii săi .

2. CLASIFICARE

Filiaţia poate fi clasificată după mai multe criterii. Dintre acestea reţinem următoarele:

1. în raport de părintele faţă de care se stabileşte, filiaţia se împarte în:

a) filiaţie faţă de mamă (maternitate);

b) filiaţia faţă de tată (paternitate).

2. După natura relaţiei dintre părinţi, filiaţia poate fi:

a) din căsătorie (filiaţia legitimă);

b) din afara căsătoriei (filiaţia nelegitimă).

3. După izvorul său, filiaţia poate fi:

a) naturală (bazată pe faptul procreării);

b) artificială (în cazul procreării asistată medical);

c) adoptivă (la adopţie).

3. ACŢIUNI ÎN JUSTIŢIE REFERITOARE LA FILIAŢIE

Atât în cazul filiaţiei faţă de mamă, cât şi în cazul filiaţiei faţă de tată legea prevede posibilitatea intentării unor acţiuni în justiţie.

Aceste acţiuni pot fi clasificate în raport de mai multe criterii , ce vor fi menţionate în continuare.

3.1. Clasificare

Astfel:

A. După obiectul lor, se împart în :

a) acţiuni în reclamaţie de stat, adică acele acţiuni care urmăresc recunoaşterea unei filiaţii, alta decât cea de la data introducerii acţiunii. Cu titlu de exemplu, menţionăm: acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă; acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei, ş.a.

b) acţiuni în contestaţie de stat, adică acele acţiuni care urmăresc înlăturarea unei filiaţii, pretins nereală, şi înlocuirea ei cu o alta, pretins reală. Ca exemplu, menţionăm: acţiunea în contestarea filiaţiei din căsătorie; tăgada paternităţii copilului din căsătorie, ş.a.

c) acţiuni în modificare de stat, adică acele acţiuni care urmăresc schimbarea filiaţiei pentru viitor, filiaţia anterioară nefiind contestată.

B. După termenul în care pot fi exercitate, se împart în :

a) acţiuni imprescriptibile, ca, de exemplu: acţiunea în contestarea recunoaşterii de maternitate; acţiunea în contestarea recunoaşterii de paternitate;

b) acţiuni prescriptibile, ca, de pildă, acţiunea în stabilirea paternităţii.

C. În funcţie de persoanele îndrituite să le exercite, se împart în:

a) acţiuni ce pot fi exercitate de orice persoană interesată, ca, de pildă, acţiunile în contestarea recunoaşterii de maternitate sau, după caz, de paternitate;

b) acţiuni ce pot fi exercitate de un cerc restrâns de persoane, respectiv: titularul care reclamă filiaţia respectivă, reprezentantul său legal ori procurorul, ca, de exemplu: acţiunea în stabilirea maternităţii ori, după caz, în stabilirea paternităţii;

c) acţiuni ce pot fi exercitate numai de titular, ca, de pildă : acţiunile în anularea recunoaşterii de maternitate sau, după caz, de paternitate.

3.2. Caractere juridice

Acţiunile în justiţie referitoare la filiaţie prezintă următoarele caractere juridice:

- indisponibilitate în sensul că nu pot forma obiectul renunţării sau tranzacţiei;

- personalitate în sensul că nu pot fi exercitate de creditorii chirografari,

în numele debitorului, şi nu pot fi transmise către moştenitori, decât în mod

excepţional;

- imprescriptibilitate, ca regulă.

Preview document

Filiația - Pagina 1
Filiația - Pagina 2
Filiația - Pagina 3
Filiația - Pagina 4
Filiația - Pagina 5
Filiația - Pagina 6
Filiația - Pagina 7
Filiația - Pagina 8
Filiația - Pagina 9
Filiația - Pagina 10
Filiația - Pagina 11
Filiația - Pagina 12
Filiația - Pagina 13
Filiația - Pagina 14
Filiația - Pagina 15
Filiația - Pagina 16
Filiația - Pagina 17
Filiația - Pagina 18
Filiația - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Filiatia.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Civil II - Persoanele

CURS 1 28 februarie 2008 PERSOANA FIZICĂ Dispoziţiile normative referitoare la persoana fizică se găsesc răspândite în foarte multe acte...

Nulitatea Căsătoriei

1. Noţiune Nulitatea căsătoriei este sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării cerinţelor prevăzute de lege pentru încheierea acesteia....

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Protecția Consumatorului

Introducere În perioadele de modificări oamenii mereu s-au aflat confruntaţi cu probleme inedite. Etapa pe care o parcurge actualmente societatea...

Drept Civil

Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul...

Posesia

POSESIA= Def:este o stare de fapt ce consta in stapanirea materiala asupra unui bun aflat in circuitul civil exercitata de catre o persoana cu...

Drept Civil

Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut...

Clasificarea Bunurilor

Sunt clasificate in functie de : IN FUNCTIE DE NATURA LOR SI CLASIFICAREA DATA DE LEGE a)Bunuri mobile 1. bun mobil prin nat lor-acele bunuri...

Ai nevoie de altceva?