Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10957
Mărime: 37.05KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Letc.univ.dr. Adrian Stoica

Extras din document

Funcţionarul public. Reglementarea raporturilor de serviciu.

I. 1 Fundamente doctrinare privind trăsăturile şi principiile de reglementare ale funcţiei publice

Doctrina juridică nu a avut şi nu are un punct de vedere unitar asupra problematicii funcţiei publice, cu atât mai mult cu cât reglementările în materie diferă în funcţie de perioada istorică şi de realitatea statală la care ne raportăm uneori, aceste reglementări nefiind altceva decât un instrument de impunere a unor concepţii politice.

Conceptul de funcţie publică, în funcţie de sistemul juridic naţional de referinţă, a cunoscut mai multe accepţiuni, determinând o sferă largă de cuprindere a persoanelor care exercită prerogativele de putere publică. Majoritatea resurselor doctrinare nu identifică o definiţie legală riguroasă a acestei noţiuni. Astfel, pentru a cristaliza o definire cât mai aproape de realităţile socio-juridice, vom recurge, în principal, la circumstanţierile realizate de jurisprudenţa şi de doctrina de drept administrativ (normele de drept public), în principal, şi de cea de drept al muncii (normele de drept privat), în special

Noţiunea de funcţie publică poate cuprinde persoanele supuse unui statut de drept public, dar şi o parte din cele supuse unui statut de drept privat. După acelaşi raţionament, noţiunea de funcţionar nu are un înţeles uniform , ea cuprinzând persoane fizice aflate în ipostaze diferite, în funcţie de soluţia reţinută în legislaţia în vigoare, şi care realizează activitatea în cadrul serviciilor publice, fie cu titlu permanent, fie cu titlu temporar.

În România, reglementarea funcţiei publice în sensul modern al accepţiunii, a fost realizată prima dată de Regulamentele Organice. Urmează cronologic, prevederi ale Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris şi ale Legii electorale din timpul lui Cuza, precum şi cele ale Constituţiei din 1866, pentru ca abia prin Constituţia din 1923 să se considere oportun momentul adoptării unui statut al funcţionarilor publici, concretizat prin Legea din 19 iunie 1923, în vigoare până în 1940. Evoluţia ulterioară a reglementărilor în materie a fost determinată de cursul evenimentelor care au îndepărtat societatea românească de pe calea unei democraţii autentice. Un moment relevant în scurta prezentare a istoricului reglementării funcţiei publice este adoptarea Constituţiei României din 1991, iar în temeiul acesteia adoptarea, nejustificat de târziu, a Statutului funcţionarului public, prin Legea nr. 188/1999.

Noţiunea de funcţie publică este strâns legată de noţiunea de putere publică, de autoritate, de organ. Statul acţionează prin funcţionari publici care sunt deţinătorii unor funcţii publice. Noţiunea de funcţie publică reprezintă o importanţă foarte mare pentru a înţelege cum se manifestă statul în general, şi fiecare organ al său în parte. Se ştie că în stat există, sunt recunoscute trei funcţiuni sau categorii de organe, legislativă, executivă (administrativă) şi judecătorească. Aceste trei funcţiuni realizează în domeniul lor de activitate, atributele de putere ale statului. Deosebirile constau în specificul activităţilor pe care le exercită, a competenţelor ce le sunt atribuite. Prin lege se înfiinţează diferite funcţii publice care sunt încredinţate unor persoane fizice. Aceste persoane fizice din momentul în care li se încredinţează funcţia publică, dobândesc calitatea de funcţionari publici. Ei reprezintă mijloacele umane prin care acţionează instituţiile administraţiei. De fiecare dată când se înfiinţează şi organizează un organ al administraţiei publice se stabilesc şi funcţiile publice necesare, prezentate într-o structură internă necesară cu raporturi ierarhice ori de colaborare, cu puterea publică aferentă realizării competenţelor fiecărei funcţii şi a organului administrativ în ansamblu. Noţiunile de administraţie publică şi funcţie publică se găsesc într-un raport de întreg faţă de parte , funcţia publică făcând parte din administraţia publică.

Preview document

Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 1
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 2
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 3
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 4
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 5
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 6
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 7
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 8
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 9
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 10
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 11
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 12
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 13
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 14
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 15
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 16
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 17
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 18
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 19
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 20
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 21
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 22
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 23
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 24
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 25
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 26
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 27
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 28
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 29
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 30
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 31
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 32
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 33
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 34
Funcționarul public - reglementarea raporturilor de serviciu - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Funcțiile Curții de Justiție Europene

Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) este Curtea Supremă a Uniunii Europene. Înfiinţată în 1952, Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) are rolul de a...

Consimțământ - Vicii

Consimtamantul ca o conditie esentiala a actului civil poate fi definit ca vointa exteriorizata in sensul de a genera efectele unui act juridic,...

Te-ar putea interesa și

Statutul funcționarilor publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

Răspunderea penală în dreptul muncii

I.RASPUNDEREA PENALA A.Notiunea de raspundere penala. În ştiinţa şi practica dreptului, un domeniu central îl reprezintă materia răspunderii...

Studiu comparativ privind statutele funcționarilor publici din Ungaria și România

Ungaria, ca formă de guvernământ, este o republică independentă, un stat democratic care se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor...

Funcționarul Public

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Viața socială a pus dintotdeauna multiple probleme, îndeosebi de ordin administrativ. Necesitatea realizării prerogativelor...

Funcția și funcționarul public

CAPITOLUL I: FUNCȚIA PUBLICĂ ȘI FUNCȚIONARUL PUBLIC 1.1. Noțiunea și trăsăturile funcției publice Problematica funcției publice și a...

Încetarea contractului individual de muncă

CONSIDERATII GENERALE Procesul muncii dezvaluie o bogatie de aspecte economice, sociale, morale si juridice, de o importanta fundamentala pentru...

Consiliul Judetean Bacău

Capitolul 1. Prezentarea instituţiei publice 1.1.- Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Consiliul Judetean Bacău a...

Ai nevoie de altceva?