Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 10957
Mărime: 37.05KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Letc.univ.dr. Adrian Stoica

Extras din document

Funcţionarul public. Reglementarea raporturilor de serviciu.

I. 1 Fundamente doctrinare privind trăsăturile şi principiile de reglementare ale funcţiei publice

Doctrina juridică nu a avut şi nu are un punct de vedere unitar asupra problematicii funcţiei publice, cu atât mai mult cu cât reglementările în materie diferă în funcţie de perioada istorică şi de realitatea statală la care ne raportăm uneori, aceste reglementări nefiind altceva decât un instrument de impunere a unor concepţii politice.

Conceptul de funcţie publică, în funcţie de sistemul juridic naţional de referinţă, a cunoscut mai multe accepţiuni, determinând o sferă largă de cuprindere a persoanelor care exercită prerogativele de putere publică. Majoritatea resurselor doctrinare nu identifică o definiţie legală riguroasă a acestei noţiuni. Astfel, pentru a cristaliza o definire cât mai aproape de realităţile socio-juridice, vom recurge, în principal, la circumstanţierile realizate de jurisprudenţa şi de doctrina de drept administrativ (normele de drept public), în principal, şi de cea de drept al muncii (normele de drept privat), în special

Noţiunea de funcţie publică poate cuprinde persoanele supuse unui statut de drept public, dar şi o parte din cele supuse unui statut de drept privat. După acelaşi raţionament, noţiunea de funcţionar nu are un înţeles uniform , ea cuprinzând persoane fizice aflate în ipostaze diferite, în funcţie de soluţia reţinută în legislaţia în vigoare, şi care realizează activitatea în cadrul serviciilor publice, fie cu titlu permanent, fie cu titlu temporar.

În România, reglementarea funcţiei publice în sensul modern al accepţiunii, a fost realizată prima dată de Regulamentele Organice. Urmează cronologic, prevederi ale Statutului dezvoltător al Convenţiei de la Paris şi ale Legii electorale din timpul lui Cuza, precum şi cele ale Constituţiei din 1866, pentru ca abia prin Constituţia din 1923 să se considere oportun momentul adoptării unui statut al funcţionarilor publici, concretizat prin Legea din 19 iunie 1923, în vigoare până în 1940. Evoluţia ulterioară a reglementărilor în materie a fost determinată de cursul evenimentelor care au îndepărtat societatea românească de pe calea unei democraţii autentice. Un moment relevant în scurta prezentare a istoricului reglementării funcţiei publice este adoptarea Constituţiei României din 1991, iar în temeiul acesteia adoptarea, nejustificat de târziu, a Statutului funcţionarului public, prin Legea nr. 188/1999.

Noţiunea de funcţie publică este strâns legată de noţiunea de putere publică, de autoritate, de organ. Statul acţionează prin funcţionari publici care sunt deţinătorii unor funcţii publice. Noţiunea de funcţie publică reprezintă o importanţă foarte mare pentru a înţelege cum se manifestă statul în general, şi fiecare organ al său în parte. Se ştie că în stat există, sunt recunoscute trei funcţiuni sau categorii de organe, legislativă, executivă (administrativă) şi judecătorească. Aceste trei funcţiuni realizează în domeniul lor de activitate, atributele de putere ale statului. Deosebirile constau în specificul activităţilor pe care le exercită, a competenţelor ce le sunt atribuite. Prin lege se înfiinţează diferite funcţii publice care sunt încredinţate unor persoane fizice. Aceste persoane fizice din momentul în care li se încredinţează funcţia publică, dobândesc calitatea de funcţionari publici. Ei reprezintă mijloacele umane prin care acţionează instituţiile administraţiei. De fiecare dată când se înfiinţează şi organizează un organ al administraţiei publice se stabilesc şi funcţiile publice necesare, prezentate într-o structură internă necesară cu raporturi ierarhice ori de colaborare, cu puterea publică aferentă realizării competenţelor fiecărei funcţii şi a organului administrativ în ansamblu. Noţiunile de administraţie publică şi funcţie publică se găsesc într-un raport de întreg faţă de parte , funcţia publică făcând parte din administraţia publică.

Preview document

Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 1
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 2
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 3
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 4
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 5
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 6
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 7
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 8
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 9
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 10
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 11
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 12
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 13
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 14
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 15
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 16
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 17
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 18
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 19
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 20
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 21
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 22
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 23
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 24
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 25
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 26
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 27
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 28
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 29
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 30
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 31
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 32
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 33
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 34
Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Functionarul Public - Reglementarea Raporturilor de Serviciu.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Civil II - Persoanele

CURS 1 28 februarie 2008 PERSOANA FIZICĂ Dispoziţiile normative referitoare la persoana fizică se găsesc răspândite în foarte multe acte...

Nulitatea Căsătoriei

1. Noţiune Nulitatea căsătoriei este sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării cerinţelor prevăzute de lege pentru încheierea acesteia....

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Drept Civil

Drept civil Prin sistemul dreptului romanesc se intelege totalitatea normelor juridice adoptate de statul roman, norme organizate in cadrul...

Filiația

NOŢIUNE Filiaţia este legătura, biologică ce rezultă din procreare şi naştere . Lato sensu, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care...

Drept Civil

Raportul juridic obligaţional este un raport patrimonial de drept civil adică are continut economic , poate fi evaluat în bani , al cărui conţinut...

Clasificarea Bunurilor

Sunt clasificate in functie de : IN FUNCTIE DE NATURA LOR SI CLASIFICAREA DATA DE LEGE a)Bunuri mobile 1. bun mobil prin nat lor-acele bunuri...

Succesiunile

Capitol preliminar. Notiunea de succesiune 1. 1. Definitie. Succesiunea semnifică transmisiunea patrimoniului lui de cuius succesibililor lui,...

Ai nevoie de altceva?