Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest curs prezinta Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Drept Civil

Extras din document

- acea modalit juridica a dr de propriet care se caracterizeaza prin aceea ca dr de propriet apartine concomitent la 2 sau mai multe pers, care exercita în mod egal posesia, folosinta si dispozitia

- poate avea ca ob B mobile sau imobile

- titularii dr de propriet pot fi: pers fiz, pers jurid, statul si unit adm-terit în calit de titulari ai dr de propriet privata

FORMELE DR DE PROPRIET COMUNA

- propriet com pe cote-parti

- ob ramâne nefractionat în materialitatea sa

- dr de propr se fractioneaza pe cote parti aritm. ideale, egale sau inegale

- poate fi temporara sau fortata

- propriet com în devalmasie

- dr de propr com apartine nefract tuturor titularilor devalmasi

- ob este form de B comune nefract în materialitatea lor

- poate rezulta din lege (B dobând în timpul casat) sau din conv. partilor

- lichidarea st de devalmasie: prin desfacerea casat, prin moartea unuia dintre soti sau prin partaj în timpul casat

- când rezulta din conv, desfacerea devalm are loc prin vointa partilor

- prin ef împartelii ea devine o copropr obisnuita

Proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara

- dr de propr apartine la cel putin 2 titulari = coproprietate

- caracteristic copropr – dr este fractionat, dar sub aspect material B mobil sau imobil continua sa subziste

- propriet com pe cote-parti exista între pers fiz, între pers jurid, între pers fiz si pers jurid, între pers fiz si stat sau unit adm-terit, ca titulari ai dr de propr privata

- poate înceta oricând prin: partaj, pe cale amiabila sau prin intermediul inst judecat

- se poate încheia o conv prin care copropr sa se mentina pe o per de 5 ani; dupa trecerea acestei per, conv poate fi reînnoita

- daca copropr nu au stabilit durata st de indiviziune, oricare din copropr poate cere oricând iesirea din indiviziune

MODURILE DE DOBÂNDIRE A DR DE PROPR COMUNA PE COTE-PARTI

- exista moduri generale si moduri specifice de dobând a dr de propr com pe cote-parti

- cele mai frecvente moduri de dobândire sunt: succesiunea si conventiile

- copropr are ca ob B indivizibile, dar poate avea ca ob si B divizibile

- poate rezulta si din producerea unui B de catre mai multe pers

- poate fi dobând prin: accesiune, uzucapiune si ocupatiune ~ cea mai frecventa este accesiunea imobiliara artificiala

- alt mod de dobând ar putea fi transformarea propr com în devalm în propr com pe cote-parti astfel: NU se împart B comune, ci numai se stab cota parte a fiecarui sot si componenta masei B de împartit

MODURILE DE EXERCITARE A PROPR COMUNE PE COTE-PARTI

- dr de propr cuprinde în continutul sau atributele de posesie, folosinta si dispozitie

- exercitarea acestui dr trebuie sa se faca în conformitate cu legea si regulile de convietuire sociala si potrivit scopului pt care a fost recunoscut acest drept

- trebuie sa se asigure respect. reg juridic corespunz. fiecarei forme de propr ce se înfatis. pe cote-parti

- exercitarea simultana si concurenta a atributelor ce alcat continutul dr de propr comuna trebuie sa se faca în concordanta cu legea, cu regulile de conviet sociala si cu respectarea dr si intereselor celorlalti titulari ai dr

- abuzul de drept pp depasirea cadrului legal al exercit dr, a finalitatii social-ec a acestuia, cauzarea unui prejudiciu altei pers sau celorlalti copropr => oblig autorului de a repara prejudiciul cauzat

- cel pagubit se poate adresa inst de judecata, dovedind caract abuziv al exercitarii dr si prejudiciul care i s-a cauzat

Exercitarea dr de folosinta

- atributul folosintei = consta în dr copropr de a utiliza B comun în propriul lor interes, dobândind în proprietate fructele si veniturile pe care le pot obtine din acel bun

- fiecare copropr se poate folosi de B cu respect a 2 cond: de a NU schimba destinatia B si de a NU împiedica exercitiul concurent si simultan al atributului de folosinta al celorlalti coproprietari

- copropr sunt îndreptatiti la fructele, veniturile si productele B comun, proportional cotelor-parti din dr de propr

- daca B ce alcat ob dr de propr com pe cote-parti este folosit în exclusivit de catre un singur copropr sau numai un singur copropr îi culege fructele, ceilalti copropr sunt îndreptatiti de a solicita echivalentul lipsei de folosinta sau contraechivalentul fructelor, conform cotei lor parti, chiar înainte de partaj

- copropriet pot consimti ca numai unul dintre ei sau chiar o pers straina de coproprietate sa exercite atributul de folosinta asupra B comun

- exercitiul atributului de folosinta asupra B comun se poate face în mod simultan si concurent de catre toti copropr sau ei pot stabili prin consimt unanim un alt mod de exercitare a folosintei

- atrib de folosinta se poate exercita si prin încasarea unei chirii asupra unui imobil, bun comun

- daca B comun i-au fost aduse degradari sau i-a fost schimbata destinatia, oricare din copropr poate cere remedierea degradarilor aduse B comun, desfiintarea lucrarilor noi sau despagubiri fara a avea nevoie de consimt celorlalti sau de o împarteala prealabila a bunului

Fisiere in arhiva (1):

  • Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna.doc