Intervenții în procesul civil

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 6696
Mărime: 24.81KB (arhivat)
Publicat de: Sorin Moraru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chironachi V.

Extras din curs

Noţiunea intervenienţilor. Felurile intervenienţilor. Condiţiile generale de admisibilitate a participării în procesul civil.

Conceptul de „terţe persoane" este folosit frecvent în literatura de specialitate, conceptul de terţe persoane este folosit pentru a desemna acele persoane care nu participă la activitatea judiciară din momentul declanşării procesului civil. In acest sens. autorul sovietic S.N.Abramov arată, că terţele persoane sunt acelea „....care vin să participe într-un proces început, în care deci există un reclamant şi un pîrît.

Conceptul de terţa parte are în vedere situaţia acelor persoane ce intervin sau care suni introduse în procesul civil în cursul desfăşurării procedurii judiciare.

Conceptul de terţa parte poate fi privii însă în două accepţiuni. Intr-o primă accepţiune, poziţia unor subiecţi de drept pînă în momentul introducerii lor în proces, într-adevăr. în sens restrîns, prin terţe persoane înţelegem acele persoane care sunt străine de procesul pendent între reclamant şi pîrît.

Intr-o altă accepţiune . prin „terţa parte" se desemnează însăşi participarea în procesul civil a acelor persoane care au intervenit sau care au fost introduse în litigiu în cursul desfăşurării procedurii judiciare. Este necesar să precizăm că din momentul introducerii lor în proces, aceste persoane dobîndesc calitatea de părţi. Rle continuă însă să-şi păstreze denumirea de terţe persoane şi după înroducerea lor în proces. In literatura procesuală conceptul de terţa parte este folosit în această accepţiune.

Cadrul în care urmează să se desfăşoare procesul civil este stabilit în momentul şi prin introducerea cererii de chemare în judecată. Prin intermediul acestei cereri, reclamantul desemnează persoana sau persoanele pe care le consideră ca fiind acelea ce au contestat dreptul subiectiv dedus în justiţie.

Hotărîrea judecătorească care se va pronunţa în aceste condiţii va dobîndi autoritate de lucru judecat numai faţă de părţile liligante, în materie civilă , hotărîrea judecătorească nu este , în principiu , opozabilă acelor terţe persoane are nu au participat la soluţionarea litigiului. Ea este faţă de aceste persoane un res Inter allios uda. Pentru ca hotărîrea judecătorească să devină opozabilă şi altor persoane, interesate în rezolvarea într-un anumit fel a procesului civil, este necesar ea aceste persoane să fie introduse în proces. Hotărîrea judecătorească este necesar să fie opozabilă şi intervenienţilor deoarece prin modul de soluţionare a procesului civil s-ar putea ca drepturile legitime ale terţelor să fie direct sau indirect periclitate. Alteori s-ar putea ca interesul uneia din părţi să reclame introducerea unei terţe persoane în procesul civil, în asfel de împrejurări se urmăreşte stabilirea unor drepturi sau obligaţii faţă de intervenienţi.

Participarea terţelor persoane în procesul civil nu este determinată întotdeauna de necesitatea apărării drepturilor terţelor. In practică se pot ivi situaţii în care reclamantul sau pîrîtul să aibă interesul de a solicita introducerea în procesul civil şi a altor persoane. Astfel, de exemplu, debitorul care este chemat în judecată - numai de către unul din creditorii săi poate solicita introducerea în proces şi a celorlalţi creditori, pentru ca raportul juridic litigios să se soluţioneze fală de toate persoanele ce pot pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. De asemenea, oricare din părţi poate solicita introducerea în proces a persoanei obligate a-i garanta dreptul transmis, pentru a ii despăgubită în situaţia în care aceasta ar cădea în pretenţii. In consecinţă, atunci cînd introducerea în proces a intervenienţilor a fost solicitată de către una din părţi, această instituţie procesuală urmăreşte ocrotirea drepturilor acestora . Terţa parte introdusă în procesul civil, în aceste condiţii. nu va mai putea beneficia de principiul relativităţii lucrului judecai, fiind obligată să respecte drepturile consfinţite prin hotărîrea judecătorească pronunţată.

Instituţia participării terţelor părţi în procesul civil prezintă o importanţă procesuală considerabilă prin contribuţia sa la realizarea unei bune administrări a justiţiei. într-adevăr, prin participarea terţelor părţi în procesul civil se soluţionează într-un singur cadru procesual mai multe raporturi juridice conexe. Cu alte cminte. pe lîngă soluţionarea raporturilor litigioase dintre părţi se rezolvă şi raporturile dintre terţele părţi . pe de-o parte şi părţi pe de altă parte. Soluţionarea acestor raporturi juridice într-un singur cadru procesual prezintă importanţă şi prin faptul că preîntîmpină posibilitatea pronunţării unor hotărîri judecătoreşti contradictorii. Aceasta datorită faptului că prin acest mod de soluţionare judecătorii au posibilitatea să cunoască în toată complexitatea lor raporturile juridice dintre părţi şi intervenienţi. De asemenea, soluţionarea raporturilor juridice dintre părţi şi intervenienţi în acelaşi cadru procesual prezintă şi avantajul realizării unei economii de cheltuieli şi de timp.

Preview document

Intervenții în procesul civil - Pagina 1
Intervenții în procesul civil - Pagina 2
Intervenții în procesul civil - Pagina 3
Intervenții în procesul civil - Pagina 4
Intervenții în procesul civil - Pagina 5
Intervenții în procesul civil - Pagina 6
Intervenții în procesul civil - Pagina 7
Intervenții în procesul civil - Pagina 8
Intervenții în procesul civil - Pagina 9
Intervenții în procesul civil - Pagina 10
Intervenții în procesul civil - Pagina 11
Intervenții în procesul civil - Pagina 12
Intervenții în procesul civil - Pagina 13
Intervenții în procesul civil - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Interventii in Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Dreptul de proprietate privată

DREPTUL DE PROPRIETATE 1. Definiţia si caracterele dreptului de proprietate. Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui...

Participarea Terților la Procesul Civil

În forma sa cea mai simplă, procesul civil are loc între reclamant şi pârât (cele două părţi în procesul civil), hotărârea judecătorească ce se...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept civil

În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în diferite domenii sociale, care au condiţionat şi...

Participanții în procesul penal

Notiuni introductive Privit in ansamblul sau, procesul civil este o activitate care se desfasoara in timp, incepand cu cererea de chemare in...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Te-ar putea interesa și

Participanții la procesul civil

INTRODUCERE În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Principiile Procesului Civil și ale Procesului Penal

CAPITOLUL 1 1.1 Definitia Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care...

Procedură civilă

ACTIUNEA CIVILA CLASIFICAREA actiunilor civile: I. Dupa scopul material urmarit de reclamant: Actiune in realizarea dreptului óactiuni in...

Terțele Persoane în Procesul Civil

1. Aspecte generale referitoare la participanţii în procesul civil. Întreaga soluţionare a procesului civil implică, cu necesitate, existenţa unor...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Ai nevoie de altceva?