Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 9460
Mărime: 39.02KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

- acea modalit juridica a dr de propriet care se caracterizeaza prin aceea ca dr de propriet apartine concomitent la 2 sau mai multe pers, care exercita în mod egal posesia, folosinta si dispozitia

- poate avea ca ob B mobile sau imobile

- titularii dr de propriet pot fi: pers fiz, pers jurid, statul si unit adm-terit în calit de titulari ai dr de propriet privata

FORMELE DR DE PROPRIET COMUNA

- propriet com pe cote-parti

- ob ramâne nefractionat în materialitatea sa

- dr de propr se fractioneaza pe cote parti aritm. ideale, egale sau inegale

- poate fi temporara sau fortata

- propriet com în devalmasie

- dr de propr com apartine nefract tuturor titularilor devalmasi

- ob este form de B comune nefract în materialitatea lor

- poate rezulta din lege (B dobând în timpul casat) sau din conv. partilor

- lichidarea st de devalmasie: prin desfacerea casat, prin moartea unuia dintre soti sau prin partaj în timpul casat

- când rezulta din conv, desfacerea devalm are loc prin vointa partilor

- prin ef împartelii ea devine o copropr obisnuita

Proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara

- dr de propr apartine la cel putin 2 titulari = coproprietate

- caracteristic copropr – dr este fractionat, dar sub aspect material B mobil sau imobil continua sa subziste

- propriet com pe cote-parti exista între pers fiz, între pers jurid, între pers fiz si pers jurid, între pers fiz si stat sau unit adm-terit, ca titulari ai dr de propr privata

- poate înceta oricând prin: partaj, pe cale amiabila sau prin intermediul inst judecat

- se poate încheia o conv prin care copropr sa se mentina pe o per de 5 ani; dupa trecerea acestei per, conv poate fi reînnoita

- daca copropr nu au stabilit durata st de indiviziune, oricare din copropr poate cere oricând iesirea din indiviziune

MODURILE DE DOBÂNDIRE A DR DE PROPR COMUNA PE COTE-PARTI

- exista moduri generale si moduri specifice de dobând a dr de propr com pe cote-parti

- cele mai frecvente moduri de dobândire sunt: succesiunea si conventiile

- copropr are ca ob B indivizibile, dar poate avea ca ob si B divizibile

- poate rezulta si din producerea unui B de catre mai multe pers

- poate fi dobând prin: accesiune, uzucapiune si ocupatiune ~ cea mai frecventa este accesiunea imobiliara artificiala

- alt mod de dobând ar putea fi transformarea propr com în devalm în propr com pe cote-parti astfel: NU se împart B comune, ci numai se stab cota parte a fiecarui sot si componenta masei B de împartit

MODURILE DE EXERCITARE A PROPR COMUNE PE COTE-PARTI

- dr de propr cuprinde în continutul sau atributele de posesie, folosinta si dispozitie

- exercitarea acestui dr trebuie sa se faca în conformitate cu legea si regulile de convietuire sociala si potrivit scopului pt care a fost recunoscut acest drept

- trebuie sa se asigure respect. reg juridic corespunz. fiecarei forme de propr ce se înfatis. pe cote-parti

- exercitarea simultana si concurenta a atributelor ce alcat continutul dr de propr comuna trebuie sa se faca în concordanta cu legea, cu regulile de conviet sociala si cu respectarea dr si intereselor celorlalti titulari ai dr

- abuzul de drept pp depasirea cadrului legal al exercit dr, a finalitatii social-ec a acestuia, cauzarea unui prejudiciu altei pers sau celorlalti copropr => oblig autorului de a repara prejudiciul cauzat

- cel pagubit se poate adresa inst de judecata, dovedind caract abuziv al exercitarii dr si prejudiciul care i s-a cauzat

Exercitarea dr de folosinta

- atributul folosintei = consta în dr copropr de a utiliza B comun în propriul lor interes, dobândind în proprietate fructele si veniturile pe care le pot obtine din acel bun

- fiecare copropr se poate folosi de B cu respect a 2 cond: de a NU schimba destinatia B si de a NU împiedica exercitiul concurent si simultan al atributului de folosinta al celorlalti coproprietari

- copropr sunt îndreptatiti la fructele, veniturile si productele B comun, proportional cotelor-parti din dr de propr

- daca B ce alcat ob dr de propr com pe cote-parti este folosit în exclusivit de catre un singur copropr sau numai un singur copropr îi culege fructele, ceilalti copropr sunt îndreptatiti de a solicita echivalentul lipsei de folosinta sau contraechivalentul fructelor, conform cotei lor parti, chiar înainte de partaj

- copropriet pot consimti ca numai unul dintre ei sau chiar o pers straina de coproprietate sa exercite atributul de folosinta asupra B comun

- exercitiul atributului de folosinta asupra B comun se poate face în mod simultan si concurent de catre toti copropr sau ei pot stabili prin consimt unanim un alt mod de exercitare a folosintei

- atrib de folosinta se poate exercita si prin încasarea unei chirii asupra unui imobil, bun comun

- daca B comun i-au fost aduse degradari sau i-a fost schimbata destinatia, oricare din copropr poate cere remedierea degradarilor aduse B comun, desfiintarea lucrarilor noi sau despagubiri fara a avea nevoie de consimt celorlalti sau de o împarteala prealabila a bunului

Preview document

Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 1
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 2
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 3
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 4
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 5
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 6
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 7
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 8
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 9
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 10
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 11
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 12
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 13
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 14
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 15
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 16
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 17
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 18
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 19
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 20
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 21
Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Modalitatile Dreptului de Proprietate - Proprietatea Comuna.doc

Alții au mai descărcat și

Limitări ale Dreptului de Proprietate Izvorâte din Raporturile de Vecinătate

A doua parte a definitiei legale, si anume faptul ca legiuitorul stabileste restrictiile si conditiile dreptului de proprietate „… în limitele...

Limitarile Dreptului de Proprietate

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Drept Civil - Dreptul de Uzufruct

Dreptul de uzufruct Dreptul de proprietate este dreptul cel mai complet asupra unui lucru deoarece conferă titularului său toate cele trei...

Drept Civil - Curs 9

APARAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN ACTIUNEA IN REVENDICARE Notiuni generale : Dreptul de proprietate fiind cel mai important drept civil...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

Secţiunea 1 Izvoare internaţionale §1. Ca materie interdisciplinară, dreptul comerţului internaţional are atât izoare internaţionale, cât şi...

Proprietatea Periodică

PROPRIETATEA PERIODICA Aparuta o data cu însasi aparitia omului pe pamânt, proprietatea a stat si sta la baza dezvoltarii societatii omenesti....

Drept Procesual Civil

I. Cererea de chemare in judecata Actul de procedura prin care partea interesata se poate adresa instantei pentru a invoca aplicarea legii intrun...

Drept Procesual Civil

DREPT PROCESUAL PENAL – PARTEA GENERALĂ I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SI DREPTUL PROCESUAL PENAL 1.1. ACTIVITATEA JUDICIARĂ...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate

Dreptul de proprietate Capitolul I 1.1. Notiuni generale. Definitie Potrivit art. 480 din Codul civil “Proprietatea este dreptul ce-l are cineva...

Stingerea Proprietății Private pe Cote Părți

ÎNTRODUCERE Actialitatea temei investigate. În toate timpurile, proprietatea a frămîntat minţile nu doar specialiştilor în domeniul dreptului, ci...

Efectele Căsătoriei cu Privire la Relațiile Patrimoniale dintre Soți

Efectele căsătoriei cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Familia, ca formă specifică de comunitate umană,...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Proprietatea civilă pe cote-părti - noul cod civil

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Dreptul de proprietate este un drept absolut, în consecinţa trebuie să se înţeleagă că titularul are puterea de a-i trage...

Actul Juridic Civil

ACTUL JURIDIC CIVIL Prin act juridic civil se întelege o manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv, de a...

Drept Civil

1. Patrimoniul - notiunea, caracterele juridice, functiile Notiunea. Obiectul dreptului civil este format din raporturile patrimoniale si...

Drepturile Reale

Unitatea de învățare 1: Patrimoniul. Obiective Să se determine deosebirile dintre universalitatea juridică si universalitatea de fapt. Să se...

Ai nevoie de altceva?